Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет icon

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Скачати 443.87 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Сторінка5/6
Дата23.06.2012
Розмір443.87 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНОК ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

ІІI -ГО КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4

З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ

^ З ДИСЦИПЛІНИ “ХІРУРГІЯ”

за спеціальністю “лабораторна діагностика”

(лаборант – бакалавр медичний) на 2007-2008 навчальний рік.


Знання і вміння студента оцінюються викладачем за загальноприйнятою 4-х бальною системою (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, незадовільно”) з виставленням оцінки в журнал відвідування та успішності.

Оцінку "відмінно" - заслуговує студент, який досконало оволодів теоретичним матеріалом і практичними навичками, які передбачені навчальною програмою з дисципліни “ Догляд за хворими хірургічного профілю”. Показав глибокі знання з програмного матеріалу, підтвердив високий рівень практичної підготовки і відзначився зразковою дисципліною та старанністю. Приймав активну участь у громадському житті колективу.

Оцінку "добре" - отримує студент, який добре оволодів теоретичним матеріалом і практичними навичками, показав добрі знання з теоретичного матеріалу, відзначався зразковою дисципліною, наполегливістю при засвоєнні практичних навичок. Приймав активну участь у громадському житті колективу.

Оцінку "задовільно" - отримує студент, який не в повній мірі оволодів теоретичними знаннями та практичними навичками при опануванні ним навчальної програми. На протязі всього періоду підготовки, показував задовільні знання з теоретичних питань, та практичних навичок що передбачені навчальною програмою. Під час навчального процесу порушував виробничу дисципліну, не проявляв ініціативи та сумлінності. Не приймав участі у громадському житті колективу.

Оцінка "незадовільно" - виставляється студенту, якщо він не оволодів більшою частиною передбачених програмою теоретичних знань та практичних навичок і не може їх виконати самостійно, показав незадовільні знання з теоретичного матеріалу та практичних навичок по темі заняття. Систематично порушував дисципліну і відзначався недбайливістю під час проведення навчання.


Схвалено на засіданні кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 25.04.2007 року (протокол №9).

Завідувач кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти, доцент.

І.А. Плеш


Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з медсестринської освіти та лабораторної діагностики 15.05.2007 року (протокол №5).

Голова предметної методичної комісії з медсестринської освіти та лабораторної діагностики, професор.

Т.В.Сорокман^ МЕТОДИКА проведення іспиту “ХІРУРГІЯ”

для студентів III-го курсу МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4

З ВІДДІЛЕННЯМ молодших медичних і фармацевтичних фахівців за спеціальністю “лабораторна діагностика”

(лаборант – бакалавр медичний) на 2007-2008 навчальний рік.


До іспиту допускаються студенти, які повністю виконали навчальну програму та навчальні плани.

У студентів перевіряється рівень засвоєння практичних навичок, передбачених програмою, а також з’ясовуються знання теоретичного матеріалу згідно питань, винесених на залік.

У студентів необхідно виявити знання та вміння виконати маніпуляції основних навичок з догляду за хворими хірургічного профілю, проведення лабораторних та інструментальних досліджень (регламентованих навчальною програмою), заповнення необхідної медичної документації.

Студент відповідає на три питання (з відповідних розділів навчальної програми).

Оцінка виставляється згідно критеріїв оцінки, які затверджені на засіданні кафедри та на предметній методичній комісії з ВМО і включає:

 • ступінь засвоєння програмного матеріалу (поточна успішність);

 • ступінь засвоєння практичних навичок;

 • якість та повноту відповіді на питання заліку.

Проведення іспиту проводиться у вигляді співбесіди студента з питань програми курсу з відповідальними за цей цикл підготовки професорсько-викладацьким персоналом за чотирьох бальною системою.

Отримана студентом оцінка при складанні іспиту, заноситься у відповідну графу залікової книжки та відомість про здачу диференційованого заліку.


Схвалено на засіданні кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 25.04.2007 року (протокол №9).

Завідувач кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти, доцент.

І.А. Плеш


Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з медсестринської освіти та лабораторної діагностики 15.05.2007 року (протокол №5).

Голова предметної методичної комісії з медсестринської освіти та лабораторної діагностики, професор.

Т.В.Сорокманбілетна програма іспиту

^ З ДИСЦИПЛІНИ “ХІРУРГІЯ”

для студентів III-го курсу МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4

З ВІДДІЛЕННЯМ молодших медичних і фармацевтичних фахівців

за спеціальністю “лабораторна діагностика”

(лаборант – бакалавр медичний) на 2007-2008 навчальний рік.


 1. Ушкодження м’яких тканин голови. Переломи черепа, закриті ушкодження мозку: забій, струс головного мозку.

 2. Вогнепальні поранення черепа та мозку. Клінічні прояви, методи лікування та особливості догляду за цими хворими. Невідкладна допомога.

 3. Запальні захворювання головного мозку та його оболонок.

 4. Пухлини м’яких тканин головного мозку, обличчя. Особливості симптоматики, лікування та догляду за хворими.

 5. Поранення шиї.

 6. Гострі запальні захворювання шиї ( фурункул, карбункул, флегмони, абсцеси шиї). Невідкладна допомога, лікування.

 7. Пухлини шиї.

 8. Зоб, тиреотоксикоз.

 9. Рак щитовидної залози.

 10. Рак гортані. Клінічні прояви в залежності від стадії процеу. Лікування та догляд за хворими.

 11. Сторонні предмети стравоходу, гортані, трахеї та бронхів.

 12. Опіки стравоходу. Невідкладна допомога. Особливості лікування та догляд за хворими.

 13. Забій, здавління грудної клітки, переломи ребер та ключиці.

 14. Закриті ушкодження грудної клітки, невідкладна допомога. Клінічна картина, особливості догляду за хворими.

 15. Поранення грудної клітки. Пневмоторакс ( відкритий, закритий, клапанний).

 16. Поранення легень. Гемоторакс. Клініка, діагностика, лікування. Особливості в наданні невідкладної допомоги.

 17. Техніка виконання плевральної пункції.

 18. Запалення плеври (плеврит). Гнійний плеврит, емпієма плеври.

 19. Абсцес і гангрена легень. Клінічні прояви. Діагностика, лікування. Догляд за хворими після операцій на органах грудної клітки.

 20. Медіастініт. Клінічні прояви. Діагностика, лікування. Догляд за хворими після операцій на органах грудної клітки.

 21. Рак легені. Клінічні прояви. Діагностика, лікування. Догляд за хворими в до, та післяопераційному періодах стаціонарного лікування хворих.

 22. Вправні та защемлені грижі передньої стінки. Особливості методів хірургічного лікування та догляду за хворими в перед, та в післяопераційному періодах.

 23. Ушкодження органів черевної порожнини. Ушкодження шлунку та кишок.

 24. Травма селезінки та печінки. Гемоперітонеум. Клінічні прояви цих захворювань. Тактика лікування. Догляд за хворими в післяопераційному періоді.

 25. Гнійний перитоніт. Класифікація стадій захворювання в залежності від розповсюдження процесу та терміну часу з моменту захворювання.

 26. Проривна виразка шлунку та 12-типалої кишки. Діагностика, клініка, лікування. Особливості догляду за хворими в післяопераційному періоді.

 27. Гострий холецистит. Особливості діагностики та лікування. Догляд за хворими в перед – та післяопераційному періодах.

 28. Гострий панкреатит. Особливості діагностики та лікування. Догляд за хворими в перед – та післяопераційному періодах.

 29. Механічна кишкова непрохідність, її види, класифікація. Особливості діагностики та лікування. Догляд за хворими.

 30. Злукова хвороба. Особливості діагностики та лікування. Догляд за хворими в перед, та післяопераційному періодах.

 31. Динамічна кишкова непрохідність. Клінічні прояви та діагностика. Особливості догляду за хворими в до – та післяопераційному періодах при кишковій непрохідності.

 32. Пухлини живота. Прояви захворювання, основні принципи лікування, профілактики. Особливості догляду за хворими.

 33. Гострий та хронічний апендицит. Ускладнення. Діагностика, клінічні прояви, лікування. Догляд за хворими. Особливості клініки в залежності від віку та статі хворих. Можливі ускладнення в післяопераційному періоді та заходи по їх запобіганню.

 34. Шлунково-кишкова кровотеча. Клінічна картина в залежності від місця локалізації патологічного процесу. Методи експрес діагностики. Невідкладна допомога. Лікування.

 35. Тріщина заднього проходу. Особливості діагностики та лікування. Догляд за хворими в перед – та післяопераційному періодах

 36. Геморой. Особливості діагностики та лікування. Догляд за хворими в перед – та післяопераційному періодах

 37. Гострий парапроктит. Особливості діагностики та лікування. Догляд за хворими в перед – та післяопераційному періодах

 38. Фістули заднього проходу і прямої кишки. Діагностика, лікування. Догляд за хворими.

 39. Рак прямої кишки. Особливості діагностики та лікування. Догляд за хворими в перед , та післяопераційному періодах.

 40. Рак товстої кишки. Клінічна картина, додаткові методи обстеження, що підтверджують діагноз. Лікування та догляд за хворими в до, та післяопераційний періодах.

 41. Підготовка хворих та методи обстеження урологічних хворих ( цистоскопія, хромоцистоскопія, катетеризація сечового міхура.

 42. Внутрішньочеревні ушкодження сечового міхура. Особливості діагностики та лікування. Догляд за хворими в перед, та післяопераційному періодах.

 43. Позаочеревенні ушкодження. Діагностика, лікування. Догляд за хворими в умовах урологічного стаціонару.

 44. Гострий пієліт, піелонефріт, піонефроз, паранефріт, гідронефроз. Особливості діагностики та лікування. Догляд за хворими в перед, та післяопераційному періодах.

 45. Сечокам’яна хвороба, камені сечового міхура. Діагностика, лікування. Догляд за хворими.

 46. Пухлини нирок та сечового міхура. Особливості діагностики та лікування. Догляд за хворими в перед, та післяопераційному періодах.

 47. Запалення передміхурової залози. Особливості діагностики та лікування. Догляд за хворими.

 48. Аденома передміхурової залози. Діагностика, лікування та догляд за хворими.

 49. Рак передміхурової залози. Особливості діагностики та лікування. Догляд за хворими в перед, та післяопераційному періодах.

 50. Водянка оболонок яєчка. Особливості діагностики та лікування. Догляд за хворими в перед, та післяопераційному періодах.

 51. Крипторхізм. Діагностика, принципи лікування.

 52. Варикозна хвороба. Особливості діагностики та лікування. Догляд за хворими в перед, та післяопераційному періодах.

 53. Гострий та хронічний тромбофлебіт. Особливості діагностики та лікування. Догляд за хворими в перед, та післяопераційному періодах.

 54. Посттромбофлебітична хвороба. Особливості діагностики та лікування. Догляд за хворими в перед, та післяопераційному періодах.

 55. Облітеруючі захворювання судин нижніх кінцівок. Клінічні прояви, лікування та догляд за хворими. Профілактика захворювань.

Схвалено на засіданні кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 25.04.2007 року (протокол №9).

Завідувач кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти, доцент.

І.А. Плеш

Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з медсестринської освіти та лабораторної діагностики 15.05.2007 року (протокол №5).

Голова предметної методичної комісії з медсестринської освіти та лабораторної діагностики, професор.

Т.В.Сорокман
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Клінічна фармакологія”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Професійні хвороби”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Пропедевтики внутрішньої медицини
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Військова терапія з терапією надзвичайних ситуацій”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Науковий відділ направляє до друку (статтю, тези)
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Догляд та психологічне спостереження за хворими у хірургічному відділенні стаціонару (1 тиждень)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи