Зміс т розділ 1 Застосування диференціального числення для дослідження функцій icon

Зміс т розділ 1 Застосування диференціального числення для дослідження функцій
НазваЗміс т розділ 1 Застосування диференціального числення для дослідження функцій
Сторінка1/10
Дата01.06.2012
Розмір0.66 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

З М І С Т


Розділ 1

Застосування диференціального числення

для дослідження функцій

1.1. Зростання і спадання функції………………………………………………….5

1.2. Локальний екстремум функції………………………………………………. .9

1.3. Опуклість і вгнутість кривих. Точки перегину……………………………...14

1.4. Асимптоти кривих……………………………………………………………..21

1.5. Схема дослідження функції та побудова її графіка…………………………22

Розділ 2

Функції двох змінних

2.1. Означення та область визначення.

Частинні похідні першого порядку………………………………………….. 34

2.2. Повний диференціал функції.

Похідні складених функцій………………………………………………….. 41

2.3. Частинні похідні вищих порядків.

Похідні неявно заданих функцій…………………………………………….. 46

2.4. Рівняння дотичної площини і нормалі до поверхні.

Екстремум функції двох змінних……………………………………………. 51

Розділ 3

Невизначений інтеграл

3.1. Поняття первісної функції та невизначеного інтеграла.

Метод безпосереднього інтегрування………………………………………. 54

3.2. Метод підстановки (заміни змінної)………………………………………… 58

3.3. Метод інтегрування частинами……………………………………………… 62

3.4. Інтегрування раціональних функцій………………………………………… 66

3.5. Інтегрування функцій, раціонально залежних

від тригонометричних…………………………………………………………74

3.6. Інтегрування деяких іраціональних функцій………………………………...82


ЛІТЕРАТУРА........................................................................................................ ..89


Вступ


Основна форма навчання студентів – самостійна робота над навчальним матеріалом, яка складається з вивчення теоретичних положень за підручником, розгляду прикладів і розв’язання задач. При вивченні матеріалу за підручником треба переходити до наступного питання тільки після правильного зрозуміння попереднього, виконуючи на папері усі обчислення, навіть і ті, які пропущені у підручнику. Розв’язання задач при вивченні дисципліни «Вища математика» часто пов’язано з багатьма складностями. Якщо складається скрутне становище при розв’язанні задачі, то треба вказати характер цього утруднення, привести припущення відносно плану розв’язку.

Відомо, що при самостійному розв’язуванні задач студентам потрібні постійні консультації щодо способів їх розв’язування, оскільки знайти шлях до розв’язування задачі без допомоги викладача або відповідного підручника студентові не під силу. Допомогти студентам технічних спеціальностей всіх форм навчання подолати ці складності, навчити їх застосовувати теоретичні знання до розв’язування задач - основне призначення цього навчального посібника.

У третій частині навчального посібника викладено матеріал з таких розділів вищої математики: «Визначений інтеграл», «Невласні інтеграли» та «Застосування визначеного інтеграла до задач геометрії». Основні теоретичні положення, формули та теореми ілюструються докладним розв’язанням великої кількості задач різного ступеня складності з їх повним аналізом. Для ефективності засвоєння матеріалу пропонуються завдання для самостійної роботи.

Автори сподіваються, що саме така побудова посібника надає студентові широкі можливості до активної самостійної роботи, яка, безумовно, сприятиме засвоєнню матеріалу при вивченні дисципліни «Вища математика».


Розділ 1

^ ЗАСТОСУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ЧИСЛЕННЯ

ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЙ


1.1. Зростання і спадання функції


Функція називається зростаючою на інтервалі , якщо для будь-яких і , що належать до цього інтервалу, і таких, що <, справджується нерівність <.

Функція називається спадною на інтервалі , якщо для будь-яких і , що належать до цього інтервалу, і таких, що <, справджується нерівність >.

Як зростаючі, так і спадні функції називаються монотонними, а інтервали, в яких функція зростає або спадає – інтервалами монотонності.

Зростання і спадання функції характеризується знаком її похідної: якщо у деякому інтервалі >, то функція зростає в цьому інтервалі; якщо ж <, то функція спадає в цьому інтервалі.

Інтервали монотонності можуть відділятися один від одного або точками, де похідна дорівнює нулю, або точками, де похідна не існує. Ці точки називаються критичними точками.

Отже, щоб знайти інтервали монотонності функції , треба:

 1. знайти область визначення функції;

 2. знайти похідну даної функції;

 3. знайти критичні точки з рівняння та за умови, що не існує;

 4. розділити критичними точками область визначення на інтервали і у кожному з них визначити знак похідної.

На інтервалах, де похідна додатна, функція зростає, а де відємна – спадає.


Зразки розв’язування задач


Знайти інтервали монотонності функції.


1. .

 1. Область визначення .

 2. .

 3. Критичні точки:

або , звідки .

Похідна існує на всій області визначення.

4) Знаки похідної:Функція зростає на інтервалах і . Функція спадає на інтервалі .


2. .

 1. Область визначення .

 2. .

 3. Критичні точки: або . Оскільки , рівняння не має коренів, тобто похідна не обертається в нуль. існує на всій області визначення. Отже, критичних точок немає.

4) приймає тільки додатні значення, функція зростає на інтервалі .


3. .

 1. Область визначення .

 2. .

 3. Критичні точки:

, бо .

Похідна не існує в точці , але ця точка не входить в . Тобто критичних точок немає.

4) На всій області визначення , отже функція всюди спадає.


4. .

1) Область визначення .

2) .

3) Критичні точки:

, звідки , але .

Похідна існує на всій області визначення.

4) Знаки :Функція зростає на інтервалі , спадає на інтервалі .


5. .

1) Область визначення .

2) .

3) Критичні точки:

або , звідки .

Похідна існує для всіх .

4) Знаки похідної:
Функція зростає на інтервалі , спадає на інтервалах і .


6. .

1) Функція визначена на множині дійсних чисел, крім точок .

2) .

3) Критичні точки:

, звідки .

Похідна існує на всій області визначення.

4) Знаки визначимо на інтервалі неперервності .Так як на інтервалах та , і визначена в точці , то функція зростає на інтервалі . З урахуванням періодичності, маємо: функція зростає на інтервалах , .


Завдання для самостійної роботи


Знайти інтервали монотонності функцій:


1. ;


2. ;


3. ;


4. .

^ 1.2. Локальний екстремум функції


Точка називається точкою максимуму (або мінімуму) функції , якщо існує такий окіл << цієї точки, який належить області визначення функції, і для всіх з цього околу виконується нерівність < (або >).

Правило знаходження екстремумів (максимумів і мінімумів) за допомогою першої похідної:

 1. знайти область визначення ;

 2. знайти похідну ;

 3. знайти критичні точки;

 4. дослідити знак на інтервалах, на які знайдені критичні точки ділять область визначення .

При цьому критична точка є точкою мінімуму, якщо при переході через неї зліва направо змінює знак з “-” на “+”, є точкою максимуму, якщо змінює знак з “+” на “-”.

 1. обчислити значення функції в точках екстремуму (екстремуми).Зразки розв’язування задач


Знайти екстремуми функцій.

1. .

1) Область визначення .

2) .

3) Критичні точки:

.

існує для всіх .

4) Знаки :При переході через точку похідна змінює знак з « + » на « - », отже - точка максимуму. При переході через точку похідна змінює знак з « - » на « + », тому - точка мінімуму.

5) . .

2. .

1) Область визначення функції .

2) .

3) Критичні точки:

або , звідки .

існує для всіх .

4) Знаки :При переході через точку похідна змінює знак з « - » на « + », тому точка є точкою мінімуму. При переході через точку похідна змінює знак з « + » на « - ». Отже, точка є точкою максимуму.

5) ; .

3. .

1) Область визначення .

2) .


3) Критичні точки:

, звідки .

існує на всій області визначення.

4) Знаки :При переході через точки похідна змінює знак з « - » на « + ». Отже, точки є точками мінімуму. При переході через точку похідна змінює знак, але , тому не є точкою екстремуму.

5) Так як функція парна, то

. Тобто .


4. .

1) .

2) .

3) Критичні точки:

.

Функція приймає тільки додатні значення, причому . Критичну точку знайдемо з умови: . Отримаємо .

існує для всіх .

4) Знаки :Функція має дві екстремальні точки: - точка мінімуму; -точка максимуму.

5); .


5. .

1) Область визначення .

2)

.

3) Критичні точки:

а) .

б) не існує при .

4) Знаки :При переході через точку похідна змінює знак з « + » на « - », тому є точкою максимуму. При переході через точку похідна не змінює свій знак. Отже, критична точка не є екстремальною.

5) .


6. .

1) .

2) .

3) Критичні точки:

а) , тоді , звідки або .

б) існує для всіх .

4)Знаки :При переході через точку похідна змінює знак з « - » на « + », тому - точка мінімуму.

5) .

7. .

1) Область визначення .

2) .

3) Критичні точки:

а) , звідки . Але не входить в .

б) існує на всій області визначення.

4) Знаки :

При переході через точку похідна змінює знак з « - » на « + », тому - точка мінімуму.


5) .


8. .

1) Область визначення .

2) .

3) Критичні точки:

а) . Знайдемо , тому рівняння не має коренів, тобто .

б) існує на всій області визначення.

Отже, критичних точок не має і функція не має екстремумів.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Зміс т розділ 1 Застосування диференціального числення для дослідження функцій iconЗміс т розділ 1 Застосування диференціального числення для дослідження функцій
Література
Зміс т розділ 1 Застосування диференціального числення для дослідження функцій iconНомер варіанта Номери задач для контрольної роботи
В задачах 91-100 дослідити дані функції методами диференціального числення та побудувати їх графіки. Дослідження функції рекомендується...
Зміс т розділ 1 Застосування диференціального числення для дослідження функцій iconЗастосування похідних до дослідження функцій § 1 Загальні властивості функцій, неперервних на замкненому проміжку
У цьому параграфі наводимо без доведення дві теореми, які виражають істотні властивості, притаманні неперервним функціям. В дальшому...
Зміс т розділ 1 Застосування диференціального числення для дослідження функцій iconНазва модуля: Вища математика. Частина 3 Код модуля
Способи розвинення аналітичних функцій в степеневі ряди. Типи особливих точок однозначного характеру. Способи обчислення лишків....
Зміс т розділ 1 Застосування диференціального числення для дослідження функцій iconМетодичні вказівки та завдання для самостійної роботи з курсу «Елементи теорії функцій комплексної змінної та операційне числення» для студентів факультету електроніки та інформаційних технологій денної форми навчання
Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з курсу Елементи теорії функцій
Зміс т розділ 1 Застосування диференціального числення для дослідження функцій iconДо аспірантури математичний аналіз
Формула Тейлора та її застосування. Дослідження на екстремум І умовний екстремум функцій багатьох змінних. Диференційовні відображення...
Зміс т розділ 1 Застосування диференціального числення для дослідження функцій iconНазва модуля: Математичний аналіз, ч. 1
Границя функції в точці. Важливі границі. Неперервність функції в точці. Точки розриву І їх класифікація. Диференціальне числення...
Зміс т розділ 1 Застосування диференціального числення для дослідження функцій icon§4 Застосування функцій в економіці
Спектр використання функцій в економіці досить широкий. Найбільш часто використовуються в економіці такі функції
Зміс т розділ 1 Застосування диференціального числення для дослідження функцій icon§4 Застосування функцій в економіці
Спектр використання функцій в економіці досить широкий. Найбільш часто використовуються в економіці такі функції
Зміс т розділ 1 Застосування диференціального числення для дослідження функцій iconХарактеристика навчальних дисциплін кафедри (складова Інформаційного пакету)
«Диференціальне числення функції однієї змінної», «Інтегральне числення функції однієї змінної», «Ряди», «Диференціальне числення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи