Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
НазваМетодичні вказівки
Сторінка2/5
Дата24.06.2012
Розмір0.65 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5
^

Вправа 3. Початковий баланс банку „Київ” включає такі дані:


1. Засновниками – фізичними особами внесено в касу банку внесків готівкою в сумі 100000 грн.
^

2. Засновниками – юридичними особами на коррахунок банку перераховано внесків до статутного капіталу в сумі 2500000 грн.


Використовуючи основне бухгалтерське рівняння, запишіть наведені дані у вигляді формули.


Вправа 4. Згідно з принципом нарахування і відповідності для визнаних доходів і витрат застосовують такі терміни:

 • відкладений дохід, або доходи майбутніх періодів (авансів, надходжень, передоплат);

 • нарахований дохід;

 • відкладені витрати, або витрати майбутніх періодів (авансовий платіж);

 • нараховані витрати.


З’яcуйте відповідність нижче наведених визначень до терміну, прокоментуйте відповідь на прикладах:

 • дохід ще не зароблений, отриманий наперед;

 • дохід вже зароблений, але не отриманий;

 • видатки сплачені, але не понесені;

 • видатки понесені, але ще не сплачені.

Приклади:

 • відсотки за весь термін користування кредитом, сплачені позичальником водночас з отриманням кредиту;

 • відсотки за строковими депозитами, нараховані наприкінці місяця, строк повернення яких ще не настав;

 • отримана орендна плата за офісне приміщення за шість місяців наперед;

 • нараховані й сплачені відпускні у розмірі 1800 грн. за дні відпустки у січні;

 • наприкінці місяця нараховані відсотки за користування кредитами, термін сплати за кредитними договорами ще не настав.

Вправа 5. АКБ „Київ” протягом місяця на коррахунок отримав відсотки за кредит у сумі 30000грн., сплатив відсотки за строковими депозитами – 15000 грн., одержав міжбанківський кредит у сумі 140000 грн.. В останній день місяця одержав внески до статутного капіталу - 80000 грн. Повні надходження за місяць дорівнюють 250000 грн., платежі – 15000 грн.

Які з наведених позицій слід включити в баланс, а які - у звіт про прибутки й збитки? Заповніть таблицю:

Фінансові звіти
Звіт про прибутки й збитки:

доходи

витрати

Бухгалтерський баланс:

активи

зобов’язання

капітал власників

Вправа 6. Які з перелічених статей витрат слід вважати капітальними, а які – поточними для складання фінансових звітів банку:

 • купівля офісного приміщення;

 • щорічна амортизація офісного приміщення;

 • сплата коштів за нотаріальне посвідчення угоди купівлі-продажу приміщення;

 • вартість ремонту комп’ютерного обладнання;

 • витрати від реалізації кредитних карток;

 • вартість нових комп’ютерів;

 • транспортні витрати на доставку комп’ютерів;

 • митні збори, сплачені при ввезенні комп’ютерів;

 • вартість встановлення нових комп’ютерів;

 • заробітна плата операторів.


Вправа 7. Виходячи з формули номера аналітичного особового рахунку, складіть номер особового рахунку, відкритого за короткостроковими депози-тами, які залучені від банку „Мрія”, на балансовому рахунку 7012 „Відсоткові витрати за короткостроковими депозитами інших банків”, коли відомо:

- номер банку „Мрія” за міжбанківськими розрахунками - 322636;

- номер особового рахунку по порядку - 016

Запитання для самоперевірки

 1. Розкрийте зміст обліково-операційної роботи й особливості бухгалтерської роботи банку.

 2. Наведіть класифікацію банківської документації.

 3. Що розуміють під документообігом за банківськими операціями?

 4. Дайте визначення бухгалтерському процесу.

ЗМ 2 Облік міжбанківських розрахунків


Тема 1.Сутність і значення міжбанківських розрахунків

Сутність і значення міжбанківських розрахунків. Загальні правила розра-хунків між банками, класифікація кореспондентських рахунків. Організація і облік операцій при розрахунках через Національну систему електронних плате-жів. Касове обслуговування установ комерційних банків, і облік цих операцій.


^ Тема 2. Загальні правила розрахунків між банками

Облік міжбанківських розрахунків, які здійснюються за прямими кореспонденськими угодами. Грошовий обіг, принципи його організації. Основні форми розрахунків. Принципи побудови платіжних рахунків у банку


^ Тема 3 Основні форми розрахунків

Порядок і облік операцій при розрахунках платіжними дорученнями. Порядок і методика обліку при розрахунках вимогами-дорученнями. Облік операцій при розрахунках розрахунковими чеками. Порядок і методика обліку операцій при розрахунках акредитивами.


^ Тема 4. Ознаки платіжних рахунків, їх характеристика

Ознаки платіжних рахунків, їх характеристика. Порядок відкриття і режим функціонування платіжних рахунків.

Вправа 8. Комерційний банк "Надія" у м. Харкові 10 вересня прийняв до сплати від АТ "Промінь" платіжне доручення № 32 на суму 4900 грн. за одержані запчастини від міжміського постачальника. Постачальник має розрахунковий рахунок у КБ "Фінансист" в м. Запоріжжі. Розрахунки між банками здійснюються через платіжну систему НБУ.

Назвіть порядок відкриття комерційному банку кореспонденського рахунку в управлінні НБУ, складіть бухгалтерські проводки в комерціїних банках.

Вправа 9. У КБ „Світоч” 07.07.05. за поточними рахунками ТзОВ „Сервіс” проведені наступні операції (грн.):

 • за платіжним дорученням іногороднього платника виручка від реалізації
 • за грошовим чеком видані гроші на заробітну плату
 • за платіжним дорученням перераховані кошти за виконані роботи капітального ремонту приміщення
 • на поточний рахунок зарахований наданий банком короткостроковий кредит
 • за платіжним дорученням перераховані платежі до державного бюджету
 • залишок коштів на поточному рахунку на початок дня складає


36000


1200


4500


5000


90


50Вправа 10. Кондитерська фабрика (залишок на рахунку – 2900 грн.) 30 жовтня передала відділенню банку "Країна" платіжне доручення № 56 на перерахування коштів наступним постачальникам:


Цукрорафінадному заводу за сировину, отриману 25 жовтня, - 1500грн.

Картонажній фабриці за рахунком № 44 за тару, відібрану й підготовлену для вивозу зі складу фабрики (рахунок фабрики знаходится в тій же установі банку) - 700 грн.

Що зробить банк з дорученнями. Складіть бухгалтерські проводки.

Вправа 11. Автокомбінат подав вимогу-доручення до свого банку (розрахунковий рахунок № 25483 в міському відділенні Укрсоцбанку м. Харкова, МФО 345655) за виконані послуги з перевезення вантажу трикотажній фабриці згідно з угодою № 46 від 3 серпня на суму 3500 грн.


Складіть платіжну вимогу-доручення від імені постачальника. Складіть бухгалтерські проводки.


Вправа 12. За заявою клієнта "Трикотажна фабрика" банк "Схід" 2 червня видав чекову книжку для розрахунків по основній діяльності за товари й послуги на суму 3000 грн. Трикотажна фабрика 14.06 передала АТ "Постачвовна" в розрахунок за отриманий товар чек на суму 1500 грн. Суму чеків, переданих трикотажною фабрикою автобазі 15.06 і 16.06 відповідно склали 400 грн. і 350 грн. Рахунок автобази знаходиться у тому ж банку "Схід". АТ "Постачвовна" подало в свій банк чек трикотажної фабриці. На рахунку трикотажной фабриці № 467 залишилась невикористана сума – 750 грн. Фабрика подала платіжне доручення на закриття рахунку за обліком лімітованої чекової книжки.


Як чином оформляють розрахунки чеками. Складіть бухгалтерські проводки.
1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи