Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни “основи права (конституційне право україни)” icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни “основи права (конституційне право україни)”
Скачати 340.67 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни “основи права (конституційне право україни)”
Дата23.06.2012
Розмір340.67 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ПРАВА (КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ)”

(для студентів 5 курсу спеціальностей 7.092101 “Промислове і

цивільне будівництво”, 7.092103 “Міське будівництво

і господарство”)


Харків – ХНАМГ - 2005


Методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни “Основи права (Конституційне право України)” (для студентів 5 курсу спеціальностей 7.092101 “Промислове і цивільне будівництво”, 7.092103 “Міське будівництво і господарство”). Укл.: Шутенко О. В. - Харків: ХНАМГ, 2005. – 30 с.


Укладач: О. В. Шутенко

Рецензент: ст. викл. В. І. Петраш


Рекомендовано кафедрою економічної теорії,

протокол № 11 від 21 червня 2005 року.


ЗМІСТ


Стор.

Передмова..............................................................................................…4

Тема 1. Основи теорії держави і права...............................................…5

Тема 2. Конституційне право..............................................................…6

Тема 3. Адміністративне право...........................................................…8

Тема 4. Фінансове право......................................................................…10

Тема 5. Банківське право.....................................................................…11

Тема 6. Цивільне право........................................................................…12

Тема 7. Сімейне право..........................................................................…14

Тема 8. Трудове право.........................................................................….16

Тема 9. Основи соціального захисту.......................................................18

Тема 10. Аграрне, земельне та екологічне право...................................20

Тема 11. Кримінальне право.....................................................................23

Тема 12. Міжнародне право......................................................................25

Тема 13. Судові й правоохоронні органи України.............................…26

Тема 14. Вирішення господарських спорів.............................................27

Тема 15. Розгляд цивільних, адміністративних,

кримінальних справ....................................................................28

Список літератури......................................................................................29


ПЕРЕДМОВАМетою викладання навчальної дисципліни “Основи права України” є формування у студентів знань, вмінь і навичок з орієнтування в національному законодавстві України, його розумінні та можливості знаходити необхідні нормативні акти для подальшого застосування.

У процесі вивчення дисципліни студенти набувають знання з питань громадянства, загальної теорії держави і права, з питань співвідношення суспільства і держави, основних прав і свобод людини і громадянина, державного і територіального устрою України, системи органів державної влади, місцевого самоврядування, а також засвоюють основні питання таких галузей права України, як цивільне, сімейне, міжнародне, адміністративне, кримінальне, трудове, фінансове, екологічне та ін. Студенти також здобувають вміння та навички із складання процесуальних документів при вивченні тем, пов`язаних із захистом цивільних, адміністративних, господарських та інших справ у суді.


Тема 1
^

Основи теорії держави і права
Питання лекції


1. Основні теоретичні підходи до питання виникнення держави і права.

2. Значення такого суспільного явища, як влада у формуванні держави й права.

3. Визначення поняття держави. Основні риси держави.

4. Поняття права в юридичному (сучасному) розумінні. Основні риси юридичного права.

5. Людина і держава. Людина і право.

^

Питання для обговорення на семінарі


1. Влада і соціальні норми в первісному суспільстві.

2. Виникнення держави і права.

3. Поняття і види соціальних норм.

4. Поняття та ознаки держави і юридичного права.

^

Ключові поняття


про державу і право

Влада, суспільство, держава, форма державного устрою, право, норма права, закони, правовідносини, суб`єкт права, юридичний факт, правопорушення, юридична відповідальність, законність, правопорядок.

^

Теми рефератів


 1. Історичні типи держави.

 2. Викласти суть та основні положення будь-якого (на вибір) теоретичного підходу щодо виникнення держави і права.

 3. Найважливіші правові пам`ятки України.^
Контрольні запитання і завдання для самопідготовки

 1. Що таке держава?

 2. Що таке право?

 3. Чим обумовлена необхідність існування держави і права в людському суспільстві?

 4. У чому відмінність норм права від інших соціальних норм?

 5. У чому цінність закону, як нормативного акту, створеного державою?

 6. Які чинники впливають на встановлення в суспільстві законності й правопорядку?

 7. Назвіть джерела права.

Тема 2
Конституційне право України


Питання лекції

1. Поняття конституційного права.

2. Предмет і метод правового регулювання конституційних відносин.

3. Конституційні норми. Особливості їх структури та види.

 1. Конституційні правовідносини. Суб`єкти, об`єкт і зміст конституційних правовідносин.


Питання для обговорення на семінарі

 1. Становлення конституційного права України.

 2. Поняття конституції. Структура Конституції України.

 3. Конституція – Основний закон держави.

3. Функції Конституції України.

4. Реалізація Конституції України.

 1. Поняття і засади конституційного ладу України.

 2. Конституційні права й обов`язки громадянина України.


Ключові поняття

конституційного права України

Конституція, конституційні правовідносини, конституційний устрій, конституційний статус, територіальний устрій, принцип розподілу влад, органи державної влади, демократія, Президент, Кабінет Міністрів, Верховна Рада, законодавча влада, виконавча влада, судова влада, прокуратура.


Теми рефератів

 1. Основні положення Декларації про державний суверенітет України та Акту проголошення незалежності України.

 2. Конституційний статус особистості.

 3. “Мовне питання” в Україні.

 4. Поєднання безпосередньої і представницької демократії при здійсненні державної влади в Україні.

 5. Сучасність та перспективи конституційного процесу в Україні.


Контрольні запитання і завдання для самопідготовки

 1. Що означає положення: Конституція – Основний закон держави.

 2. Що таке преамбула Конституції. Її значення.

 3. Україна унітарна чи федеративна держава?

 1. Значення Преамбули Конституції.

 2. Система органів державної влади України.

Завдання 1

Громадянину республіки Білорусь К., який проживає в місті Харкові, з районного військового комісаріату Київського району міста Харкова прийшла повістка про військовий призов до лав Української армії. К. за викликом не з`явився і був притягнутий органами внутрішніх справ до кримінальної відповідальності за ухиляння від військової служби. К. звернувся за поясненнями до адвоката.

Дайте юридичну консультацію К. щодо правомірності дій воєнкомату і працівників органів внутрішніх справ.

Завдання 2

Газета “Вісті” надрукувала статтю журналіста Л., яка містила наступні слова: “...своїми злочинними діями Петренко неодноразово спричиняв шкоду державному підприємству Ніжинський молокозавод, крав та перепродавав тонни молока з метою наживи. ...Петренко – це злочинець, місце якому тільки за гратами.”

З урахуванням положень Конституції дайте оцінку наведеній ситуації.

Чи може Петренко звернутися до суду?

Завдання 3

Громадянин Н. поступив на роботу на приватне підприємство “Топаз”. Після того, як Н., працюючи 11 місяців на цьому підприємстві, поставив перед власником питання про надання йому оплачуваної відпустки, власник поставив Н. перед вибором: або той іде у семиденну відпустку за власний рахунок, або звільняється з роботи, якщо його не влаштовують такі умови роботи.

Яке право порушив у даному випадку власник підприємства “Топаз” і як треба діяти Н. для захисту своїх інтересів?

Тема 3

Адміністративне право України


Питання лекції

 1. Загальна характеристика адміністративного права України.

 2. Джерела адміністративного права.

 3. Адміністративна відповідальність.


Питання для обговорення на семінарі

 1. Поняття державного управління.

 2. Державна служба.

 3. Державний службовець.

 4. Предмет і метод адміністративного права.

 5. Адміністративне деліктне право.


Ключові поняття

адміністративного права України

Державна влада, державне управління, державний службовець, адміністративні правовідносини, адміністративний делікт, адміністративна відповідальність, адміністративні стягнення.


Теми рефератів

 1. Співвідношення державного управління з виконавчою владою.

 2. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.

 3. Основи адміністративного процесу.

 4. Провадження по справах, що виникають з адміністративно-правових відносин.


Контрольні запитання і завдання для самоконтролю

 1. Поняття адміністративного права.

 2. Хто такий державний службовець?

 3. З чого складається правовий статус державного службовця?

 4. Органи й посадові особи, які мають право накладати адміністративні стягнення.

5. Що таке адміністративне правопорушення?

Завдання 4

Податковий інспектор Податкової адміністрації Дзержинського району міста Харкова наклав податкові санкції на приватного підприємця Іванова за те, що ним не був виданий касовий чек при продажу товару. Іванов не погодився з рішенням податкового інспектора і відмовився сплачувати штраф, посилаючись на те, що він є платником єдиного податку і не має у продажу товарів, що потребують касового обліку. На підставі наведеного Іванов сказав податковому інспекторові, що він буде оскаржувати його дії в суді та оспорювати правомірність накладення штрафу, на що інспектор відповів, що Іванов спочатку повинен оскаржити його дії начальнику Податкової адміністрації Дзержинського району, і тільки після цього матиме право звертатися до суду.

Дайте відповідь, як має діяти Іванов.

Тема 4

Фінансове право України


Питання лекції

 1. Поняття фінансового права України.

 2. Предмет і метод правового регулювання фінансового права.

 3. Фінансова система України.

 4. Державний бюджет України.

 5. Система оподаткування в Україні.


Питання для обговорення на семінарі

 1. Фінанси. Фінансова діяльність держави.

 2. Фінансово-правові відносини.

 3. Бюджет і бюджетна система України.

 4. Бюджетне право і бюджетний устрій в Україні.

 5. Бюджетний процес.

 6. Податкова політика в Україні.

 7. Нормативно-правове регулювання фінансового права в Україні.

 8. Фінансово-правове регулювання ціни.


Ключові поняття

фінансового права України

Фінансове право, бюджет, бюджетна система, податок, об`єкт оподаткування, суб`єкти сплати податків, платник податку, ціна, ціноутворення.


Теми рефератів

 1. Фінансове право – самостійна галузь права України.

 2. Правові гарантії прав платників податків в Україні.

 3. Засади формування державного бюджету України.

 4. Проблеми правового регулювання ціноутворення.


Контрольні запитання і завдання для самопідготовки

 1. У чому полягає особливість фінансових правовідносин?

 2. Що таке метод фінансового права?

 3. Яке співвідношення фінансового права з іншими галузями права України?

 4. Що таке податок?

 5. Якими нормативними актами регулюються фінансові відносини в Україні?

 6. Значення системи оподаткування в Україні.

 7. Дайте визначення ціни.

Тема 5

Банківське право в України


Питання лекції

 1. Поняття банківського права, його предмет і метод правового регулювання.

 2. Банківська система України.

 3. Правове регулювання грошового обігу в Україні.

 4. Правові основи валютного регулювання.


Питання для обговорення на семінарі

 1. Правові основи банківської діяльності.

 2. Правовий статус банків в Україні.

 3. Статус Національного банку та його роль в банківській системі України.

 4. Правові засади грошового обігу та розрахунків.

 5. Відповідальність за порушення банківського законодавства.


Ключові поняття

банківського права України

Банк, банківська система, гроші, валюта, валютні цінності, розрахунки, валютний контроль, грошова система.


Теми рефератів

 1. Правові основи грошового обігу, розрахунків та валютних відносин в Україні.

 2. Правовий статус банків в Україні.

 3. Поняття і зміст валютного регулювання в Україні. Його нормативне забезпечення.

 4. Правовий режим валютних операцій.

 5. Проблеми правового регулювання відповідальності за порушення банківського законодавства.


Ключові запитання і завдання для самопідготовки

 1. Що таке банк?

 2. Дайте визначення банківській системі.

 3. Що таке гроші?

 4. Що таке грошовий обіг?

 5. У чому виражається державне регулювання грошового обігу?

 6. Що таке валюта й валютні цінності?

 7. Правовий режим валютних операцій.

 8. У чому полягає валютний контроль з боку держави?

Тема 6

Цивільне право України


Питання лекції

 1. Цивільно-правові відносини (об`єкт, суб`єкти і зміст).

 2. Цивільна правоздатність і дієздатність громадян.

 3. Поняття зобов`язання за цивільним правом. Засоби забезпечення виконання зобов`язань. Поняття цивільно-правових угод.

 4. Основи сімейного права України.^
Питання для обговорення на семінарі

Завдання 5

Громадянин Онищенко 23 квітня 2005 р. приблизно о 22 годині біля свого будинку був побитий та пограбований трьома підлітками. У подальшому з`ясувалося, що це були громадяни Зубов 13 років і Пилипенко 16 років. Третім з правопорушників був Сомов, якому в той день виповнилося 18 років. Онищенко звернувся до суду з позовом про стягнення матеріальної шкоди в сумі 5000 грн. (вартість зіпсованого одягу та вкрадених речей – шкіряної куртки, годинника, золотої каблучки), а також моральної шкоди, завданої нападом, у сумі 10 000 грн. У своєму позові Онищенко вказав, що відшкодовувати завдану матеріальну і моральну шкоду повинні всі троє правопорушників.

Яке рішення має прийняти суд? Обгрунтуйте.

Завдання 6

Водій Харитонов на автомобілі, що належав транспортному під-приємству АТП 13001, вчинив наїзд на громадянку Савіну, чим спричинив їй шкоду у вигляді пошкодження здоров`я та зіпсування пальта, костюму і взуття. Савіна подала позов до суду, в якому просила стягнути з Харитонова завдані їй збитки на загальну суму 17000 грн.

Вкажіть загальні правила відшкодування шкоди. Хто буде відшкодовувати збиткі в даному випадку і чому? Чи змінилося б рішення, якби автомобіль належав особисто Харитонову?

Завдання 7

Іванов і Стрельцова уклали договір купівлі-продажу будинку, в якому передбачалося, що Іванов продає будинок, а Стрельцова його покупає за ціною 35 000 грн. При цьому спочатку покупець сплачує продавцю 30% ціни, а потім щомісячно виплачує по 10%. Через деякий час, отримавши більше половини зазначеної в договорі суми, Іванов звернувся до суду з вимогою повернути йому будинок. У своєму позові він зазначив, що був введений Стрельцовою в оману і, не знаючи юридичних тонкощів уклав договір кредитування замість купівлі-продажу. Крім того, не була додержана нотаріальна форма укладання угоди, тому договір слід визнати недійсним.

Яке рішення має прийняти суд? Порядок укладання договорів. Підстави й наслідки визнання договору недійсним.

^

Ключові поняття


цивільного права України

Фізична особа, юридична особа, правоздатність, дієздатність, майнові права, немайнові права, зобов`язання, угода, договір, боржник, кредитор, цивільно-правова відповідальність, засоби забезпечення виконання зобов`язань, форма угоди, спадкування, заповіт, черги спадкоємців.

^

Теми рефератів


1. Особливості правового регулювання права інтелектуальної власності в Україні. “Піратство” як посягання на авторське право.

2. Способи захисту цивільних прав громадян.

3. Загальна характеристика цивільно-правових угод.

4. Договір купівлі-продажу.

5. Договір позики.

6. Договір дарування.

7. Особливості наслідування за законом і заповітом.

^
Контрольні запитання і завдання для самопідготовки

 1. Що таке цивільні права?

 2. Предмет регулювання цивільного права?

 3. Метод правового регулювання цивільних відносин.

 4. Хто є суб`єктами цивільного права?

 5. Як треба укладати угоди?

 6. Як відшкодувати моральну шкоду?

Тема 7
Сімейне право України


Питання лекції

 1. Шлюб. Порядок укладання і розірвання шлюбу.

 2. Взаємні права та обов`язки батьків і дітей.

 3. Усиновлення. Позбавлення батьківських прав. Опіка і піклування. Патронат.


Питання для обговорення на семінарі

Завдання 8

Горін і Горіна прожили в зареєстрованому шлюбі 12 років. На тринадцятому році подружнього життя Горін почав вимагати укладання шлюбного контракту зі своєю дружиною.

Чи має Горін таке право? Чи може Горіна відмовитися від підписання шлюбного контракту? Який порядок укладання шлюбного контракту?

Завдання 9

Косін і Ярпова жили разом, не реєструючи шлюбу 3 роки. Потім Косін знайшов собі іншу жінку Петрову, з якою хотів укласти шлюб у передбаченому законом порядку. Ярпова подала позов до суду про розподіл майна, яке було придбане під час сумісного проживання з Косіним.

Чи задовольнить суд цей позов? Обгрунтуйте.

Завдання 10

Комов і Кравцова певний час зустрічалися, а потім вирішили жити разом у будинку, що належав Комову на праві приватної власності. Через рік вони посварилися й вирішили розійтися, але Кравцова вимагала від Комова половину вказаного будинку.

Чим має право Кравцова на задоволення своїх вимог?

Завдання 11

Лозовий А. був у шлюбі з Лозовою Н. Невдовзі після народження сина Івана Лозова Н. померла. Дитина перебуває на вихованні у Бобрової (матері померлої). Лозовий А., батько дитини, не надає ніякої матеріальної допомоги.

Чи може бабка або дід звернутися до суду з позовом про стягнення аліментів на дитину?

Завдання 12

Фетісова звернулася до суду про встановлення батьківства та стягнення аліментів з Громова на сина Павла. У своєму позові вона зазначила, що Громов часто приходив до неї, піклувався , дарував подарунки, вони разом їздили у відпустку на море. Після того, як Фетісова завагітніла, Громов став рідше до неї приходити, а після народження дитини перестав з`являтися взагалі.

Яке рішення має винести суд? Чи задовольнив би суд позов, якби з`ясувалося, що у Громова є інша сім`я, в якій двоє неповнолітніх дітей?


^ Ключові поняття

сімейного права України

Шлюб, заручини, подружжя, особисті немайнові права чоловіка і жінки, майнові права подружжя, право загальної сумісної власності подружжя, роздільна власність подружжя, батьки, діти, аліменти, усиновлення, опіка, піклування, патронат.


Теми рефератів

 1. Права й обов`язки подружжя.

 2. Шлюбний контракт.

 3. Позбавлення батьківських прав.

 4. Права й обов`язки інших членів сім`ї.

 5. Особливості застосування сімейного законодавства України до іноземців та осіб без громадянства.


Контрольні запитання і завдання для самопідготовки

 1. Що таке шлюб?

 2. Поняття шлюбного віку в Україні.

 3. Умови укладання шлюбу.

 4. Порядок розірвання шлюбу.

 5. Які права та обов`язки в чоловіка і дружини?

 6. Чим відрізняється припинення, розірвання шлюбу та визнання шлюбу недійсним?

 7. Коли особи вважаються зарученими?

 8. Які наслідки розірвання заручин?

 9. Порядок усиновлення дитини громадянином України.

 10. Усиновлення іноземцем громадянина України.

Тема 8

Трудове право України


Питання лекції

 1. Конституційне право на працю.

 2. Поняття трудових відносин.

 3. Поняття трудового договору, порядок його укладання, зміни та припинення.

 4. Випробувальний термін при прийомі працівника на роботу.

 5. Робочий час та його види. Право на відпочинок.^
Питання для обговорення на семінарі

 1. Загальна характеристика трудового права.

 2. Поняття, сторони та зміст трудового договору.

 3. Робочий час та його види.

 4. Принципи й методи регулювання часу відпочинку.

 5. Оплата праці. Її види.

 6. Відповідальність за порушення законодавства про працю.

Завдання 13

Громадянка М. поступила на роботу до ресторану “Зорі” в якості офіціантки. Трудовий договір між нею і власником ресторану письмово не укладався, всі умови праці були погоджені між сторонами за взаємною домовленістю усно і 1 квітня 2005 р. М. приступила до виконання своїх трудових обов`язків. Однією з умов трудового договору було встановлення випробувального строку терміном 2 місяці, протягом яких М. повинна була виконувати свою роботу без одержання заробітної плати, власник дозволяв залишати їй собі “чайові”. У разі вдалого проходження випробувального терміну М. була б зарахована до штату працівників підприємства. Але при проходженні випробування М. розбила 2 склянки, на її зміні зникло декілька попільничок й були випадки недостачі товару, покриття якої власник розподілив на всіх працівників. По закінченні випробувального терміну М. було звільнено як таку, що не пройшла випробування, а на її місце прийшов інший працівник. Крім того, власник вимагав від М. відшкодування шкоди: вартості склянок, попільничок і 200 грн. недостачі.

Дайте юридичну оцінку наведеній ситуації. Вкажіть помилки, які були допущені в даному випадку.

Завдання 14

Громадянина Н. було звільнено з посади слюсаря заводу “Світло шахтаря” у зв`язку з скороченням штату працівників даного підприємства. Н. звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі, оскільки він є єдиним працездатним членом сім`ї, має двох малолітніх дітей, на його утриманні знаходиться хвора мати.

Чи задовольнить суд позов Н.?

^
Ключові поняття

трудового права України

Трудовий договір, контракт, працівник, роботодавець, власник підприємства (уповноважений ним орган), робочий час, час відпочинку, ненормований робочий день, відпустка, трудова дисципліна.


Теми рефератів

 1. Контракт як особлива форма укладання трудового договору.

 2. Підстави розірвання трудового договору.

 3. Дисциплінарна відповідальність працівника.

 4. Матеріальна відповідальність працівника і роботодавця.


Контрольні запитання і завдання для самопідготовки

 1. Що таке трудове право?

 2. Які відносини регулюються Кодексом законів про працю України?

 3. Які джерела трудового права?

 4. З якого віку можна влаштуватися на роботу?

 5. Тривалість робочого часу неповнолітніх.

 6. З якого моменту працівник вважається прийнятим на роботу?

 7. Чи можна укладати трудовий договір в усній формі?

 8. Яка тривалість випробувального терміну при прийнятті на роботу?

 9. Який порядок вирішення трудових спорів?

Тема 9

Основи соціального захисту в Україні


Питання лекції

 1. Поняття соціального захисту та його види.

 2. Пенсійне забезпечення в Україні.

 3. Соціальний захист громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи.

 4. Соціальний захист ветеранів війни.

 5. Соціальний захист ветеранів праці, інших громадян похилого віку.

 6. Соціальний захист сім`ї та дитинства.


Питання для обговорення на семінарі

 1. Поняття соціального страхування і соціального забезпечення.

 2. Види соціального забезпечення.

 3. Види пенсій в Україні.

 4. Види державної допомоги сім`ї та дітям.

 5. Право на охорону здоров`я.

 6. Джерела правового регулювання права соціального захисту.

Завдання 15

У грудні 2004 р. чоловік Тихонової трагічно загинув на полюванні під час відпустки. Тихонова має п`ятирічного сина та дочку, якій виповнилося 1 рік, і перебуває у відпустці по догляду за дитиною.

Вкажіть суб`єкта права на пенсію у разі втрати годувальника. Розкрийте зміст правовідносин, що виникають у даному випадку.

Завдання 16

Громов є громадянином Російської Федерації. У жовтні 2000 р. йому виповнилося 60 років і він вийшов на пенсію за віком. У травні 2005 р. він переїхав на постійне місце проживання до Харкова.

Чи має право Громов на одержання пенсії за віком на території України? Дайте обґрунтовану відповідь.

Завдання 17

Після тимчасової непрацездатності, яка тривала понад 4 місяці, працівник НВО “Турбоатом” Іщенко був направлений до медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) для встановлення йому групи інвалідності. У процесі огляду між лікарями виникли розбіжності. Лікар-терапевт не погодився з думкою інших членів МСЕК про встановлення Іщенку III групи інвалідності.

Якою галуззю права регулюються вказані правовідносини? Назвіть нормативні акти, що регулюють порядок встановлення інвалідності.


^ Ключові поняття

основ соціального захисту в Україні

Соціальне забезпечення, непрацездатність, соціальні виплати, пільги, пенсія, допомога, інвалідність, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, соціальне страхування, державне страхування, комерційне страхування.


Теми рефератів

 1. Основні напрямки політики соціального захисту в Україні.

 2. Проблеми комерційного страхування: світовий досвід і національні реалії.

 3. Пільги та їх доцільність у суспільстві з ринковою економікою.


Контрольні запитання і завдання для самопідготовки

 1. Для чого існує право соціального захисту?

 2. Хто є суб`єктами права соціального захисту?

 3. У чому полягає соціальний захист?

 4. Роль держави у наданні соціального захисту.

 5. В яких видах може надаватися соціальний захист?

 6. У чому відмінність пенсії і допомоги?

 7. Якими законами регулюється право соціального захисту?

Тема 10

Аграрне, земельне, екологічне право України


Питання лекції

1. Загальна характеристика аграрного, земельного та екологічного права України.

2. Правове регулювання земельного права. Склад та призначення земель в Україні. Право власності на землю в Україні.

3. Права й обов`язки власника природних ресурсів та природокористувачів.


Питання для обговорення на семінарі

1. Правове регулювання відносин у сфері сільського господарства України.

2. Регулювання господарської діяльності виробників аграрної продукції.

3. Поняття екологічного права України, предмет його регулювання.

4. Поняття земельного права. Відносини, що регулюються земельним законодавством.

5. Види земель. Право власності на землю.

Завдання 18

Цегляний завод уклав з сільськогосподарським ТОВ “Зоря” договір оренди кар`єру строком на 3 роки для видобутку глини як корисних копалин місцевого значення. Орендну плату завод, згідно з договором, мав сплачувати у вигляді п`яти тисяч штук цегли щомісяця. У зв`язку з тим, що завод систематично порушував строки й розміри плати, ТОВ “Зоря” звернулося до суду з позовом про дострокове розірвання договору оренди.

Яке рішення має прийняти суд? Обґрунтуйте відповідь.

Завдання 19

Приватний підприємець К. розводив у неволі для продажу за кордон екзотичних тварин, окремі види яких були занесені до Червоної книги України. Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища вважав дії К. незаконними, тому звернувся до суду з позовом про вилучення тварин і скасування реєстрації приватного підприємця за займання незаконною діяльністю.

Вирішіть справу. Які підстави і порядок виникнення права приватної власності на об`єкти тваринного світу?

Завдання 20

Напередодні Нового року ТОВ “Хвоя” уклало договір з лісництвом на заготівлю та продаж хвойних порід дерев. Податкова інспекція заборонила товариству продаж дерев, тому що вважала їх незаконно добутими. ТОВ “Хвоя” звернулося до господарського суду за захистом своїх прав.

Яке рішення має прийняти суд? Які існують види відповідальності за порушення державної власності на ліси?

Завдання 21

Громадянин Канади Т. звернувся до Мукачівської міськради із заявою про повернення йому в приватну власність земельної ділянки, яку він отримав у спадщину. На підтвердження своїх вимог він надав засвідчені в посольстві України в Канаді копії правоустановчих документів. Міськрада відмовила у задоволенні заяви у зв`язку із забудовою земельної ділянки військовими об`єктами і запропонувала отримати іншу земельну ділянку, розмір якої встановлений Земельним кодексом України. Для задоволення своїх вимог Т. звернувся до суду.

Вирішіть справу. Визначте порядок і умови придбання у приватну власність земельних ділянок іноземними громадянами.

Завдання 22

Приватний навчальний заклад мав у своєму розпорядженні окремий будинок, земельна ділянка під яким була надана йому в тимчасове користування до 2004 року. Після закінчення терміну користування землею міськрада відмовила у продовженні терміну, запропонувавши переоформити земельну ділянку у власність або укласти договір оренди. Вважаючи дії міськради незаконними, навчальний заклад звернувся до господарського суду. Чи відповідає рішення міськради закону?


^ Ключові поняття

аграрного, земельного та екологічного права України

Сільське господарство, агропромисловий комплекс, виробник сільськогосподарської продукції, сільськогосподарські кооперативи, селянське (фермерське) господарство, особисте селянське господарство, землі України, право власності на землю, оренда землі, земельні сервітути, приватизація землі, природний об`єкт, природокористувач, природно-заповідний фонд, Червона книга, атмосферне повітря, водні ресурси, надра.


Теми рефератів

 1. Аграрне право та законодавство зарубіжних країн.

 2. Наслідки Чорнобильської катастрофи для навколишнього природного середовища.

 3. Проблеми права людини на безпечне довкілля.

 4. Проблеми реалізації права власності на землю в Україні.Контрольні запитання і завдання для самопідготовки

1. Екологічні права й обов`язкі громадян.

2. Права й обов`язкі природокористувачів.

3. Природно-заповідний фонд.

4. Використування та правова охорона навколишнього природного середовища (атмосферного повітря, тваринного світу, водних ресурсів, надр).

5. Набуття, реалізація та гарантії права на землю.

6. Управління у сфері землекористування.

7. Відповідальність за порушення земельного законодавства.

Тема 11

Кримінальне право України


Питання лекції

 1. Поняття кримінального злочину.

 2. Склад злочину.

 3. Стадії здійснення злочину.

 4. Співучасть у вчиненні злочину.

 5. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця.

 6. Поняття кримінальної відповідальності, її види.


Питання для обговорення на семінарі

 1. Основні поняття та система кримінального права України.

 2. Характеристика Кримінального кодексу України.

 3. Підстави кримінальної відповідальності.

 4. Поняття злочину. Склад злочину.

 5. Поняття та ознаки кримінальної відповідальності.


Ключові поняття

Злочин, суспільна небезпечність, караність, винність, умисел, необережність, кримінальне діяння, принцип індивідуальної відповідальності, кваліфікація злочину, кримінальна відповідальність, склад злочину, об`єкт злочину, об`єктивна сторона злочину, суб`єктивна сторона злочину, суб`єкт злочину, співучасть у скоєнні злочину, стадії злочину, обставини, що виключають кримінальну відповідальність, обставини, що обтяжують вину, обставини, що пом`якшують вину, казус, кримінальне покарання.

Теми рефератів

 1. Смертна кара: за і проти.

 2. Кримінальна відповідальність неповнолітніх.

 3. Роль і значення кримінального покарання.

 4. Загальна характеристика злочинів проти особи.

 5. Повторність та рецидив у скоєнні злочинів.


Контрольні запитання і завдання для самопідготовки

 1. Чим відрізняються загальна і особлива частини Кримінального кодексу України?

 2. Вік кримінальної відповідальності в Україні.

 3. Що таке неосудність?

 4. Назвіть стадії скоєння злочину.

 5. Види співучасті.

 6. Види злочинних груп.

 7. Відмова від доведення злочину до кінця.

 8. Поняття та види кримінального покарання.

Тема 12

Міжнародне право


Питання лекції

 1. Загальна характеристика міжнародного права. Його джерела.

 2. Міжнародно-правові відносини. Їх суб`єкти і об`єкт.

 3. Відповідальність за порушення норм міжнародного права.Питання для обговорення на семінарі

 1. Поняття міжнародного права.

 2. Предмет регулювання міжнародного права.

 3. Основні риси сучасного міжнародного права.

 4. Міжнародні правовідносини.

 5. Суб`єкти міжнародних правовідносин.

 6. Метод регулювання міжнародних відносин.

 7. Джерела міжнародного права.


Ключові поняття

Міжнародні відносини, міжнародне право, міжнародний договір, міжнародний звичай, ратифікація, міжнародний правопорядок, міжнародно-правові санкції.


Теми рефератів

 1. Міжнародне право і правова система держави.

 2. Проблеми формування міжнародного правопорядку.

 3. Україна в міжнародних стосунках: проблеми й перспективи.

 4. Відповідальність за порушення міжнародного права.Контрольні запитання і завдання для самопідготовки

 1. Дайте визначення міжнародного права.

 2. Для чого необхідне міжнародне право?

 3. Види міжнародних відносин.

 4. Значення Європейського суду з прав людини у міжнародному праві.

 5. Що таке правовий звичай?

 6. Які Ви знаєте міжнародно-правові санкції?

Тема 13

Судові й правоохоронні органи України


Питання лекції

1. Правосуддя в Україні (цивільне, кримінальне, адміністративне, господарське, конституційне).

2. Правоохоронна діяльність. Розмежування компетенції органів, які її здійснюють.

3. Правозахисна діяльність. Органи, які її здійснюють.


Питання для обговорення на семінарі

 1. Правовий статус судової влади в Україні.

 2. Принципи правосуддя.

 3. Судова система в Україні.

 4. Основні положення судово-правової реформи в Україні.

 5. Правовий статус прокуратури України.

 6. Правове регулювання діяльності міліції в Україні.

 7. Статус Служби безпеки України.

 8. Основні засади діяльності адвокатури України.

 9. Функції нотаріату.


Ключові поняття

Правосуддя, юрисдикція. суд, судова інстанція, Верховний суд України, правоохоронна діяльність, правозахисна діяльність, прокуратура, міліція, Служба безпеки України, адвокатура, адвокат, нотаріат, нотаріус.


Теми рефератів

 1. Загальна характеристика судової влади в Україні.

 2. Способи захисту порушеного права.

 3. Як притягти злочинця до відповідальності?


Контрольні запитання і завдання для самопідготовки

 1. Скажіть, у чому відмінність правоохоронної діяльності від судової?

 2. Назвіть функції прокуратури.

 3. Коли працівник міліції вправі застосовувати зброю?

 4. Завдання органів внутрішніх справ.

 5. У чому полягають функції Служби безпеки України?

 6. Які інші органи (державні інспекції) віднесені законом до правоохоронних?

 7. Завдання адвокатури в Україні.

 8. Коли адвокат надається особі безкоштовно?

 9. Для чого існує нотаріат?

Тема 14

Вирішення господарських спорів в Україні


Питання лекції

 1. Система органів господарської юрисдикції.

 2. Компетенція господарських судів.

 3. Особливості розгляду та вирішення спорів у господарському судочинстві.

 4. Процедура визнання боржника не платоспроможним.


Питання для обговорення на семінарі

 1. Господарський процесуальний кодекс України – основний нормативний акт, що регулює здійснення господарського судочинства.

 2. Юрисдикція господарських судів.

 3. Досудовий (претензійний) порядок вирішення господарських спорів.

 4. Порушення, розгляд та вирішення справи в господарському суді.

 5. Особливості доказового процесу в господарському судочинстві.

 6. Інстанційність господарських судів та розмежування компетенції різних інстанцій.


^ Ключові поняття

Суб`єкти господарського процесу, юрисдикція гоподарських судів, претензія, позов, докази, позивач, відповідач, третя особа, представник, свідок, експерт, рішення господарського суду, набрання рішенням законної сили, перегляд рішення.


Теми рефератів

 1. Система господарських судів та їх юрисдикція.

 2. Претензійний порядок урегулювання господарських спорів: за і проти.

 3. Процедура банкрутства.


Контрольні запитання і завдання для самопідготовки

 1. Чим займається господарський суд?

 2. Як звернутися до господарського суду?

 3. Що таке позов?

 4. Хто може подати позов до господарського суду?

 5. Яка обов`язкова умова пред`явлення позову в господарському процесі?

 6. Атрибути позовної заяви.

 7. Складіть позовну заяву до господарського суду.

Тема 15

Розгляд цивільних, адміністративних, кримінальних справ


Питання лекції

 1. Цивільна, адміністративна та кримінальна відповідальність: поняття, особливості, підстави.

 2. Розмежування компетенції судів при розгляді та вирішенні цивільних, адміністративних і кримінальних справ.

 3. Особливості розгляду і вирішення цивільних справ.

 4. Вирішення кримінальних справ.

 5. Адміністративна юстиція: поняття та перспективи.


Питання для обговорення на семінарі

 1. Самозахист у цивільному й кримінальному праві.

 2. Підстави цивільної відповідальності.

 3. Підстави адміністративної відповідальності.

 4. Підстави кримінальної відповідальності.

 5. Перспективи розвитку спеціалізації судів при розгляді та вирішенні цивільних, адміністративних і кримінальних справ.


Ключові поняття

Відповідальність, цивільна відповідальність, адміністративна відповідальність, кримінальна відповідальність, самозахист права.

Теми рефератів

 1. Особливості розгляду цивільних справ.

 2. Порядок розгляду кримінальних справ.

 3. Адміністративний процес.


Контрольні запитання і завдання для самопідготовки

 1. Що таке спеціалізація судів?

 2. Для чого вона необхідна?

 3. Чим займаються суди загальної юрисдикції?

 4. У чому відмінність цивільного і кримінального процесів?

 5. Чи можна розглядати цивільно-правові вимоги в кримінальному процесі?

 6. Для чого передбачається створення адміністративних судів?

 7. Які нормативно-правові акти регулюють здійснення цивільного, адміністративного і кримінального процесів?

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Правознавство: Підручник. /За ред. проф. Копейчікова В. В.).-К., Юрінком Інтер, 2002.

 2. Конституція України.

 3. Закон України “Про державну службу”.

 4. Бюджетний кодекс.

 5. Закон України “Про систему оподаткування в Україні”.

 6. Закон України “Про ціни та ціноутворення в Україні”.

 7. Закон України “Про банки та банківську діяльність в Україні”.

 8. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. із змінами від 19 червня 2003 року № 980-IV.

 9. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року.

 10. Кодекс законів про працю України.

 11. Земельний кодекс.

 12. Водний кодекс.

 13. Кодекс про надра України.

 14. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”.

 15. Кримінальний кодекс України.

 16. Закон України “Про прокуратуру”.

 17. Закон України “Про судоустрій України”.

 18. Закон України “Про адвокатуру”.

 19. Закон України “Про міліцію”.

 20. Закон України “Про нотаріат”.

 21. Господарський процесуальний кодекс України.

 22. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р.

 23. Кримінальний процесуальний кодекс.

 24. Кодекс про адміністративні правопорушення.

Навчальне видання


Методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни “Основи права (Конституційне право України)” (для студентів 5 курсу спеціальностей 7.092101 “Промислове і цивільне будівництво”, 7.092103 “Міське будівництво і господарство”)


Укладач: Оксана Василівна Шутенко


Редактор: М. З. Аляб`єв

Коректор: З. І. Зайцева


План 2005, поз. 398
Підп. до друку 22.06.05 Формат 60х84/1/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк. 1,5 Облік – вид. арк. 2,2

Тираж 200 прим. Зам. № Ціна договірна
61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12
Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни “основи права (конституційне право україни)” iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни “основи права (конституційне право україни)” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки з вивчення дисципліни та організації самостійної роботи
...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни “основи права (конституційне право україни)” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «господарське право»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Господарське право» (для студентів 2,4 курсів денної форми навчання спеціальностей...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни “основи права (конституційне право україни)” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “Основи маркетингу” та виконання контрольних завдань
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни “основи права (конституційне право україни)” iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять, виконання контрольних робіт з дисципліни «Економічна теорія»...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни “основи права (конституційне право україни)” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з курсу „Екологічне право І експертиза” (для студентів 3 І 4 курсів...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни “основи права (конституційне право україни)” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства шумейко Л. В. Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни «ділова іноземна мова»
Транспортні технології" 070101 "Транспортні технології (за видами транспорту)")
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни “основи права (конституційне право україни)” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з загальної фізики
Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з загальної фізики (для студентів 1 курсу денної форми навчання бакалаврів...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни “основи права (конституційне право україни)” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Для організації самостійної роботи з дисципліни «іноземна мова професійного спрямування»
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни “основи права (конституційне право україни)” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства в.І. Заіченко методичні вказівки
До виконання самостійної роботи І контрольні завдання з навчальної дисципліни «основи охорони праці» для студентів 5 курсу заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи