Англійська мова методичні рекомендації до самостійної роботи студентів напряму підготовки «корекційна освіта» icon

Англійська мова методичні рекомендації до самостійної роботи студентів напряму підготовки «корекційна освіта»
НазваАнглійська мова методичні рекомендації до самостійної роботи студентів напряму підготовки «корекційна освіта»
Сторінка1/10
Дата24.06.2012
Розмір0.55 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


АНГЛІЙСЬКА МОВА

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «КОРЕКЦІЙНА ОСВІТА»


Укладач – Нестер І.І.


ЛЬВІВ - 2011


Самостійна робота студентів.

Напряму «Корекційна освіта»

Англійська мова. Викладач – Нестер І.І.


Тематика та організаційно методичні вказівки.


Самостійна робота студентів – це вид навчальної діяльності студентів, який передбачає їх самостійне навчання в позаурочний час. У випадку англійської мови до самостійної роботи відносяться наступні форми:


Домашнє читання, аудіокниги.

Творчо-пошукова робота (презентація проектів)

Твори

Переклад

Виконання граматичних, лексичних вправ

Робота з навчальними веб-сайтами


Домашнє читання


Домашнє читання здійснюється студентами в позаурочний час, використовується як вид самостійної роботи на усіх курсах та спеціальностях

^ Складові оцінювання:


- вивчення невідомих слів з тексту

- усна презентація

- відповіді на питання


Рекомендації з підбору тексту:


Рівень складності:


1 курс – elementary

2 курс – pre-intermediate

3 курс – intermediate


Якщо рівень підготовки студента є вищим, то слід адекватно підбирати тексти з вищим рівнем складності.


Тематика:


1 курс – загальна тематика, художні, фабульні тексти.

2 курс – художні тексти, професійно орієнтовані тексти

3 курс – професійно орієнтовані тексти

^ Обсяг тексту:


1 курс – 5 сторінок за семестр

2 курс – 10 сторінок за семестр

3 курс – 15 сторінок за семестр


1 сторінка = 1800 друкованих знаків.


Якщо для домашнього читання використовуються аудіокниги, то це додатково дозволяє вправляти навички слухання, а також розвивати правильну вимову шляхом повторення тексту вголос за диктором.


^ Творчо-пошукова робота


Творчо-пошукова робота – вид самостійної або групової позаурочної навчально-пізнавальної діяльності в галузі чи тематиці заданого предмета, в основі якої лежить вміння та здатність студента самостійно ставити мету, визначати форми, методи та інструменти, а також терміни її досягнення, виробляти ефективний алгоритм своєї діяльності.

Об’єктом такої роботи може бути інформація, яка є актуальною, важливою, але не подається на лекційних чи практичних заняттях, а також новаторські ідеї, свіжі відкриття у досліджуваній галузі, власні творчі розробки.

Метою роботи є розширення ерудиції, розвиток навичок самостійної роботи з англомовними джерелами інформації, яка включає вміння оцінювати одержану інформацію, викласти її письмово та презентувати англійською мовою.


Робота передбачена навчально-тематичним плануванням і виконується студентами усіх курсів та спеціальностей у рамках вмінь та навичок, передбачених навчальним планом та програмою. За умови бажання та вищого рівня підготовленості студента рівень складності роботи може виходити за рамки вимог навчальної програми.

Робота здійснюється під керівництвом викладача відповідного предмета чи курсу. Керівництво включає в себе узгодження об’єкта дослідження, обговорення та корекцію плану роботи, інформування про можливі джерела інформації, консультацію, корекцію та контроль виконання.


Робота може виконуватися в позаурочний час в приміщенні навчального закладу (бібліотека, тематичні навчальні кабінети, комп’ютерний клас, спортзал), а також за його межами (інші навчальні заклади, контактування з спеціалістами у даній сфері, тематичні інформаційно-ресурсні центри (наприклад, Британська Рада, яка функціонує у ЛНУ), міські чи сільські бібліотеки, музеї, історичні архіви, пункти доступу до інтернету, а також вдома). Термін виконання обумовлюється перед початком роботи, залежить від рівня складності завдання, але не може перевищувати 1 семестр.


Роботу можна виконувати індивідуально, або у складі малої групи (оптимально до 3 студентів). Групова робота повинна включати кілька тем, споріднених за змістом.

Алгоритм виконання:

Постановка мети – складання плану роботи – визначення засобів виконання – розподіл обов’язків (для групи) – творчий пошук – консультація, обговорення – корекція – повторний пошук – консультація, обговорення – гармонізація, оформлення, редагування – презентація.

У випадку групової роботи групу рекомендується формувати з студентів, близьких за рівнем підготовленості та творчим потенціалом.

Джерелами інформації можуть бути друковані носії (книжки, журнали, газети), відео та аудіо матеріали, радіо, телебачення, Інтернет, консультації з викладачем та іншими спеціалістами у даній галузі.


^ Презентація включає:


 1. Письмову/друковану доповідь, інформацію, або файл електронної презентації, всі необхідні для презентації матеріали.
 1. Усну доповідь про матеріал, підготовлений в проекті. Слід назвати тему, мету дослідження і викласти узагальнену інформацію про це дослідження, пошук, висновки, оцінки і враження. Оцінюється логічність, інформативність, актуальність, грамотність повідомлення, робота з аудиторією. Тривалість – 7-10 хв.
 1. Відповіді на питання аудиторії. Тривалість – до 5 хв.


Оцінювання результатів роботи відбувається згідно з 100-бальною системою ECTS, у якій за самостійну та творчу роботу передбачена відповідна кількість балів.


Критеріями оцінки є:


повнота, глибина та логіка викладу теми

її доречність та актуальність

наявність власних висновків, творча інтерпретація матеріалу.

Граматична та лексична грамотність мовлення / письма, якість вимови.


^ Теми роботи


Тематика творчо-пошукової роботи пов’язана з усними темами, які вивчаються згідно з навчальною програмою. Студент самостійно вибирає одну з усних тем, які вивчаються в даному семестрі, і здійснює підготовку цікавого матеріалу в рамках тої теми.


^ Перелік усних тем по курсах


1 курс

1 семестр

1. Про себе, моя сім’я. Стиль життя. Знайомство, вітання, самопрезентація.

 1. Коледж. Університет. Навчальні дисципліни. Професія. Хобі. Мої кар’єрні можливості і плани. Час. Робочий день. Дозвілля.

 2. Зовнішній вигляд, характер.

 3. Житло, квартира (кімната).

2 семестр

 1. Погода, пори року.

 2. Їжа.

 3. У магазині. Покупки.

8. Моє місто (село) Інфраструктура для людей з особливими потребами.


2 курс


1 семестр

1. Фізичне виховання, спорт та здоров’я. Фізична реабілітація.

 1. Медицина. Види захворювань та уражень.

 2. Транспорт. Пристосування для людей з особливими потребами.

 3. Готель. Подорож. Можливості подорожі людей з особливими потребами.

2 семестр

 1. Природа, природо-терапія, арт-терапія.

 2. Інформація. Засоби масової інформації.

 3. Зв’язок. Розмова по телефону, скайпу. Телефонне консультування.

 4. Книги, бібліотека, електронні підручники, Інтернет.3 курс

1 семестр

 1. Міжнародні та українські організації, проекти, програми з захисту інтересів людей з особливими потребами.

 2. Освіта в Україні, Великобританії, США, Канаді. Інклюзивне навчання.

 3. Україна. Київ – столиця. Львів – місто, в якому я навчаюсь / живу.

 4. Великобританія. США. Канада.

2 семестр

 1. Лондон – столиця Великобританії.

 2. Об’єднана Європа. Міжнародні організації


Написання творів


Студенти усіх спеціальностей пишуть 1 контрольний твір на семестр з 1 по 3 курс.


^ Вимоги до написання творів


1 курс


Обсяг: від 1 сторінки зошита;

Тема: твір виконується на задану тему, або обрану з переліку можливих, або вибрану самостійно. Тема твору пов’язана з темами, які вивчаються в даному семестрі як усне мовлення.

^ Зміст: розповідь, фабульне оповідання.

Лексика: застосування лексики, засвоєної в процесі опрацювання усних тем, а також засвоєної на базі шкільної програми.

Граматика: виконання твору без грубих граматичних помилок, правильне застосування граматичних конструкцій в рамках засвоєного програмного матеріалу а також в рамках шкільної програми.

Орфографія: відсутність або обмежена кількість орфографічних помилок (до 5 на сторінку)


2 курс


Обсяг: від 2 сторінок зошита;

Тема: твір виконується на задану тему, або обрану з переліку можливих, або вибрану самостійно. Тема твору пов’язана з темами, які вивчаються як усне мовлення.

^ Зміст: розповідь, роздум, фабульне оповідання з професійним ухилом..

Лексика: застосування лексики, засвоєної в процесі опрацювання усних тем, а також засвоєної на базі шкільної програми.

Граматика: виконання твору без грубих граматичних помилок, правильне застосування граматичних конструкцій в рамках засвоєного програмного матеріалу а також в рамках шкільної програми.

Орфографія: відсутність або обмежена кількість орфографічних помилок (до 3 на сторінку)


3 курс


Обсяг: від 3 сторінок зошита;

Тема: твір виконується на задану тему, або обрану з переліку можливих, або вибрану самостійно. Тема твору має професійну орієнтацію і пов’язана з темами, які вивчаються як усне мовлення.

^ Зміст: розповідь, роздум, аналіз та вираження свого ставлення, розкриття творчих ідей.

Лексика: застосування лексики, засвоєної в процесі опрацювання усних тем, засвоєної на базі шкільної програми а також засвоєної самостійно.

Граматика: виконання твору без граматичних помилок, правильне застосування граматичних конструкцій в рамках засвоєного програмного матеріалу.

Орфографія: відсутність або обмежена кількість орфографічних помилок (до 2 на сторінку)


^ Орієнтовні пропоновані теми творів:


1 курс. 1 семестр:

My family, My rйsumй, My professional plans, My time management.

2 семестр

Favourite food recipe, My town/city/village, My brightest purchase.


2 курс, 1 семестр

Latest sport event review, My dream destination, My best travelling

2 семестр

My opinion about mass media in Ukraine, What I think about talking in the Internet.


3 курс, 1 семестр

My opinion about the system of education in Ukraine, My opinion about professional organizations.

2 семестр

Why do people emigrate? My opinion about the European Union.


Переклад


Для письмового перекладу з англійської мови на українську можна використовувати як тексти домашнього читання, так і будь-які інші, адекватного рівня складності. На 3-4 курсах слід підбирати для перекладу професійно орієнтовані тексти. В залежності від вибраного тексту (рівня складності) його обсяг має складати від 1 до 3 сторінок на семестр.


^ Виконання граматичних та лексичних вправ.


Засвоєння граматичних правил на заняттях слід закріплювати домашньою роботою, яка виражається у виконанні вправ на задану граматичну тему. Рекомендований збірник вправ, згрупованих за граматичною темою – Т.В. Барановська. Граматика англійської мови. Можна використати й будь-який аналогічний.

Для засвоєння лексики можна використати підручник видавництва ^ Cambridge «English vocabulary in use”, можливі й інші варіанти, а також самостійне тренування вивчених слів за допомогою їх багаторазового повторювання шляхом складання речень з ними (усно, вголос).

Джерело нових слів: словники, тексти, списки тематичних слів, списки професійної термінології, складені і видані викладачем для їх вивчення. Ці списки також доступні у кабінеті №42 (брошура «Topical and professional vocabulary”), і на веб-сторінці викладача (див. нижче).


^ Робота з веб-сайтами


Для підсилення ефекту від самостійної роботи пропонується використати роботу з деякими веб-сайтами, присвяченими вивченню англійської мови. На них впорядковано представлені завдання, приклади, навчальні відео на всі теми в рамках навчальної програми, з усіх 4 базових навичок – слухання, читання, письма і говоріння. В тому числі, представлені тренувальні завдання з фонетики і граматики.


 1. www.manythings.org/b/e/,

 2. http://accent.gmu.edu/,

 3. http://www.grammar.com/Також за посиланням http://www.mediafire.com/?qahs7c9055ujl знаходяться всі доступні навчальні матеріали для студентів, розміщені викладачем Нестером І.І., які можуть використовуватися для самостійної роботи: списки тематичних слів і професійна термінологія, тексти для читання, книжки, навчальні програми, екзаменаційні вимоги.


^

Методичні статті для самостійного опрацювання з методики навчання англійської мови.
1. Методика навчання ІМ як наука. Методи та прийоми навчання. Аналіз програм та підручників для 1-4 кл.^ Самостійна робота:

1) Опрацювати нову програму з англійської мови для 4-річної початкової школи;

 1. розділ “How to use textbooks” з книги “How to teach English” by Jeremy Harmer;

3) підготовка до семінару ”Навчальні програми та підручники початкової школи з англійської мови”.
^
2. Система вправ для формування навичок і вмінь ІМ. Аналіз вправ навчально-методичних комплексів.

Самостійна робота:

 1. Опрацювати статтю „Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь”. (журнал “Іноземні мови”.- 1999.-№ 3.-С.3-7)

3. Формування лексичних навичок ІМ.


Самостійна робота:

Опрацювати статтю “Лексичні атласи у навчанні англійської мови” (про способи семантизації лексики). //Початкова школа.- 1996.-№ 5.

^ 4. Формування навичок вимови.

Самостійна робота:

Опрацювати статтю “Гра-подорож “Печерою англійської фонетики”. Ж-л “Початкова школа” .- 2000.- № 4.- С. 29

^ 5. Формування граматичних навичок.


Самостійна робота:

Ознайомитись із статтею “Вживання граматичних структур за комунікативною методикою”. // Англійська мова і література.- 2003.- № 34.

^ 6. Формування вмінь аудіювання.

Самостійна робота:

Опрацювати статті:

 1. “Ігри для навчання аудіювання молодших школярів”. // Іноземні мови.- 1997.- № 4.-С.67

 2. “Використання пісень у навчанні аудіювання”. //Іноземні мови.- 1998.- №1.

Консультація з питань виконання самостійної роботи студентами.


^ 7. Формування вмінь читання.

Самостійна робота:

Ознайомитися із завданнями для навчання техніки читання англійською мовою в початкових класах з додаткового компоненту навчального посібника “Window on ABC”. (Бібліотечка журналу “Іноземні мови”).

^ 8. Формування вмінь говоріння.

Самостійна робота:

Опрацювати розділ “The Art of Conversation” у книзі “Effective Techniques for English Conversation Groups.” By Julia M.Dobson.


^ 9. Формування вмінь письма.


Самостійна робота:

Опрацювати статтю “Ігрові вправи для навчання письма з використанням ілюстративної наочності”. //Іноземні мови.- 1998.- № 4 .- С. 48-49.

^ 10. Організація роботи класу на уроці. Роль вчителя. Форми інтерактивності.


Самостійна робота:

Опрацювати розділ “How to be a good teacher” в книзі “How to teach English “ by Jeremy Harmer.

^ 11. Планування та контроль у навчанні англійської мови учнів початкових класів.

Самостійна робота:

Опрацювати статтю “Планування уроків в молодших класах”. \\Іноземні мови.- 1998.- № 4.

Jeremy Harmer “How to plan lessons.” (“How to teach English”).

^ 12. Засоби наочності у викладанні англійської мови.


Самостійна робота:

Опрацювати розділ “Visual Aids” з книги “Effective Techniques for English Conversation Groups” by Julia M. Dobson


^ 13. Навчання віршів і пісень на уроках англійської мови.


Самостійна робота:

Опрацювати розділи: “Songs”, “Poetry” з книги “Effective Techniques For English Conversation Groups” by Julio M. Dobson.

^ 14. Мовні ігри, методика їх використання.


Самостійна робота:

Опрацювати статтю “Гра – провідна форма діяльності на заняттях з англійської мови”. \\Дошкільне виховання.- 2000.- № 1.


Самостійна робота № 1

Вживання прийменників.


^ Мета: удосконалювати навички вживання прийменників в усному та письмовому мовленні.


Завдання: 1) згадайте основні прийменники і особливості їх вживання в мові.

2) Опрацюйте додаткові посібники з англійської мови:

1. Верба Г.В., Верба Л.Г. „Довідник з граматики англійської мови”. С. 155-157

2. Raymond Murphy “English Grammar in Use”. P. 228-242

3) Уважно прочитайте речення і доповніть пропуски відповідними прийменниками.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Англійська мова методичні рекомендації до самостійної роботи студентів напряму підготовки «корекційна освіта» icon«Корекційна освіта»
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів напрям підготовки 010105 «Корекційна освіта»
Англійська мова методичні рекомендації до самостійної роботи студентів напряму підготовки «корекційна освіта» iconМетодичні рекомендації для вчителів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання напряму...
Англійська мова методичні рекомендації до самостійної роботи студентів напряму підготовки «корекційна освіта» iconМетодичні рекомендації до виконання тренувальних завдань для студентів
Тренувальні завдання для підготовки до ректорської контрольної роботи «Англійська мова (за професійним спрямуванням): Початкова освіта;...
Англійська мова методичні рекомендації до самостійної роботи студентів напряму підготовки «корекційна освіта» iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання
Теоретична фонетика англійської мови. Методичні рекомендації для студентів спеціальності “Початкове навчання. Спеціалізація : Англійська...
Англійська мова методичні рекомендації до самостійної роботи студентів напряму підготовки «корекційна освіта» iconДілова іноземна мова (англійська мова)
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 5-6 курсів...
Англійська мова методичні рекомендації до самостійної роботи студентів напряму підготовки «корекційна освіта» iconДля організації самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова)
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова) (для...
Англійська мова методичні рекомендації до самостійної роботи студентів напряму підготовки «корекційна освіта» icon«Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова)
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова) (для...
Англійська мова методичні рекомендації до самостійної роботи студентів напряму підготовки «корекційна освіта» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Англійська мова» для студентів спеціальності 050503
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Англійська мова» спеціальності «Обладнання хімічних виробництв і підприємств...
Англійська мова методичні рекомендації до самостійної роботи студентів напряму підготовки «корекційна освіта» iconДля організації самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванняМ)» (англійська мова)
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1- 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Англійська мова методичні рекомендації до самостійної роботи студентів напряму підготовки «корекційна освіта» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Англійська мова» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Англійська мова» для студентів спеціальності «Системи управління і автоматики»/...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи