Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Філософія громадянського суспільства ” icon

Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Філософія громадянського суспільства ”
НазваЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Філософія громадянського суспільства ”
Дата24.06.2012
Розмір88.8 Kb.
ТипДокументи

Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни

Філософія громадянського суспільства ”
НЕ

Назва модуля (М) або навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Види заняття

Види діяльності та поточного контролю

Кількість балів за вид роботи

ІНДЗ (за вибором)

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за НЕ


Л


С

1

2

3

4

5


6

7

8

9

10

^ Модуль 1. Поняття громадянського суспільства.


НЕ 1.1

Ідейно-теоретичні засади концепції громадянського суспільства.

Грецька філософія та філософія Нового часу, римське право та християнське вчення про рівність всіх перед Богом як основа формування поняття громадянського суспільства. Базові значення терміну ? громадянське суспільство ?. Етапи розвитку громадянського суспільства.

Література:

 1. Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості. Дослідження категорії громадське суспільство. – Львів: Літопис, 2000. – 318 с.

 2. Кін Дж. Громадське суспільство. Старі образи, нове бачення. – Київ: “К. І. С.”; “АНОД” , 2000. – 191с.

 3. Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. Львів: „Червона калина”. – 2002. – 276 с.

 4. Карась А. Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях і некласичних баченнях: Монографія. – Київ; Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 520 с.

Кремень В., Ткаченко В. Україна : шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації. Розділ III . Глава I . Становлення громадського суспільства. – Київ, 1998. – С. 314-344.

277


НЕ 1.2

Громадянське суспільство як багаторівнева система.

Концептуальні підходи до визначення сутності громадянського суспільства. Мета, функції, принципи та результат як системні характеристики громадянського суспільства. Структурна динаміка громадянського суспільства: потреби та інтереси.

Література:

 1. Білоус B.C. Проблема становлення і розвитку правової держави і громадянського суспільства // Політологічний вісник. – 1993. – Ч. 3. – С. 16-21.

 2. Борисов А.П. Правовое государство и гражданское общество // Политология. – Москва: Белые Альвы, 1996. – 211 с.

 3. Белламі Р. Три моделі прав і громадянства. Лібералізм: антологія. К.: Смолосип. 2002. с. 974 – 997.

 4. Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості. Дослідження категорії громадське суспільство. – Львів: Літопис, 2000. – 318 с.

 5. Гегель Г. В. Ф. Основи філософії права / Перекл. з нім. – Київ: Юніверс, 2000. – С. 169-211.
2

2
77

НЕ 1.3

Громадянське суспільство як сфера матеріального, духовного та політичного життя людей.

Причинно-наслідкові зв’язки між розвитком економіки, ростом духовності, участю у політиці та розвитком громадянського суспільства. Роль права у громадянському суспільстві. Правова (формальна) рівність. Соціальна політика держави. Громадська думка. Свобода політичного вибору.

Література:

 1. Громадянське суспільство як здійснення свободи. Центрально-східноєвропейський досвід. Збірник наук. праць / За ред. А. Карася. – Львів, 1999. – С.

 2. Кін Дж. Громадське суспільство. Старі образи, нове бачення. – Київ: “К. І. С.”; “АНОД ” , 2000. – 191с.

 3. Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. Львів: „Червона калина”. – 2002. – 276 с.

 4. Донелі Дж. Права людини і західний лібералізм / Лібералізм: антологія. К.: Смолосип, 2002. – С. 919-935.

 5. Вінсент Дж. Права людини і культурний релятивізм. Лібералізм: антологія. К.: Смолосип, 2002. – С. 936-956.

 6. Белламі Р. Три моделі прав і громадянства. Лібералізм: антологія. К.: Смолосип. 2002. – С. 974-997.
288

НЕ 1.4

Особа як основна цінність громадянського суспільства.

Людина як біологічна, соціальна та юридична істота. Особистість як інтегральне поняття. Потреба в самореалізації. Правовий і неправовий тип культури. Правовий тип особистості. Свобода і незалежність особистості. Природні права як мірило зрілості громадянського суспільства.

Література:

 1. Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. – Львів: „Червона калина”. – 2002. – 276 с.

 2. Кремень В., Ткаченко В. Україна : шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації. Розділ III . Глава I . Становлення громадського суспільства. – Київ, 1998. – С. 314-344.

 3. Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. Львів: „Червона калина”. – 2002. – 276 с.
2

2


88

Всього за модулем 1

2
30

^ Модуль 2. Особа і громадянське суспільство
НЕ 2.1

Інтерес як основа інтеграції індивідів у громадянському суспільстві.

Юридичний, філософський, соціологічний та психологічний підхід до визначення сутнісної природи інтересу. Легітимація суперечливих інтересів. Особистісні інтереси. Право як засіб упорядкування інтересів. Соціально-психологічний компонент механізму реалізації соціального плюралізму. Права і свободи як засіб задоволення індивідами їх особистісних потреб.

Література:

 1. Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. – Львів: „Червона калина”. – 2002. – 276 с.

 2. Кремень В., Ткаченко В. Україна : шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації. Розділ III . Глава I . Становлення громадського суспільства. – Київ, 1998. – С. 314-344.

 3. Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. Львів: „Червона калина”. – 2002. – 276 с.
277

НЕ 2.2.

Автономія особи та автономія громадянського суспільства.

Людина як істота соціальна. Феномен колективності: нівелювання соціальних відмінностей. Свобода виникнення волі та свобода її реалізації. Межі свободи індивіда. Автономія особистості. Соціальна роль. Особа як об’єкт і суб’єкт права.

Література

 1. Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. – Львів: „Червона калина”. – 2002. – 276 с.

 2. Кремень В., Ткаченко В. Україна : шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації. Розділ III . Глава I . Становлення громадського суспільства. – Київ, 1998. – С. 314-344.

 3. Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. Львів: „Червона калина”. – 2002. – 276 с.
2

2
77

НЕ 2.3

Кореляція свободи та відповідальності особи.

Проблема відчуження людини. Аспекти поняття свободи. Правова свобода. Позитивна і негативна відповідальність. Нормативно-ціннісна система поведінки особи. Зловживання правом.

Література:

 1. Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. – Львів: „Червона калина”. – 2002. – 276 с.

 2. Кремень В., Ткаченко В. Україна : шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації. Розділ III . Глава I . Становлення громадського суспільства. – Київ, 1998. – С. 314-344.

 3. Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. Львів: „Червона калина”. – 2002. – 276 с.
2

2
77

НЕ 2.4.

Політико-правове становище особи у громадянському суспільстві

Соціальний статус особи. Місце людини в політичному процесі. Політична та правова соціалізація особи. Політико-психологічний компонент механізму реалізації політичного плюралізму. Співвідношення політико-правової активності особи та функціонування громадянського суспільства. Політична і правова культура як засновок формування громадянського суспільства.

Література:

Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. – Львів: „Червона калина”. – 2002. – 276 с.

^ Кремень В., Ткаченко В. Україна : шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації. Розділ III . Глава I . Становлення громадського суспільства. – Київ, 1998. – С. 314-344

Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. Львів: „Червона калина”. – 2002. – 276 с.

.

155

НЕ 2.5.

Соціально-правова гарантованість прав і свобод особи у громадянському суспільстві.

Роль права у підвищенні соціально-політичної активності особи. Моральна цінність права. Соціально-правовий механізм реалізації та захисту прав і свобод людини.

Література:

 1. Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. – Львів: „Червона калина”. – 2002. – 276 с.

 2. Кремень В., Ткаченко В. Україна : шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації. Розділ III . Глава I . Становлення громадського суспільства. – Київ, 1998. – С. 314-344.

 3. Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. Львів: „Червона калина”. – 2002. – 276 с.
144

Всього за модулем 2

30

Модуль підсумковий

40
Всього балів

100Схожі:

Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Філософія громадянського суспільства ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Філософія громадянського суспільства ”
Грецька філософія та філософія Нового часу, римське право та християнське вчення про рівність всіх перед Богом як основа формування...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Філософія громадянського суспільства ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни «Логіка (загальна та юридична)»
move to 0-6209545
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Філософія громадянського суспільства ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Сучасний юридичний позитивізм ”
Поняття “позитивності” в класичній концепції О. Конта та позитивність закону. Друга хвиля позитивізму кінця XIX ст. Логічний атомізм...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Філософія громадянського суспільства ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Сучасний юридичний позитивізм ”
Поняття “позитивності” в класичній концепції О. Конта та позитивність закону. Друга хвиля позитивізму кінця XIX ст. Логічний атомізм...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Філософія громадянського суспільства ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методологія юридичної науки ”
Знання, пізнання та його форми. Виникнення науки. Наука та практика. Наукове знання як система. Особливості та структура наукового...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Філософія громадянського суспільства ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методологія юридичної науки ”
Знання, пізнання та його форми. Виникнення науки. Наука та практика. Наукове знання як система. Особливості та структура наукового...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Філософія громадянського суспільства ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни «Логіка (загальна та юридична)»
Предмет юридичної логіки. Історичні етапи розвитку логіки. Основні закони юридичного мислення
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Філософія громадянського суспільства ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Формування І розвиток української філософії права”
Формування філософської думки на українських землях в період зародження І розвитку феодальних відносин (іх-хш ст.)
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Філософія громадянського суспільства ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Формування І розвиток української філософії права”
Формування філософської думки на українських землях в період зародження І розвитку феодальних відносин (іх-хш ст.)
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Філософія громадянського суспільства ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
Розуміти І знати об'єкт І предмет країнознавчих досліджень, історію та функції країнознавства, методи країнознавчих досліджень
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи