Одеський державний екологічний університет icon

Одеський державний екологічний університет
Скачати 393.99 Kb.
НазваОдеський державний екологічний університет
Дата28.05.2012
Розмір393.99 Kb.
ТипРішення


Одеський державний екологічний університет

Товари

ЗАТВЕРДЖЕНО
РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
ВІД « 12 » вересня 2011 року
ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Степаненко С. М.м.п.^ ВІДКРИТІ ТОРГИ

на закупівлю:


Устаткування для автоматичного оброблення інформації 30.02.1


^ ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВОдеса – 2011


ЗМІСТ

Розділ I. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

 1. Інформація про замовника торгів

 2. Інформація про предмет закупівлі

 3. Процедура закупівлі

 4. Недискримінація учасників

 5. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

 6. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Розділ II. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

 1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

Розділ III. Інструкція з підготовки пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

8. Опис предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Розділ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

Розділ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

2. Виправлення арифметичних помилок

3. Інша інформація

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Розділ VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Розділ VII. Додатки

Додаток 1. Форма „Пропозиція"

Додаток 2. Технічні умови та детальний перелік устаткування для автоматичного оброблення інформації в рамках науково-методичного проекту «Enviromental Governance for Enviromental Curricula», реєстраційний номер 511390–TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR (договір № 2010-3153/001-001 та угоді про співробітництво з кобенефіціарієм №2010-З12 Tempus IV EAC/28/2009 від 23.12.2010 р.)

Додаток 3. Проект договоруРозділ І. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 2289-VI від 01.06.2010 року (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про замовника торгів:
- повне найменування:

Одеський державний екологічний університет

-місцезнаходження:

м. Одеса, вул. Львівська, 15, 65016

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Проректор Сербов Микола Георгійович тел. (0482) 32-67-64 e-mail: serbov@ogmi.farlep.odessa.ua;

Секретар комітету з конкурсних торгів Бондаренко Валентина Миколаївна тел./факс (0482) 42-77-65, м. Одеса, вул. Львівська, 15, 65016, e-mail: finance@ogmi.farlep.odessa.ua, каб.225

^ 3. Інформація про предмет закупівлі

- найменування предмета закупівлі:


„Устаткування для автоматичного оброблення інформації” код за ДК-016-97 – 30.02.1

Устаткування для автоматичного оброблення інформації в рамках науково-методичного проекту «Enviromental Governance for Enviromental Curricula», реєстраційний номер 511390–TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR (договір № 2010-3153/001-001 та угоди про співробітництво з кобенефіціарієм №2010-З12 Tempus IV EAC/28/2009 від 23.12.2010 р.) без ПДВ;

- вид предмета закупівлі

Товар

- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15.

Детальний опис наведений у Додатку №2.

Устаткування для автоматичного оброблення інформації: 18 одиниць.


- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

4 квартал 2011 року


^ 4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5.Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

^ 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

^ 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Пропозиція конкурсних торгів та всі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, складаються українською мовою.

У разі надання будь-яких документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською мовою. Переклад та справжність підпису перекладача мають бути засвідчені нотаріально.

Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів

^ 1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів письмово звернутися до замовника на його адресу, надану в п. 2 розділу 1 цієї документації, за письмовими роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на 7 (сім) днів та повідомити письмово про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

^ 2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник забезпечує ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки пропозицій конкурсних торгів

^ 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів


Документація конкурсних торгів подається у письмовій формі, усі сторінки пронумеровані, підписані уповноваженою посадовою особою учасника та скріплені печаткою*, прошиті в папці-швидкозшивачі з вказівкою кількості сторінок у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі може подати одну пропозицію. Альтернативні пропозиції не допускаються.

Документація конкурсних торгів запечатується у конверті. Конверт у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер), номери контактних телефонів; маркування: «Не відкривати до 10:30 год., 03.11.2011 р.»

^ 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пакет документів конкурсних торгів, який подається учасником процедури закупівлі, необхідно скласти у такій послідовності:
^ I. Зміст документації ( надати перелік документів ).

II. Комерційна частина

III. Технічна частина


I. У „Змісті документації” Учасник подає перелік документів та вказує номера сторінок.


II. У „Комерційній частині” Учасник подає наступні документи:

1. Заповнену форму „Пропозиції” (згідно Додатка № 1 ).

2. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів, підтверджуються випискою з протоколу засновників та довіреностю, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів (для фізичної особи-підприємця повноваження, щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів, підтверджуються копією паспорту).

3. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям:

- довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, а саме: перелік майна (власного чи орендованого), майнового комплексу, приміщень, (у тому числі складських приміщень, земельної ділянки, обладнання, транспортних засобів, тощо), які використовуються Учасником при постачанні товарів, що є предметом закупівлі. Учасник може включити додатково до цієї довідки також іншу інформацію, що відноситься до цього тематичного пункту по суті та яку він вважає за потрібне зазначити;

- наявність працівників відповідної кваліфікації (для постачання товарів тощо), які мають необхідні знання і досвід (надається у формі переліку працівників (П. І. Б.) з вказівкою освітнього рівня, посади та стажу роботи);

- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів. Надається у формі переліку договорів(або інших документів): назва організації, адреса, телефон для зв’язку, предмет договору та вартість кожного договору на поставлені товари за трирічний період з 1.01.2009 по 30.06.2011 рр., (обов'язково додати 3-5 копій аналогічних договорів за цей період).

- наявність фінансової спроможності на протязі 2009, 2010, першого півріччя 2011 р.р., а саме:

* для юридичної особи:

1) баланс (форма №1), звіт про фінансові результати (форма № 2);

2) оригінал довідки з обслуговуваючого банку про рух грошових коштів за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю розкриття пропозиції;

3) оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами станом не більше 10 денної давнини відносно дати розкриття;

* для фізичної особи-підприємця:

1) звіт суб’єкта малого підприємництва-фізичної особи – платника єдиного податку Додаток 3;

2) оригінал довідки з обслуговуваючого банку про рух грошових коштів за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю розкриття пропозиції;

3) оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами станом не більше 10 денної давнини відносно дати розкриття).

4. Інші документи:

- Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім’я, по батькові, телефон для контактів) – для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

- Нотаріально завірена копія Статуту або іншого установчого документу.

- Оригінал чи нотаріально завірена копія довідки з податкової інспекції про наявність/відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів (обов”язкових платежів), дійсну на момент розкриття пропозиції конкурсних торгів або на більш пізню дату.

- Оригінал або нотаріально завірена копія довідки Відділу з питань банкрутства або Державного Департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України про відсутність підприємства – учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів, зазначеної в оголошенні. (У разі подовження строку розкриття пропозицій конкурсних торгів довідка буде вважатися дійсною).

- Документальне підтвердження того, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення, підписане уповноваженою посадовою особою учасника та завірене печаткою учасника*.

- Оригінал або нотаріально завірена копія довідки управління інформаційних технологій з Міністерства внутрішніх срав України (документальне підтвердження того, що фізичну особу, яка є учасником не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку).

- Документальне підтвердження того, що керівника та уповноважену особу Учасника (для юридичних осіб), не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку, підписане уповноваженою посадовою особою учасника та завірене печаткою учасника*.

- Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності).

- Копія Довідки про взяття на облік платника податків;

- Копія Свідоцва про реєстрацію платника податку на додану вартість, якщо Учасник є платником податку на додану вартість;

- Копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для юридичних осіб)

- Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця.

- Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).


III. У „Технічній частині” Учасник заповнює Додаток № 2, 3 цієї документації.

^ 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів


Забезпечення пропозиції закупівлі здійснюється у виглядi Завдатка у розмірі 2250,00 грн.

Завдаток зараховується на рахунок Одеського державного екологічного університету р/р 37116009000202, ГУДКУ в Одеській обл., м. Одеса, МФО 828011, Код ЄДРПОУ 26134086, не пізніше трьох банківських днів до дати розкриття пропозиції конкурсних торгів учасником. Разом з пропозицією (окремо від неї) учасник надає копію платіжного доручення завіреного власною печаткою*.

Призначення платежу: «Забезпечення пропозиції конкурсних торгів на закупівлю устаткування для автоматичного оброблення інформації без ПДВ»

^ 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:
- відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;
- не підписання учасником, що став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю.
Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику на його розрахунковий рахунок протягом 3-х банківських днів з дати настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:

- закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- укладання договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;
- відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;
- закінчення процедури закупівлі у разі не укладання договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.

Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету.

^ 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120 календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

^ 6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Кваліфікаційні критерії визначенi у відповідності з ст.16 Закону та надаються частиком в Комерційній частині пропозиції:

- довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, а саме: перелік майна (власного чи орендованого), майнового комплексу, приміщень, (у тому числі складських приміщень, земельної ділянки, обладнання, транспортних засобів, тощо), які використовується Учасником при постачанні товарів, що є предметом закупівлі. Учасник може включити додатково до цієї довідки також іншу інформацію, що відноситься до цього тематичного пункту по суті та яку він вважає за потрібне зазначити;

- наявність працівників відповідної кваліфікації (для постачання товарів тощо), які мають необхідні знання і досвід (надається у формі переліку працівників (П. І. Б.) з вказівкою освітнього рівня, посади та стажу роботи);

- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів. Надається у формі переліку договорів(або інших документів): назва організації, адреса, телефон для зв’язку, предмет договору та вартість кожного договору на поставлені товари за трирічний період з 01.01.2009 по 30.06.2011 рр., (обов'язково додати 3-5 копій аналогічних договорів за цей період).

- наявність фінансової спроможності на протязі 2009, 2010, першого півріччя 2011 р.р., а саме:

* для юридичної особи:

1) баланс (форма №1), звіт про фінансові результати (форма № 2);

2) оригінал довідки з обслуговуваючого банку про рух грошових коштів за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю розкриття пропозиції;

3) оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами станом не більше 10 денної давнини відносно дати розкриття;

* для фізичної особи-підприємця:

1) звіт суб’єкта малого підприємництва-фізичної особи – платника єдиного податку Додаток 3;

2) оригінал довідки з обслуговуваючого банку про рух грошових коштів за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю розкриття пропозиції;

3) оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами станом не більше 10 денної давнини відносно дати розкриття).

^ 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Детальна інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики надана у Додатку №2 «Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі».

Обладнання повинно використовувати 1-фазну мережу електроживлення 220В. В комплекті повинні бути кабелі для підключення обладнання до електроживлення та інформаційних інтерфейсів. Постачальник повинен забезпечити технічну підтримку сервіс-центру виробника та виконання гарантійних зобов’язань у термін не менш ніж надається виробником.

^ 8. Опис окремої частини (частин) предмета

закупівлі , щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Опис пропозиції конкурсних торгів наведено у Додатку №2.

^ 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Розділ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

^ 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

- місце подання пропозицій конкурсних торгів:

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):Особисто або поштою


м. Одеса, вул. Львівська, 15, 65016, кім. 225


03.11.2011 р. до 10:00 год.


^ Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На письмовий запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

^ 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:м. Одеса, вул. Львівська, 15, 65016, кім. 312


03.11.2011 р. о 10:30 год.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Повноваження представника підтверджується довіреністю або паспортом. Для підтвердження своєї особи такий представник повинен надати паспорт. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді пропозиції або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна предмета закупівлі. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його письмовий запит протягом одного робочого дня з дня отримання запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Розділ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

^ 1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі критерію – ціна пропозиції конкурсних торгів;
^

Методика оцінки


Всі пропозиції, оцінені згідно з критерієм, розташовуваються по мірі зростання значень цінового показника методом ранжування.

Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиція конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій з конкурсних торгів визначається за формулою:

Б обчисл = (Цminобчисл)*100, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижча ціна;

Цобчисл – ціна пропозиції з конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна».

Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів Комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менше двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова Комітету з конкурсних торгів.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

^ 2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці товару та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється;

в) якщо загальна сума підрахована не вірно, то визначальною є фактична (правильно перерахована) сума.

^ 3. Інша інформація

Переможці відшкодовують витрати Одеському державному екологічному університету на отримання витягів про публікацію в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, встановлених законодавством у сфері державних закупівель, згідно наданих рахунків ДГВПП „Зовнішторгвидав України”.

Витрати Учасника, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів, не відшкодовуються Замовником.

^ 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) Учасник:

- не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;

- не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Недотримання Учасником вимог Замовника щодо підготовки та надання пропозиції конкурсних торгів може спричинити до відхилення пропозиції Учасника.

^ 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Розділ VI. Укладання договору про закупівлю

^ 1. Терміни укладання договору


У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

^ 2. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю

Істотні умови договору:

  1. Постачальник зобов'язується у 4 кварталі 2011 році поставити Замовнику товари, зазначені в Специфікації до Договору, а Замовник – прийняти і оплатити такі товари.

  2. Найменування та кількість товару зазначені в Специфікації до Договору

  3. Обсяги закупівлі можуть бути зменшені залежно від реального фінансування зобов”язань.

  4. Якість товару повинна відповідати нормативно-технічній документації, передбаченій для відповідного виду товару.

  5. Оплата за поставлений товар здійснюється протягом 10 днів з моменту отримання товару.

  6. Строк поставки товару становить не більше 30 календарних днів з моменту отримання замовлення Замовника Постачальником, якщо інше не передбачене документацією з конкурсних торгів.

  7. Постачальник зобов'язується на підставі заявок Замовника поставляти товар партіями на умовах DDP Інкотермс у чинній редакції 2010 р., за цінами відповідно до Специфікації.

  8. Права та обов'язки Сторін:

8.1. Замовник зобов'язаний:

8.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати поставлені товари;

8.2. Замовник має право:

8.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником;

8.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

8.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.
8.2.4. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів;

8.3. Постачальник зобов'язаний:

8.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені Договором;

8.3.2. Забезпечити поставку товарів якість яких відповідає умовам, встановленим Договором;

8.4. Постачальник має право:
8.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

8.4.2. У разі невиконання зобов'язань Замовником Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника письмово у строк не пізніше 15 днів до розірвання Договору.

9. Відповідальність сторін:
9.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену діючим законодавством України та Договором.

9.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Постачальник сплачує Замовнику штрафні санкції у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день не виконання зобов'язань.

10. Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2011 року, а в частині фінансових зобов'язань, до повного виконання.

11. Постачальник зобов'язується забезпечити технічну підтримку сервіс-центру у термін не менше, ніж надається виробником.

12. Аванс не передбачається, поставка товарів передує оплаті.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту документації з конкурсних торгів (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.

^ 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

^ 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Надання забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається.


*Ці вимоги не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).


ДОДАТОК 1


^ ФОРМА «ПРОПОЗИЦІЯ»


Уважно вивчивши комплект документації конкурсних торгів, цим подаємо на участь у торгах свою пропозицію конкурсних торгів:

1. Повне найменування Учасника _____________________________________________________

2.Адреса, телефон/факс ______________________________________________________________

3. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) _____________________________________________

4. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів з урахуванням всіх податків і зборів (цифрами і прописом) - __________________________________________________ (словами) гривень без ПДВ.

5. Технічні умови та детальний перелік устаткування для автоматичного оброблення інформації в рамках науково-методичного проекту «Enviromental Governance for Enviromental Curricula», реєстраційний номер 511390–TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR (договір № 2010-3153/001-001 та угоді про співробітництво з кобенефіціарієм №2010-З12 Tempus IV EAC/28/2009 від 23.12.2010 р.) надано у Додатку № 2.

6. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором та документацією з конкурсних торгів.

7. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

8. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозиції згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

9. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції.


^ Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.


ДОДАТОК 2


Технічні умови та детальний перелік устаткування для автоматичного оброблення інформації в рамках науково-методичного проекту «Enviromental Governance for Enviromental Curricula», реєстраційний номер 511390–TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR (договір № 2010-3153/001-001 та угоді про співробітництво з кобенефіціарієм №2010-З12 Tempus IV EAC/28/2009 від 23.12.2010 р.):


№ пп

Назва та технічні характеристики

Кількість (шт.)

Ціна за од., грн. без ПДВ

Сума

без ПДВ

Гарантія, термін

1

Ноутбук Dell Inspiron N7110 (DI7110I24104640B) Diamond Black/ 17.3” (1600x900) LED, глянцевый / Intel Core i5-2410M (2.3ГГц) / RAM 4 ГБ / HDD 640 ГБ / GeForce GT 525M, 2 ГБ / DVD+/-RW / LAN / Wi-Fi / Bluetooth / веб-камера / DOS / 3.24 кг, або еквівалент

2


2

Ноутбук HP ProBook 4530s XX975EA 15.6” (1366x768) LED, матовый / Intel Core i5-2410M (2.30 ГГЦ) / RAM 3 ГБ / HDD 500 ГБ / Intel HD 3000 / DVD Super Multi LS / LAN / Wi-Fi / Bluetooth 3.0 / веб-камера / Linux / 2.36 кг+сумка, або еквівалент

1


3

Коврик для маніпулятора A4Tech X7-200 MP, або еквівалент

3


4

Маніпулятор Mouse LOGITECH M305 Dark Silver, або еквівалент

1


5

Маніпулятор Mouse LOGITECH M505 Black, або еквівалент

1


6

Маніпулятор Logitech VX Nano Cordless Laser Mouse Black, або еквівалент

1


7

Монітор Samsung BX 2240, або еквівалент

2


8

Монітор TFT 23” DELL U2311H, або еквівалент

1


9

Беспроводний маршрутизатор Zyxel KEENETIC 802.11n, 300Mb/s+4 порт. 10/100Mb/s, USB для модемів 3G/4G, мережеве використання USB-принтерів та USB-дисків, апаратна підтримка IP-телебачення, або еквівалент

1


10

Беспроводний маршрутизатор Asus RT-N13U 802.11n, 300Mb/s+4-порт. 10/100Mb/s+USB для FTP/ принтер, або еквівалент

1


11

Багатофункціональний принтер HP Color LaserJet CM2320nf, або еквівалент

1


12

Принтер HP LaserJet P2035, або еквівалент

1


13

Сканер HP ScanJet G4050, або еквівалент

1


14

Накопичувач HDD зовнішній 3,5” 3000GB Seagate STA W3000200 BlackArmor NAS 110, або еквівалент

1
^ Закупівля товарів здійснюється без ПДВ.


Постачальник повинен забезпечити технічну підтримку сервіс-центру виробника та виконання гарантійних зобов’язань у термін не менш ніж надається виробником.

Обладнання повинно використовувати 1-фазну мережу електроживлення 220В. В комплекті повинні бути кабелі для підключення обладнання до електроживлення та інформаційних інтерфейсів.


Відповідальний член комітету з конкурсних торгів Сербов М.Г.


ДОДАТОК 3


Проект договору

на закупівлю товару за державні кошти


м. Одеса 2011 року


Одеський державний екологічний університет, в особі Ректора Степаненко Сергія Миколайовича, що діє на підставі Статуту ВУЗу від 03.03.2009 р. (далі - Замовник), з однієї сторони, і ___________________________________________, в особі ____________________, що діє на підставі ___________________________ (далі - Виконавець), з іншої сторони, разом - Сторони уклали цей договір про таке (далі - Договір):


^ I. Предмет договору


1.1. Постачальник зобов’язується у четвертому кварталі 2011 року поставити Замовнику товари, зазначені в п.1.2 Договору , а Замовник - прийняти і оплатити такі товари.

1.2. Найменування товару: код ДК 016-97 30.02.1 “Устаткування для автоматичного оброблення інформації” - ________ одиниці.

Кількість товарів: ______ одиниці, а саме: _______________________________________________

1.3. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.


II. Якість товару


Постачальник повинен передати Замовнику товари, якість яких відповідає умовам конкурсних пропозицій, а саме : _________________________________________________________________________


III. Ціна договору


3.1. Ціна цього Договору становить _________________________________________

(вказати цифрами та словами)

гривень без ПДВ.

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.


IV. Порядок здійснення оплати


4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після пред’явлення Постачальником рахунку на оплату товару (згідно п.1 ст. 49 Бюджетного кодексу України від 8.07.2010р. за № 2456-VI (з усіма наступними змінами)) у термін 10 робочих днів після їх отримання.

4.2. До рахунка додається: ______________________________________.


V. Поставка товарів


5.1. Строк (термін) поставки товарів – 4 квартал 2011 року.

5.2. Місце поставки товарів: 65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15.


VI. Права та обов’язки сторін


6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з ____________________;

6.1.3. Інші обов’язки:


6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у строк не пізніше ніж за 15 днів до розірвання Договору;

6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);

6.2.5. Інші права:


6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

6.3.3. Інші обов’язки:


6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника.

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк не пізніше, ніж за 15 днів до розірвання Договору;

6.4.4. Інші права:


VII. Відповідальність сторін


7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Виконавець сплачує Замовнику штрафні санкції ________________________________.

7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

За порушення умов зобов’язання щодо якості товарів з Виконавця стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних товарів.

VIIІ. Обставини непереборної сили


8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України.

8.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.


ІХ. Вирішення спорів


9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку та розглядаються у Господарському суді Одеської області відповідно до діючого законодавства.


^ X. Строк дії договору


10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31 грудня 2011 року.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

ХІ. Інші умови


11.1. Виконавець ____________________________________________________________________.

11.2. Внесення забезпечення виконання Договору в конкурсній документації Замовником не вимагалося .

11.3. Цим Договором підтверджується, що Замовник є державним вищим навчальним закладом, бюджетною і неприбутковою організацією, а Виконавець – ______________________________________.


XII. Додатки до договору

Невід'ємною частиною цього Договору є: _____________.


XIІІ. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін


ЗАМОВНИК: ПОСТАЧАЛЬНИК:

Одеський державний

екологічний університет

Код ЄДРПОУ 26134086,

65016, м. Одеса, вул. Львівська,15

тел/факс (0482) 42-77-65

Р/р 35226010000202

ГУДКУ В Одеській обл., м. Одеса,

МФО 828011

Ректор


_____________ Степаненко С.М. _________________


Схожі:

Одеський державний екологічний університет iconЗміни до річного плану державних закупівель на 2010 рік Одеський державний екологічний університет

Одеський державний екологічний університет iconОдеський державний екологічний університет
Розділ II. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
Одеський державний екологічний університет iconІнформаційний лист
Одеський державний екологічний університет призначено базовим внз для проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових...
Одеський державний екологічний університет iconПроректору з наукової роботи інформаційний лист
Відповідно до наказу №1052 від 20. 11. 2009р. Міносвіти України “Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2009/2010 навчального...
Одеський державний екологічний університет iconОдеський державний екологічний університет 65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15, тел./факс 63-62-09, факс 42-77-67
Закону №2289-vi від 1 червня 2010 року „Про здійснення державних закупівель” (із змінами) (далі Закон), запрошує Вашу організацію...
Одеський державний екологічний університет iconУкраїнська асоціація з розвитку Одеський державний економічний менеджменту та бізнес-освіти університет Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти Одеський державний економічний університет Науково-методична конференція
Від залізничного вокзалу їхати: маршрутними таксі №220 №221 до зупинки «Університет», №145 до зупинки «Преображенська»
Одеський державний екологічний університет iconОдеський державний економічний університет

Одеський державний екологічний університет iconОдеський державний економічний університет

Одеський державний екологічний університет iconОдеський державний економічний університет

Одеський державний екологічний університет iconОдеський державний економічний університет

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи