Буковинський державний медичний університет icon

Буковинський державний медичний університет
Скачати 294.27 Kb.
НазваБуковинський державний медичний університет
Дата23.06.2012
Розмір294.27 Kb.
ТипДокументи

Буковинський ДЕРЖАВНий МЕДИЧНий університет


Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти


" ЗАТВЕРДЖЕНО "

на методичній нараді

кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти

"______"___________________200___ р.

протокол №___

Зав. кафедри, доцент. Плеш І.А.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ №7.2


Тема: “Поняття про хірургічну маніпуляцію та хірургічну операцію. Основні види оперативних втручань, поняття про етапи їх виконання. Основні етапи проведення плевральної пункції, абдоменоцентезу, діагностичної пункції та обов’язки молодшого медичного персоналу по підготовці хворих до цих маніпуляцій. ”.


Навчальний предмет - “Догляд за хворими (практика)”.

2 курс медичних факультетів №1, №2, №3

Спеціальність – 7.110101 “Лікувальна справа”.

Спеціальність – 7.110104 “Педіатрія”.

Освітньо-кваліфікаційний рівень - “Спеціаліст”.

Тривалість - 2 години.

Методичну розробку склав

Доцент, к.м.н. Хомко О.Й.


ЧЕРНІВЦІ - 2007 рік.


^ Актуальність теми.


Переважна більшість хворих, що перебувають у хірургічних стаціонарах, підлягають оперативному лікуванню. Середній медичний персонал повинен вміти правильно провести передопераційну підготовку хворих в залежності від терміновості операції, та з урахуванням розташування патологічного чинника, в подальшому медична сестра веде постійний догляд за хворим, за його зовнішнім виглядом та основними показниками гомеостазу. Перекладання цієї роботи на плечі молодшої медичної ланки категорично забороняється.

Знання умов, що сприяють розвитку ускладнень післяопераційних ран і їх усунення дозволяють проводити профілактику цих ускладнень. Правильне лікування рани, не ускладненої розвитком інфекції, значно скорочує строки загоєння і дозволяє в більш ранні строки відновити працездатність людини, що дає значний економічний ефект.


^ Навчальна мета


Навчити студентів загальним питанням підготовки хворих до операції, ознайомити з особливостями передопераційного періоду. Навчити студентів правильно встановлювати покази та протипокази до операції. Навчити студентів правильно вибирати метод знечулення. Ознайомити студентів з методом складання плану обстеження та підготовки хворого до операції. Навчити студентів загальним та спеціальним міроприємствам, що проводяться з метою підготовки хворих до планових операцій. Навчити студентів вибору метода обезболювання.


2.1. Студент повинен знати:

 • Промивання шлунку.

 • Зняття зйомних зубних протезів.

 • Катетеризація сечового міхура.

 • Гігієнічна ванна напередодні операції і зміна білизни.

 • Гоління операційного поля.

 • Виконання премедикації.

 • Транспортування хворого в операційну та з операційної.


2.2. Студент повинен вміти:

 • Промивати шлунок.

 • Знімати зйомні зубні протези.

 • Катетеризувати сечовий міхур.

 • Голити операційне поле.

 • Виконувати премедикації.

 • Транспортувати хворого в операційну та з операційної.

 • на підставі об’єктивних та клінічних проявів встановити попередній діагноз;

 • підтвердити діагноз додатковими методами обстеження;

 • на підставі тактико-лікувальної доктрини розробити план організації комплексу лікувальних заходів означеної категорії пацієнтів;

 • забезпечити догляд за цією категорією хворих в до, та післяопераційному періодах.


2.3. Студент повинен опанувати такі практичні навички:

 • вміти провести об’єктивне обстеження хворих :

 • зібрати анамнез у пацієнта, або супроводжуючих його людей;

 • провести об’єктивне обстеження;

 • реалізувати нормативні для даної патології лікувально – діагностичні заходи ( рентген обстеження, ультразвукове дослідження, лабораторні дані, інструментальні обстеження);

 • спланувати план лікувальних заходів.

 • Надати необхідну невідкладну медичну допомогу пацієнтам:

 • виконати перев’язку рани ;

 • провести транспортування хворого ;

 • ввести знеболюючі, протизапальні та антибактеріальні препарати;

 • підготовити необхідний хірургічний інструментарій для виконання первинної хірургічної обробки рани ;

 • підготовити необхідний хірургічний інструментарій .


поради студенту


Планові операції. При підготовці хворих до планової операції необхідно звернути увагу на діагностичний період і період передопераційної підготовки. В діагностичному періоді уточнюється діагноз, визначається стан органів серцево-судинної системи, дихання, травлення, кровотворення, сечостатевої системи, шкірні покрови і т.д. В період передопераційної підготовки проводиться психологічна, соматична і спеціальна підготовка. Важливе значення має поєднання обстеження з одночасною компенсацією порушених функцій органів

Студенти повинні знати значення підготовки порожнини рота і носоглотки, шлунково-кишкового тракту, шкірних покровів, волосся, нігтів. Строки утримання від їжі і рідини в залежності від характеру анестезії. Премедикація і режим хворого після премедикації. Студенти повинні мати поняття про операційне поле і його підготовку, гігієнічні процедури напередодні і в день операції. Студенти повинні приймати участь в огляді хворих, що готуються до планових операцій. Вони вимірюють ріст, вагу та температуру тіла, визначають пульс, артеріальний тиск і проводять пробу Штанге.

Також приймають участь у проведенні зондування шлунку для евакуації шлункового вмісту, постановку очисної клізми, катетеризації сечового міхура, їм необхідно засвоїти техніку гоління операційного поля і транспортування хворого в операційний

В процесі обстеження хворих, які поступили в хірургічне відділення, встановлюють показання і протипоказання до операції. Абсолютними показниками є довготривала профузна кровотеча, гостре порушення дихання, перфорації та ураження внутрішніх органів. Відносні - якщо хворий може жити без операції. По терміновості операції поділяють на планові, термінові та невідкладні (екстрені).

Протипоказання до операції також поділяють на абсолютні (термінальні стани, некорегована декомпенсація життєво важливих органів та систем ) та відносні, коли є наявність супутньої патології може ускладнити Виконання операції та протікання післяопераційного періоду (грип, гнійні ураження шкіри, ангіни, тощо ).

Передопераційним періодом називають час від моменту прийняття хворого у відділення до проведення операції, умовно розділяється на діагностичний період і період передопераційної підготовки.

Суть діагностичного періоду полягає в необхідності вивчення загального статусу хворого з урахуванням його вікових особливостей, стан найважливіших систем та органів, використовуючи рентгено - клініко - лабораторні та інші методи дослідження. Саме в цей період визначаються покази та протипокази до операцій, при виконанні складної операції об'єм досліджень повинен бути максимальним. Тривалість діагностичного періоду залежить від тривалості операції. Період підготовки до операції включає:

а) Профілактичні заходи, загальні для всіх операцій (санація хворого та ін.).

б) Корекція, виявлення в діагностичний період функціональних порушень систем та органів;

в) Спеціальна підготовка, необхідна для операції на даному органі, або при даній методиці операції;

г) Вибір методу знечулення.

При роботі на приймальному відділенні та в палатах разом з студентами викладач, наголошуючи на скарги, даних анамнезу, об'єктивному дослідженню, лабораторних показниках, звертається увага студентів на особливості підготовки хворого до екстреного оперативного втручання - скорочення часу на передопераційну підготовку. З урахуванням отриманих даних про хворого визначаються покази та протипокази до операції, хворий планується до операції та передопераційної підготовки. Майже при всіх операціях проводиться насамперед підготовка нервової системи хворого, яка полягає в максимальному щадінні психіки хворого у зв'язку з наступною операцією. Хворого треба оточити піклуванням та увагою всього медичного персоналу; зразковий порядок і дисципліна у відділенні підносять настрій хворого і виникає упевненість у щасливому закінченні операції. Інколи доцільне застосування транквілізаторів.

При відсутності патології зі сторони серцево - судинної системи спеціальної підготовки не потрібно. При наявності змін, що вимагають операції, назначають серцеві та судинні лікарські препарати. При цьому наголошується про обов'язкове зняття ЕКГ особам, старших 45 років.

Підготовка органів дихання необхідна при бронхітах, емфіземі, туберкульозі легень. Велике значення надається лікувальній фізкультурі, зокрема систематичній дихальній гімнастиці.

Якщо операція проводиться не на травному каналі, то спеціальної підготовки не проводиться. Як правило, операції роблять натщесерце. Операції на шлунково - кишковому тракті вимагають промивання шлунку (по показаннях), очисну клізму напередодні. Акцентується увага на недопустимості очисної клізми при гострому апендициті.

Напередодні операції приймають ванну і обов'язково міняють білизну. Безпосередньо перед операцією хворих повинен помочитися.

Викладач наголошує на особливостях підготовки хворого до планового оперативного втручання: відсутність ліміту часу, можливість більш повноцінного обстеження хворого із застосуванням всіх необхідних методів обстеження, можливість проведення при необхідності повноцінної передопераційної підготовки.

Після короткого пояснення студентам мети відвідування операційної, викладач знайомить їх з правилами поведінки під час операції, пояснює необхідність суворо дотримуватися дисципліни (не ходити в операційній, не робити зайвих рухів, не говорити, оберігати психіку хворого).

Кожні два студента одержують одного хворого. Вивчають анамнез захворювання, проводять об’єктивне обстеження органів та систем, знайомляться з клініко-лабораторними даними із історії хвороби і намічають покази передопераційної підготовки з урахуванням характеру захворювання та наміченої операції. В процесі курації викладач здійснює контроль і корекцію роботи студентів.

Обговорення плану підготовки хворого з екстреною хірургічною патологією.

^ Доповідь куратора. Куратор доповідає основні дані про хворого (скарги, анамнез, дані об’єктивного дослідження, лабораторні дані). Викладач звертає увагу студентів на особливості підготовки хворого до екстреного оперативного втручання: скорочення часу на передопераційну підготовку. З урахуванням одержаних даних про хворого, викладач із студентами проводить оцінку клініко-лабораторних даних, визначають покази та проти покази до операції. Намічають план передопераційної підготовки хворого, який повинен включати в себе слідуючи задачі:

 1. Підготовка нервової системи і психіки хворого. Стосуючись цього питання, викладач звертає увагу студентів, що підготовка нервової системи та психіки хворого повинна проводитись не по шаблону, а суворо в залежності від віку хворого, важкості захворювання, культурного рівня, типу нервової системи і т.п. Вона включає в себе: уважне відношення до усунення по можливості всього, що хвилює хворого, роз’яснення хворому необхідності операції, застосування транквілізаторів.

 2. Підготовка серцево-судинної системи хворого. При відсутності патології зі сторони серцево-судинної системи спеціальної підготовки не треба. При наявності змін, вимагаючи корегування, назначаються серцеві і судинні лікарські препарати, коферменти (кордіамін, корглікон, строфантин з глюкозою, папаверин, платифілін, дібазол, кокарбоксилаза, кофеїн та інші).

 3. Підготовка дихальних шляхів. Особливої підготовки не потрібно.

 4. Підготовка шлунково-кишкового тракту:

а) якщо операція проводиться не на ШКТ, то спеціальної підготовки не потрібно;

б) при операціях на ШКТ – очисні клізми, промивання шлунку по показах. Викладач акцентує увагу студентів на недопустимість очисної клізми при гострому апендициті.

 1. Загальна підготовка:

а) туалет операційного поля;

б) безпосередньо перед операцією хворий повинен помочитися;

в) по показниках корекція порушень кислотно-основної рівноваги і водно-сольового балансу.

 1. Викладач із студентами намічають метод знеболювання та премедикації. Намічають метод та план операції.

Обговорення підготовки хворого до планового оперативного втручання.

Доповідь куратора. Куратор доповідає основні дані про хворого. Викладач звертає увагу студентів на особливості підготовки хворого до планового оперативного втручання: відсутність ліміту часу, можливість більш повноцінного обстеження хворого із застосуванням всіх необхідних методів обстеження; можливість проведення при необхідності повноцінної передопераційної підготовки.

На основі одержаних даних про хворого викладач з студентами проводить оцінку скарг, анамнезу даних об’єктивного дослідження, клініко-лабораторних даних (загальний аналіз крові, сечі, крові на резус-фактор, діастаза сечі, крові, ЕКГ, рентгенограми, білки крові, хлориди, печінкові проби та інші).

Намічається план передопераційної підготовки, що повинен включити слідуючи задачі:

 1. Підготовка нервової системи та психіки хворого.

 2. Підготовка серцево-судинної системи.

 3. Підготовка дихальних шляхів.

 4. Підготовка шлунково-кишкового тракту.

 5. Корекція порушень кислотно-основної рівноваги та водно-сольового балансу.

 6. Загальна підготовка.

Викладач зі студентами намічають метод операції, метод знеболювання та премедикації.

^

Фактори, які впливають на операційний ризики у дітей та їх оцінка в балах1.Загальний стан хворого:

а) задовільний_______________1

б) середнього ступеня важкості_2

в)важкий____________________3

г) вкрай важкий_______________4

2.Вік:

а) 4 – 15 років_________________1

б) 1 - 3 роки___________________2

в) 3 – 12 місяців________________3

г) до 3 місяців та недоношені_____4

3.Травматичність операції:

а) мала_______________________1

б) помірна_____________________2

в) травматична операція_________3

г) особливо травматична операція_4

До загальної суми балів додається 1 бал при:

- екстреному (ургентному) оперативному втручанні;

- особливі умови проведення операції (рентгенівський кабінет, перев'язочна, амбулаторія і.т.п.;

- операція в ділянці голови та шиї, травма обличчя та інші, умови, які ускладнюють проведення оперативного втручання та наркозу;

^

СТУПІНЬ ОПЕРАЦІЙНОГО РИЗИКУ


1-й (незначний ризик)_______________3 бали

2-й (помірний ризик)________________4 – 5 балів

3-й (середній ризик)________________6 – 7 балів

4-й (значний ризик)_________________8 – 10 балів

5-й (надзвичайний ризик)___________більше 10 балів


^ Скласти набір інструментів для трахеостомії”

Послідовність

Зміст


Примітка

Мета виконання

Підготувати необхідне


Алгоритм виконанняОпераційний блок

1. Шафа з загальним інструментарієм.

2. Шафа з спеціальним інструментарієм.

3. Лоток.

В лоток з шафи, де зберігається загальний інструментарій відібрати:

Загальний інструментарій:

1. Цапки для утримання білизни - 4

2. Корнцанги прямі та зігнуті – 2

3. Шприц 20 мл – 1

4.Голки ін’єкційні – 5

5. Пінцети:

а) хірургічні – 2

б) анатомічні – 2
^

Інструменти для розсічення тканин


1. Скальпель:

а) черевцевий – 1

б) гострокінцевий – 1

2. Ножиці гострокінцеві хірургічні – 2

Інструменти для спинення кровотечі


1. Кровоспинні затискачі:

а) Кохера – 4

б) Більрота – 2

в) затискач по типу “ москіт” – 2
^

Інструменти для розширення тканин


1. Гачки гості двозубі - 2

2. Гачки Фарабефа – 2

Інструменти для зшивання тканин


1. Голкотримач Гегара - 2

2. Голки ріжучі – 4
^

Спеціальний інструментарій


1. Трахеостомічна трубка з канюлею різних розмірів - 4

2. Гачки однозубі трахеостомічні – 2

3. Розширювач трахеї Труссо – 1

4. Товстий гумовий катетер – 1.Провести передстерилізацій

ну обробку та стерилізацію відібраного інструментарію.


Скласти набір інструментів для лапароцентезу”

Послідовність

Зміст


Примітка

Мета виконання

Підготувати необхідне


Алгоритм виконанняОпераційний блок

1. Шафа з загальним інструментарієм.

2. Шафа з спеціальним інструментарієм.

3. Лоток.

4. Необхідні медикаменти.

В лоток з шафи, де зберігається загальний інструментарій відібрати:

Загальний інструментарій:

1. Корнцанги прямі – 1

3. Шприц 20 мл – 1

4.Голки ін’єкційні – 2

5. Пінцети:

а) хірургічні – 2
^

Інструменти для розсічення тканин


1. Скальпель - 1

2. Ножиці гострокінцеві хірургічні – 1

Інструменти для спинення кровотечі


1. Кровоспинні затискачі:

а) Більрота – 2
^

Інструменти для зшивання тканин


1. Голкотримач Гегара - 1

2. Голки ріжучі – 2

Спеціальний інструментарій


1.Троакар – 1

2. Блукаючий катетер - 1Провести передстерилізацій

ну обробку та стерилізацію відібраного інструментарію.


^ Скласти набір інструментів для венесекції”.

Послідовність.

Зміст

Примітка

Показання.


Місце виконання.

Підготувати необхідне.

Алгоритм виконання.Венесекція застосовується при погано виражених венах, сильно розвинутій жировій клітковині, при тривалих інфузіях.

Операційний блок, перев’язувальний кабінет.

 1. Шафа з інструментами операційного блоку.

 2. Лоток.

В лоток з шафи, де зберігається інструменти операційного блоку, відберіть:

Загальний інструментарій:

1. Корнцанги – 2 шт.

2. Шприц – 10,0 – 1 шт.

3. Цапки – 4 шт.

4.Скальпель :

а) черевцевий – 1 шт.

б) гострокінцевий – 1шт.

5. Гачки Фарабефа – 2 шт.

Гачки зубчаті гострі - 2

6. Кровоспинні затискачі:

а) Затискач Більрота – 4-6 шт.

б) затискач Кохера – 4-6 шт.

7. Ножиці хірургічні гострокінцеві – 1 шт.

8.Лігатури шовкові

9. Пінцет хірургічний – 2 шт.

10 Пінцет анатомічний – 2 шт.

11.. Голкотримач Гегара – 1 шт.

12. Голки хірургічні :

а) ріжучі – 2 шт.

б) колючі –2шт.

Спеціальний інструментарій.

1. Затискач „москіт” – 2 шт.

2. Голки Дешана – 2 шт.

3. Катетер в/в – 1 шт.

Увага!

Після фіксації катетера в вені промийте його робочим розчином гепарину.


Провести передстерилізаційну обробку та стерилізацію відібраного інструментарію.

„Скласти набір інструментів для первинної хірургічної обробки рани при пораненні м’яких тканин. ”

Послідовність.

Зміст.

Примітка.

Показання.


Місце виконання.


Підготувати необхідне.


Алгоритм виконання.

Первинна хірургічна обробка виконується в поранення в перші 6 годин з часу отримання рани.


Операційний блок, перев’язувальний кабінет. 1. Шафа з інструментами операційного блоку.

 2. Лоток.


З шафи, де зберігається загальний інструментарій, відібрати у лоток слідуючі інструменти.

Загальний інструментарій.

 1. Корнцанг – 2

 2. Цапки – 4

 3. Шприц та голка – 2

 4. Зонд жолобковатий – 1

 5. Зонд гудзиковий – 1

 6. Пінцет анатомічний - 2

Інструменти для розсічення тканин.

1.Скальпель черевцевий – 1

2. скальпель гострокінцевий - 1,

3. ножиці: Купера – 1

 1. прямі гострокінцеві хірургічні – 1

Інструменти для спинення кровотечі.

1. Кровоспинні затискачі Кохера – 4,

2. Більрота – 4,

3. затискач по типу “москіт” – 2 шт.

Інструменти для розширення тканин.

 1. Гачки Фарабефа – 2

 2. Гачки трьохзубі - 2

Інструменти для зшивання тканин.

1. Голки ріжучі – 2,

2. Голки колючі – 2,

3. Голкотримач Гегара - 2,

4. Пінцети: хірургічний –2,Провести передстерилізаційну обробку та стерилізацію відібраного інструментарію.


Скласти набір інструментів для ампутації нижньої кінцівки”.

Послідовність.

Зміст.

Примітка.

Місце виконання.

Підготувати необхідне.


Алгоритм виконання.

Операційний блок.

 1. Шафа з загальним інструментарієм.

 2. Шафа із спеціальним інструментарієм.

 3. Лоток.

В лоток з шафи, де зберігається інструменти операційного блоку, відібрати:

Загальний інструментарій:

 1. Корнцанг – 2шт.

 2. Цапки – 4 шт.
^

Інструменти для розсічення тканин


 1. Скальпель черевцевий – 2шт.

 2. Ножиці прямі гострокінцеві зігнуті – 1

 3. Ножиці тупокінцеві - 1

Інструменти для спинення кровотечі:

 1. Затискачі ( прямі та зігнуті) 16

А) затискач Більрота – 8

Б) затискач Кохера – 8

Інструменти для розширення країв рани:.

 1. Гачки трьохзубчасті – 2

 2. Гачки Фарабефа – 2

Інструменти для зшивання тканин:

 1. Голкотримач Гегара – 2

 2. Голки хірургічні:

А) ріжучі – 8-10

Б) колючі –2

3. Пінцет хірургічний - 2

Спеціальний інструментарій.

 1. Ніж ампутаційний великий – 1

 2. Распатор Фарабефа:

А) прямий –1

Б) зігнутий –1

 1. Пила листова або дугова – 1

 2. Ложка Фолькмана – 1

 3. Ретрактор – 1

По закінченні операції потрібен стерильний бинт для накладання асептичну пов’язки на куксу.

Провести передстерилізаційну обробку та стерилізацію відібраного інструментарію.

^ Скласти набір інструментів для апендектомії”.

Послідовність.

Зміст.

Примітка.

Показання.

Місце проведення.

Підготувати необхідне.

Алгоритм виконання.

Гостре запалення червоподібного відростка.

Операційний блок.

 1. Шафа з загальним інструментарієм.

 2. Лоток.


В лоток з шафи, де зберігається інструменти операційного блоку, відібрати:

Загальний інструментарій:

 1. Корнцанг – 2

 2. Цапки – 4

 3. Шприц та голка – 2

 4. Пінцет анатомічний – 2

 5. Пінцет анатомічний довгий - 1

Інструменти для розсічення тканин.

1.Скальпель черевцевий – 1

 1. Ножиці:

А) тупокінцеві –1

Б) гострокінцеві -1

Інструменти для спинення кровотечі.

 1. Кровоспинні затискачі прямі та зігнуті

А) Кохера – 8 – 10,

Б) Більрота – 10 - 12

Інструменти для розширення тканин.

1. Гачки Фарабефа – 2

Інструменти для зшивання тканин.

1. Голки ріжучі – 10 –12,

2. Голки колючі – 8 - 10,

3. Голкотримач Гегара - 2,

4. Пінцет хірургічний –2,

Увага! Довгий анатомічний пінцет використовується для занурення культі охвістя кисетним швом і відразу вилучається.

Увага! Скальпель після відсікання охвістя відразу ж видаляється.


Увага! Тупфер з йодом після обробки культі охвістя відразу ж видаляється.


Провести передстерилізаційну обробку та стерилізацію відібраного інструментарію.

^ Складання набору інструментів для трепанації черепа”.

Послідовність.

Зміст.

Примітка.

Місце виконання.

Приготувати необхідне.


Алгоритм виконання.


Операційний блок.

 1. Шафа з загальним інструментарієм.

 2. Шафа із спеціальним інструментарієм.

 3. Лоток.

В лоток з шафи, де зберігається інструменти операційного блоку, відібрати:

Загальний інструментарій.

 1. Корнцанг – 2

 2. Цапки – 4

 3. Шприц та голка – 2

 4. Зонд жолобкуватий – 1

 5. Зонд гудзиковий – 1

 6. Пінцет анатомічний - 2

Інструменти для розсічення тканин.

1.Скальпель черевцевий – 1

2. Ножиці: Купера – 1

3. Прямі гострокінцеві хірургічні – 1

Інструменти для спинення кровотечі.

1. Кровоспинні затискачі Кохера – 8 – 10,

2. Більрота – 8 - 10,

3. Затискач по типу “москіт” – 4 - 6шт.

Інструменти для розширення тканин.

1. Гачки Фарабефа – 2

Інструменти для зшивання тканин.

1. Голки ріжучі – 2,

2. Голки колючі – 2,

3. Голкотримач Гегара - 2,

 1. Пінцет хірургічний –2,

Спеціальний інструментарій.

 1. Коловорот – 1

 2. Ручний трепан із фрезами – 1

 3. Дротяна пилка Джиглі – 1

 4. Провідник Поленова для пили – 1

 5. Кісткові щипці Люера –1

 6. Кусачики Дальгрена – 1

 7. Прямий распатор Фарабефа –1

 8. Шилоподібне долото –1

 9. Жолобувате долото – 1

 10. Пряме долото – 1

 11. Молоток з накладкою – 1

 12. Кісткова ложка Фолькмана – 1

Провести передстерилізаційну обробку та стерилізацію відібраного інструментарію.^ Підготувати необхідні інструменти для вскриття панарицію під місцевою анастезією по Оберсту-Лукашевичу”.

Послідовність.

Зміст.

Примітка.

Місце виконання.

Підготувати необхідне.

Алгоритм виконання.

Операційний блок, гнійна перев’язувальна.

 1. Шафа з загальним інструментарієм.

 2. Лоток.

В лоток з шафи, де зберігається інструменти операційного блоку, відібрати:

Загальний інструментарій:

1. Корнцанг – 1

 1. Цапки – 2

 2. Шприц та голка – 1

 3. Пінцет хірургічний – 2

 4. Зонд жолобкуватий – 1

 5. Зонд гудзиковий -1

Інструменти для розсічення тканин.

1.Скальпель черевцевий – 1

2. Ножиці - 1

Інструменти для спинення кровотечі.

 1. Кровоспинні затискачі прямі та зігнуті

А) Кохера – 2,

Б) Більрота – 2 - 4

В) затискач по типу “ москіт” -1

Інструменти для розширення тканин.

1. Гачки двозубі гострі – 2

Спеціальний інструментарій.

 1. Кусачики Люера – 2

 2. Ложечка Фолькмана – 1

 3. Імпровізований джгут - 1

Увага! З метою знеболювання використовується провідникова анастезія по Оберсту-Лукашевичу з застосуванням імпровізованого джгута.

Провести передстерилізаційну обробку та стерилізацію відібраного інструментарію^ Пункція плевральної порожнини

Послідовність

Зміст

Примітка

Мета:


Показання:


Протипоказання:

Місце виконання:

Підготувати необхідне:


Алгоритм виконання:


Заповнити документацію.

 • лікувальна;

 • діагностична.

Визначає лікар (плевральний випіт невизначеної етіології, травматичний гемоторакс, пневмоторакс).

Визначає лікар

Лікувальний заклад.

Стерильні:

лотки, голка для пункції плеври довжиною 10 см і діаметром 1 мм з гумовою трубкою, затискувач, стерильні шприци ємкістю 2, 20 мл з голками, шприц Жане, тампони та серветки; пелюшки, асептична пов'язка, гумові рукавички, маска, бікси зі стерильним матеріалом та інструментарієм, корнцанги.

Спирт етиловий 70, йод, йодонат, 0,5 % розчин новокаїну, липкий пластир, електровідсмоктувач, стерильні і нестерильні пробірки з корками, штатив, сфігмоманометр, фонендоскоп, аптечку "Антиснід", протишоковий набір,

0,1% розчин атропіну сульфату, 10% кофеїну бензоату натрію, кордіаміну в ампулах, ємкості з дезрозчинами, направлення в лабораторію, контейнер.

Психологічно підготуйте пацієнта до виконання маніпуляції, отримайте згоду на її проведення.

Виміряйте АТ та пульс.

Посадіть пацієнта на стілець обличчям до спинки, поклавши його руки на спинку і опустивши на них голову хворого.

Вимийте руки, обробіть спиртом, одягніть маску, гумові рукавички.

Допоможіть лікарю обробити місце пункції розчином йодонату, 70 р-ном етилового спирту.

Обкладіть зону пункції стерильною пелюшкою з отвором всередині.

Допоможіть лікарю вдягнути гумові стерильні рукавички.

Подавайте лікарю необхідний інструментарій: шприц з 0,5% розчином новокаїну для проведення інфільтраційної анестезії; голку для пункції, під”єднану до гумової трубки, перетиснуту затискачем; шприц, пробірки для забору матеріалу для дослідження, систему для евакуації рідини із плевральної порожнини (електровідсмоктувач або шприц Жане).

Після завершення пункції змастіть місце проколу йодонатом та спиртом.

Накладіть асептичну пов”язку.

Спитайте пацієнта про його самопочуття, транспортуйте його в палату.

Продезінфікуйте використане обладнання.

Оформіть направлення, відправте рідину до лабораторії в контейнері.Плевральну пункцію на всіх етапах проводять із суворим дотриманням правил асептики.


Медична сестра вимірює АТ, пульс, слідкує за станом пацієнта під час пункції. При необхідності надає невідкладну допомогу, виконуючи призначення лікаря.


Забезпечте дотримання пацієнтом ліжкового режиму та динамічне спостереження за ним після пункції.^

Контрольні питання по темі заняття1. З якого періоду починається передопераційна підготовка хворого ?

2. Коли слід проводити гоління шкіри перед плановою операцією ?

3. З якою метою не дозволяється хворому їсти перед операцією ?

4. В чому полягає безпосередня підготовка хворого на передодні операції ?

5. Які існують методи передопераційної підготовки ?

6. Як навчити хворого мочитися лежачі ?

8. Які покази до промивання шлунку перед операцією ?

9. Чому не можна проводити очисну клізму при гострих хі рургічних захворюваннях ?

10. Як проводиться катетеризація сечового міхура ?

11. Як проводиться обробка операційного поля ?

12. Навіщо потрібно видалення зйомних зубних протезів ?


Перелік навчальних практичних завдань, які необхідно виконати на практичному занятті


 • вміти провести об’єктивне обстеження хворих :

 • зібрати анамнез у пацієнта, або супроводжуючих його людей;

 • провести об’єктивне обстеження;

 • реалізувати нормативні для даної патології лікувально – діагностичні заходи (рентген обстеження, ультразвукове дослідження, лабораторні дані, інструментальні обстеження);

 • спланувати план лікувальних заходів.
 • Надати необхідну невідкладну медичну допомогу пацієнтам:

 • виконати перев’язку рани ;

 • провести транспортування хворого ;

 • ввести знеболюючі, протизапальні та антибактеріальні препарати;

 • підготовити необхідний хірургічний інструментарій для виконання первинної хірургічної обробки рани ;

 • підготовити необхідний хірургічний інструментарій .^

Тематика НРДС


 • Загальна підготовка хворих до планових операцій. Визначення поняття передопераційний період, операція.

 • Основна мета передопераційного періоду та його складові.

 • Санітарно-гігієнічна підготовка хворого напередодні виконання оперативного втручання в плановому порядку.Література


Основна:

 • Закони України про охорону здоровя. /Під ред. Москаленко В., Костицької В.- Тернопіль.: Укрмедкнига. 2000. 464 с.

 • Главная (старшая) медицинская сестра: Сборник нормативных документов. Настольная книга руководителя среднего и младшего медицинского персонала лечебно-профилактического учреждения / сост. Басанова Ц.В. – М.: АПП «Джангар», 2000.- 448 с.

 • Галкин Р.А., Двойников С.И. Сестринское дело в хирургии: учебник.- Самара: ГП «Перспектива».- 2000. 352 с.

 • Жученко С.П., Желіба М.Д., Хіміч С.Д. Загальна хірургія. "Здоров’я", Київ, 1999, 478 с.

 • Черенько М.П. Загальна хірургія. Київ “Здоров’я”, 1999.- 375 с.

 • Кузнецова В.М. Сестринское дело в хирургии: Учебное пособие.- Ростов-на-Дону.: «Феникс», 2000. 416 с.

 • Нетяженко В.З., Сьоміна А.Т., Присяжнюк М.С.. Загальний та спеціальний догляд за хворими. – К.: Здоров’я. 1993. – 303 с.


Додаткова:

 • Касевич М.К. Практикум з сестринської справи. - Київ.; Здоров’я. – 1999. – 224 с .

 • Гостищев В.К. «Общая хирургия».- М.:Медицина, 1993.- 620 с.

 • Волколаков Я.В. «Общая хирургия».- Рига.:Звайгзне, 1989.- 617 с.

 • Стручков В.И. «Общая хирургия».- М.:Медицина, 1988.- 480 с.

 • Григоровська Д.П. Догляд за хворими в спеціалізованих терапевтичних відділеннях.-К.:Здоров’я, 1989. – С.158-174.

 • Григорян А.В. «Руководство к практическим занятиям по общей хирургии».- М.:Медицина,

 • Юмашев Г.С. «Травматология и ортопедия».- М.:Медицина, 1977.- 505 с.

 • Чепкий Л.П."Анестезиология и реанимация", 1978. 243 с.

 • Гостищев В.К. «Руководство к практическим занятиям по общей хирургии».- М.:Медицина. 1987.- 319 с.

 • Дарбинян Т.М."Руководство по клинической реаниматологии". 1974. 288 с.

 • Скрипниченко Д.Ф. «Хірургія».- К.:Здоровя, 1992.- 317 с.

 • Дегтяр Е.Г. "Що повинна знати і вміти сестра хірургічного відділення", 1979.-с.

 • Филлипова А.А. Сестринское дело в терапии: Учебное пособие.- Ростов-на-Дону.: «Феникс», 2000. 416 с.

 • Справочник медицинской сестры.: В 2-х томах. / Под ред. Задворной О.В., Турьяновой М.М.- М.: «Новая волна», М.: «Оникс» 2000. Т.1 – 448 с.Схожі:

Буковинський державний медичний університет iconОсобливості екозалежної та екозумовленої патології в дитячому віці колоскова о. К. (професор, д мед н.), Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
Колоскова о. К. (професор, д мед н.), Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет «Затверджено»
...
Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет «Затверджено»
...
Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет «Затверджено»
...
Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет

Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет

Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет

Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет

Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет

Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи