Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка методичні вказівки та матеріали до самостійної роботи з курсу «Сучасна українська літературна мова» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка методичні вказівки та матеріали до самостійної роботи з курсу «Сучасна українська літературна мова»
Скачати 349.22 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка методичні вказівки та матеріали до самостійної роботи з курсу «Сучасна українська літературна мова»
Сторінка1/3
Дата24.06.2012
Розмір349.22 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічний коледж

Львівського національного університету імені Івана Франка


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА МАТЕРІАЛИ

ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

з курсу «Сучасна українська літературна мова»

для студентів напрямів «Дошкільна освіта» та «Корекційна освіта»


Циклова комісія

викладачів української мови

та методики навчання,

дитячої літератури.


( Викладач Г.І. Крохмальна)


ЛЬВІВ - 2012


Тема 1. Державний статус української мови.

План

 1. Мова і держава.

 2. Мовне питання в різних країнах.

 3. Українське законодавство про мову.


Питання і завдання для самоконтролю:

 1. Дайте виначення поняття «державна мова».

 2. Для чого потрібна єдина загальнодержавна мова?

 3. Окресліть сфери використання державної мови.

 4. Яку суспільну роль відіграє державна мова?

 5. Дайте загальну характеристику особливостей мовної політики в інших країнах.

 6. Які ви знаєте українські законодавчі акти, що стосуються мови?

 7. Чи виконується в повному обсязі українське законодавство про мови?

 8. Ознайомтесь із текстом статей 10, 11, 12 Конституції України. Поділіться своїми спостереженнями щодо втілення в життя положень цього документа.

 9. Підготуйте розповідь про те, які факти життя суверенної України сприяють духовному відродженню українського народу, вихованню національної гідності українців.

Список рекомендованої літератури:

 1. Українська мова: Енциклопедія. – К.,2000.

 2. Гриценко Т.Б.Українська мова та культура мовлення. – К.,2005.

 3. Конституція України. – К., 2004.

 4. Сучасна українська мова (за ред.О.Пономаріва). – К.,1997.

 5. Ющук І.П. Українська мова. Підручник. – К., 2005.

 6. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова. К., 2000.

 7. Радчук В.Д. Мова в Україні: стан, функції, перспективи // Мовознавство.  2002.  № 23.  С. 3945.

 8. Тараненко О.О. Українська мова і сучасна мовна ситуація в Україні // Мовознавство.  2001.  № 4.  С. 319.

 9. Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова.  К.: Наукова думка, 1993.

 10. Масенко Л. Мова і політика.  К.: Соняшник, 1999.


Тема 2. Стилістичні жанри української мови.


План

 1. Писемна і усна форми української літературної мови.

 2. Мовний стиль.

 3. Основні ознаки стилів і жанрів мови.

 4. Експресивні різновиди мовлення.

 5. Поняття про норми літературної мови.

 6. Норми літературної мови як формотворчі одиниці культури мови.


Питання і завдання для самоконтролю:

 1. Назвіть ознаки двох форм літературної української мови, окресліть їх специфічні особливості та сферу функціонування кожної із них.

 2. Що таке мовний стиль?

 3. Назвіть різновиди стилів сучасної української літературної мови.

 4. Окресліть сферу вживання стилів української мови, мету, форми реалізації та їх мовні особливості.

 5. Визначте найсуттєвіші особливості експресивних різновидів мовлення.

 6. Поясніть зміст понятття „мовна норма”.

 7. Які типи мовних норм є властивими для літературної мови?

 8. У яких стилях допустиме вживання розмовних елементів та фразеологічних висловів?

 9. Елементи яких стилів можна спостерігати в газетних публікаціях?

Список рекомендованої літератури:

 1. Ющук І.П. Українська мова. Підручник. – К., 2005.

 2. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова. К., 2000.

 3. Дорошенко І.С. Граматична стилістика української мови.- К., 1985.

 4. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. - К., 1992.

 5. Сучасна українська мова (за ред.О.Пономаріва). – К.,1997.

 6. Огієнко І. Історія української літературної мови. – К.,2001.

 7. Гриценко Т.Б.Українська мова та культура мовлення. – К.,2005.

 8. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови. – К., 1993.

 9. Українська мова: Енциклопедія. – К.,2000.


Тема 3. Фонетичні явища у мовному потоці.


План.

 1. Чергування приголосних фонем.

 2. Зміни приголосних у потоці мовлення.

 3. Асиміляція. Дисиміляція.

 4. Спрощення в групах приголосних.

 5. Склад і наголос.

 6. Правила наголошування слів української мови.


Питання і завдання для самоконтролю:

  1. Поясніть поняття «склад» і «наголос».

  2. Законспектуйте статтю Ірини Фаріон „Фонетична асиміляція” (у виданні: Фаріон І. Правопис – корсет мови. – Львів, 2004. – С. 36-70.).

  3. Розкажіть про поняття складу і наголосу у словах української мови. Закономірності виділення складів в українській мові.

  4. Що таке асиміляція? Що таке дисиміляція?

  5. Які бувають асиміляції за напрямом?

  6. Дайте характеристику асиміляції за участю голосу і шуму.

  7. Дайте характеристику асиміляції за способом творення.

  8. Дайте характеристику асиміляції за твердістю-м’якістю.

  9. Дайте характеристику асиміляції за акустичним сприйманням.

  10. Що таке асиміляція на відстані?

  11. З’ясуйте відмінність між подвоєнням і подовженням звуків.

  12. Чим зумовлене спрощення у групах приголосних?

Список рекомендованої літератури:

 1. Ющук І.П. Українська мова. Підручник. – К., 2005.

 2. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова. К., 2000.

 3. Гриценко Т.Б.Українська мова та культура мовлення. – К.,2005.

 4. Зубков М. Українська мова. – К.,2005.

 5. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови. – К., 1993.

 6. Словник лінгвістичних термінів.- К., 1985.

 7. Словник труднощів української мови. - К.,1989.

 8. Словник української мови: У 11 томах. – К., 1970-1980.

 9. Словник-довідник з правопису та слововживання. – К., 1989.

 10. Сучасна українська мова (за ред.О.Пономаріва). – К.,1997.

 11. Українська мова: Енциклопедія. – К.,2000.

 12. Український правопис. – К., 2004.

 13. Фаріон І. Правопис – корсет мови. – Львів, 2004.Тема 4. Фонеми г та ґ в українській мові.

План.

1.Історія фонеми ґ.

2.Фонеми г та ґ.

Список рекомендованої літератури:

 1. Гриценко Т.Б.Українська мова та культура мовлення. – К.,2005.

 2. Дорошенко І.С. Граматична стилістика української мови.- К., 1985.

 3. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови. – К., 1993.

 4. Огієнко І. Історія української літературної мови. – К.,2001.

 5. Пономарів О. Культура слова. – К., 2001.

 6. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. - К., 1992.

 7. Сучасна українська мова (за ред.О.Пономаріва). – К.,1997.

 8. Українська мова: Енциклопедія. – К.,2000.

 9. Фаріон І. Правопис – корсет мови. – Львів, 2004.

 10. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова. К., 2000.

 11. Ющук І.П. Українська мова. Підручник. – К., 2005.


Тема 5. Чергування голосних звуків.

План.

1.Найдавніші чергування голосних фонем.

2.Чергування [о],[е] з нулем фонеми.

3.Чергування [о], [е] з [і].

4.Чергування [е],[о] після шиплячих та й

Питання і завдання для самоконтролю:

1.Розкажіть про найдавніші за походженням чергування голосних фонем.Яка функція цих чергувань?

2.Назвіть усі випадки чергування голосних звуків.

3.Назвіть умови, за яких чергування [о],[е] з [і] не відбувається.

4.Чим зумовлене чергування голосних [о],[е] з нулем звука?

5.До поданих слів дірати споріднені, які ілюстрували б найдавніші чергування голосних. Відзначити у словах фонетичні чергування.

Допомогти, клонити, скочити, лізти, котити, сідати, застерігати, терти, гребти, різати, везти ,ноша, меливо, добиратися, вхопити.

6.Змінити подані слова так, щоб у них відбулося чергування [о], [е] з нулем фонеми, визначити, в якій морфемі воно наявне. П’ять слів на вибір введіть у контекст.

Свекор, жайворонок, козел,осел, хустка, кашель, будинок, випадок, внучок, синок, дідок, кінець, окраєць, боєць, стрілець, митець, велетень, півень, тиждень, квітень, певен, славен, кожен, жоден, подарунок.

7.Подані прикметники чоловічого роду змінити за родами, поєднави кожен із них з іменником. Записати, простежити за чергуванням[о],[е] з [і] в основі прикметників.

Батьків, Михайлів, В’ячеславів, Олександрів, Віталіїв, Сергіїв, Андріїв, Петрів, Василів, Володимирів, сусідів, товаришів, Владиславів, Денисів, Аркадіїв, Потапів, Богданів, онуків, синів, Вікторів, дядьків, директорів, деканів, дідів.

Список рекомендованої літератури:

 1. Гриценко Т.Б.Українська мова та культура мовлення. – К.,2005.

 2. Дорошенко І.С. Граматична стилістика української мови.- К., 1985.

 3. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови. – К., 1993.

 4. Огієнко І. Історія української літературної мови. – К.,2001.

 5. Пономарів О. Культура слова. – К., 2001.

 6. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. - К., 1992.

 7. Сучасна українська мова (за ред.О.Пономаріва). – К.,1997.

 8. Українська мова: Енциклопедія. – К.,2000.

 9. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова. К., 2000.

 10. Ющук І.П. Українська мова. Підручник. – К., 2005.Тема 6. Історія української орфографії.

План

 1. Роль орфоепічних та орфографічних норм в усному та письмовому мовленні.

 2. Культура мови, орфографія та орфоепія.

 3. Найважливіші правила і труднощі української вимови.

 4. Принципи українського правопису.

 5. Історія української орфографії.


Питання і завдання для самоконтролю:

 1. До історії нашого правопису (конспект статті у виданні: Фаріон І. Правопис – корсет мови. – Львів, 2004. – С. 12-31).

 2. Назвіть основні принципи українського правопису.

 3. Що вивчає орфографія як наука?

Список рекомендованої літератури:

 1. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики (укл. і гол.ред. В.Т.Бусел). К., 2003.

 2. Гриценко Т.Б.Українська мова та культура мовлення. – К.,2005.

 3. Зубков М. Українська мова. – К.,2005.

 4. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови. – К., 1993.

 5. Методичні рекомендації і вправи з української мови. Орфографія. (укл. С.В.Шевчук). – К., 1991.

 6. Словник лінгвістичних термінів.- К., 1985.

 7. Словник труднощів української мови. - К.,1989.

 8. Словник-довідник з правопису та слововживання. – К., 1989.

 9. Сучасна українська мова (за ред.О.Пономаріва). – К.,1997.

 10. Українська мова: Енциклопедія. – К.,2000.

 11. Український правопис. – К., 2004.

 12. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. К., 2002.


Тема 7. Правопис слів іншомовного походження.

План.

1.Написання и, і, ї, е, є в словах іншомовного походження.

2.Подвоєння приголосних у словах іншомовного походження.

3.М’який знак та апостроф у словах іншомовного походження.

4.Передавання на письмі іншомовних назв.

Питання і завдання для самоконтролю:

1.Дайте виначення поняття « іномовні слова».

2. Сформулюйте основні правила написання и, і, ї, е, є в словах іншомовного походження.

3. З’ясуйте, чи є різниця між уживанням у словах українського та іншомовного походження знака м’якшення та апострофа.

4. Перекадіть українською мовою, поясніть значення і правопис поданих слів іншомовного похоження.

^ Арбитр, бонна, визави, вилла, диктат, имидж, интермеццо, компьютер, конъюнктура, монпансье, паритет, портье, рейтинг, презентация, тарантелла, хобби, эссе.

5.Користуючись «Словником іншомовних слів», замініть іншомовні слова українськими.З’ясуйте правила правопису цих слів.

Біографія, орфографія, орфоепія, окуліст, флексія, абсурд, анулювати, персонаж, гуманізм, соціальний, патріотизм, вентиляція, індустрія, магнат, дебош, процес, геній, дебати, диз’юнкція, візаві, мерсі, егоїст.

6.Подані прізвища запишіть українською мовою.

Ефимов, Савельев, Евгеньев, Дернов, Багоев, Литвинов, Лукъянов, Сухарев, Давыдов, Демъянов, Лучанинов, Георгиев, Рощин, Марцинкевич, Теркин, Шимчак, Гущин, Слепцов, Муромцев, Звяганцев, Светлов, Белов, Столетов, Кожицкий, Миклошич, Душин, Сергеев, Пергачов, Куницын, Лесков, Мирошников, Адрианов, Зверев, Живков, Алексеев, Мацеев, Тимирязев.

7.Запишіть українською мовою іншомовні прізвища відомих: а)письменників; б) композиторів; в)художників; г)мовознавців.

Список рекомендованої літератури:

 1. Гриценко Т.Б.Українська мова та культура мовлення. – К.,2005.

 2. Дорошенко І.С. Граматична стилістика української мови.- К., 1985.

 3. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови. – К., 1993.

 4. Огієнко І. Історія української літературної мови. – К.,2001.

 5. Пономарів О. Культура слова. – К., 2001.

 6. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. - К., 1992.

 7. Сучасна українська мова (за ред.О.Пономаріва). – К.,1997.

 8. Українська мова: Енциклопедія. – К.,2000.

 9. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова. К., 2000.

 10. Ющук І.П. Українська мова. Підручник. – К., 2005.


Тема 8. Активна і пасивна лексика.

План.

1.Зміни у словниковому складі мови.

2.Активна лексика.

3.Пасивна лексика.

4.Неологізми.

5.Історизми,архаїзми.

Питання і завдання для самоконтролю:

1.Поясніть поняття активної і пасивної лексики.

2.Доберіть зразки текстів із використанням лексики різних стилістичних груп.

3.Із преси, радіо-,теепередач записати слова, які ви сприймаєте як неологізми, розкрити їх значення.

4.На скільки зрозумілі вам історизми, використані в підручнику чи посібнику з історії України.

5.Виписати з а) «Вишневих усмішок» Остапа Вишні неологізми, з’ясувати, що вони означають, як утворені; б) «Диво»П.Загребельного архаїзми, з’ясувати значення їх, причину виходу з активного вжитку.

Список рекомендованої літератури:

 1. Гриценко Т.Б.Українська мова та культура мовлення. – К.,2005.

 2. Енциклопедія українознавства. – Львів, 1993-1994.; К., 1994-1995.

 3. Зубков М. Українська мова. – К.,2005.

 4. Коваль А.П. Культура української мови. – К.,1966.

 5. Коваль А.П. Слово про слово. – К., 1986.

 6. Короткий словник синонімів української мови. – К., 1960.

 7. Півторак Г. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов. – К, 2001.

 8. Словник антонімів. – Львів, 1987.

 9. Словник іншомовних слів (за ред. О.С.Мельничука). – К., 1974.

 10. Словник лінгвістичних термінів.- К., 1985.

 11. Словник мови Т.Шевченка: У 2 томах. – К., 1964.

 12. Словник паронімів української мови. – Львів., 1986.

 13. Словник труднощів української мови. - К.,1989.

 14. Словник українських ідіом.. – К.,1968.

 15. Словник української мови: У 11 томах. – К., 1970-1980.

 16. Словник фразеологічних синонімів. – К., 1988.

 17. Словник-ловідник з правопису та слововживання. – К., 1989.

 18. Сучасна українська мова (за ред.О.Пономаріва). – К.,1997.

 19. Українська літературна енциклопедія. – К., 1988.

 20. Українська мова: Енциклопедія. – К.,2000.

 21. Українська радянська енциклопедія: У 12 томах. – К., 1977-1985.

 22. Український педагогічний словник. – К., 1987.

 23. Фразеологічний словник української мови: У 2 томах. – К., 1993.Тема 9. Відмінювання складних слів.

План.

1.Складні слова з невідмінюваною першою частиною.

2. Складні слова з невідмінюваною другою частиною.

3.Складні слова, у яких відмінюються обидві частини.

Питання і завдання для самоконтролю:

1.Подані складні іменники запишіть разом або через дефіс; поставте ці складні іменники у родовий, давальний, орудний відмінки, поясніть їх правопис.

Інженер\механік,лісо\тундра, пів\хвилини, життя\буття, зерно\елеватор, напів\сон, 10\річчя, пів\Європи, пішо\хід, радіо\фізик, пів\аркуша, Пуща\Водиця, тисячо\ліття, відео\телефон, віце\президент, стоп\кран, генерал\лейтенант, виставка\продаж, міні\сукня, прем’єр\міністр, Івано\Франківськ, тонно\кілометр, вет\лікар, гідро\акустик, націонал\соціаліст, 125\річчя, сан\технік, водо\споживання, міні\комп’ютер, люби\мене.

2.Від поданих слів утворіть складні прикметники, поставте їх у родовий та орудний відмінки, поділіть прикметники на групи залежно від характеру відмінювання частин.

Вагон,ремонтний; низький,рентабельний; машини,будувати; бюджет,фінанси; лікувальний,профілактичний; відомий на весь світ; зовнішня політика; загальний,науковий; індустріальний,механічний; віце,адміральський; продуктовий,промисловий; багато раз; синій,блакитний; кислуватий,солоний; мало,знайомий; західні слов’яни; шістнадцять поверх; вісімнадцять,градусний; суспільний,шкідливий; загальний,демократичний; суспільний,корисний; виробничий,споживчий; сто,ват.

3.Із поданих слів утворіть складні прикметники, в яких перша частина – числівник; поясніть відмінювання та правопис цих слів.

^ 30 кіограмів, 40 років, 120 днів, 1000 рук, 526 літрів, 10 тонн, 234 вулиці, 365 вулиць, 16 поверх, 74 доби, 7 тижнів,25 гектарів,

Список рекомендованої літератури:

 1. Гриценко Т.Б.Українська мова та культура мовлення. – К.,2005.

 2. Дорошенко І.С. Граматична стилістика української мови.- К., 1985.

 3. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови. – К., 1993.

 4. Огієнко І. Історія української літературної мови. – К.,2001.

 5. Пономарів О. Культура слова. – К., 2001.

 6. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. - К., 1992.

 7. Сучасна українська мова (за ред.О.Пономаріва). – К.,1997.

 8. Українська мова: Енциклопедія. – К.,2000.

 9. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова. К., 2000.

 10. Ющук І.П. Українська мова. Підручник. – К., 2005.


Тема 10. Поділ іменників на відміни та групи.

План.

1.Поділ іменників на відміни.

2.Іменники поза відмінами.

3.Поділ іменників на групи.


Питання і завдання для самоконтролю:

1.Назвіть типи відмінювання іменників, основи визначення їх.

1.Записати подані іменники, поділяючи їх на групи відповідно до типів відмінювання: іменників 1,2,3,4, множинні іменники, іменники прикметникового походження, невідмінювані іменики. Іменники 1,2 відміни поділити на тверду, м’яку, мішану групи;назвати ознаки поділу.Обґрунтувати виконання.

Трудівник, трудящий, дитсадок, дрова, зозуля, Валя, біль, селезень, парубійко, УПА, сіножать, мито, суцвіття, листя, АТС, побігеньки, сукня, песик, писар, обценьки, парубота, ведмежа, ведмежатко, коліща, Сибір, благодать, баштанні, марення, видовище, кваша, цитрусові, узвар, пані, пан, Ковальчук(Петро,Валентина), каченя, Ведмеденко(Лариса), панянка, суфле, філе, прийдешнє, родинність, сито, соло, Гаїті, колосся, лосось, Памір, тюль, леді.

Список рекомендованої літератури:

 1. Гриценко Т.Б.Українська мова та культура мовлення. – К.,2005.

 2. Дорошенко І.С. Граматична стилістика української мови.- К., 1985.

 3. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови. – К., 1993.

 4. Огієнко І. Історія української літературної мови. – К.,2001.

 5. Пономарів О. Культура слова. – К., 2001.

 6. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. - К., 1992.

 7. Сучасна українська мова (за ред.О.Пономаріва). – К.,1997.

 8. Українська мова: Енциклопедія. – К.,2000.

 9. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова. К., 2000.

 10. Ющук І.П. Українська мова. Підручник. – К., 2005.Тема 11. Правопис складних прикметників.

План.

1.Складні прикметники – разом, через дефіс.

2.Написання не- з прикметниками.


Питання і завдання для самоконтролю:

1.Назвіть правила правопрису, за якими разом, через дефіс пишуться прикметники. Наведіть приклади.

2.Наскільки написання частки не- з прикметниками залежить від змісту висовлювання?

3.Запишіть слова відповідно до правопису, поділивши на група за написанням – разом, через дефіс; поясніть правопис. Кожну групу доповніть трьома прикладами. Біло/сніжний; сніжно/білий; червоно/синій; червоно/щокий; синьо/жовтий; біло/морський; біло/цвітний; західно/німецький; південно/західний; сіро/окий; сіро/синій; білорусько/український; україно/мовний; східно/білоруський; давно/очікуваний; давній/прадавній.

4. Утворіть від поданих слів складні прикметники, запишіть їх групами відповідно до правил правопису. Кожне новоутворене слово поєднайте з назвою предмета за змістом. Психологічний, соціальний; військовий, оборонний; предметний, тематичний; південний, український; внутрішній, властивий; високий, моральний; двадцять п’ять, день; загальний, суспільний;сам, налагоджуваний; український, польський; північний, західний; психічний, здоровий; суспільний, необхідний; вічний, пам’ятний.

Список рекомендованої літератури:

 1. Вихованець І., Городенська К. Теоретична морфологія української мови. - К., 2004.

 2. Дорошенко І.С. Граматична стилістика української мови.- К., 1985.- С.24-43.

 3. Коваль А.П. Культура української мови. – К.,1966.

 4. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови. – К., 1993.

 5. Методичні рекомендації і вправи з української мови. Орфографія. (укл. С.В.Шевчук). – К., 1991.

 6. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. - К., 1992.

 7. Ющук І.П. Українська мова. – К., 2005

 8. Український правопис. – К., 2004.

 9. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. К., 2002.

 10. Сучасна українська мова (за ред.О.Пономаріва). – К.,1997.


  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка методичні вказівки та матеріали до самостійної роботи з курсу «Сучасна українська літературна мова» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з предмету
«Початкова освіта» для студентів іy–х курсів у yіі семестрі (із врахуванням годин та семестру визначеними навчальним планом). Курс...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка методичні вказівки та матеріали до самостійної роботи з курсу «Сучасна українська літературна мова» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з етнопедагогіки для студентів напряму підготовки
Відтак на сучасному етапі розвитку української держави особливого значення набрало науково обґрунтоване вирішення виховних та навчальних...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка методичні вказівки та матеріали до самостійної роботи з курсу «Сучасна українська літературна мова» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з соціальної педагогіки для студентів напряму підготовки
Курс передбачає оволодіння студентами – майбутніми соціальними педагогами базовими знаннями, уміннями та способами діяльності в області...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка методичні вказівки та матеріали до самостійної роботи з курсу «Сучасна українська літературна мова» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка основи профорієнтаційної роботи
Тема Професійна орієнтація дітей І молоді як одна з складових діяльності соціального педагога
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка методичні вказівки та матеріали до самостійної роботи з курсу «Сучасна українська літературна мова» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з історії педагогіки для студентів напряму підготовки
Розвиток суспільства І зміни у відносинах між людьми завжди знаходили своє відображення в практиці освіти, навчання І виховання підростаючих...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка методичні вказівки та матеріали до самостійної роботи з курсу «Сучасна українська літературна мова» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка
Днз та школі (наповнення кабінетів логопеда та психолога, формування груп для занять, документація спеціалістів та її види)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка методичні вказівки та матеріали до самостійної роботи з курсу «Сучасна українська літературна мова» iconМіністерство освіти І науки України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка
Теорія І методика соціально – педагогічної роботи як науки та практичної діяльності
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка методичні вказівки та матеріали до самостійної роботи з курсу «Сучасна українська літературна мова» iconПереклад з польської мови на українську мову
Божени Солтисек) та Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка (в особі проректора з науково-педагогічної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка методичні вказівки та матеріали до самостійної роботи з курсу «Сучасна українська літературна мова» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка завдання для самостійної роботи з педагогіки для студентів напряму підготовки
Проаналізуйте визначення понять: “педагогіка”, “виховання”, “освіта”, які дані в різних навчальних посібниках з педагогіки. Виберіть...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка методичні вказівки та матеріали до самостійної роботи з курсу «Сучасна українська літературна мова» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи