Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
НазваМетодичні вказівки
Сторінка3/3
Дата24.06.2012
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументи
1   2   3
^

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Бейтуганов М.Г., Орлов Г.Г. Охрана труда при монтаже металлических и сборных железобетонных конструкций. – М., 1987.

2. Васильев А.А. Металлические конструкции. – М., 1976.

3. ГОСТ 12.0.003-74*. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

4. ДНАОП 0.00-1.21- 98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. К. – 1998.- 380 с.

5. Долин П.А. Справочник по технике безопасности. М. Энергоатомиздат,1984.

6. ДСТУ 2293-99. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять.

7. Золотницкий Н.Д. и др. Инженерные решения по технике безопасности в строительстве. – М., 1969.

8. Золотницкий Н.Д., Пчелинцев В.А. Охрана труда в строительстве. – М., 1979

9. Інженерні рішення з охорони праці при розробці дипломних проектів інженерно-будівельних спеціальностей: Навч. посібник. – К.: Основа, 2001. – 336 с.

10. Кондратьев А.И., Местечкина Н.М. Охрана труда в строительстве. - М.: Высш. шк., 1990.

11. Нифонтов А.И. и др. Краткий справочник строителя. - К.: Будівельник,1987.

12. Орлов Г.Г. Инженерные решения по охране труда в строительстве: Справочник. - М., Стройиздат, 1985.

13. Орлов Г.Г. Охрана труда в строительстве. – М., 1984.

14. Пчелинцев В.А. и др. Охрана труда в строительстве. М.: Высш. шк., 1991.

15. СНиП ІІІ-4-80* Техника безопасности в строительстве. - М., 1982.

Додаток 1

Нормативна крутість укосу (за СНіП III-4-80*)

Види грунтів

Крутість укосів (відношення його висоти до закладення) при глибині виїмки, м, не більше
1,5

3

5

Насипні не ущільнені

1:0,67

1:1

1:1,25

Піщані й гривни

1:0,5

1:1

1:1

Супісь

1:0,25

1:0,65

1:0,85

Суглинок

1:0

1:0,5

1:0,75

Глина

1:0

1:0,25

1:0,5

Леси і лесоподібні

1:0

1:0,5

1:0,5


Додаток 2

Відстань по горизонталі від основи укосу виїмки до найближчої опори машини (СНиП III-4-80*)

Глибина виїмки

Грунт

піщаний

супіщаний

суглинковий

глинистий

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

1.5

3.0

4.0

5.0

6.0

1.25

2.40

3.60

4.40

5.30

1.00

2.00

3.25

4.0

4.75

1.00

1.50

1.75

3.00

3.50Додаток 3

Визначення межі небезпечної зони залежно від висоти падіння предмета (конструкції), м (СНіП ІП-4-80*)

Висота можливого падіння предметів, мМежі небезпечної зони, м

у місцях, над якими відбувається переміщен–ня вантажів кранами (від горизонтальної проекції траєкторії переміщення максималь­них габаритів вантажу у разі його падіння)

поблизу будівлі чи споруди, що будується (від її зовнішнього периметра)

До 10

Біл. 10 до 20

Біл. 20 до 70

Біл. 70 до 120

Біл. 120 до 200

Біл. 200 до 300

Біл. 300 до 450


Більше 0 до 4

Більше 4 до 7

Більше 7 до 10

Більше 10 до 15

Більше 15 до 20

Більше 20 до 25

Більше 25 до 30


Більше 1,5 до 3,5

Більше 3,5 до 5

Більше 5 до 7

Більше 7 до 10

Більше 10 до 15

Більше 15 до 20

Більше 20 до 25Навчальне видання


Методичні вказівки до виконання курсового проекту та індивідуального семестрового завдання з курсу "Інженерні рішення з безпеки праці на будівельному майданчику при реконструкції ("Охорона праці в галузі")" для студентів 5 курсу денної, 3і6 курсу заочної форм навчання спец. 7.092101 "Промислове та цивільне будівництво".


Укладач: Абракітов Володимир Едуардович


Редактор: М.З. Аляб’єв


План 2005, поз. 199
Підп. до друку 07.02.05 Формат 60х84/1/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк. 2,0 Облік - вид. арк. 1,5

Тираж 100 прим. Зам. № Ціна договірна
61002, ХНАМГ, Харків, вул. Революції, 12
61002, ХНАМГ, Харків, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ЮЦ ХНАМГ


1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи