Харківської обласної ради тестові завдання з алгебри icon

Харківської обласної ради тестові завдання з алгебри
Скачати 184.83 Kb.
НазваХарківської обласної ради тестові завдання з алгебри
Дата07.06.2012
Розмір184.83 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ


Тестові завдання з алгебри


Третякова А.І., вчитель математики


Харків - 2006

Тестові завдання

Тести складені за аналогією до тестів, запропонованих на зовнішньому тестуванні

Роботи, подані у двох варіантах, відповідають шкільній програмі з математики для профільних ліцеїв. Тестування здійснюється в письмовій формі. Робота триває 1,5 години (2 уроки) або 45 хв. (1 урок) залежно від кількості запропонованих учителем завдань.

Кожна робота складається з трьох частин (частина 1, частина 2, частина 3) і бланка відповідей.

Частини відрізняються характером та складністю завдань, а саме:

  • завдання закритої форми з вибором однієї правильної відповіді (частина 1);

  • завдання відкритої форми зі стислою відповіддю (частина 2);

  • завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (частина 3).

Частина 1. У цій частині запропоновано завдання з вибором однієї правильної відповіді з п’яти пропонованих, які вимагають від учнів стандартного використання програмного матеріалу.

Наприклад:

Обчислити (1 + і)(3 - 2і)


А

Б

В

Г

Д

1 + і

1 + 5і

5 + і

5і + 5і

3 - і


Успішне розв’язання завдань цієї частини дає можливість зробити висновок про опанування учнями початкового рівня навчальних досягнень.

Частина 2. У цій частині програмний матеріал використовується для розв’язування стандартних задач; запропоновано завдання, для розв’язання яких необхідно зробити 2-3 логічні кроки, учні або находять стислі пояснення, або, на розсуд вчителя, можуть не надавати їх зовсім.

Наприклад:

Ров’язати рівняння х2 – 6х + 10 = 0

Розв’язання

Дане рівняння квадратне, тому знайдемо його діскримінант

Д = (-6)2 – 4*1*10 = 36 – 40 = -4

Д < 0, отже рівняння має корені на множині комплексних чисел.
Відповідь:

Успішне розв’язання задань цієї частини дає можливість зробити висновок про опанування учнями середнього рівня навчальних досягнень.

Частина 3. У цій частині використовується програмовий матеріал, необхідний для розв’язання задач, які вимагають більш ніж трьох логічних кроків. Ці завдання призначені для перевірки вміння аналізувати ситуацію, робити висновки, логічно й математично грамотно розмірковувати, обгрунтовувати свої дії та чітко їх записувати.

Наприклад:

Знайти дійсні частини комплексних чиселРозв’язання

Чисельник данного дробу піднесемо до третього степеня за формулою: .Далі виконуємо ділення , при цьому помножимо чисельник і знаменник дробу на спряжене знаменику – 3 – 4і

Відповідь: .

Учпішне розв’язання завдань цієї частини дає можливість зробити висновок про опанування учнем достатнього й високого рівнів навчальних досягнень. Оцінювання роботи здійснюється такою таблицею.


Частина

Номер завдання

Робота, розрахована на 1,5 год

(2 уроки)

Робота розрахована на 45 хв.

( 1урок)

Кількість балів за завдання

Кількість завдань

Кількість балів за кожну частину

Кількість балів за завдання

Кількість завдань

Кількість балів за кожну частину

Частина 1

1

0,5

6

3

1

Будь-які 3 із 6

3

2

0,5

1

3

0,5

1

4

0,5

1

5

0,5

1

6

0,5

1

Частина 2

7

1

5

5

2

Будь-які 3 із 5

6

8

1

2

9

1

2

10

1

2

11

1

2

Частина 3

12

2

Будь-які 2 із

4

3

Будь-які 1 із 3

3

13

2

3

14

2

3

Разом

 

 

12

 

 

12


Заповнення бланків відповідей – це незвична для учнів форма роботи, тому необхідно учити учнів цій роботі заздалегіть, пояснювати всі правила його заповнення.

Заповнення бланків відповідей після виконяння роботи дозволяє учням перевірити і знову проаналізувати написану роботу.


^ Тема І. Вступ. Множина. Висловлювання та операції над ними.

Комплексні чила.

Варіант І

Частина 1.

Завдання 1-6 мають по п’ять варінтів відповідей, із яких тільки одна відповідь є правильною.

Виберіть правильну, на ваш погляд, відповідь і позначте її в бланку відповідей.

  1. Знайти суму комплексних чисел

z1 = 5 – 3i і z2 = -1 + 6i


А

Б

В

Г

Д

2 + 5і

4 – 3і

2 – 5і

4 + 3і

2. Множина А – відрізок [1; 4], множина В – відрізок [2; 6]. Знайдіть різницю множин, тобто А\В.


А

Б

В

Г

Д

[1; 6]

[4; 6]

[2; 6]

[2; 4]

[1; 2]3.Знайти добуток комплексних чисел.

z1 = 0,2 + 4і і z2 = - 0,3 – 0,9і


А

Б

В

Г

Д

3,66-,38і

-3,66+1,02і

3,54-1,02і

-3,66-1,38і

3,54-1,38і4. Знайти частку комплексного числа і


А

Б

В

Г

Д

1\2 – 1\2і

2 – 2і

0,5 – 0,5і

-0,5і

0,5і5. Знайти переріз множини А з множиною В, якщо множина А – відрізок [0; 4], множина В – [1; 5]


А

Б

В

Г

Д

[0; 5]

[0; 1]

[1; 4]

[4; 5]

Ǿ6. Виконати дії на множині комплексних чисел


А

Б

В

Г

Д

-5і

5-5

Частина 2.

У завданнях 7-11 наведіть розв’язання, випишіть відповіді і перенесіть їх в бланк відповідей.

7. Дані множини: а) множина В всіх прямокутників; б) множина С усіх чотирикутників; в) множина D усіх квадратів; г) множина Е усіх паралелограмів; д) множина F усіх многокутників. Випишіть літери, що позначають ці множини, в такому порядку, щоб кожна наступна позначала підмножину попереднього.

8. Запишіть подані далі висловлення за допомогою відповідних позначень для логічних операцій та знайдіть їх значення істинності.

а) «Якщо 21 ділиться на 7, то 21 ділиться на 14»;

б) «72 ділиться на 6 тоді і тільки тоді, коли 72 ділиться на3»;

в) «15 ділиться на 6 тоді і тільки тоді, коли 15 ділиться на 3».

9. Знайти дійсні числа х і у, для яких:10. Виконати дії:11. З висловлень А, В побудувати висловленння: і знайти значення їх істинності, якщо А – число 14612 ділиться на 9», В – «сума цифр числа 14612 ділиться на 9».


Частина 3.

Розв’язання завдань 12-14 повинно містити повне пояснення записане у вигляді послідовних логічних дій, із посиланням на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. Одержану відповідь перенесіть у бланк відповідей.

12. Скласти квадратне рівняння з дійсними коефіцієнтами, якщо відомий один з його коренів:

13. Розв’язати рівняння:14. Довести методом математичної індукції, що:
Варіант ІІ

Частина 1.

Завдання 1-6 мають по п’ять варінтів відповідей, із яких тільки одна відповідь є правильною.

Виберіть правильну, на ваш погляд, відповідь і позначте її в бланку відповідей.

  1. Знайти різницю комплексних чисел

z1 = 2 + 2i і z2 = 1 - i


А

Б

В

Г

Д

3 - і

3 +і

4 – і

5 - і

2. Множина А – відрізок [2; 8], множина В – відрізок [5; 10]. Знайдіть різницю множин, тобто А\В.


А

Б

В

Г

Д

[2; 10]

[2; 5]

[5; 8]

[8; 10]

[2; 8]3. Знайти добуток комплексних чисел.

z1 = 0,5 - 3і і z2 = - 0,4 + 0,7іА

Б

В

Г

Д

-2,3+1,55і

2,3+1,55і

1,9+1,55і

-1,9+1,55і

1,9+1,37і4. Знайти частку комплексного числа і


А

Б

В

Г

Д

5.Знайти переріз множини А з множиною В, якщо множина А – відрізок

[0; 2], множина В – [3; 7].


А

Б

В

Г

Д

[2; 7]

[0; 7]

[2; 3]

Ǿ

[0; 3]6. Виконати дії на множині комплексних чисел


А

Б

В

Г

Д

-7і

5

-5і-5Частина 2.

У завданнях 7-11 наведіть розв’язання, випишіть відповіді і перенесіть її в бланк відповідей.

7. Дані множини: а)множина А усіх раціональних чисел; б) множина В всіх цілих чисел; в) множина С усіх дійсних чисел; г) множина D парних натуральних чисел; д) множина Е усіх натуральних чисел; е) множина F усіх натуральних чисел, що діляться на 12. Випишіть літери, що позначають ці множини, в такому порядку, щоб кожна наступна позначала підмножину попереднього.

8. Запишіть подані далі висловлення за допомогою відповідних позначень для логічних операцій та знайдіть їх значення істинності.

а) «Якщо 64 ділиться на 16, то 64 ділиться на 8» (для відношення «ділиться на» можна використати символ );

б) «Якщо 21 ділиться на 14, то 21 ділиться на 7»;

в) «13 ділиться на 12 тоді і тільки тоді, коли 13 ділиться на 6».

9. Знайти дійсні числа х і у, для яких:10. Виконати дії:

11. З висловлень А, В побудувати висловленння: і знайти значення їх істинності, якщо А - «діагоналі прямокутника не рівні між собою», В - «вертикальні кути рівні».

14. Довести методом математичної індукції, що:Частина 3.

Розв’язання завдань 12-14 повинно містити повне пояснення записане у вигляді послідовних логічних дій, із посиланням на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. Одержану відповідь перенесіть у бланк відповідей.

12. Скласти квадратне рівняння з дійсними коефіцієнтами, якщо відомий один з його коренів: .

13. Розв’язати рівняння:14. Довести методом математичної індукції, що:
Бланк відповідей


Х
У завданнях 1-6 правильну відповідь позначайте тільки так

А

Б

В

Г

ДА

Б

В

Г

ДА

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 
3

 

 

 

 

 
5

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 
4

 

 

 

 

 
6

 

 

 

 

 У завданнях 7-14 відповідь записуйте тільки десятковим дробом, з огляду на положення коми, по одній цифрі в кожній клітинці.


7

 

 

 

,

 

 

 
10

 

 

 

,

 

 

 
13

 

 

 

,

 

 

 

8

 

 

 

,

 

 

 
11

 

 

 

,

 

 

 
14

 

 

 

,

 

 

 

9

 

 

 

,

 

 

 
12

 

 

 

,

 

 

 

^ Місце виправлення помилкової відповіді.

Щоб виправити відповідь до завдання, залишіть його номер та повну відповідь у відповідних клітинках.


Завдання 1-6 Завдання 7-14

Номер завдання Номер завданняА

Б

В

Г

Д


 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

,

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

,

 

 

 

Схожі:

Харківської обласної ради тестові завдання з алгебри iconМіністерство освіти І науки україни головне управління освіти І науки харківської обласної державної адміністрації харківський ліцей міського господарства харківської обласної ради

Харківської обласної ради тестові завдання з алгебри iconХарківської обласної ради сучасний розвиток математики. Поняття множини
В даній роботі представлена розробка лекцій за першою темою алгебри та початків аналізу 10 класу – «Вступ», що включає такі теми,...
Харківської обласної ради тестові завдання з алгебри iconОбдаровані діти
Харківської обласної ради вступають учні, які поставили свідомо мету – мати якісні знання з базових предметів та вступити до Харківської...
Харківської обласної ради тестові завдання з алгебри iconІ. із досвіду роботи з обдарованими дітьми
Харківської обласної ради вступають учні, які поставили свідомо мету – мати якісні знання з базових предметів та вступити до Харківської...
Харківської обласної ради тестові завдання з алгебри iconІ. із досвіду роботи з обдарованими дітьми
Харківської обласної ради вступають учні, які поставили свідомо мету – мати якісні знання з базових предметів та вступити до Харківської...
Харківської обласної ради тестові завдання з алгебри iconХарківської обласної ради шляхи подальшого розвитку творчої ініціативи
Л. Українка. Життєвий І творчий шлях
Харківської обласної ради тестові завдання з алгебри iconХарківської обласної ради прикладна спрямованість
В роботі розкриваються можливості зв’язку математичної та професійної підготовки за допомогою запропонованих задач
Харківської обласної ради тестові завдання з алгебри iconХарківської обласної ради
«Педагогічний вісник «Умови успішного розвитку дитини». Розвиток навичок самостійної діяльності учнів на уроках історії та в позаурочний...
Харківської обласної ради тестові завдання з алгебри iconХарківської обласної ради шляхи подальшого розвитку творчої ініціативи
Особливості проведення вступного уроку з всесвітньої історії в 10-му класі до розділу „Тоталітарний І диктаторський режими”
Харківської обласної ради тестові завдання з алгебри iconХарківська національна академія міського господарства в. О. Мельман менеджмент персоналу
Наведені сучасні тестові методики з визначення різних аспектів ефективного управління, управлінського потенціалу, мотиваційних типів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи