Харківська національна академія міського господарства icon

Харківська національна академія міського господарства
НазваХарківська національна академія міського господарства
Сторінка4/4
Дата23.06.2012
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4

^ ЗАДАЧІ 26- 35

Опціонна угода – особлива біржова угода, яка мітить умову, за якою один з учасників (власник опціону) набуває право купівлі або продажу цінності за фіксованою ціною упродовж визначеного періоду. При цьому він сплачує іншому учаснику (засновник опціону) грошову премію за зобов’язання забезпечити при необхідності реалізацію цього права. Власник опціону може виконати контракт, не виконати або продати його третій особі.

Об’єктом опціону може бути реальний товар, цінні папери або ф’ючерсні контракти.

^ Опціонна премія –це сума справжньої і тимчасової цінності.

Розмір премії за інших рівних умов залежить від терміну закінчення дії опціону: премія тим більша, чим довший термін дії.

Ціна, за якою покупець опціону з правом купівлі має право придбати ф’ючерсний контракт, а покупець опціону з правом продажу – продати ф’ючерсний контракт має назву – ціна виконання.

За технікою здійснення розрізняють три види опціонів:

 • опціон з правом купівлі або на купівлю ( “кол”- опціон);

 • опціон з правом продажу або на продаж ( “пут”- опціон”);

 • подвійний опціон ( “пут енд кол” опціон).

Опціон, що дає його покупцю прибуток за умови його реалізації, має назву опціон “при грошах” або грошовий опціон.

Якщо поточні ціни ф’ючерсних контрактів співпадають з ціною виконання - такий опціон має назву нульовий або паритетний.

Опціон, реалізація якого не приносить прибутку, має назву опціон “ без грошей”. Така ситуація можлива, коли ціна виконання опціону на купівлю вища за ціну ф’ючерсного контракту.

Приклад. Покупець придбав опціон на купівлю (продаж) ф’ючерсного контракту за ціною 110 дол. Премія складає 20 дол. Результати угоди для покупця і продавця наведені у табл. 19.

Таблиця 19 – Результати угоди для покупця і продавця

Ціна ф’ючерсного контракту на момент закінчення терміну дії опціону

Опціон на купівлю

Опціон на продаж

покупець

продавець

покупець

продавець

50

-20

20

40

-40

90

-20

20

0

0

110

-20

20

-20

20

130

0

0

-20

20

160

30

-30

-20

20

180

50

-50

-20

20

200

70

-70

-20

20


Покупець опціону на купівлю має прибуток за ціною ф’ючерсного контракту, яка перевищує 130 дол., наприклад 131-110-20=1 дол. і збиток за ціною, яка нижча 130 дол.: 129-110-20= -1 дол.

У покупця опціону на продаж прибуток буде за умови, що ціна нижча 90 у. о., наприклад, 110-89-20= 1 у. о., а збиток за умови, що ціна вища 90 у. о.: 110-91-20= -1 у. о. У продавця опціону підсумки протилежні


^ ЗАВДАННЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ


1. Вибрати правильну відповідь:

Характерними особливостями біржової торгівлі є:

а) торгівля здійснюється регулярно, щоденно, обслуговує невелику територію;

б) епізодичних характер торгівлі;

в) торг ведеться за відсутністю товарів, за зразками й описами;

г) покупець товару є його споживачем ;

д) торг ведеться за специфічними видами товарів, великими партіями.


2.^ Доповнити визначення, дописавши слово, якого бракує:

_______________ - це професійний посередник у торговельних угодах купівлі – продажу товарів, який діє від свого імені й за свій рахунок.


3. Вибрати правильну відповідь:

Найбільша частка усіх біржових операцій Харківського регіону припадає на товарно – сировинні біржі:

а) так , б) ні.

4. ^ Вибрати правильну відповідь :

Компанії – переробники, посередницькі фірми, які мають замовлення на закупку товарів у майбутньому, використовують:

а) довге хеджування;

б) коротке хеджування;

в) намагаються не використовувати механізм хеджування.


5. ^ Установіть відповідність у вигляді комбінації букв і цифр:

а) права членів біржі

 1. сплачувати членські внески

б) обов’язки членів біржі

 1. приймати участь в рішенні питань, що стосуються діяльності біржі
 1. здійснювати біржові операції на біржі та отримувати за це винагороду
 1. відкривати брокерські контори
 1. не розголошувати відомості, що є комерційною таємницею про діяльність бірж
 1. вести облік біржових угод за формою, яку встановлено правилами біржової торгівлі
 1. виконувати розрахунки за своїми угодами відповідно до правил біржової торгівлі
 1. своєчасно повідомляти біржовий комітет про зміни у своєму фінансовому становищі, які можуть негативно вплинути на виконання зобов’язань щодо третіх осіб


6. ^ Вибрати правильну відповідь:

Остаточне рішення про прийом у члени біржі або виключення зі складу членів біржі приймає:

а) Біржовий комітет;

б) Загальні збори членів біржі;

в) Виконавча дирекція біржі.


7. ^ Вибрати правильну відповідь :

При закритті позиції за ф’ючерсним контрактом потрібно:

а) здійснити зворотню угоду на ту ж суму, що й при відкритті позиції;

б) виконати зворотню угоду на ту ж суму, на той же товар, на той же місяць поставки що й при відкритті позиції

в) здійснити аналогічну угоду на той же товар, в тій же кількості і на той же місяць поставки, що й при відкритті позиції;

г) виконати зворотню угоду на той же товар, в тій же кількості і на той же місяць поставки що й при відкритті позиції;


8. ^ Установіть відповідність у вигляді комбінації букв і цифр:

Форма торгівлі

Характеристики

а) оптовий ринок

1) поодинокий характер торгів

б) біржова торгівля

2) торг проводиться без пред’явлення товарів , за зразками й описами

в) ярмарочна торгівля

3)оформлення документа про зміну власника товару не здійснюється
4)покупець є споживачем товару
5) покупець товару є посередником
6) обов’язкова присутність товару на торгах^ 9. Доповніть твердженн,я дописавши відсутнє слово :

Наявність постійних покупців, які виконують роль біржових посередників, а також наявність спеціалізованої системи органів добіржової обробки замовлень - ознака ________біржі.


^ 10. Вибрати правільні відповіді :

За Законом України „ Про товарну біржу” до обов’язків біржі віднесено:

а) створення умов для здійснення біржової торгівлі;

б) стандартизація біржових контрактів;

в) облік угод, які здійснюються на біржі за формою, встановленою Правилами біржової торгівлі;

г) збір, обробка та розповсюдження інформації, пов’язаної з кон’юнктурою ринку;

д) консультування із загальних та спеціальних питань у випадках суперечок.


11. ^ Вибрати правільну відповідь :

Метою регулювання біржової діяльності є:

а) забезпечення сталості, збалансованості та ефективності біржового ринку;

б) попередження маніпулювання цінами, захист інтересів малих фірм іспекулянтів;

в) реалізація державної політики розвитку біржового ринку.


12. ^ Вибрати правільну відповідь :

Модель нормального ринку має місце, якщо

а) базис менше нуля;

б) базис більше нуля;

в) базис дорівнює нулю.


13^ . Внести відсутню інформацію і охарактеризувати зміну базису :

Дата

Цн

Цф

Модель ринку

01.04

3.5

3.8

?

25.04

3.9

4.1

?

5.05

4.1

4.2

?


14. Вибрати привільну відповідь:

Власник короткої позиції при зниженні цін:

а) програє;

б) виграє;

в) зміна цін не має значення


15^ . Вибрати правільну відповідь :

На біржі „ ведмедем” називають:

а) найменш активного гравця;

б) найбільш активного гравця;

в) гравця, який грає на підвищення цін;

г) гравця, який грає на зниження цін


16. ^ Вибрати правильні відповіді :

До завдань державного регулювання серед інших можна віднести:

а) регламентацію основних процедур і державний контроль за додержанням діючому законодавству з боку учасників ринку;

б) забезпечення рівних прав і безпеки для професійних учасників і клієнтів;

в) створення стандартів, тобто набору обов’язкових вимог до учасників біржового ринку;

г) створення інформаційної системи про біржовий ринок та контроль за обов’язковим розкриттям інформації учасниками ринку.


^ 17.Встановити відповідність у вигляді комбінації букв і цифр:

Підрозділи біржі

Функції

а) Розрахунково - клірингова палата (розрахункова палата)

 1. реєстрація усіх угод, які укладено в біржовому залі протягом біржового дня

б) котирувальна комісія

 1. контроль за своєчасним наданням брокерами, членами та відвідувачами біржі відомостей щодо угод, які відбулися на біржі за їх участю

в) експертне бюро

 1. складання біржових бюлетенів цін на продукцію на підставі угод певного періоду
 1. оформлення усіх документів, пов’язаних з розрахунками та реєстрацією біржових угод
 1. розробка біржових стандартів, типових біржових контрактів
 1. консультація із загальних питань у спірних випадках
 1. реєстрація, тобто прийняття до обороту товарів на біржі


18. Вибрати правильну відповідь :

При зниженні цін на ф’ючерсному ринку власник короткої позиції

а) виграє;

б) програє;

в) вплив ціни на результат відсутній.


19. ^ Установити правильну послідовність, проставивши нумерацію цифрами:

Етапи розвитку біржової торгівлі:

розробка механізму страхування цінового ризику і початок здійснення на товарних біржах операцій хеджування;

зародження перших товарних бірж, на яких укладались угоди на реальний товар з негайною поставкою;

виникнення на товарних біржах опціонних контрактів і початок торгівлі опціонами на реальний товар і ф’ючерсними контрактами;

початок укладання на товарних біржах угод на реальний товар з поставкою в майбутньому;

виникнення на товарних біржах ф’ючерсних контрактів

^ 20. Вибрати правильну відповідь:

При біржовому хеджування використовується поняття „ базис”. Воно означає:

а) найменшу ціну;

б) різницю між найбільшою і найменшою ціною;

в) різницю між ринковою і біржовою ціною;

г) постійну ціну.


21. ^ Вибрати правильну відповідь:

Перша в світі товарна біржа з’явилась у:

а) 1791р. в Філадельфії;

б) 1848 р. в Чикаго;

в) 1792 р. в Нью – Йорку.


22^ . Вибрати правильну відповід:

Для подвійного аукціону характерно:

а) збільшення пропозиції цін покупців при одночасному зниженні пропозиції цін продавців;

б) зменшення пропозиції цін покупців при одночасному збільшенні пропозиції цін продавців;

в) збільшення пропозиції цін покупців при одночасному збільшенні пропозиції цін продавців

г) зменшення пропозиції цін покупців при одночасному зменшенні пропозиції цін продавців.


^ 23. Вибрати паравільні відповіді :

У Правилах біржової торгівлі відображено такі питання:

а) права й обов’язки членів біржі;

б) термін і місце проведення біржових операцій;

в) умови припинення діяльності біржі;

г) порядок визначення і розмір плати за послуги біржі ;

д) порядок здійснення і реєстрації біржових операцій.

^ 24. .Установити відповідність у вигляді комбінації букв і цифр :

Органи управління товарною біржею

Функції

а) Загальні збори членів біржі

 1. встановлення комерційних зв’язків з клієнтами біржі

б) Виконавча дирекція

 1. підготовка і розповсюдження серед членів біржі економічної інформації

в) Біржовий комітет

 1. призначення і звільнення виконавчого директора
 1. розгляд і затвердження правил біржових торгів, регламентів, положень та інших рішень
 1. визначення і встановлення розміру оплати для постійних та разових відвідувачів
 1. підготовка рішень з прийому нових членів
 1. затвердження кошторису на утримання Біржового комітету та персоналу біржі
 1. внесення змін до Правил біржової торгівлі
 1. обрання Біржового комітету
 1. контроль за додержанням Правил біржової торгові^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

ОСНОВНА:

 1. Закон України “ Про товарну біржу” від 10.12.1991 р. № 1956- Х11.

 2. Закон України “ Про цінні папері і фондову біржу” від 18.06.1991 р. № 1201-Х11.

 3. Біржова і банківська справа: Конспект лекцій для студентів економ. спец./ Укл. Гордієнко Н.І.- Харків: ХДАМГ, 2002.

 4. Резго Г.Я. Кетова И.А. Биржевое дело – М.: ФиС , 2003.

 5. Кушнір Т.Б. Економіка і організація біржової торгівлі: Навч. посібник – Харків: Консул, 2003 – 216 с.

 6. Маслеников В.В. Биржевое дело: Уч. Пособие – М.: ИНФРА-М, 2000.

 7. Солодкий М.О Біржовий ринок – К.: Джерела М, 2002.


ДОДАТКОВА

 1. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Уч.пособие – М.: Инфра – М., 2000.

 2. Биржевая деятельность /Под редакцией А.Г. Грязновой и др. М: Финансы и статистика, 1996.

 3. Биржевое дело / Под ред. Галанова В.А. – М.: Финансы и статистика, 2000 .

 4. Биржевая деятельность: Уч. пособие – Симферополь: Таврида, 2000 .

 5. Биржевое дело :Учебник/ Под ред. В.А. Галанова , А.И. Басова. – М.: ФиС, 2000.

 6. Брокер и дилер – биржевые дельцы: Руководство по биржевой деятельности- М.: Частное право, 1991.

 7. Дегтярева О.И. Биржевое дело – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

 8. Дегтярева О.И., Кандинская О.А. Биржевое дело: Учебник. - М.: Банки и биржи, 1997.

 9. Иванов К.М. Фьючерсы и опционы: механизм хеджирования – М.: Изд-во МГУ, 1993.

 10. Лофтон Т. Основы торговли фьючерсами – М.: Аналитик , ИК, 2001.

 11. Маслов А. Товарні біржі на Україні в період НЕПу // Економіка України. - 1995.-№3.- С.62-66.

 12. Никитин В.И. Николаевская хлебная биржа, прошлое и настоящее. - Николаев, 1993.

 13. Резго Г.Я. Кетова И.А. Биржевые товары: Уч. пособие - М.: МГУК, 2000.

 14. Ходаківська В.П., Бєляєв В.В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: Навч. посібник - Київ: ЦУЛ, 2002.

 15. Шкапова О., Кузнєцова О. Київська біржа (1865-1913 рр.)// Бізнес.-1992.-№1.^ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи з дисципліни „Біржова діяльність” (для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.050100 „Облік і аудит”).


Укладачі: Наталія Іванівна Гордієнко,

Юлія Олексіївна Ситник


Редактор М.З. Аляб’єв

Коректор З.І. Зайцева


План 2006, поз. 292

______________________________________________________________________

Підп. до 20.05.2006 Формат 60x84 1/16. Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн. – друк. арк. 1.8 Обл. вид. арк.2,2

Тираж 100 прим. Зам. №

_______________________________________________________________________

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

_______________________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12

1   2   3   4

Схожі:

Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства о. О. Воронков, Т. Б. Воронкова
Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції, 12, Харків, 61002 Електронна адреса: rectorat@ksame kharkov...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства писаревський Ілля Матвійович
...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для бакалаврів 4-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для спеціалістів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Охорона праці ” (для бакалаврів 4-го курсів заочної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації “Охорона...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до проведення практичних занять
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Конспект лекцій з дисципліни “Пожежна безпека” (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 050702 – «Електромехінка»...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Конспект лекцій з дисципліни “Основи пожежної безпеки” (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво»”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи