Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Сучасна релігійна філософія права” icon

Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Сучасна релігійна філософія права”
НазваЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Сучасна релігійна філософія права”
Дата23.06.2012
Розмір95.9 Kb.
ТипДокументи


Змістовно-діяльнісна структура модулів

навчальної дисципліни „Сучасна релігійна філософія права”
НЕ

Назва модуля (М) або навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Види занять

Види діяльності та поточного контролю

Кількість балів за вид роботи

ІНДЗ (за вибором)

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за НЕ

Л

С

1

2

3

4

5

6

7

8

9^ Модуль 1. Релігійне праворозуміння. Поняття релігійного права.


НЕ

1.1

Сутність права та проворозуміння: релігійно-правовий підхід.

Три основні тенденції праворозуміння: 1) позитивно-нормативна; 2) природно-правова; 3) соціологічна. Проблема сутності права у теорії та філософії права. Взаємозв’язок права та держави. Варіанти взаємовідношення права та моралі. Взаємозв’язок права та релігії. Право як складне багатогранне явище соціальної дійсності. Поняття та різновиди релігійної філософії. Особливості та основні концепції релігійної філософії права.

Література

 1. Академічне релігієзнавство / За ред. А. Колодного. – К.: Світ Знань, 2000. – С. 412-440.

 2. Бажан Т.А., Старков О.В. Религиоведение для юристов. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2007. – С. 71-85.

 3. Бачинин В.А. Философия права и преступления. – Харьков: Фолио, 1999. – С. 335-345.

 4. Варьяс М.Ю. Краткий курс церковного права. – М.: МЗ-Пресс, 2001. – С. 14-22.

 5. Джероза Л. Каноническое право в католической церкви. – М.: Христианская Россия, 1995. – С. 18-23.

 6. Лубський В.І., Борис В.Д. Мусульманське право. – К.: ВІЛБОР, 1997. – С. 3-35.

 7. Мальцев Г.В. Социальные основания права. – М.: Норма, 2007. – С. 52-77.

 8. Папаян Р.А. Христианские корни современного права. – М.: Норма, 2002. – С. 169-179.

 9. Сорокин В.В. Понятие и сущность права в духовной культуре России. – М.: Юрлитинформ, 2007. – С. 256-298.

 10. Хашматулла, Бехруз. Исламские традиции права. – Одесса: Юридична література, 2006. – С. 10-34.

 11. Цыпин В.А. Церковное право. – М., 1996. – С. 5-15.

2
 • термінологічний диктант

 • фронтальне опитування
5


5

 1. Основні типи праворозуміння.

 2. Співвідношення між державою та правом: релігійний підхід.

 3. Онтологічна природа співвідношення права та релігії.

5

6

НЕ

1.2

Поняття релігійного об’єднання та його юридична природа.

Поняття релігійного об’єднання (церкви). Ознаки релігійного об’єднання. Правовий характер релігійних об’єднань. Кордони релігійних об’єднань. Соціальне значення релігійних об’єднань. Церква як суб’єкт правотворчості. Специфіка релігійних об’єднань у різних релігійних деномінаціях (індуїзм, буддизм, іудаїзм, християнство, іслам).

Література

 1. Варьяс М.Ю. Краткий курс церковного права. – М.: МЗ-Пресс, 2001. – С. 23-39.

 2. Джероза Л. Каноническое право в католической церкви. – М.: Христианская Россия, 1995. – С. 24-41, 308-326.

 3. Суворов Н.С. Учебник церковного права. – М.: Зерцало, 2004. – С. 1-8, 417-461.

 4. Поспішіл В.Д. Східне католицьке церковне право. – Л.: Свічадо, 1997. – С. 70-80.

 5. Цыпин В.А. Церковное право. – М., 1996. – С. 5-14, 404-425.

2

1

 • термінологічний диктант

 • фронтальне опитування

 • реферативні доповіді
5


5


5

 1. Релігійне об’єднання – основна форма функціонування релігії.

 2. Специфіка релігійних об’єднань різних релігійних течій.

5

12

НЕ

1.3

Предмет та регулятивна методологія релігійно-правових систем.

Релігійне право в системах права та правових системах.

Предмет релігійного права. Церковний устрій. Церковне управління. Зовнішні відносини церкви. Методологія релігійного права. Релігійне право в національних системах права та правових системах. Система релігійного права. Моделі взаємовідносин між релігійними об’єднаннями та державою.

Література

 1. Бажан Т.А., Старков О.В. Религиоведение для юристов. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2007. – С. 193-200.

 2. Варьяс М.Ю. Краткий курс церковного права. – М.: МЗ-Пресс, 2001. – С. 40-49.

 3. Джероза Л. Каноническое право в католической церкви. – М.: Христианская Россия, 1995. – С. 85-100.

 4. Курс церковного права заслуженного профессора императорского Московского университета А.С. Павлова, читанный в 1900-1902 г. – СПб.: Лань, 2002. – С. 13-17.

 5. Мальцев Г.В. Социальные основания права. – М.: Норма, 2007. – С. 126-140, 250-264.

 6. Цыпин В.А. Церковное право. – М., 1996. – С. 15-27.

2

1

 • термінологічний диктант

 • тестування

 • фронтальне опитування

 • реферативні доповіді
2


2

4


2


 1. Вплив релігійного права на формування національного світського права.

 2. Моделі відносин між державою та релігійними об’єднаннями.

5

12
Всього за модулем 1

30
^ Модуль 2. Джерела, норми правові відносини, санкції та відповідальність у релігійному праві.


НЕ

2.1

Джерела (форми) релігійного права. Тлумачення релігійно-правових норм.

Поняття та види джерел релігійного права. Матеріальні джерела релігійного права. Формальні джерела релігійного права. Загальні джерела релігійного права. Священні тексти як фундаментальне джерело релігійного права. Юридична доктрина як джерело релігійного права. Поняття, способи та види тлумачення релігійно-правових норм. Специфіка джерел права індуїстського, буддистського, іудейського, християнського та мусульманського релігійного права.

Література

 1. Варьяс М.Ю. Краткий курс церковного права. – М.: МЗ-Пресс, 2001. – С. 86-97.

 2. Джероза Л. Каноническое право в католической церкви. – М.: Христианская Россия, 1995. – С. 71-84.

 3. Курс церковного права заслуженного профессора императорского Московского университета А.С. Павлова, читанный в 1900-1902 г. – СПб.: Лань, 2002. – С. 32-37.

 4. Лубський В.І., Борис В.Д. Мусульманське право. – К.: ВІЛБОР, 1997. – С. 55-69.

 5. Мальцев Г.В. Социальные основания права. – М.: Норма, 2007. – С. 418-448.

 6. Поспішіл В.Д. Східне католицьке церковне право. – Л.: Свічадо, 1997. – С. 31-37.

 7. Скакун О.Ф. Сравнительное правоведение. – К.: Інюре, 2008. – С. 299-390.

 8. Суворов Н.С. Учебник церковного права. – М.: Зерцало, 2004. – С. 123-139.

 9. Туркало Я.К. Нарис історії вселенських соборів (325-787). – Нью Гейвен-Брюсель, 1974.

 10. Цыпин В.А. Церковное право. – М., 1996. – С. 28-80.

4

1

 • термінологічний диктант

 • фронтальне опитування

 • реферативні доповіді
2


2


4

 1. Класифікація джерел релігійного права.

 2. Священні тексти як джерело релігійного права.

5

6

НЕ

2.2

Релігійно-правові норми в системі соціальних норм.

Поняття, ознаки та специфіка релігійно-правових норм. Види релігійно-правових норм. Співвідношення релігійно-правових норм з релігійними та правовими нормами. Специфіка норм індуїстського, буддистського, іудейського, християнського та мусульманського релігійного права.

Література

 1. Каноны или Книга правилъ святыхъ апостолъ, святыхъ соборовъ вселенскихъ и поместныхъ и святыхъ отецъ. – Монреалъ, 1974.

 2. Кодекс канонів східних Церков проголошений Іваном Павлом ІІ. – Л.: В-во ОО. Василіян, 1995. – С. 18-26.

 3. Лубський В.І., Борис В.Д. Мусульманське право. – К.: ВІЛБОР, 1997. – С. 236-250.

 4. Мальцев Г.В. Социальные основания права. – М.: Норма, 2007. – С. 513-644.

2

1

 • термінологічний диктант

 • фронтальне опитування

 • реферативні доповіді
2


2


4

 1. Класифікація релігійно-правових норм.

 2. Співвідношення релігійно-правових норм та релігійних і моральних норм.

5

8

НЕ

2.3

Релігійно-правові відносини.

Поняття, загальна характеристика та види релігійних правових відносин. Суб’єкти релігійного права. Об’єкти релігійних правових відносин. Зміст релігійних правових відносин. Поняття та види юридичних фактів в релігійному праві. Специфіка релігійних правових відносин індуїстського, буддистського, іудейського, християнського та мусульманського релігійного права.

Література

 1. Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. – М.: Инфра-М, 1998. – С. 165-195.

 2. Варьяс М.Ю. Краткий курс церковного права. – М.: МЗ-Пресс, 2001. – С. 98-112.

 3. Джероза Л. Каноническое право в католической церкви. – М.: Христианская Россия, 1995. – С. 157-163.

 4. Каноническое право о народе Божием и о браке / Сост. И. Юркович. – М.: Истина и жизнь, 2000. – С. 484-486.

 5. Курс церковного права заслуженного профессора императорского Московского университета А.С. Павлова, читанный в 1900-1902 г. – СПб.: Лань, 2002. – С. 213-225.

 6. Суворов Н.С. Учебник церковного права. – М.: Зерцало, 2004. – С. 304-318.

 7. Цыпин В.А. Церковное право. – М., 1996. – С. 128-187.

2

2

 • термінологічний диктант

 • фронтальне опитування

 • реферативні доповіді
3


3


3

 1. Структура релігійних правових відносин.

 2. Специфіка правових відносин у різних релігійних течіях.

5

9

НЕ

2.4

Релігійно-правові санкції та відповідальність.

Поняття та загальна характеристика відповідальності в релігійному праві. Поняття та види правопорушень у релігійному праві. Поняття, види та форми релігійно-правових покарань. Специфіка санкцій та інституту відповідальності у індуїстському, буддистському, іудейському, християнському та мусульманському релігійному праві.

Література

 1. Варьяс М.Ю. Краткий курс церковного права. – М.: МЗ-Пресс, 2001. – С. 113-121.

 2. Кодекс канонів східних Церков проголошений Іваном Павлом ІІ. – Л.: В-во ОО. Василіян, 1995. – С. 346-358.

 3. Курс церковного права заслуженного профессора императорского Московского университета А.С. Павлова, читанный в 1900-1902 г. – СПб.: Лань, 2002. – С. 296-303.

 4. Лубський В.І., Борис В.Д. Мусульманське право. – К.: ВІЛБОР, 1997. – С. 181-218.

 5. Поспішіл В.Д. Східне католицьке церковне право. – Л.: Свічадо, 1997. – С. 544-551.

 6. Цыпин В.А. Церковное право. – М., 1996. – С. 393-403.

2

2

 • термінологічний диктант

 • тестування

 • фронтальне опитування

 • реферативні доповіді
2


2

4


2

 1. Поняття відповідальності у релігійному праві.

 2. Спецтфіка санкцій релігійного права.

5

7
Всього за модулем 2

30
Всього балів

100

Схожі:

Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Сучасна релігійна філософія права” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Сучасна релігійна філософія права”
Взаємозв’язок права та держави. Варіанти взаємовідношення права та моралі. Взаємозв’язок права та релігії. Право як складне багатогранне...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Сучасна релігійна філософія права” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Логіка права”
Логіка права як наука про логічну природу права, про закономірності I специфіку правового мислення
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Сучасна релігійна філософія права” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Логіка права”
Логіка права як наука про логічну природу права, про закономірності I специфіку правового мислення
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Сучасна релігійна філософія права” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Філософія громадянського суспільства ”
Грецька філософія та філософія Нового часу, римське право та християнське вчення про рівність всіх перед Богом як основа формування...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Сучасна релігійна філософія права” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Філософія громадянського суспільства ”
Грецька філософія та філософія Нового часу, римське право та християнське вчення про рівність всіх перед Богом як основа формування...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Сучасна релігійна філософія права” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Формування І розвиток української філософії права”
Формування філософської думки на українських землях в період зародження І розвитку феодальних відносин (іх-хш ст.)
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Сучасна релігійна філософія права” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Формування І розвиток української філософії права”
Формування філософської думки на українських землях в період зародження І розвитку феодальних відносин (іх-хш ст.)
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Сучасна релігійна філософія права” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни «Логіка (загальна та юридична)»
move to 0-6209545
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Сучасна релігійна філософія права” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Гносеологія права”
Поняття гносеології права як науки. Гносеологія права як наука про закономірності правового пізнання. Специфіка предмету гносеології...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Сучасна релігійна філософія права” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Гносеологія права”
Поняття гносеології права як науки. Гносеологія права як наука про закономірності правового пізнання. Специфіка предмету гносеології...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи