Національна академія міського господарства методичні вказівки icon

Національна академія міського господарства методичні вказівки
НазваНаціональна академія міського господарства методичні вказівки
Сторінка1/4
Дата23.06.2012
Розмір0.55 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до виконання курсового проекту

Вибір і обґрунтування колективних засобів

захисту від виробничого шуму”

з дисципліни „Охорона праці в будівництві”

(для студентів 4 курсу денної форми навчання,

спеціальність 6.092100 „Охорона праці в будівництві”)


ХНАМГ – Харків - 2004


Методичні вказівки до виконання курсового проекту „Вибір і обґрунтування колективних засобів захисту від виробничого шуму” з дисципліни „Охорона праці в будівництві” (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.092100 „Охорона праці в будівництві”). – Харків: ХНАМГ, 2004-20 с.


Укладачі: проф. Б.М. Коржик,

С.В.Нестеренко


Рецензент: доц. Ю.І.Жигло


Рекомендовано кафедрою „Безпека життєдіяльності”,

протокол № 4 від 19.11.2003


^ 1. ЗМІСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ


Курсовий проект включає такі розділи (рис. 1):

Загальні положення.

  1. Розрахунок звукоізолюючої спроможності стінки боксу з цегли.

  2. Розрахунок акустичної ефективності звукопоглинаючого облицювання внутрішньої поверхні стіни, а при необхідності й стелі боксу.

  3. Розрахунок акустичної ефективності звукоізолюючого кожуха із
    застосуванням звукопоглинаючого матеріалу.

  4. Акустичний та економічний порівняльний аналіз результатів роз-рахунків і вибір оптимального варіанта. Висновок. Список літератури.

Курсовий проект складається з розрахунково-пояснювальної записки, де наводяться відповідні розрахунки й теоретичні обгрунтування, обсягом 20-25 сторінок рукописного тексту і графічної частини, де на аркуші формату А-1 студент наводить:

- криву нормативного рівня звукового тиску відповідно до ДСН 3.3.6.037 – 99 (табл. 2);

- спектр рівня звукового тиску галтовочного барабану відповідно до свого варіанта (табл. З);

- частотну характеристику ізоляції повітряного шуму перегородкою із цегли;

- спектр шуму, який матиме місце за межами перегородки з цегли;

- схему облицювання внутрішньої поверхні стін (стелі) боксу звукопоглинаючими матеріалами і спектри шуму до та після звукооблицювання;

- схему влаштування звукоізолюючого кожуха на голтовочний барабан та спектри шуму до і після його встановлення;

- таблицю з результатами акустичного й економічного порівняльного аналізу варіантів.

Рис. 1 - Блок-схема курсового проекту


^ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Шум – безладне сполучення неприємних для людини звуків. Це один з найбільш поширених шкідливих виробничих факторів.

Підвищені рівні шуму при тривалій дії викликають швидке стомлення, погіршення самопочуття, зниження слуху і в кінцевому підсумку за рахунок подражливості нервової системи призводять до численного розладу функцій внутрішніх органів (порушення кров'яного тиску, ритму серця та дихання, травлення та ін.) - „шумової хвороби”.

У приміщеннях високі рівні шуму утворюються за рахунок випромінювання акустичної потужності джерела шуму - прямого звуку і відбиття цього звуку від огороджуючих поверхонь (стін, стелі, підлоги) - відбитого звуку, що складуються у приміщенні.

Основні фізичні параметри шуму: частота звуку f (Гц);

звуковий тиск Р (Па);

інтенсивність звуку І (Вт/м2)

зв'язані співвідношенням

, (1)

де ? - щільність повітря, кг/м ; с- швидкість звуку, м/с; ?·с- „акустична постійна”.

В акустиці вимірюють не абсолютні значення звукового тиску, а їх логарифмічні рівні L, взяті по відношенню до порогового значення інтенсивності звуку Iо або порогового звукового тиску Ро.

Характеристиками постійного шуму є рівні звукових тисків в октавних смугах з середньогеометричними частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц в децибелах (дБ), які визначаються за формулою


, (2 )

де

^ Р - середньоквадратичне значення звукового тиску в кожній октавній смузі, Па;

Ро - вихідне значення звукового тиску в повітрі, що дорівнює 2Ч10-5 Па.

Засоби й заходи захисту від шуму бувають колективні та індивідуальні [4]. Засоби і заходи колективного захисту поділяються на:

- акустичні (звукоізоляція, звукопоглинання, віброізоляція, демпфування, глушники шуму);

- архітектурно – планувальні (акустичні рішення планувань будівель і генеральних планів об'єктів; раціональне розміщення технологічного обладнання, машин, устаткування, робочих місць; створення шумозахищених зон та ін.);

- організаційно – технічні (застосування малошумних технологічних процесів та машин; дистанційне управління та автоматичний контроль шумного устаткування; удосконалення технології ремонту та обслуговування; раціональні режими праці й відпочинку).

По відношенню до джерела збудження шуму засоби колективного захисту поділяються на:

- засоби, знижуючі шум у джерелі його виникнення;

- засоби, знижуючі шум на шляху його розповсюдженя від джерела до захищуваного об'єкта;

- звукоізоляція – захист від прямого звуку (стіни, огородження, кабіни, кожухи,екрани);

- звукопоглинання – захист від відбитого звуку (облицювання, штучні поглинальники);

- глушники (абсорбційні, реактивні, комбіновані) - від аеродинамічного шуму в місцях його випромінювання або на шляху поширення (наприклад, глушники двигунів внутрішнього згоряння).

Згідно з вимогами ГОСТ 12.1.003-83* [1] на робочих місцях, де рівні звуку перевершують 80 дБА, постійно можна знаходитись тільки при застосуванні засобів індивідуального захисту органів слуху. Ці місця повинні бути позначені знаками шумової небезпеки за ГОСТ 12.4.026-76*[5] (знак 5.5 ”Працювати із застосуванням засобів захисту органів слуху ”).

У порядку організаційних заходів по боротьбі з шумом, де це можливо, необхідне обмеження часу перебування людей в зоні підвищеного рівня шуму без засобів індивідуального захисту органів слуху згідно з ГОСТ 12.1.050-86[6] табл.1.

Таблиця 1 - Обмеження часу перебування людей у зоні підвищеного рівня шуму без засобів індивідуального захисту органів слуху

Сумарний час перебування за одну зміну, год.


8


7

6

5

4

3

2

1


0.5

(30 хв.)


0,25

(15 хв.)

0,1

(6 хв.)

Допустиме перевищення, дБ.

0

0,6

1,2

2,0

3,0

4,2

6,0

9,0

12,0

15,1

19,0
  1   2   3   4

Схожі:

Національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи
Методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи з дисципліни «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки...
Національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ”Особливості економіки підприємств міського господарства” (для студентів...
Національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Охорона праці ” (для бакалаврів 4-го курсів заочної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації “Охорона...
Національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до проведення практичних занять
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки

Національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства о. М. Колесников Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання курсовоїї роботи з дисципліни “Маркетинг готельного І ресторанного господарства” для студентів 4...
Національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства а. І. Усіна, І. С. Баландіна Методичні вказівки
Методичні вказівки до виробничої практики в закладах ресторанногоо господарства для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму...
Національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства а. І. Усіна, І. С. Баландіна Методичні вказівки
...
Національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до лабораторного заняття “Підготовка залів підприємств ресторанного господарства готельних, курортних І туристських...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи