Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни \"Опалення\" icon

Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Опалення"
НазваМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Опалення"
Сторінка3/6
Дата07.06.2012
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6
Таблиця 2 - Тепловтрати приміщень

Для більш надійного видалення повітря, зручного спуску води із системи опалення і з метою запобігання застоювання теплоносія в системі магістральні трубопроводи, а також відгалуження від стояків до приладів і від приладів до стояків прокладені з ухилом 0,002 за напрямком ходу теплоносія.

На горищі будинку встановлений розширювальний бак з теплоізоляцією з негорючих матеріалів. Він призначений для вміщення приросту об`єму води при її нагріванні, а також для видалення через нього повітря в атмосферу як при заповненні системи водою, так і в період її експлуатації.

Передбачено ізоляцію трубопроводів системи опалення, які прокладені в неопалюваних приміщеннях і в місцях, де можливе замерзання. Теплова ізоляція застосована з матеріалу з теплопровідністю більше 0,05 Вт/м0С..

Для спуску води і для відключення від окремих кілець, відгалужень, стояків системи передбачена запірна арматура.

Вибір спроектованої системи опалення для даного будинку обумовлений наступними її перевагами:

1) у двотрубній системі є можливість повного контролю загального обсягу води, тоді як в однотрубній системі не можна регулювати обвідний потік. Це означає, що в однотрубній системі є втрати тепла на потоці труб, що обводять;

2) у двотрубній системі опалення легко компенсувати недостатність перерізу радіаторів, тому що додавання води понад розрахунковий об’єм створює додаткове тепло;

3) споживання матеріалу в двотрубній системі опалення менше, ніж в однотрубній системі;

4) у двотрубній системі опалення поверхня радіаторів звичайно номінально однакового розміру, а в однотрубній системі вона збільшується по ходу системи;

6) відсутність пригоряння пилу і неприємних запахів у зв'язку з тим, що температура приладу менше 80 °С;

7) легкість у регулюванні й безшумність у роботі.


^ 5. Розрахунок площі нагрівання і підбір

опалювальних приладів


Нагрівальні прилади є основним елементом системи опалення. Вони повинні відповідати певним теплотехнічним, санітарно-гігієнічним, архітектурно-побутовим, виробничо-монтажним, експлуатаційним і техніко-економічним вимогам. Ці прилади призначені для передачі теплоти від теплоносія до повітря і конструкцій що огороджують, приміщень, в яких вони встановлені.

Теплотехнічні вимоги зводяться до того, щоб нагрівальні прилади добре передавали тепло від теплоносія (води) опалювальним приміщенням, тобто щоб їхній коефіцієнт теплопередачі був якомога вищий. Величина цього коефіцієнта залежить від ряду факторів: різниці середньої температури теплоносія і температури повітря приміщення, розмірів і форми поверхні нагрівання, способу подачі й відводу води з приладу, кількості секцій у приладі і місця його установки, кількості води, що проходить через прилад, та ін.

Температура поверхні приладів обмежується санітарно-гігієнічними вимогами. У приміщеннях з тривалим перебуванням людини вона не повинна бути вище 95°С, тому що при більш високої температурі може бути суха сублімація осідаючого на приладах органічного пилу, що супроводжується виділенням шкідливих речовин, зокрема окису вуглецю.

Нагрівальні прилади повинні бути компактними, з легкодоступного для огляду й очищення від пилу поверхнею, форма й обробка приладів має відповідати призначенню приміщення. Із санітарно-гігієнічної точки зору бажано встановлювати прилади, в яких переважає передача тепла випромінюванням, тому що вони створюють кращі мікрокліматичні умови в приміщенні. Спосіб передачі тепла залежить від конструкції приладу і місця його установки.

Техніко-економічні вимоги до нагрівальних приладів:

1. Необхідно, щоб форма і конструкція приладу відповідала вимогам технології його масового виробництва.

2. Конструкція приладів повинна бути такою, щоб з окремих елементів можна було зібрати прилад з будь-якою поверхнею нагрівання.

3. Стінки приладу повинні бути міцні, паро- і водонепроникні.

4. Прилади повинні бути довговічними, зручними для транспортування та монтажу.

5. Витрата металу і вартість опалювальних приладів, віднесена до одиниці корисно переданого тепла, повинні бути найменшими.

Для підтримки в приміщенні нормативної температури необхідно, щоб кількість тепла, що віддається нагрівальними приладами, встановленими в приміщенні, відповідала розрахунковим тепловтратам приміщення.

Необхідну теплопередачу приладу в приміщенні визначають за формулою

Вт,

де Qтп - тепловтрати приміщення, Вт;

Qтр - тепловіддача відкрито прокладених у межах приміщення труб стояка і підводок, до яких безпосередньо приєднаний прилад. Цю величину знаходять за формулою

Вт,

де qв і qг - тепловіддача 1м вертикальних і горизонтальних труб, Вт/м, при температурі tср-tв , де tср =(tг+ tо)/2= (95+70)/2=82,5 оС, tв- температура всередині приміщення (Додаток 3);

lв і lг - довжина вертикальних і горизонтальних труб у межах приміщення, м.

Тепловий потік обраного приладу не повинен зменшуватися більше ніж на 5% у порівнянні з Qпр,.

Наведені формули дійсні при відкритій установці пофарбованих приладів у зовнішніх огороджень приміщення.

Мінімально допустиме число секцій радіатора визначають за формулою

шт,

де q ном - номінальний тепловий потік однієї секції радіатора, Вт;

1 - коефіцієнт, що враховує спосіб установки приладу у випадку відкритого розташування 1 = 1;

2 - коефіцієнт, що враховує охолодження води у трубах. Для розрахунку в курсовому проекті приймаємо 2 = 1 (для опалювальних приладів, розташованих не в ніші).

Результат розрахунку опалювальних приладів оформляють у вигляді таблиці 3.


Таблиця 3 - Розрахунок опалювальних приладівприміщення

QT,
Вт

Qтруб,
Вт

Qпр,
Вт

n секцій

(тип приладу)


Приклад 6. У курсовому проекті використаний радіатор "Пресс", виконаний зі сплаву алюмінію та сталі, що дає деякі переваги в порівнянні з іншими: тепловіддача його в 3 рази вище, практично відсутня корозія, теплопровідність на 20% вище, ніж у сталі, поліпшений зовнішній вигляд. До комплекту також входять кран для випуску повітря Маєвського та терморегулятор. Гарантія цих опалювальних приладів складає 40 років, що у наш час дуже важливо. Для системи опалення використовують також поліпшені оцинковані труби.


Таблиця 4 - Результати розрахунку опалювальних приладів

№ прим

QT,
Вт

Qтруб,
Вт

Qпр,
Вт

n секцій

(тип прилада)

101

2965

229,2

2759

21

102

900

237,3

686,4

5

103

1363

237,3

1149

9

104

696

237,3

482,7

4

105

1052

237,3

828,4

7

106

1256

237,3

1042

8

107

770

237,3

556,4

5

108

781

237,3

567,4

5

109

1571

229,2

1365

10

110

680

237,3

466,4

4^ 6. Гідравлічний розрахунок трубопроводів

системи опалення


Гідравлічний розрахунок системи опалення полягає у визначенні діаметрів трубопроводів при відомих навантаженнях теплового потоку та перепаді тисків.

У курсовому проекті пропонується використовувати метод розрахунку за питомими втратами тисків. Гідравлічний розрахунок починають з побудови аксонометричної схеми системи опалення, на якій наводять усі необхідні для розрахунку дані:

- розрахункове циркуляційне кільце розбивають на розрахункові ділянки - відрізки трубопроводу одного діаметра з постійним тепловим потоком, які також нумерують і на них указують довжину в метрах і витрату теплоносія;

- на кожному нагрівальному приладі проставляють теплові потоки та кількість секцій.

Розрахунок починають із самої протяжної і навантаженої ділянки.

Як відомо з гідравліки, при русі реальної рідини по трубах завжди мають місце втрати на подолання опору двох видів -тертя і місцевих опорів. Це можна виразити формулою

Па,

де Нс.о. - втрати тиску в системі опалення, Па;

Ндл - втрати тиску за довжиною, Па;

Нм.с. - втрати тиску на місцевий опір, Па.

Втрати тиску на подолання тертя на ділянці з постійною витратою рухомого середовища, а також незмінним діаметром визначають за формулою

, Па,

де R - питомі втрати тиску на тертя на 1 м трубопроводу, Па/м (Додаток 2);

l - довжина ділянки, м;

 - коефіцієнт шорсткості. Для нових труб = 1.

До місцевих опорів відносяться трійники, хрестовини, відводи, вентилі, крани, нагрівальні прилади і т.д. Утрату тиску на подолання місцевих опорів знаходять за формулою

Па,

де  - сума коефіцієнтів місцевих опорів,

Нд - динамічний тиск, що залежить від швидкості руху теплоносія по трубах і від щільності.

Величину ∆Н м.с можна також визначити за додатком 3 залежно від суми коефіцієнтів місцевих опорів та швидкості руху води на ділянках чи за формулою

Z = ??· (VІ/2·) ?, Па,

де ?? - сума коефіцієнтів місцевих опорів на розрахунковій ділянці;

? - щільність середовища, кг/м3;

^ V- швидкість теплоносія, м/с.

Кількість води G, кг/рік, що протікає по кожній розрахунковій ділянці циркуляційного кільця, визначають за формулою

^ G = (0,86·Qт·?1·?2)/?t, кг/рік,

де - теплове навантаження ділянки, Вт;

t - різниця температур теплоносія в подавальному і зворотному трубопроводах. Для двотрубної системи ∆t = 95-70 = 25°С;

?1, ?2 - коефіцієнти, що враховують розташування приладу і послідовність за ходом руху теплоносія (?1=?2=1).

За знайденим значенням витрат теплоносія встановлюють дійсні втрати (^ R), діаметри трубопроводів (d), швидкість води (v) (Додаток 2 ).

Діаметр слід вибирати так, щоб швидкість води зростала без різких стрибків у міру збільшення теплових потоків і не перевищувала допустимі величини з умови безшумної роботи системи.


^ Межі швидкості руху теплоносія

Діаметр, d,мм

15

20

25

32

40

45

Швидкість, V, м/с

0,5

0,65

0,8

1

1,5

1,5

Місцеві опори системи опалення записують у таблицю. Значення місцевих опорів приймають за додатком 1.


Таблиця 5 - Місцеві опори системи опалення

№ ділянки
Найменування місцевих опорів

D труб, мм


1   2   3   4   5   6

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни \"Опалення\" iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Опалення" (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання із спец. 092108...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни \"Опалення\" iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни
Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни \"Опалення\" iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу “ електротехнологічні установки та пристрої. Вакуумна техніка”
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу “Електротехнологічні установки та пристрої. Вакуумна техніка” ( для студентів...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни \"Опалення\" iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Контролінг” (для студентів 4 курсу денної заочної форм навчання напряму...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни \"Опалення\" iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу “Пожежна профілактика в будівництві” (для студентів І магістрів спеціальності...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни \"Опалення\" iconХарківська національна академія міського господарства г. В. Висоцька методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни
Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни „Менеджмент організацій” для студентів 5 курсу денної форми навчання...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни \"Опалення\" iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Пранцуз О. С. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Вентиляція»
«Властивості вологого повітря І зображення процесів обробки повітря на i-d-діаграмі» для студентів 4 курсів денної та заочної форм...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни \"Опалення\" iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до курсового проекту “Технологія виконання робіт з ремонту інженерних систем будівель”
...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни \"Опалення\" iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Інвестиційний менеджмент”
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни \"Опалення\" iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Поведінка споживача”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи