Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет icon

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
НазваМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Сторінка1/3
Дата23.06.2012
Розмір0.65 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

БуковинськИЙ державнИЙ медичнИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
ПРОРЕКТОР З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ
Професор М.Ю. КОЛОМОЄЦЬ
“____” _________________ 2007 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


з догляду за хворими хірургічного профілю

на 2007-2008 навчальний рік


Факультет

- Медичний №3.

Спеціальність

- Медична психологія.

Кафедра


- Догляду за хворими та вищої медсестринської освіти.

Курс

- другий.

Семестр

- ІV.

Лекції

- 12 акад. годин.

Практичні заняття

- 18 акад. годин.

Самостійна робота

- 24 акад. годин.

Залік

- ІV семестр.

Всього:

- 54 акад. годин.

Виробнича практика

- Догляд та психологічне спостереження за хворими у хірургічному відділенні стаціонару (1 тиждень).

Практичні заняття

- 34 акад. годин.

Самостійна робота

- 18 акад. годин.

Диференційований залік

- 2 акад. години.

Всього:

- 54 акад. годин.

Робоча навчальна програма складена на підставі:

 • Програми загальної хірургії з доглядом за хворими для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації. (МОЗ України – Київ, 2001).

 • Програми (наскрізної) та методичного забезпечення з виробничої практики для студентів II-V курсів вищих медичних навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації за спеціальністю 7.110110 - “Медична психологія” (МОЗ України – Київ, 2002).


Схвалено на засіданні кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 25.04.2007 року (протокол №9).

Завідувач кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти, доцент

І.А. Плеш


Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з медсестринської освіти та лабораторної діагностики 15.05.2007 року (протокол №5).

Голова предметної методичної комісії з медсестринської освіти та лабораторної діагностики, професор

Т.В.Сорокман

^ Основна мета викладання дисципліни “Догляд за хворими хірургічного профілю” для студентів ІІ-го курсу медичного факультету за спеціальністю “Медична психологія”


Мета курсу "Догляд за хворими хірургічного профілю" полягає в осмисленні студентами необхідності засвоєння ними теоретичних знань, та опанування практичних навичок з догляду за хворими хірургічного профілю, якими обов’язково повинні володіти медичні працівники як з середньою, так і вищою базовою медичною освітою.

Доцільність такої ланки фахової підготовки медика зумовлена сучасними потребами лікарської практики, яка вимагає від нього знань і вмінь з різних аспектів медичного обслуговування хворого. Це сприятиме суттєвому зменшенню існуючої диспропорції між рівнем теоретичних знань і практичними можливостями випускника медичного вузу.

Засвоєння студентами програми загального і спеціального догляду - раціональний захід становлення громадських, етичних і деонтологічних якостей майбутнього лікаря, засіб формування його високих моральних і духовних професійних засад. Заняття з догляду за хворими у хірургічному відділені стаціонару, слід розглядати як важливий етап підготовки студента до проходження ним цілої низки клінічних дисциплін з хірургії, а також виробничої практики в обсязі обов’язків молодшого і середнього медичного персоналу, практична діяльність якого, зорієнтована на хірургічних аспектах професійної діяльності.

Перелік дисциплін, які є необхідними для вивчення дисципліни “Догляд за хворими хірургічного профілю” для студентів ІІ-го курсу медичного факультету за спеціальністю “ Медична психологія”.


Оптимальне засвоєння матеріалу дисципліниДогляд за хворими хірургічного профілю”, студентами 2-го курсу медичного факультету, можливо при умові попереднього та поєднаного вивчення таких базових медичних дисциплін як:


 1. Анатомія людини (для загального усвідомлення особливостей анатомічної будови тіла людини, та перебігу патологічних станів, що потребують хірургічного втручання з урахуванням анатомічної зони їх розташування).

 2. Нормальна фізіологія (для розуміння особливостей фізіологічних аспектів життєдіяльності організму людини).

 3. Гістологія (для розуміння базисних морфологічних особливостей в нормі, та обгрунтованої інтерпретації можливих морфологічних змін при патології ).

 4. Основи психології та міжособове спілкування (для вміння вести розмову з пацієнтами різних типів нервової діяльності).

 5. Медсестринська етика та деонтологія (для правильної і грамотної поведінки з медичної та етичної точки зору з пацієнтом та його родиною.


^ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З ДИСЦИПЛІНИ “Догляд за хворими хірургічного профілю” для студентів ІІ–го курсу медичного факультету ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ”

на 2007-2008 навчАЛЬНИЙ РІК.

 1. Значення догляду за хворими у хірургічному відділенні стаціонару.

 2. Структура типового хірургічного відділення та організація роботи в ньому.

 3. Вимоги до організації основних функціональних підрозділів хірургічного відділення та операційного блоку.

 4. Внутрішній розпорядок для хірургічного хворого.

 5. Організація відвідування хворих у хірургічному відділенні стаціонару.

 6. Приймальне відділення, його функції, та підрозділи. Принципи організації та розташування приймального відділення у лікарнях.

 7. Послідовність дій медичного персоналу приймального відділення під час приймання хворих у хірургічний стаціонар.

 8. Заповнення звітної документації приймального відділення при поступленні хворих у хірургічний стаціонар (медичні карти стаціонарного хворого – ф.003-у; журнал реєстрації поступаючих хворих - ф.001-у; журнал консультації та відмов від госпіталізації; алфавітний журнал обліку хворих).

 9. Вимоги до заповнення медичної карти стаціонарного хворого – ф.003-у (історія хвороби: паспортна частина; антропометричні дослідження).

 10. Ознайомлення з структурою та правилами ведення медичної карти стаціонарного хворого (ф. 003-у) у хворих з хірургічними захворюваннями.

 11. Санітарна обробка пацієнтів при їх поступленні у хірургічний стаціонар.

 12. Особливості санітарної обробки хворих із педикульозом.

 13. Способи транспортування хворих у хірургічний стаціонар.

 14. Структура, обладнання, режим роботи травмпункту. Його призначення.

 15. Документація відділення невідкладної допомоги травматологічним хворим. Пропонований об’єм виконуваних лікувально-діагностичних заходів в ньому.

 16. Особливості роботи медичного персоналу в цьому підрозділі лікувального закладу.

 17. Санітарно-епідеміологічний режим у хірургічних відділеннях.

 18. Гігієна медичного персоналу.

 19. Особиста гігієна хворих.

 20. Гігієна білизни і одягу хірургічних хворих.

 21. Текуче і заключне прибирання палат.

 22. Дезинфекція палат “чистого” та “гнійно-септичного” підрозділів хірургічного відділення.

 23. Вологе прибирання палат. Контроль за санітарним станом ліжок, тумбочок, сечоприймачів.

 24. Передопераційні санітарно-гігієнічні заходи для пацієнтів хірургічного відділення стаціонару.

 25. Пролежні, їх профілактика. Положення хворого в ліжку. Функціональне ліжко.

 26. Зміна натільної та постільної білизни.

 27. Медичний пост сестри, медична документація.

 28. Облік наркотичних препаратів для знеболення та премедикації.

 29. Внутрішній розпорядок у хірургічному відділенні.

 30. Організація і контроль за відвідуванням хворих у хірургічному стаціонарі.

 31. Функціональні обов’язки старшої медичної сестри хірургічного відділення.

 32. Функціональні обов’язки постової медичної сестри хірургічного відділення.

 33. Обладнання посту медичної сестри.

 34. Ведення документації, обсяг гігієнічних заходів по догляду за хворими у хірургічному стаціонарі.

 35. Структура, обсяг та режим роботи маніпуляційного кабінету.

 36. Робота маніпуляційної медсестри у хірургічному відділенні стаціонару.

 37. Обладнання маніпуляційного кабінету.

 38. Ведення документації маніпуляційного кабінету.

 39. Визначення частоти та ритму серця, визначення типу дихання. Реєстрація цих показників в історії хвороби пацієнта хірургічного стаціонару.

 40. Дослідження пульсу та артеріального тиску. Реєстрація цих показників в історії хвороби.

 41. Температура тіла, правила і техніка вимірювання. Заповнення температурного листа.

 42. Типи температурних кривих. Особливості динаміки температурної кривої у хірургічних хворих з гнійно-септичними ускладненнями.

 43. Догляд за хворими з підвищеною температурою тіла.

 44. Способи застосування лікарських засобів. Виписка та зберігання препаратів групи "А" і "Б", сильнодіючих та наркотичних засобів для премедикації, знеболення та наркозу у хірургічних хворих.

 45. Ентеральний спосіб введення лікарських засобів, його позитивні та негативні ознаки при лікуванні хворих з хірургічною патологією.

 46. Парентеральне введення лікарських засобів. Покази та техніка виконання внутрішньошкірних; підшкірних; внутрішньом’язевих; внутрішньовенних ін’єкцій.

 47. Розрахунок розведення ліків. Набирання ліків з ампул.

 48. Підготовка рук медсестри і шкіри хворого до ін’єкції.

 49. Заповнення інфузійної системи для крапельного введення медикаментозних препаратів.

 50. Застосування інфузійних розчинів, розрахунок дози лікарських препаратів, поняття про сумісність ліків.

 51. Ускладнення парентеральних ін'єкцій і їх профілактика.

 52. Організація роботи чистої перев’язувальної, її оснащення.

 53. Види транспортування хворого в перев’язувальну.

 54. Загальні принципи асептики та антисептики.

 55. Основи десмургії. Визначення поняття пов’язка та перев’язка.

 56. Правила накладання бинтових пов’язок.

 57. Основні типи бинтових пов’язок.

 58. Поняття про види загоєння ран.

 59. Зовнішні кровотечі, їх класифікація.

 60. Методи зупинки зовнішніх кровотеч ( тимчасові, остаточні).

 61. Правила накладання джгута Есмарха.

 62. Первинна хірургічна обробка ран, її різновиди.

 63. Контроль за санітарно-гігієнічним режимом в чистій перев’язувальній.

 64. Догляд за хворими в гнійно-септичному відділенні хірургічного стаціонару.

 65. Поняття про госпітальну інфекцію.

 66. Організація роботи в гнійній перев’язувальній, її оснащення.

 67. Загальні принципи лікування та догляду за хірургічними хворими з гнійними ранами.

 68. Поняття про фазовість раньового процесу, та ознайомлення з принципами лікування гнійних ран в фазі гідратації та дегідратації.

 69. Контроль за санітарно-гігієнічним режимом в гнійній перев’язувальній.

 70. Ознайомлення з будовою шприців, різними видами стерилізації, техніка збирання стерильного шприцу одним і двома пінцетами.

 71. Передстерилізаційна обробка шприців, хірургічного інструментарію.

 72. Знезараження та стерилізація шприців та хірургічного інструментарію згідно сучасних нормативних вимог методами: автоклавування; в сухо-жарових шафах; кип’ятінням; хімічним та газовим способами.

 73. Методи контролю за чистотою та стерильністю шприців та хірургічного інструментарію.

 74. Підготовка хворих до:

 • ультразвукового обстеження;

 • ректороманоскопії;

 • колоноскопії;

 • фіброгастроскопії;

 • рентгенологічного обстеженню шлунково-кишкового тракту;

 1. визначення кислотності шлунку.

 1. Визначення поняття передопераційний період та його складові.

 2. Мета і завдання передопераційної підготовки.

 3. Поняття про діагностичний етап.

 4. Поняття про підготовчий етап до оперативного лікування.

 5. Види оперативних втручань.

 6. Поняття про покази до операції ( абсолютні покази; відносні покази до операції).

 7. Підготовка шлунково-кишкового тракту до планових та екстрених оперативних втручань.

 8. Примедикація, її призначення та особливості контролю за наркотичними препаратами які входять до її складу.

 9. Особливості передопераційної підготовки операційного поля (техніка виконання гоління шкіри в ділянці планованого оперативного втручання; стандартні методи обробки операційного поля).

 10. Особливості транспортування хворих в операційний блок та його перекладання.

 11. Визначення поняття післяопераційний період.

 12. Фази післяопераційного періоду.

 13. Особливості догляду за хворими у післяопераційному періоді. Поняття про активний метод ведення пацієнта в післяопераційному періоді.

 14. Нормальний, та ускладнений перебіг післяопераційного періоду, їх загальна характеристика.

 15. Ліжко хворого та вимоги до його обладнання. Можливі варіанти положення хворого в ліжку (активне, пасивне, вимушене). Надання хворому потрібного положення у звичайному ліжку. Надання хворому потрібного положення за допомогою функціонального ліжка.

 16. Заміна постільної та натільної білизни тяжкохворим.

 17. Догляд за шкірою у тяжкохворих. Профілактика пролежнів.

 18. Догляд за ротовою порожниною; очима; вухами.

 19. Використання підкладних суден і сечоприймачів.

 20. Блювота та її характерні особливості в залежності від різновиду хірургічної патології, допомога при ній, забір блювотних мас для лабораторного дослідження. Діагностичне, та прогностичне значення характеру блювотних мас при постановці хірургічного діагнозу. Техніка промивання шлунку та кишківника.

 21. Підготовка хворих до рентген дослідження шлунку та кишечнику, гастрофіброскопії, колоноскопії.

 22. Взяття калу на скриту кров, яйця глистів.

 23. Клізми: очисні, сифонні, крапельні, мікро клізми, живильні, гіпертонічні, масляні, з ліками. Техніка їх виконання. Техніка введення газовивідної трубки.

 24. Шлунково-кишкова кровотеча і надання невідкладної допомоги при ній на долікарському етапі медичної допомоги.

 25. Збирання сечі для лабораторного дослідження (загальний аналіз сечі, аналіз сечі по Нечипоренко, Каковському-Адісу, Земницькому).

 26. Техніка катетеризації сечового міхура, промивання сечового міхура.

 27. Підготовка хворих до рентгенологічних досліджень нирок та цистоскопії.

 28. Висів сечі на чутливість до антибіотиків.

 29. Особливості догляду за хворими з урологічною патологією.

 30. Загальні правила догляду за хворими із суворим постільним режимом, тяжкохворими і агонічними.

 31. Забезпечення зручного положення у ліжку, профілактика пролежнів, годування хворих, особиста гігієна, заміна натільної і постільної білизни, забезпечення фізіологічних випорожнень (сечо та , каловипускання).

 32. Користування функцінальним ліжком. Оксигенотерапія.

 33. Поняття про реанімацію. Особливості роботи медичного персоналу в реанімаційних відділеннях. Індивідуальний пост, моніторне спостереження.

 34. Особливості спостереження за хворими, які перебувають у нетверезому стані та в стані психічного збудження.

 35. Поняття про клінічну і біологічну смерть. Основні ознаки агонії.

 36. Перша медична допомога при агонічному стані.

 37. Констатація смерті, правила обходження з трупом.

 38. Методика і техніка найпростіших реанімаційних заходів: штучне дихання за методом "із рота в рот" та "із рота у ніс";

 39. Непрямий масаж серця.

 40. Апаратні методи штучної вентиляції легень.


перелік знань та умінь з ДИСЦИПЛІНИ “Догляд за хворими хірургічного профілю”, які повинен засвоїти студент ІІ – го курсу медичного факультету за спеціальністю ^ “МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ”

на 2007-2008 навчАЛЬНИЙ РІК.


 1. Загальні принципи організації роботи поліклініки, та стаціонару лікувально-профілактичної установи.

 2. Особливості роботи медперсоналу в лікувальних закладах хірургічного спрямування. Обов'язки і завдання санітарки, молодшої медичної сестри, палатної сестри.

 3. Поняття про санітарно-гігієнічний та лікувальний режими, їх значення в лікувальному процесі. Санітарна обробка хворого, санобробка при педикульозі. Транспортування хворих в хірургічний стаціонар.

 4. Санітарно-епідеміологічний режим лікувальних закладів хірургічного профілю. Структура типового хірургічного відділення та організація роботи в ньому. Текуче і заключне прибирання палат. Дезинфекція палат. Внутрішній розпорядок для хірургічного хворого. Організація відвідування хворих у хірургічному відділенні.

 5. Медичний пост сестри хірургічного відділення. Функціональні обов’язки постової медичної сестри. Організація її роботи. Медична документація: історія хвороби; листок призначення; журнал обліку хворих; журнал передачі чергувань; журнал обліку сильнодіючих речовин та наркотичних засобів.

 6. Особиста гігієна хворих. Зміна натільної та постільної білизни.

 7. Вологе прибирання палат. Контроль за санітарним станом ліжок, тумбочок, сечоприймачів. Догляд за шкірою та ротовою порожниною, вухами, очима, носом. Передопераційні санітарно-гігієнічні заходи для пацієнтів хірургічного відділення стаціонару.

 8. Дослідження пульсу та артеріального тиску. Визначення частоти та ритму серця, визначення типу дихання. Реєстрація цих показників в історії хвороби пацієнта хірургічного стаціонару.

 9. Температура тіла, правила і техніка вимірювання. Заповнення температурного листа. Типи температурних кривих. Особливості динаміки температурної кривої у хірургічних хворих з гнійно-септичними ускладненнями. Догляд за хворими з підвищеною температурою тіла.

 10. Найпростіші фізіотерапевтичні процедури. Механізм дії та техніка проведення постановки зігріваючих компресів. Загальні покази для використання цих методів фізіотерапії у пацієнтів з хірургічною патологією. Застосування грілки, міхура з льодом у хворих з хірургічною патологією. Методика постановки п'явок при різних видах тромбофлебіту. Приготування лікувальних ванн; місцевої ванни для кінцівок. Особливості виконання фізіотерапевтичних процедур хворим похилого та старечого віку.

 11. Поняття про загальні принципи використання фізіотерапевтичних засобів у хірургічних хворих: внутрішньотканинного електрофорезу, ультрафіолетового опромінення, та УВЧ терапії в лікуванні хірургічних хворих.

 12. Способи застосування лікарських засобів. Виписка та зберігання препаратів групи "А" і "Б", сильнодіючих та наркотичних засобів для примедикації, знеболення та наркозу у хірургічних хворих. Ентеральний спосіб введення лікарських засобів. Парентеральне введення лікарських засобів. Розрахунок розведення ліків. Набирання ліків з ампул.

 13. Підготовка рук медсестри і шкіри хворого до ін’єкції. Методика проведення підшкірних, та внутрішньом'язевих ін'єкцій. Методика внутрішньовенних ін'єкцій і вливань. Заповнення інфузійної системи для крапельного введення медикаментозних препаратів. Застосування інфузійних розчинів, розрахунок дози лікарських препаратів, поняття про сумісність ліків. Ускладнення парентеральних ін'єкцій і їх профілактика. Ознайомлення з будовою шприців, різними видами стерилізації, техніка збирання стерильного шприцу одним і двома пінцетами.

 14. Передстерилізаційна обробка шприців, хірургічного інструментарію.

 15. Знезараження та стерилізація шприців та хірургічного інструментарію згідно сучасних нормативних вимог. Методи контролю за чистотою та стерильністю шприців та хірургічного інструментарію.

 16. Особливості догляду за хірургічними хворими з супутньою патологією дихальної системи. Підрахунок дихальних рухів. Користування киснем (кисневі установки, киснева подушка), кашель, допомога при ньому. Мокрота, збирання. Направлення мокроти в лабораторію. Симптоми кровохаркання, невідкладна допомога. Користування інгалятором. Особливості догляду за хворими похилого та старечого віку з патологією дихальної системи в до та післяопераційному періодах стаціонарного лікування.

 17. Особливості догляду за хворими з хірургічною патологією органів черевної порожнини. Блювота та її характерні особливості в залежності від різновиду хірургічної патології, допомога при ній, забір блювотних мас для лабораторного дослідження. Діагностичне, та прогностичне значення характеру блювотних мас при постановці хірургічного діагнозу. Техніка промивання шлунку і кишечнику. Взяття калу на скриту кров, яйця глистів.

 18. Особливості підготовки до ендоскопічних, рентгенологічних та ультразвукового методів дослідження хворих з гострими хірургічними захворюваннями. Підготовка хворих до рентген дослідження шлунку та кишечнику, гастрофіброскопії, колоноскопії. Клізми: очисні, сифонні, крапельні, мікро клізми, живильні, гіпертонічні, масляні, з ліками. Техніка їх виконання. Техніка введення газовивідної трубки.

 19. Особливості догляду за хворими з урологічною патологією. Збирання сечі для лабораторного дослідження (загальний аналіз сечі, аналіз сечі по Нечипоренко, Каковському-Адісу, Земницькому). Техніка катетеризації сечового міхура, промивання сечового міхура. Підготовка хворих до рентгенологічних досліджень нирок та цистоскопії. Висів сечі на чутливість до антибіотиків.

 20. Загальні правила догляду за хворими із суворим постільним режимом, тяжкохворими і агонічними. Забезпечення зручного положення у ліжку, профілактика пролежнів, годування хворих, особиста гігієна, заміна натільної і постільної білизни, забезпечення фізіологічних випорожнень (сечо та , каловипускання). Користування функцінальним ліжком. Оксигенотерапія.

 21. Поняття про реанімацію. Особливості роботи медичного персоналу в реанімаційних відділеннях. Індивідуальний пост, моніторне спостереження. Особливості спостереження за хворими, які перебувають у нетверезому стані та в стані психічного збудження. Поняття про клінічну і біологічну смерть. Основні ознаки агонії. Перша медична допомога при агонічному стані. Методика і техніка найпростіших реанімаційних заходів: штучне дихання за методом "із рота в рот" та "із рота у ніс", а також непрямий масаж серця. Апаратні методи вентиляції легень. Констатація смерті, правила обходження з трупом.^ Тематичний план лекцій з дисципліни “Догляд за хворими хірургічного профілю” для студентів ІІ-го курсу медичного факультету ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ”

на 2007-2008 навчальний рік.ТЕМА

К-ть годинЗагальні питання організації догляду за хворими у хірургічному відділенні стаціонару та приймальному відділенні. Структура, обладнання, режим роботи приймального відділення лікувально-профілактичного закладу (приміщення, обладнання діагностичні підрозділи). Документація приймального відділення. Оформлення історії хвороби. Санітарна обробка хворих на приймальному покої. Транспортування хворих у відділення хірургічного стаціонару.

Структура, обладнання, режим роботи травмпункту. Його призначення. Документація відділення невідкладної допомоги травматологічним хворим. Пропонований об’єм виконуваних лікувально-діагностичних заходів в ньому. Особливості роботи медичного персоналу в цьому підрозділі лікувального закладу. Транспортна іммобілізація. Шинні та гіпсові повязки. Догляд за хворими з шинними та гіпсовими повязками.

2Структура, обладнання, режим роботи хірургічного відділення: приміщення, обладнання палат, операційного блоку. Основні правила асептики та антисептики. Санітарно-гігієнічні вимоги до функціональних підрозділів хірургічного відділення. Ознайомлення з правилами ведення медичної карти стаціонарного хворого (ф.003-у) у пацієнтів з хірургічними захворюваннями. Основи первинного обстеження хірургічного хворого та його особливості. Особиста гігієна хворих у хірургічному відділенні стаціонару.

2Організація роботи чистої перев’язочної, її оснащення. Види транспортування хворого в перев’язочну. Загальні принципи асептики та антисептики. Основи десмургії. Визначення поняття пов’язка та перев’язка.

Передстерилізаційна обробка, знезараження, та стерилізація хірургічного інструментарію, шприців, білизни згідно нормативних наказів МОЗ України.

2Догляд за хворими в чистому хірургічному відділенні загального профілю. Ентеральне та парентеральне введення лікарських препаратів хворим з хірургічною патологією. Поняття про види загоєння ран. Первинна хірургічна обробка ран, її різновиди. Контроль за санітарно-гігієнічним режимом хірургічного стаціонару.

Догляд за хворими в гнійно-септичному відділенні хірургічного стаціонару. Загальні принципи лікування та догляду за хірургічними хворими з гнійними ранами. Поняття про фазність раньового процесу, та ознайомлення з лікуванням гнійних ран в фазі гідратації та дегідратації. Робота в гнійній перевязочній.

Підготовка хворих до інструментальних методів обстеження (фіброгастроскопії, колоноскопії, УЗО, рентгенологічного обстеження).

2Загальна підготовка хворих до планових операцій. Визначення поняття передопераційний період, операція. Основна мета передопераційного періоду та його складові. Санітарно-гігієнічна підготовка хворого на передодні виконання оперативного втручання в плановому порядку. Премедикація, її значення в попередженні ускладнень при виконанні оперативних втручань.

Підготовка хворих до невідкладних операцій. Особливості передопераційної підготовки. Санітарно-гігієнічна підготовка хворого до невідкладних операцій.

Догляд за хворими, які прооперовані на органах черевної порожнини. Ранній післяопераційний період. Мета, завдання. та особливості сестринського догляду за хворими при різних видах оперативних втручань.

Догляд за хірургічними хворими в післяопераційному періоді з супутніми порушеннями центральної та периферичної нервової систем, дихальної системи, серцево-судинної діяльності, сечостатевої системи.

2Догляд за хворими у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. Особливості догляду за важко хворими та вмираючими пацієнтами. Профілактика пролежнів, пневмонії, та тромбоемболічних ускладнень в післяопераційному періоді. Найпростіші методи фізіотерапевтичного впливу на репаративні процеси в післяопераційній рані у хірургічних хворих.

Догляд за хірургічними хворими з патологією судин. Загальні та місцеві ознаки кровотеч. Перша допомога та догляд за хворими з кровотечею. Методи зупинки кровотеч, та техніка їх виконання. Можливі ускладнення при зупинках кровотеч. Правила накладання джгута Есмарха. Спостереження та догляд за хворими з патологією органів сечовидільної системи. Катетеризація сечового міхура. Техніка виконання маніпуляції. Можливі ускладнення та їх попередження. Діагностика найтиповіших травматичних ушкоджень сечовидільної системи.

2
Всього

12

Схвалено на засіданні кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 25.04.2007 року (протокол №9).


Завідувач кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти, доцент.

І.А. Плеш


^ Тематичний план практичних занять з дисципліни “Догляд за хворими хірургічного профілю” для студентів ІІ-го курсу медичного факультету ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ”

на 2007-2008 навчальний рік.
ТЕМА

К-ть годинСтруктура, обладнання, режим роботи приймального відділення лікувально-профілактичного закладу (приміщення, обладнання діагностичні підрозділи). Документація приймального відділення. Оформлення історії хвороби. Санітарна обробка хворих на приймальному відділенні. Транспортування хворих у відділення хірургічного стаціонару.

Структура, обладнання, режим роботи травмпункту. Його призначення. Документація відділення невідкладної допомоги травматологічним хворим. Пропонований об’єм виконуваних лікувально-діагностичних заходів в ньому. Особливості роботи медичного персоналу в цьому підрозділі лікувального закладу.

2Структура, обладнання, режим роботи хірургічного відділення: приміщення, обладнання палат, операційного блоку. Основні правила асептики та антисептики. Санітарно-гігієнічні вимоги до функціональних підрозділів хірургічного відділення.

Медичний пост сестри, медична документація. Облік наркотичних препаратів для знеболення та премедикації. Внутрішній розпорядок у хірургічному відділенні. Організація відвідування хворих.

2Робота палатної медсестри в хірургічному відділенні. Обладнання посту медичної сестри. Ведення документації, обсяг гігієнічних заходів по догляду за хворими в хірургічному стаціонарі.

Підготовка хворих до інструментальних методів обстеження: фіброгастроскопії, колоноскопії, бронхоскопії, ультразвукового обстеження органів черевної порожнини, ректороманоскопії, рентгенологічного обстеження шлунково-кишкового тракту.

2Робота маніпуляційної медсестри в хірургічному відділенні. Обладнання маніпуляційного кабінету. Ведення документації. Структура, обсяг та режим роботи маніпуляційного кабінету.

Парентеральне ведення лікарських засобів. Підготовка інфузійно-трансфузійної ситеми до внутрішньовенного введення лікарських засобів. Можливі ускладнення та їх запобігання.

2Передстерилізаційна обробка, знезараження, та стерилізація хірургічного інструментарію, шприців, білизни згідно вимог режимних наказів МОЗ України. Види укладки хірургічного інструментарію, шприців та білизни в бікси. Режим роботи автоклаву. Методи контролю за стерильністю.

Організація роботи чистої перев’язочної, її оснащення. Види транспортування хворого в перев’язочну. Загальні принципи асептики та антисептики. Основи десмургії. Визначення поняття пов’язка та перев’язка. Методи зупинки зовнішніх кровотеч.

2Догляд за хворими в чистому хірургічному відділенні загального профілю. Ентеральне та парентеральне введення лікарських препаратів хворим з хірургічною патологією. Поняття про види загоєння ран. Первинна хірургічна обробка ран, її різновиди. Контроль за санітарно-гігієнічним режимом хірургічного стаціонару.

Догляд за хворими в гнійно-септичному відділенні хірургічного стаціонару. Загальні принципи лікування та догляду за хірургічними хворими з гнійними ранами. Поняття про фазовість раньового процесу, та ознайомлення з лікуванням гнійних ран в фазі гідратації та дегідратації. Робота в гнійній перевязочній.

2Підготовка хворих до планових операцій. Визначення поняття передопераційний період, операція. Основна мета передопераційного періоду та його складові. Санітарно-гігієнічна підготовка хворого на передодні виконання оперативного втручання в плановому порядку.

Підготовка хворих до невідкладних операцій. Особливості передопераційної підготовки. Премедикація, її значення в попередженні ускладнень при виконанні оперативних втручань. Санітарно-гігієнічні вимоги до пацієнта перед виконанням оперативного втручання.

2Догляд за хворим які прооперовані на органах черевної порожнини. Ранній післяопераційний період. Мета, завдання. та особливості сестринського догляду за хворими при різних видах оперативних втручань. Догляд за хірургічними хворими в післяопераційному періоді супутніми порушеннями центральної та периферичної нервової систем, дихальної системи, серцево-судинної діяльності, сечостатевої системи. Найпростіші методи фізіотерапевтичного впливу на репоративні процеси в післяопераційній рані у хірургічних хворих.

Догляд за хворими у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. Особливості догляду за важко хворими та вмираючими пацієнтами. Профілактика пролежнів, пневмонії, та тромбоемболічних ускладнень в післяопераційному періоді.

2Догляд за хірургічними хворими з патологією судин. Загальні та місцеві ознаки кровотеч. Перша медична допомога та догляд за хворими з кровотечею. Методи зупинки кровотеч та техніка їх виконання. Можливі ускладнення при зупинках кровотеч. Правила накладання джгута Есмарха. Спостереження та догляд за хворими з патологією органів сечовидільної системи. Катетеризація сечового міхура. Техніка виконання маніпуляції. Можливі ускладнення та їх попередження. Діагностика найтиповіших травматичних ушкоджень сечовидільної системи.

Залікове заняття.

2
Всього

18


Схвалено на засіданні кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 25.04.2007 року (протокол №9).


Завідувач кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти, доцент.

І.А. Плеш
  1   2   3

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Клінічна фармакологія”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Професійні хвороби”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Пропедевтики внутрішньої медицини
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Військова терапія з терапією надзвичайних ситуацій”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Науковий відділ направляє до друку (статтю, тези)
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи