Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємств» І виконання контрольних завдань icon

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємств» І виконання контрольних завдань
Скачати 388.86 Kb.
НазваМетодичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємств» І виконання контрольних завдань
Сторінка1/4
Дата07.06.2012
Розмір388.86 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Методичні вказівки

до самостійного вивчення дисципліни

«Аналіз господарської діяльності підприємств»
і виконання контрольних завдань


(для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.0501.00 «Облік і аудит»)

Харків – ХНАМГ – 2006

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємств» і виконання контрольних завдань (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.050100 «Облік і аудит») Укл.: Кизилов Г.І. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 20 с.

Укладач: к.е.н., доц. Г.І. Кизилов

Рецензент: к.е.н., проф. В.Т. Доля

Рекомендовано кафедрою «Облік і аудит»,

протокол № 13 від 18.04.2006 р.


ЗМІСТ


1. Основні положення 5

2. Зміст дисципліни «Аналіз господарської діяльності» 6

Тема 1. Теоретичні й організаційні основи аналізу господарської діяльності підприємства 6

Тема 2. Аналіз фінансових результатів діяльності та використання прибутку 6

Тема 3. Аналіз виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг) 7

Тема 4. Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції 7

Тема 5. Аналіз ресурсозабезпечення підприємства та оцінка ефективності використання його ресурсів 7

Тема 6. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства 8

Тема 7. Особливості аналізу зовнішньоекономічної діяльності 8

4. Методичні вказівки до виконання контрольних завдань 9

4.1. Загальні положення 9

4.2. Вказівки до виконання завдань 10

Список літератури 19
^

1. Основні положення


Метою дисципліни «Аналіз господарської діяльності» є формування аналітичного мислення, уміння та навичок використання аналітичних інструментів для об’єктивної оцінки господарських ситуацій, обґрунтування рішень на будь-кому рівні управління, а також виявлення резервів підвищення ефективності використання виробничих ресурсів на підприємстві.

^ Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • вивчення теоретичних та методичних основ організації аналітичної роботи на підприємстві;

 • освоєння методів і засобів проведення оцінки виконання планів, а також динаміки основних економічних показників і взаємодії технічних, організаційних, соціальних та інших факторів господарської діяльності;

 • виявлення і кількісний вимір впливу факторів на формування економічних показників;

 • виявлення резервів і розробка заходів з їх реалізації для підвищення ефективності використання виробничих ресурсів на підприємстві.

^ Предметом дисципліни є методологія та організація аналізу виробничо-господарської діяльності підприємств.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • принципи збирання, обробки, зберігання і передачі аналітичної інформації;

 • методи і прийоми проведення комплексного аналізу господарської діяльності;

 • систему аналітичних показників господарської діяльності підприємств;

 • методику пошуку резервів і прогнозування тенденцій діяльності підприємства.

Після вивчення дисципліни студент повинен вміти:

 • систематизувати і аналізувати економічну інформацію;

 • використовувати аналітичні методи й прийоми для вивчення практичних проблем економічної діяльності підприємства;

 • дати кількісну і якісну оцінку досліджуваних явищ і процесів, виявити закономірності та тенденції їх розвитку;

 • знайти шляхи підвищення ефективності господарювання;

 • узагальнити оцінки, зробити висновки і пропозиції щодо прийняття кваліфікованих управлінських рішень.

Дисципліна «Аналіз господарської діяльності» вивчається на базі засвоєння студентами наступного переліку дисциплін навчального плану:

 • у теоретично-методичному відношенні – з мікроекономікою, математикою;

 • у методичному відношенні – з економікою підприємства, економетрією, економічним аналізом;

 • у області спільності відображення результатів – зі статистикою, бухгалтерським обліком, фінансовим менеджментом, плануванням, оподаткуванням підприємств.
^

2. Зміст дисципліни «Аналіз господарської діяльності»

Тема 1. Теоретичні й організаційні основи аналізу господарської діяльності підприємства


Сутність, завдання, об’єкти та предмет аналізу господарської діяльності підприємства. Система економічної інформації для аналізу. Зміст аналізу за послідовністю та тематичними напрямами аналітичної роботи.
^

Тема 2. Аналіз фінансових результатів діяльності та використання прибутку


Основні напрями й джерела інформації для аналізу. Загальна оцінка фінансового результату. Аналіз валового прибутку. Аналіз фінансових результатів від операційної діяльності. Аналіз операційних характеристик рентабельності. Аналіз використання прибутку.
^

Тема 3. Аналіз виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг)


Основні напрями й джерела інформації для аналізу. Аналіз обсягів виробництва, реалізації, асортименту і якості продукції.

Особливості діяльності будівельних підприємств. Аналіз виконання програми підрядних робіт за замовниками, об’єктами будівництва, виконавцями та введення в дію об’єктів будівництва. Аналіз стану незавершеного виробництва, ритмічності й матеріально-технічного забезпечення виконання виробничої програми.

Особливості діяльності торговельних підприємств.
  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємств» І виконання контрольних завдань iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Пiд'йомно-транспортнi машини» для студентів напряму 050503...
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємств» І виконання контрольних завдань iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Основи конструювання» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємств» І виконання контрольних завдань iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємств» І виконання контрольних завдань iconЕкономіка І організація інноваційної діяльності
Методичні вказівки до самостійного вивчення, виконання контрольної роботи та виконання практичних завдань з дисципліни
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємств» І виконання контрольних завдань iconМетодичні вказівки до їх вивчення, варіанти контрольних завдань для самостійного виконання студентами в позааудиторний час
Навчальна програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економічна діагностика" для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємств» І виконання контрольних завдань iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни та виконання ргз з дисципліни
Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни та виконання ргз з дисципліни „Фінансовий аналіз” (для студентів 6 курсу...
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємств» І виконання контрольних завдань iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “Основи маркетингу” та виконання контрольних завдань
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємств» І виконання контрольних завдань iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів напряму 030601 менеджмент при вивченні дисципліни «трудове право»
...
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємств» І виконання контрольних завдань iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Аналіз господарської діяльності»
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» (для студентів 4 курсу спеціальності 0501....
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємств» І виконання контрольних завдань iconЗ дисципліни „ Аналіз господарської діяльності ”
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „ Аналіз господарської діяльності ” для студентів спеціальності „Менеджмент...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи