Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
НазваМетодичні вказівки
Сторінка4/5
Дата24.06.2012
Розмір0.65 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5
^

Вправа 16. Видано й списано готівку грошей з каси банку протягом операційного дня, грн:


по грошовому чеку видана готівка на заробітну плату акціонерному товариству

5690

юридичним особам на господарські потреби

487

у підзвіт працівнику банку

500

для здачі залишка на коррахунок

5400

на позичку фізичній особі

5000

як повернення фізичній особі депозиту

1500

списано нестачу коштів у касі за результатами ревізії

15


Вправа 17. Відобразіть на відповідних балансових рахунках банківських операції з інкасації готівки:

 • надходження готівки грошей до її перерахування;

 • зарахування готівки, якщо не виявлено відхилень фактичної наявності від документальної;

 • у разі нестачі, виявленої при перерахуванні (фактична наявність 2200 грн.; за супровідними відомостями й оприбутковано попередньо в касу 2300 грн.; недостача 100 грн.);

 • у випадку, якщо виявлено надлишок готівки (сума за супроводними відомостями – 5000 грн., фактична – 5300., надлишок – 300 грн.).


Вправа 18. АТ "Мрія" підписало з банком угоду на отримання права на овердрафт у розмірі 15000 грн. з 01.02.06 р. по 01.12.06 р. 11 червня залишок на поточному рахунку підприємства склав 20000 грн. Складіть бухгалтерські проводки за наведеними вище операціями і вивести залишки за рахунками. Виконайте нарахування відсотків за рахунком овердрафт і відобразіть їх в обліку. Базова ставка за кредитами в банку складає 18% річних. Надбавка за овердрафтом - 2%. До рахунку підприємства висунуті такі претензії:^ Вид документа

Сума, грн.


1

Платіжне доручення на перерахування податку на додану вартість до бюджету

14500


2

Платіжне доручення на перерахування постачальнику за отримані запчастини до обладнання згідно з угодою

9600

3

Грошовий чек на виплату заробітної плати

3000


4

Платіжне доручення на:

а) перерахування прибуткового податку з робітників і службовців до бюджету

б) інших обов"язкових платежів


4400


3500


5

Платіжне доручення на оплату орендних платежів за використання орендних приміщень

2600


Вправа 19. ВАТ "Промінь" уклало кредитну угоду з комерційним банком на отримання інвестиційного кредиту на закупівлю виробничого обладнання в сумі 64000 грн. терміном на два роки. Погашення кредиту передбачено в два строки однаковими сумами. Кредит видано під 18% річних. Відсотки підля-гають сплаті поквартально. Кредит видано 15.09. 04 р. на основі розпорядження кредитного відділу. Підлягає погашенню 15.09. 06. Фірма виконала зобов"язання щодо першого строку погашення і сплати відсоткових платежів. ВАТ отримало також кредит в сумі 3000 грн. на поточні потреби терміном на три місяці під 18% річних. Відсотки сплачують у кінці терміну дії кредиту.

Складіть бухгалтерські проводки щодо видачі кредиту, нарахування відсоткових платежів та їх сплати.

Вправа 20. Банк "Промінь" передав у фінансовий лізинг ТзОВ "Родон" обладнання на суму 400 тис. грн. з місячною нормою зносу 3500 грн. і прибутком 8000 грн. Відобразіть в обліку процес нарахування і одержання винагороди.Вправа 21. За рішенням правління комерційного банку 20.12.05. за рахунок фонду покриття кредитного ризику списані з балансу сумнівні кредити, видані на фінансування внутрішніх торгових операцій в сумі 120000 грн. і сумнівні до стягнення. За цими кредитами відсоткові платежі становлять 25000 грн. У зв”язку із закінченням строку позової давності зняті з обліку раніше списані з балансового обліку 40000 грн. й відсотки за ними в сумі 16000 грн.

Який порядок списання з балансу і обліку сумнівних кредитів та безнадійних щодо стягнення відсоткових платежів?

Складіть бухгалтерські проводки.


Вправа 22. Комерційний банк "Промінь" прийняв депозитний вклад від фізичной особи готівкою на вклад терміном 1 рік 6 місяців в сумі 4000 грн. Відсотки нараховуються з розрахунку 11% річних. Згідно з угодою відсотки виплачуються кожний квартал. Складіть бухгалтерські проводки.


Вправа 23. АТ "Пульс" уклало депозитну угоду з банком на строковий депозит в сумі 10000 грн. АТ перерахувало вказану суму зі свого поточного рахунку в цьому ж банку. Строк депозиту – квартал. Відсоткова ставка за депозитом - 11% річних. Депозит повернуто разом зі сплатою відсотків у визначений строк. Складіть бухгалтерські проводки за виконаними операціями.


Вправа 24. КБ "Світоч” уклав депозитну угоду з банком „Промінь” на строковий депозит у сумі 100000 грн. КБ „Світоч” перерахував вказану суму зі свого кореспондентського рахунку на рахунок банку „Промінь”. Строк депозиту – 2 місяці. Відсоткова ставка за депозитом - 11% річних. Депозит повернуто разом зі сплатою відсотків у визначений строк. Складіть бухгалтерські проводки за виконаними операціями.

Вправа 25. Банк придбав акції двох емітентів на суму 100 і 50 тис. грн. Через 6 місяців вартість акції першого емітента зросла до 110 тис. грн., а другого емітента знизилась до 45 тис. грн. Банк реалізував ці акції.

Складіть бухгалтерські проводки.
^

Вправа 26. Комерційний банк здійснив інвестицію, купивши довгострокові акції у відкритих АТ за номінальною вартістю:


прості акції ВАТ "Торжок" - на суму 15000 грн.;

привілейовані акції ВАТ" Будівельник" - на суму 24000 грн.

Наприкінці року ринкова вартість акції ВАТ "Торжок" склала 18000 грн., ВАТ"Будівельник" - 25000 грн. 31 грудня ВАТ звітували про чистий прибуток у сумі 8000 грн., з якого банк зараховує 25% як одноразове збільшення своїх вкладень на інвестиції.

Складіть бухгалтерські проводки.


Запитання для самоперевірки:

 1. Наведіть класифікацію кредитних операцій і зміст окремих їх видів.

 2. Які Ви знаєте форми позичкових рахунків?

 3. Як побудовані рахунки для обліку кредитних операцій в балансі?

 4. Розкрийте суть і методику обліку факторингових операцій.

 5. Розкрийте суть і методику обліку лізингових операцій.

6. Охарактеризуйте методику обліку операцій з нарахування відсотків за користування кредитами.

7. Охарактеризуйте зміст депозитної операції і види строкових депозитів.

8. Наведіть класифікацію рахунків для обліку строкових і ощадних депозитів.

9. Наведіть методику обліку внесення коштів на депозит та їх вилучення з депозиту.

10. Охарактеризуйте методику обліку операцій з нарахування відсотків за користування депозитними коштами.

11. Що відноситься до грошових коштів банку?

 1. Назвіть систему документів, на основі яких здійснюються приймання і видача грошей в касі банку.

13. У чому полягає синтетичний облік операцій з надходження та видачі готівки грошей

14. Перерахуйте види цінних паперів.

 1. Наведіть методику обліку придбання облігацій державної внутрішньої короткострокової позики.

 2. Наведіть методику обліку придбання акцій невласної емісії.

 3. Який порядок обліку продажу акцій невласної емісії за ціною, нижчою від придбання, з ціною, вищою від придбання.

 4. Охарактеризуйте відображення в обліку дивідендів з придбання облігацій

 5. Що відноситься до грошових коштів банку?

 6. Назвіть систему документів, на основі яких здійснюються приймання і видача грошей в касі банку.


Вправа 27. Визначити суму відсоткових платежів за терміновим депозитом у сумі 500 грн., який розміщений на строк з 21 жовтня до 10 листопада під відсоткову ставку 14% річних. Розрахунок суми відсоткових платежів (доходів) зробити за різними методами визначення кількості днів, що приймаються при нарахуванні відсотків.


ЗМ 4^ . Облік господарських операцій банку


Тема 1.Облік основних засобів, нематеріальних активів, знос

Економічний зміст основних засобів, нематеріальних активів, малоцінних предметів та господарських матеріалів щодо передачі їх вартості та витрати банків. Документальне забеспечення обліку. Облік надходження, зносу, вибуття , передачі в оренду та під заставу основних засобів і нематеріальних активів.


^ Тема 2. Облік господарських матеріалів, інвентаризації

матеріальних цінностей

Порядок відображення в обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів, придбання, безкоштовне одержання, оприбуткування надлишків господарських матеріалів. Об’єкт витрат. Відображення в обліку виявлених інвентаризацією нестач. Методика відображення в бухгалтерському обліку операції з реалізації господарських матеріалів.


^ Тема 3. Облік оплати праці працівникам банку.

Документообіг, нарахування оплати праці працівникам банку. Включення до складу адміністративно – управлінських витрат, нарахування працівникам банку за заробітною платою, утримання, нарахування за лікарняними листами.


Вправа 28. Загальні вимоги: скласти бухгалтерські проводки за господарськими операціями банку.

п\п

Зміст операції

Сума

грош. од.

1

Сплачено постачальнику за комплект ЕОМ і оргтехніки

250

2

Одержано комплект ЕОМ

250

3

Нараховано підряднику за монтаж обладнання

75

4

ЕОМ і оргтехніка вводяться в експлуатацію
5

Нараховано амортизацію за об”єктами основних засобів

6500

6

Вибувають неповністю амортизовані основні засоби з балансовою вартістю 150 грош.од. і зношенням на 75 грош.од.
7

Здійснено попередню оплату постачальнику за матеріали

96

8

Оприбутковано одержані від постачальника матеріали
9

Витрачено й списано на поточний ремонт приміщень банку різні види матеріалів


1560

10

Виявлена нестача матеріалів

450Запитання для самоперевірки

 1. Що відноситься до внутрішньогосподарських операцій банку?

 2. Наведіть принципи складання бухгалтерських проводок щодо надходження, вибуття, передачі в оренду основних засобів і нематеріальних активів

 3. Назвіть принципи складання бухгалтерських проводок на віднесення амортизації до витрат банку.

 4. Назвіть принципи складання бухгалтерських проводок щодо відображення використання різних господарських матеріалів.

 5. Наведіть принципи складання бухгалтерських проводок з нарахування працівникам банку заробітної плати.

^ ЗМ5 Формування фінансових результатів діяльності комерційного банку


Тема 1. Облік доходів і витрат банку

Об"єкти обліку в складі доходів і витрат банку. Принципи класифікації рахунків для обліку доходів і витрат банків. Правила обліку доходів і витрат. Облік доходів і витрат банку: облік відсоткових доходів, від торгових операцій, облік комісії за послуги постійного характеру, дивідендного доходу, відсоткових витрат, комісійних витрат, не грошових витрат.


^ Тема 2. Облік фінансового результату і розподілу прибутку.

Методика визначення фінансового результату. Розрахунок прибутку що підлягає розподілу. Створення і облік резервів, виплат дивідентів акціонерам банку.


^ Тема 3.Класифікація звітності комерційних банків

Якісна характеристика звітності. Основні користувачі звітності та їх вимоги. Класифікація звітності комерційних банків: формою, способом представлення, терміном надання, рівнем консолідації, категорією користувачів, видом. Характеристика звітності комерційних банків: основна та допоміжна. Основна фінансова звітність: баланс, про прибутки та збитки, примітки та інші звіти, що розшифровують окремі статті основних форм. Допоміжна звітність: про кредитну, депозитну діяльність, формування резервів під активні операції та дотримання економічних нормативів, а також звіт про діяльність банку з цінними паперами.

Запитання для самоперевірки:

 1. Назвіть ознаки, що визначають класифікацію рахунків для обліку доходів і витрат.

 2. Назвіть і охарактеризуйте види доходів банку.

 3. Назвіть і охарактеризуйте витрати банку.

 4. У чому суть і призначення правил обліку доходів і витрат?

5. Охарактеризуйте суть і методику визначення фінансового результату від діяльності банку

6. З якою метою складається звітність, які її якісні характеристики?

7. Назвіть користувачів звітності комерційних банків України.

 1. Перерахуйте види фінансової звітності банків.

 2. Яке призначення основної і допоміжної звітності комерційних банків?


Вправа 28 .Операційний день банку. На базі початкового балансу і банківських операцій за звітну дату бухгалтерією здійснена така робота:

 1. відкрито рахунки на початок дня ( на схемі рахунків);

2) подана кореспонденція рахунків за здійїсненими операціями;

3) складена оборотна відомість за звітний період;

4) заповнено баланс на кінець дня.


1. Обігово - сальдовий баланс комерційного банку "Надія"

за-------------- 20----р.п/п

Номер

рахунку


Найменування рахунків

Сума,

тис.грн

Актив

1.

1001

Каса

1

2.

1200

Кореспондентський рахунок у НБУ

84

3.

204

Кредити суб’єктам господарської діяльності по внутрішніх торговельних операціях

140

4.

32

Цінні папери в портфелі банку на інвестиції

10

5.

152

Міжбанківські кредити, надані іншим банкам

160

6.

34

Господарські матеріали на складі

5

7.

341

Малоцінні й швидкозношувані предмети

4

8.

44

Операційні основні засоби

120

9.

4409

Знос основних засобів

4

10

7

Операційні й різні витрати

64

11

740

Витрати на утримання персоналу

40

Активи – всього
Пасив

1.

50

Статутний капітал та інші фонди банку

344

2.

162

Кредити, отримані від інших банків

6

3.

2600

Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності

52

4.

263

Строкові кошти фізичних осіб

14

5.

6

Операційні й різні доходи

144

6.

5900

Результат поточного року

20

Пасиви – всього


2. Журнал (перелік) банківських операцій за ------- день.п/п

Документи, стислий зміст банківськой операції

Варіант

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1


2


3


4


5


6Чек № 45773

Видано клієнту на виплату заробітної плати

Об’ява на внесок готівки

Здана клієнтом торгова виручка на поточний рахунок

Виписка з кореспондентського рахунку:

а) Списано згідно з платіжними дорученнями клієнта

б) Зараховано на поточний рахунок клієнта

в) Зараховані відсотки з міжбанківського кредиту

Кредитна угода – розпорядження

Виданий короткотерміновий кредит зараховано на поточний рахунок клієнта

Виписка з кореспондентського рахунку:

перераховано короткотерміновий міжбанківський кредит комерційному банку "Орбіта"

Розпорядження кредитного відділу:

а) нараховані й зараховані за призначенням відсотки за позикою клієнта ( згідно з датою термінового обов’язку)

б) погашена позичка – борг списано з поточного рахунку клієнта0.1


5.05


1


3


0.2


2


4


0.2


1.350.15


5.5


1.2


2


0.15


2.5


2.9


0.25


1.30.2


5.7


1.25


2.1


0.18


2.6


3


0.3


2.380.2.5


6


1.3


2.2


0.2


2.7


3.1


0.29


2.420.3


6.2


1.3


2.24


2.5


2.7


3.2


0.34


4.50.8


8.0


4.4


4


2


6


2.6


0.1


2.70.4


7.0


2


2.5


4.5


3


4.5


0.54


1.20.5


6.5


3


5


5


3.5


3.5


0.35


3.80.6


7.5


3.5


4.5


5.5


3.2


3.6


0.42


4..50.7


5.0


3.3


5.1


6


2.7


3.4


0.45


4.36

7


8


9


10


11


12


13


14Видатковий касовий ордер

видано в підзвіт на придбання МБП

Прибутковий касовий ордер прийнято депозитний внесок від фізичної особи

Розпорядження депозитного відділу й видатковий касовий ордер:

а) нараховані

б) виплачені відсотки по депозитних внесках

Меморіальний ордер і справка – розрахунок бухгалтерії.

Нараховано знос основних засобів

Авансовий звіт

Зараховані придбані підзвітною особою МШП

Меморіальний ордер

Передано в експлуатацію МШП

Меморіальний ордер й розрахункові відомості

а) нарахована заробітна плата працівникам банку

б) зроблені утримання із заробітної плати

в) зроблені різноманітні нарахування банку

на заробітну плату

Видатковий касовий ордер і платіжна відомість

Видана робітникам заробітна плата0.4


2


0.4


0.4


1


0.4


0.4


24


3.2


2.9

0.45


2.5


0.45


0.45


1.5


0.45


0.45


2.5


3.5


3.1

0.48


2.6


0.5


0.5


2


0.48


0.48


27


3.8


4.1

0.5


2.5


0.55


0.55


2.05


0.5


0.5


275


3.9


2.5

0.54


3


0.58


0.58


2.1


5.4


0.54


28


4


3.1

0.6


3.5


0.6


0.6


2.2


6


0.6


2.9


5


4.2

0.58


3.8


0.62


0.62


2.3


5.8


0.58


31


4.8


3.3

0.59


4


0.65


0.65


2.4


5.9


0.59


30


4.5


4.10.65


3.2


0.66


0.66


2.25


6.5


0.65


32


4.7


2.5

0.64


4.5


0.56


0.56


3


6.4


0.64


34


5


2.815

Виписка з кореспо-ндентського рахунку і видатковий касовий ордер:

а) здано надлімітний залишок каси

б) перераховані платежі:

утримані із заробітньої плати

нарахування на заробітну плату5.0

5.54.54.65.15.24.94.84.75.3Приклад заповнення журналу банківських операцій за ------- день.п/п


Документи, стислий зміст банківської операції


Сума,

тис.грн.

Номер кореспондентського рахунку

Дебет

Кредит

1

З кореспондентського рахунку отримані кошти для поповнення каси банку

50

1001

12003. Обігова відомість

Номер

рахунку

Залишок на початок дня

Обіг за день

Залишок на кінець дня

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит
^ Плани практичних занять
п/п

Найменування тем занять

Кількість годин

1.

Тема 1. Об'єкти обліку, план рахунків і принципи його побудови

  1. Законодавча і нормативна база організації бухгалтерського обліку в Україні

  2. Класифікація бухгалтерських рахунків і методи реєстрації банківських операції в бухгалтерських реєстрах.

  3. Принципи побудови плану рахунків і характеристика його основних розділів.1


1


1

2.

Тема 2 Облік міжбанківських розрахунків

2.1 Загальні правила розрахунків між банками та класифікація кореспондентських рахунків.

2.2 Організація та облік операцій за міжбанківськими розрахунками, які здійснюються через НСЕП при НБУ

2.3 Моделі обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку.2


2


1

3

Тема 3. Платіжні рахунки і облік розрахункових операцій

3.1 Порядок відкриття і режим функціонування платіжних рахунків

3.2 Порядок і облік операцій при розрахунках платіжними дорученнями.

3.3 Порядок і методика обліку операцій при розрахунках вимогами-дорученнями.

3.4 Облік операцій при розрахунках чеками та акредитивами.


1


1


1

2

4

Тема 4 Облік касових операцій

4.1 Облік операцій видаткових кас

4.2 Облік і документообіг за операціями кас з приймання готівки


1

1

5

Тема 5 Організація та облік кредитних операцій

5.1 Методи кредитування і форми позичкових рахунків

5.2 Облік операцій з видачі, пролонгування та погашення кредиту


1

2

6

Тема 6 Облік депозитних і довірчих операцій

6.1 Облікові депозитні операції та методика їх здійснення

6.2 Зміст і порядок обліку довірчих операцій

6.3 Облік операцій з цінними паперами


1

2

2

7

Тема 7 Облік господарських операцій банку

7.1 Облік основних засобів

7.2 Облік оперативного лізингу

7.3 Облік малоцінних і швидкозношуванних предметів та господарських матеріалів

7.4 Облік інвентаризації всіх видів матеріальних цінностей

7.5 Облік оплати праці працівників банку


1

1


1

2

2

8

Тема 8 Формування фінансових результатів діяльності комерційного банку

8.1 Правила обліку доходів і витрат та класифікація рахунків за їх обліком

8.2 Облік доходів і витрат банку

8.3 Облік фінансового результату і розподілу прибутку1

1

1^ Завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів

Найменування тем і питань, що виносяться для самостійної роботи

Кількість годин

Форма звіту

Тема 1. Основи побудови і завдання бухгалтерського обліку в комерційних банках України.

  1. Реформа обліку і звітності в Україні

  2. Закон України "Про банки і банківську діяльність"

  3. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку1


1

1Конспект

Тема 2 Об"єкти обліку, план рахунків і принципи його побудови

2.1 Баланс комерційного банку та інші форми синтетичного обліку

2.2 Параметри і форми аналітичного обліку

2.3 Банківська документація2


4

2Конспект

Тема 3 Принципи діяльності банку, організація бухгалтерського процесу та організація документообігу.

3.1 Операційна робота

3.2 Обліково-операційна робота

3.3 Побудова бухгалтерського апарату

3.4 Внутрішньобанківський контроль1

1

1

1Конспект

Тема 4 Облік міжбанківських розрахунків

4.1Класифікація балансових рахунків

4.2 Касове обслуговування установ комерційних банків та облік цих операцій

4.3 Сім моделей обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку


2

2


2Конспект

Тема 5 Платіжні рахунки і облік розрахункових операцій

5.1 Грошовий обіг

5.2 Порядок і методика обліку операції при розрахунках акцептованими (гарантованими) платіжними дорученнями

5.3 Порядок и методика обліку операції при розрахунках платіжними вимогами без акцепту платників

5.4 Безспірне стягнення коштів4

4


4


2Конспект

Тема 6 Облік касових операцій

6.1 Інкасація грошової виручки

6.2 Зберігання і облік цінностей та документів у грошових сховищах2

1Конспект

Тема 7 Організація та облік кредитних операцій

7.1 Облік факторингових операцій

7.2 Порядок списання з балансу сумнівних кредитів


4

4Конспект

Тема 8 Облік депозитних і довірчих операцій

8.1 Строкові й ощадні строкові рахунки

8.2 Трастові операції


5

1
Тема 9 Організація обліку цінних паперів

9.1 Методика обліку векселів власної емісії

9.2 Порядок обліку операції з придбання векселів та обліку їх у портфелі банку

9.3 Методика обліку опротестування векселів та їх переоблік1


1


1Конспект

Тема 11 Облік господарчих операцій банку

11.1 Облік операцій з формування статутного капіталу банку

11.2 Методика обліку надходження, вибуття нематеріальних активів

11.3 Облік фінансового, оперативого лізінгу

11.4 Облік основних засобів, прийнятих банком під заставу наданого кредиту

10.5 Облік інвентаризації матеріалів

10.6 Облік оплати праці


3


2


2

2


4

7Конспект

Тема 12 Формування фінансових результатів діяльності комерційного банку

12.1 Облік відсоткових доходів, витрат

12.2 Облік результатів від торгових операцій

12.3 Облік операцій з дивідентами

12.4 Податковий облік у банку4

4

4

4Конспект

Тема 13 Бухгалтерська звітність

13.1 Види податків, які сплачують комерційні банки

13.2 Користувачі звітності комерційних банків

13.3 Звітність про кредитну діяльність банку

13.4 Звітність про депозитну діяльність банку

13.5 Звітність щодо формування резервів банку


4

4

4

4

4Конспект

Всього

111


1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи