Протокол № Зав кафедрою Методичні вказівки до практичного заняття №1 icon

Протокол № Зав кафедрою Методичні вказівки до практичного заняття №1
Скачати 161.28 Kb.
НазваПротокол № Зав кафедрою Методичні вказівки до практичного заняття №1
Дата07.06.2012
Розмір161.28 Kb.
ТипПротокол

“Схвалено”


на методичній нараді

кафедри соціальної медицини

і організації охорони здоров’я

“__ ”____________ 200_ р.

Протокол № ______

Зав.кафедрою ____________

Методичні вказівки


до практичного заняття №1

з “Соціальної медицини та організації охорони здоров’я” для студентів ІІІ курсу факультету бакалаврів та молодших медичних і фармацев­тич­них фахівців з спеціальності «Лабораторна діагностика»

кваліфікації «Лаборант

медичний» (молодший спеціаліст)
ТЕМА: Типи лікувально-профілактичних закладів, їх основна медична документація.


МЕТА ЗАНЯТТЯ: Ознайомити студентів із структурою та функціями окремих лікувально-профілактичних закладів, основною медичною документацією поліклініки (амбулаторії, ФАПу) та стаціонару.


ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 години.


^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

1. Типи ліувально-профілактичних закладів: (загально-соматичні; спеціалі­зовані; для обслуговування дітей та жінок; диспансери, санаторії тощо).

2. Псрвинно-облікова медична документація поліклініки та стаціонару: (медична карта амбулаторного хворого, історія розвитку дитини, медична карта стаціонарного хворого, індивідуальна карта вагітної, породіллі).

3. Обліково-статистична медична документація (талон на прийом до лікаря, статистичний талон для реєстрації заключних діагнозів, щоденник обліку роботи лікаря, щоденник обліку роботи медичної сестри, контрольна карта диспансерного нагляду, термінове повідомлення про інфекційне захворювання, обов'язкові повідомлення на онкохворих, туберкульоз та шкірно-венеричні захворювання, листок непрацездатності, довідки про тимчасову непрацездатність, карта профілактичних щеплень).

4. Звітна медична документація.


ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ: Студенти повинні засвоїти вимоги до ведення основної медичної документації, пов'язаної з роботою середнього медичного персоналу.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Лекційний матеріал.

2. Посібник для ведення основної медичної документації в поліклініці та стаціонарі. П/ред. проф.Ц.В.Ясинського.- Чернівці, 1997.

3. Справочник фельдшера.

Схвалено”

на методичній нараді

кафедри соціальної медицини

і організації охорони здоров’я

“__ ”____________ 200_ р.

Протокол № ______

Зав.кафедрою ____________

^

Методичні вказівки


до практичного заняття №2

з “Соціальної медицини та організації охорони здоров’я” для студентів ІІІ курсу факультету бакалаврів та молодших медичних і фармацев­тич­них фахівців з спеціальності «Лабораторна діагностика»

кваліфікації «Лаборант

медичний» (молодший спеціаліст)

ТЕМА: Організація і форми проведення статистичного аналізу в лікувально-профілактичних закладах.


МЕТА ЗАНЯТТЯ.'Ознайомити студентів з організацією і формами проведення статистичного аналізу, методами розробки та зведення матеріалу в таблиці.


ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ. 2 години.


^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

1. Статистичний метод в аналізі роботи ЛПЗ.

2. Основні етапи статистичного методу.

3. Програма і план статистичного аналізу.

4. Збір статистичних даних, його види.

5. Поняття про групування та шифрування статистичних даних.

6. Види статистичних таблиць та вимоги до їх складання.


САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ: Студенти одержують індивідуальні завдання, групують, шифрують і зводять статистичні дані в таблиці.


ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ: Студенти повинні засвоїти методи збирання та способи зведення в таблиці статистичних даних за діяльністю ЛПЗ.


ЛІТЕРАТУРА:

1. Лекційний матеріал,

2.Серенко А.Ф. Социальная гигиена й организация здравоохранения.-М.:Медицина. 1984.- С.168-184.

3. Голяченко О.М. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я.-Терношль.1994,- С.1-29.

4. Вороненко Ю.В., Москаленко В.Ф. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я. - Тернопіль, 2000.- С.23-43.

Схвалено”

на методичній нараді

кафедри соціальної медицини

і організації охорони здоров’я

“__ ”____________ 200_ р.

Протокол № ______

Зав.кафедрою ____________

^

Методичні вказівки


до практичного заняття №3

з “Соціальної медицини та організації охорони здоров’я” для студентів ІІІ курсу факультету бакалаврів та молодших медичних і фармацев­тич­них фахівців з спеціальності «Лабораторна діагностика»

кваліфікації «Лаборант

медичний» (молодший спеціаліст)

ТЕМА: Статистичні величини. Абсолютні та відносні величини, їх значення та методика обчислення.


МЕТА ЗАНЯТТЯ: Вивчити методику обчислення оцінки та використання відносних величин.


ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 години.


^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

1. Поняття про статистичні дані, статистичні величини та статистичні показники.

2. Абсолютні та відносні величини, їх значення в статистичному аналізі.

3. Методика обчислення відносних показників.

4. Поняття про динамічний ряд, методика його обробки та аналізу показників.

5. Графічні зображення статистичних показників.


САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ: Під контролем та за допомогою

викладача студенти обчислюють відносні показники та зображують їх графічно.


ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ: Засвоїти методику обчислення відносних показників та їх графічного зображення.


ЛІТЕРАТУРА:

1. Лекційний матеріал.

2. Серенко А.Ф. Социальная гигиена й организация здравоохранения.-М.:Медицина, 1984.- С.112-123; 160-164.

3. Голяченко О.М. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я. -Тернопіль,1994.- С.1-29.

4. Вороненко Ю.В., Москаленко В.Ф. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я. - Тернопіль, 2000.- С.43-52.

Схвалено”

на методичній нараді

кафедри соціальної медицини

і організації охорони здоров’я

“__ ”____________ 200_ р.

Протокол № ______

Зав.кафедрою ____________

^

Методичні вказівки


до практичного заняття №4

з “Соціальної медицини та організації охорони здоров’я” для студентів ІІІ курсу факультету бакалаврів та молодших медичних і фармацев­тич­них фахівців з спеціальності «Лабораторна діагностика»

кваліфікації «Лаборант

медичний» (молодший спеціаліст)

ТЕМА: Середні величини, їх значення в оцінці стану здоров'я населення та діяльності лікувально-профілактичних закладів.


МЕТА ЗАНЯТТЯ: Ознайомити студентів із правилами обчислення та використанням в медичній практиці середніх величин.


ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ.' 2 години.


^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ.'

1. Поняття про варіаційний ряд та середні величини.

2. Методика обчислення середніх показників для відносних величин.

3. Застосування середніх показників в поточній практиці медичних працівни­ків.


САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ: На основі індивідуальних завдань студенти обчислюють середні показники за даними варіаційного ряду та для відносних величин.


ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ: Засвоїти методику обчислення середніх величин та умови використання їх в медичній практиці.


ЛІТЕРАТУРА.'

1. Лекційний матеріал.

2. Серенко А.Ф. Социальная гигиена й организация здравоохранения,-М.:Медицина, 1984.- С. 123-139

3. Голяченко О.М- Соціальна медицина та організація охорони здоров'я."

Тернопіль,1994.- С.3-14.

4. Воронснко Ю.В., Москаленко В.Ф. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я. - Тернопіль, 2000.- С.52-62.

“Схвалено”


на методичній нараді

кафедри соціальної медицини

і організації охорони здоров’я

“__ ”____________ 200_ р.

Протокол № ______

Зав.кафедрою ____________

^

Методичні вказівки


до практичного заняття №5

з “Соціальної медицини та організації охорони здоров’я” для студентів ІІІ курсу факультету бакалаврів та молодших медичних і фармацев­тич­них фахівців з спеціальності «Лабораторна діагностика»

кваліфікації «Лаборант

медичний» (молодший спеціаліст)

ТЕМА: Демографічні показники в охороні здоров'я.


МЕТА ЗАНЯТТЯ: Ознайомити студентів з методикою обчислення основних демографічних показників та їх застосуванням в практиці охорони здоров'я.


ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 години.


^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

  1. Методика обчислення народжуваності; поняття про загальну, шлюбну та сумарну фертильність (плодючість), коефіцієнти брутто- та нетто-відтворення Населення.

  2. Методика обчислення загальної смертності населення, малюкової смерт­ності, перинатальної смертності та мертвонароджуваності.

3. Природній приріст населення.

4. Поняття про середню тривалість життя та спосіб її визначення.


САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ: На основі індивідуальних завдань студенти проводять розрахунки основних демографічних показників.


ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ: Студенти повинні опанувати навички розрахунку демографічних показників та їх оцінки на підпорядкованих територіях.


ЛІТЕРАТУРА:

1. Лекційний матеріал.

2. Серенко А.Ф. Социальная гигиена й организация здравоохранения,-М.:Медицина, 1984.- С. 185-230.

3. Голяченко О.М. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я. -Тернопіль,1994.- С.49-70.

4. Вороненко Ю.В., Москаленко В.Ф. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я. - Тернопіль, 2000.- С.101-133.

Схвалено”

на методичній нараді

кафедри соціальної медицини

і організації охорони здоров’я

“__ ”____________ 200_ р.

Протокол № ______

Зав.кафедрою ____________

^

Методичні вказівки


до практичного заняття №6

з “Соціальної медицини та організації охорони здоров’я” для студентів ІІІ курсу факультету бакалаврів та молодших медичних і фармацев­тич­них фахівців з спеціальності «Лабораторна діагностика»

кваліфікації «Лаборант

медичний» (молодший спеціаліст)

ТЕМА: Захворюваність та інвалідність населення.

МЕТА ЗАНЯТТЯ: Ознайомити студентів з методами вивчення

захворюваності та інвалідності населення в медичній практиці.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 години.

^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

1. Захворюваність населення.

а) Міжнародна класифікація хвороб, травм та причин смерті (МКХ-ІХ) та її значення в аналізі захворюваності.

б) Поняття про первинну і загальну захворюваність та патологічну ураженість.

в) Джерела та методи вивчення первинної та загальної захворюваності.

г) Захворюваність на інфекційні хвороби, джерела та методи її вивчення.

д) Захворюваність на туберкульоз, онкологічні та шкірно-венеричні хвороби, джерела та методи її вивчення.

2. Захворюваність із тимчасовою непрацездатністю (за ф.23-тн). Основні показники: число випадків на 100 працюючих; число днів на 100 працюючих; середня тривалість одного випадку; структура захворюваності.

3. Інвалідність. Роль МСЕК у встановленні та переосвідченні інвалідності.

а) Джерела визначення інвалідності.

б) Основні показники інвалідності, методика розрахунку первинної інвалідності.

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ: Студенти на основі індивідуальних завдань засвоюють методики обчислення показників первинної та загальної захворюваності і інвалідності, проводять їх оцінку. ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ: Студенти повинні опанувати методи розрахунку показників захворюваності і інвалідності для оцінки стану здоров'я підпорядкованого населення та дієвості ЛПЗ.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Лекційний матеріал.

2.Серенко А.Ф. Социальная гигиена й организация здравоохранения.-М.:Мсдицина, 1984.- С. 230-252; 272-277.

3. Голячснко О.М. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я.-Тсрноталь,1994.- С.33-49,

4. Вороненко Ю.В., Москаленко В.Ф. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я. - Тернопіль, 2000.- С. 133-161.

Схвалено”

на методичній нараді

кафедри соціальної медицини

і організації охорони здоров’я

“__ ”____________ 200_ р.

Протокол № ______

Зав.кафедрою ____________

^

Методичні вказівки


до практичного заняття №7

з “Соціальної медицини та організації охорони здоров’я” для студентів ІІІ курсу факультету бакалаврів та молодших медичних і фармацев­тич­них фахівців з спеціальності «Лабораторна діагностика»

кваліфікації «Лаборант

медичний» (молодший спеціаліст)


ТЕМА: Організація амбулаторно-поліклінічної допомоги міському населенню. Диспансерний метод в роботі лікувально-профілактичних закладів. Організація роботи стаціонару міської лікарні.


МЕТА ЗАНЯТТЯ: Ознайомити студентів з структурою та організацією роботи амбулаторно-поліклінічних закладів, в т.ч. застосуванням диспансерного методу.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 години.


^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

1.. Поліклініка: структура, завдання, її значення в наданні первинної, вторинної та третинної медичної допомоги населенню.

2. Дільничний принцип в організації роботи поліклініки.

3. Організація роботи дільничного лікаря та медичної сестри. Запис хворих на прийом до лікаря та виклику лікарів додому.

4. Диспансерний метод в роботі лікувально-профілактичних закладів. Зміст та основні елементи диспансерного методу. Цілі і завдання.

5. Диспансеризація здорових та хворих на лікарській дільниці, роль медичної сестри. Патронаж дитячого населення.

6. Роль медичної документації на осіб, що підлягають диспансеризації, '' медична документація окремих кабінетів.

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ: Студенти разом з викладачем знайомляться зі структурою та організацією надання амбулаторно-поліклінічної допомоги міському населенню, обліком диспансерних хворих.

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ: Студенти повинні оволодіти навичками ведення медичної документації по запису хворих, загального обліку та оглядів диспансерних хворих.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Лекційний матеріал.

2. Серенко А.Ф. Социальная гигиена й организация здравоохранения.-М.:Медицина, 1984.- С. 256-284.

Голяченко О.М. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я. -Терноігіль,1994.- С.136-148. Воронснко Ю.В., Москаленко В.Ф. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я. - Тернопіль, 2000.- С.25 8-279.

Схвалено”

на методичній нараді

кафедри соціальної медицини

і організації охорони здоров’я

“__ ”____________ 200_р.

Протокол № ______

Зав.кафедрою ____________

^

Методичні вказівки


до практичного заняття №8

з “Соціальної медицини та організації охорони здоров’я” для студентів ІІІ курсу факультету бакалаврів та молодших медичних і фармацев­тич­них фахівців з спеціальності «Лабораторна діагностика»

кваліфікації «Лаборант

медичний» (молодший спеціаліст)

ТЕМА: Організація медичної допомоги сільському населенню.
^

МЕТА ЗАНЯТТЯ: Ознайомити студентів з особливостями організації


медичної допомоги сільському населенню.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 години.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

1. Основні особливості організації медичної допомоги сільському населенню. Етапи медичної допомоги.

2. Сільська лікарська дільниіі,я: структура, функції, направлення хворих в ЦРЛ, невідкладна допомога.

3. Фельдшерсько-акушерський пункт (ФАП), структура і завдання:

- лікувально-профілактична робота;

- охорона материнства і дитинства;

- саштарно-1-ротиетдемічна робота;

- санітарію- освітня робота.

4. Облікова та звітна медична документація ФАП. Підготовка звіту по діяльності ФАП.

5. Роль санітарного фельдшера в роботі СЛД.

6. Патронаж дитячого населення і вагітних.

7. Роль і місце центральної районної лікарні (ЦРЛ) в організації надання медичної допомоги сільському населенню та органі '.іаціішо-метоличному керівництвілікувально-профілактичними закладами району.

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТИ: Студенти повинні засвоїти структуру, організаційні аспекти та медичну документацію сільської лікарської дільниці, зокрема ФАІІу.

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ: Студенти повинні оволодіти навичками роботи середнього медичного працівника в умовах СЛД. Вміти вести медичну документацію ФАПу.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Лекційний матеріал.

2. Серенко А.Ф. Социальная гигиена й организация здравоохранения.-М.:Медицина, 1984.- С. 459-465.

3. Голячснко 0,М. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я.-Терноніль,1994.- С.136-148.

4. Вороненко Ю.В., Москаленко В.Ф. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я. - Тернопіль, 2000.- С.310-332.


«Схвалено»

на методичній нараді

кафедри соціальної медицини

і організації охорони здоров’я

«__ »____________ 200_р.

Протокол № ______

Зав.кафедрою ____________

^

Методичні вказівки


до практичного заняття №10

з «Соціальної медицини та основ медичної статистики» для студентів І курсу факультету бакалаврів та молодших медичних і фармацев­тич­них фахівців


ТЕМА: Підсумкове заняття з соціальної медицини та основ медичної статистики


МЕТА ЗАНЯТТЯ: Встановити рівень знань і навичок студентів з провідних питань соціальної медицини та медичної статистики

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 години.


^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

1. Визначення соціальної медицини, як науки.

2. Визначення статистики, як науки.

3. Визначення здоров’я за критеріями ВООЗ.

4. Назвіть прізвище міністра охорони здоров’я України.

5. Що вимагає план статистичного дослідження?

6. Напишіть, як приклад, тему статистичного дослідження.

7. Які існують методи збору статистичного матеріалу?

8. Основні етапи статистичного дослідження.

9. Види статистичних таблиць.

10. Намалюйте взірець простої таблиці.

11. Намалюйте взірець групової таблиці.

12. Намалюйте взірець комбінованої таблиці.

13. Основні типи лікувально-профілактичних закладів в системі охорони здоров'я.

14. Що таке абсолютні та відносні величини?

15. Що таке інтенсивні показники?

16. Що таке екстенсивні показники?

17. Що таке середні показники?

18. Поняття про динамічний ряд, методики його обробки та аналізу.

19. Намалюйте лінійну діаграму загальної смертності населення.

20. Намалюйте секторну діаграму дитячої смертності.

21. Обчислення загальної народжуваності населення.

22. Обчислення загальної смертності населення.

23. Що таке природній приріст населення?

24. Який рівень середньої тривалості життя в Україні?

25. Що таке загальна захворюваність?

26. Що таке первинна захворюваність?

27. Які основні показники характеризують тимчасову непрацездатність?

28. Хто видає листок непрацездатності?

29. На скільки днів і в який послідовності лікар одноособове може видати листок непрацездатності?

30. Чи може середній медичний персонал видати листок, непрацездатності?

31. Хто встановлює хворому інвалідність?

32. Групи інвалідності, критерії встановлення.

33. Поліклінік-а, структура, завдання і функції.

34. Скільки людей на міській терапевтичній дільниці?

35. Диспансерний метод в роботі лікувально-профілактичних закладів.

36. Де реєструються хвороби в індивідуальній карті амбулаторного хворого?

37. Основний медичний документ поліклініки.

38. Основні показники діяльності поліклініки.

39. Роль та функції головної медичної сестри лікарні та старших медичних сестер відділень.

40. Участь середнього медичного персоналу у веденні медичної документації стаціонару.

41. Основні показники роботи стаціонару.

42. Етапи медичної допомоги сільському населенню.

43. Сільська лікарська дільниця, структура, функції.

44. Фельдшерсько-акушерський пункт, структура і завдання.

45. Основна документація фельдшерсько-акушерського пункту.


^ ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ:

1. Заповнення основних облікових документів лікувально-профілаткичного закладу (ф.025-4/о; 025-2/о; ОЗО/о; 058/0; О/бЗ/о: 088/0; 094/о).

2. Складання плану та програми статистичного дослідження.

3. Складання макетів таблиць для розробки статистичних матеріалів.

4. Обчислення та оцінка відносних величин.

5. Обробка динамічного ряду.

6. Графічне зображення статистичних даних.

7. Обчислення та оцінка середніх величин.

8. Обчислення та оцінка демографічних показників здоров'я населення.

9. Обчислення та оцінка показників захворюваності населення.

10. Аналіз захворюваності із тимчасовою непрацездатністю за ф.23-тн.

11. Обчислення та оцінка показників інвалідності населення.

12. Обчислення основних показників діяльності стаціонару.

13. Обчислення основних показників діяльності поліклініки.

14. Порядок патронажу дитячого населення та вагітних на рівні сільської лікарської дільниці.

15. Застосування навичків роботи середнього медичного працівника в умовах сільської лікарської дільниці.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Садволасова Е. А. Статистика здоров’я населення. - М.:ГИМЛ, 1956.- 195 с.

2. Баткис Г.А., Лекарев Л.Г. Социальная гигиена и организация здравоохра-нения. - М.:Медицина, 1969.- 600 с.

3. Методическое пособие к практическим занятиям по социальной гигиене и организации здравоохранения. / Под ред. Ю.П.Лисицына./ - М.:Метроснаб, 1972. - 200 с.

4. Лисицын Ю.П. Социальная гигиена и организция здравоохранения (Лекции). М.: Медицина, 1973.- 456 с.

5. Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. /Под ред. М.А.Виноградова.-М.:Медицина, 1974. - т.1 - 400 с; т.2 - 448 с.

6. Методическое пособие по социальной гигиене и организации здравоохра-нения (к лекциям по разделу «Организация здравоохранения»). /Под ред.Ю.П.Лисицына./- М.:Метроснаб, 1975.- 140 с.

7. Социальная гигиена и организация здравоохранения. /Под ред. А.Ф.Серенко и В.В.Ермакова/. - М.:Медицина, 1977. - 672 с.

8. Учебные задания по медицинской статистике.- К.:РНМБ УССР, 1977.- 117 с.

9. Социальная гигиена и организация здравоохранения /Под ред. А.Ф.Серенко и В.В.Ермакова.- 2-е изд. - М.:Медицина, 1984.- 640 с.

10.Руководство к практическим занятиям по социальной гигиене и организации зравоохранения./Под ред. Ю.П.Лисицина, Н.Я.Копыта.- М.:Медицина, 1984.- 400 с.

11.Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения./Под ред. Ю.П.Лисицина.- М.:Медицина, 1987.- т.1 - 500 с; т.2 - 464 с.

12.Методические рекомендации к практическим занятиям по социальной медицине и организации здравоохранения. - Одесса, 1992.- 274 с.

13.Голяченко О. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я. Київ.:П.П.»Вігай», 1993. - ч.1.- 200 с; ч.2.- 50 с.

14.Журавель В.И. Основы менеджмента в системе здравоохранения.- Киев.- Чернигов : Деснянська правда., 1994 - 336 с.

15.Голяченко О.М., Голяченко А.О. Економіка української здоровохорони.- Вінниця.:Віноблдрукарня, 1996.- 100 с.

16.Голяченко О.М., Сердюк А.М., Приходський О.О. Соціальна медицина та економіка охорони здоров’я. Тернопіль-Київ-Вінниця, 1997.- 328 с.

17.Програмні тестові питання з соціальної медицини та охорони здоров’я /Під ред. Ю.В.Вороненко.- К.: НИРТ, 997. - 256 с.

18.Магуайр Е., Гендерсон Д., Муні Г. Економіка охорони здоров’я. Вступний курс.- К.: Основи, 1998.- 312 с.

Схожі:

Протокол № Зав кафедрою Методичні вказівки до практичного заняття №1 iconПротокол № Зав кафедри, проф. О. М. Юзько методична розробка практичного заняття на тему
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Протокол № Зав кафедрою Методичні вказівки до практичного заняття №1 iconПротокол № Зав кафедри, проф. О. М. Юзько методична розробка практичного заняття на тему
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Протокол № Зав кафедрою Методичні вказівки до практичного заняття №1 iconМетодичні вказівки до практичного заняття за модулем І на тему
Методичні вказівки до практичного заняття за модулем І на тему «Аномалії положення плода»/Укладач С. А. Сміян – Суми: Вид-во СумДУ,...
Протокол № Зав кафедрою Методичні вказівки до практичного заняття №1 iconМетодичні вказівки для студентів 5 курсу з самостійної підготовки до практичного заняття
Басій Р. В., доцент кафедри нормальної анатомії людини, зав. Методичним кабінетом Доннму
Протокол № Зав кафедрою Методичні вказівки до практичного заняття №1 iconМетодичні вказівки до практичного заняття на тему " Захворювання кришталика "
Методичні вказівки до практичного заняття на тему “Захворювання кришталика ” з дисципліни “Офтальмологія ” (згідно з умовами Болонського...
Протокол № Зав кафедрою Методичні вказівки до практичного заняття №1 iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Сальмонельози" з дисципліни „Дитячі інфекції"
Методичні вказівки до практичного заняття „Сальмонельози” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського процесу) /...
Протокол № Зав кафедрою Методичні вказівки до практичного заняття №1 iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Кір для студентів 5-го курсу з дисципліни
Методичні вказівки до практичного заняття „Кір” для студентів 5-го курсу з дисципліни „Дитячі інфекції” згідно з умовами Болонського...
Протокол № Зав кафедрою Методичні вказівки до практичного заняття №1 iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Вірусні гапатити у дітей" з дисципліни „Дитячі інфекції"
Методичні вказівки до практичного заняття „Вірусні гепатити у дітей” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського...
Протокол № Зав кафедрою Методичні вказівки до практичного заняття №1 iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Кір для студентів 5-го курсу з дисципліни
Методичні вказівки до практичного заняття „Кір” для студентів 5-го курсу з дисципліни „Дитячі інфекції” згідно з умовами Болонського...
Протокол № Зав кафедрою Методичні вказівки до практичного заняття №1 iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Вітряна віспа" з дисципліни „ Дитячі інфекції"
Методичні вказівки до практичного заняття „Вітряна віспа” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського процесу) /...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи