Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з методики телефонного консультування в системі соціально-педагогічної роботи для студентів напряму підготовки icon

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з методики телефонного консультування в системі соціально-педагогічної роботи для студентів напряму підготовки
Скачати 75.53 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з методики телефонного консультування в системі соціально-педагогічної роботи для студентів напряму підготовки
Дата24.06.2012
Розмір75.53 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З МЕТОДИКИ ТЕЛЕФОННОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ

для студентів напряму підготовки

6.010106 «Соціальна педагогіка»


Викладач – Г. ОСІДАЧ


Львів – 2011


Самостійна робота студентів є однією з форм оволодіння навчальним матеріалом поза межами обов'язкових аудиторних навчальних занять. Її спрямовано на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами під час навчання, їх поглиблення, набуття і удосконалення практичних навичок та умінь щодо відповідної спеціальності.

Предмет «Методика телефонного консультування в системі соціально-педагогічної роботи» охоплює основні напрями і прийоми телефонного консультування, принципи успішного спілкування.

Володіння основними прийомами та принципами ведення телефонного консультування є складовою професійної підготовки соціального педагога.

Програмою передбачено 35 аудиторних годин, з них: 19 - лекційних, 16 - практично-семінарських, 2,1 - консультаційних, 19 годин відведено на самостійну роботу студента. Підсумковий контроль знань та умінь – залік.

^ Мета викладання дисципліни:

-підготувати фахівців, які володіють методами та прийомами телефонного консультування, принципами успішного спілкування;

-навчити студентів в ході телефонного консультування виявляти
реальну проблему і скеровувати абонента до її вирішення;

-розвивати вміння реалізувати теоретичні знання на практиці.

^ Головні завдання дисципліни:

-розкрити основні поняття: «Телефон Довіри», консультування,
активне слухання, телефонне консультування, «Молодіжний телефон довіри»;

-навчити проектувати різні проблемні життєві ситуації і шляхи
виходу з них;

-виробити навички ведення телефонного консультування.

На кінець вивчення курсу студенти повинні знати:

 • історію та передумову виникнення "Телефону довіри";

 • основні завдання "Телефону довіри";

 • основні поняття телефонного консультування;

 • напрями телефонного консультування;

 • принципи успішного спілкування;

 • основні моменти успішного спілкування;

 • суть соціально-психологічного телефонного діалогу;

 • методику ведення телефонного консультування;

 • етику телефонного консультування;

 • етапи телефонного консультування;

 • психологічні особливості різних категорій клієнтів "Телефону Довіри" і класифікації їх звернень;

 • професійний портрет консультанта;

 • основні прийоми роботи консультанта та його функції.

На кінець вивчення курсу студенти повинні вміти:

 • володіти набутими знаннями;

 • реалізувати теоретичні знання на практиці;

 • розробити модель телефонного консультування;

 • реально оцінити суть проблеми абонента;

 • надати необхідну допомогу клієнту;

 • створити умови для виходу клієнта з кризової ситуації;

 • оцінити ефективність власної роботи та дієвість використаних методів.^ МОДУЛЬ 1 .ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕЛЕФОННОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ


Самостійна робота №1

Творчо-пошукова робота: мережа "Телефонів довіри" в місті Львові та області, їх система роботи.


Самостійна робота №2

Тема 4. Способи та методи роботи «Телефону Довіри»

План

 1. Етапи розвитку телефонного консультування в Україні та м. Львові.

 2. Основні завдання та принципи телефонного консультування в системі соціально-педагогічної роботи.

 3. Особливості та основний зміст навчальної літератури з питань роботи «Телефону Довіри».


Література до семінарського заняття:

1.Капська А.Й. Соціальна педагогіка. Навчальний посібник. - Київ. 2000.-С.67-69

2.Капська А.Й. Технології соціально-педагогічної роботи. Навчальний посібник. -К.,2000.-С.81-87

3.Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція. – Київ 2005.


Самостійна робота №3

Тема 6. Відбір та розробка вправ на розвиток комунікативних умінь та навичок

План

1.Виокремити принципи успішного спілкування.

2.Розробити вправи для розвитку та удосконалення особистісних
якостей, комунікативних вмінь.

3.Особливості мови консультанта «Телефону Довіри».


Література до теми:

1.Дейл Карнегі. Мистецтво спілкуватись.

2.Дейл Карнеги. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей выступая публично. - Киев. 1995.

3.Дейл Карнеги. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей.
-Киев. 1995.

4.Ішмуратова І.Т. Конфлікт і згода. Основи когнітивної теорії конфліктів. — Київ 1996.

5.Ліфарєво Н.В. Психологія особистості.- Київ 2003.

6.Радевич-Винницкий Ярослав. Етикет і культура спілкування. Л.:2001.

7.Цимбалюк І.М. Психологія спілкування. - Київ 2004.

8.Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція. – Київ 2005.


Самостійна робота №4

Тема 8. Психологічний портрет консультанта

План

 1. Сформулюйте найважливіші рольові функції консультанта.

 2. Поясніть своє розуміння такого твердження «консультант повинен усвідомлювати, хто він, ким може стати і яким його сподівається бачити клієнт».

 3. Що означає поняття «ефективний консультант»?

 4. Перерахуйте основні якості, що могли б стати основою програми з підготовки консультантів.

Література до теми:

1.Капська А.Й. Технології соціально-педагогічної роботи. Навчальний посібник. -К.,2000.

2.Капська А.Й. Соціальна педагогіка. Навчальний посібник. - Київ. 2000

3.Маховиков А.Н. Телефонное консультирование. -Москва, 1999.

4.Цимбалюк І.М. Психологія спілкування. - Київ 2004.

5.Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція. - Київ 2005.


^ МОДУЛЬ 2. МЕТОДИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ТЕЛЕФОННОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

Самостійна робота №5

Тема 10. Розробка різних варіантів розмови з абонентами «Телефону Довіри»

План

 1. Розробити кілька варіантів початку розмови з клієнтом для різних ситуацій телефонного консультування.

 2. Записати кілька висловлювань, які доцільно використати в телефонній
  бесіді з клієнтом.

 3. Розробити кілька варіантів телефонних розмов:

 • затягнути розмову;

 • скоротити її до мінімуму;

 • вивести розмову на більш високий, духовний рівень;

 • зробити розмову більш компліментарною, приємною для співрозмовника.

Література до теми:

 1. Капська А.Й. Технології сопіально-педагогічної роботи. Навчальний посібник. -К.,2000.

 2. Капська А.И. Соціальна педагогіка. Навчальний посібник. - Київ. 2000.

 3. Ліфарєво Н.В. Психологія особистості.- Київ 2003.

 4. Маховиков А.Н. Телефонное консультирование. - Москва, 1999.

 5. Цимбалюк І.М. - Психологія спілкування. - Київ 2004.

 6. Цимбалюк І.М. - Психологічне консультування та корекція. - Київ 2005.


Самостійна робота №6

Підготовка до практичної роботи з теми «Послідовність та прийоми телефонного консультування»

Література до теми:

 1. Капська А.Й. Соціальна педагогіка. Навчальний посібник. - Київ. 2000.

 2. Капська А.Й. Технології соціально-педагогічної роботи. Навчальний посібник.-К.,2000.Самостійна робота №7

Тема 16. Технології та методика телефонного консультування різних категорій клієнтів

План

1.Методика телефонного консультування молодших школярів.

2.Особливості телефонного консультування підлітків та молоді.

3. Технології телефонного консультування людей похилого віку.

4. Телефонне консультування абонентів, які переживають втрату.


Література до підготовки семінарського заняття:

1. Хэмбли Г.С.Телефонная помощь. О.ФСПП «Перекресток», 1992.-С.121-128

2. Моховиков А.Н.Телефонное консультирование. М.: Смысл,1999.-С.165-172

3. Романова Е. С. Работа психолога на телефоне доверия. М. МГПУ, 2001.- С.51-59


Самостійна робота №8

Тема 16. Синдром «вигорання» в діяльності консультантів «Телефону Довіри»

План

1.Підбір вправ та методів профілактики синдрому «вигорання » в діяльності консультантів «Телефону Довіри», зокрема:

 • Прийоми зняття емоційної напруги.

 • Вправи на підтримання психологічного комфорту в колективі.

 • Методи виявлення перших ознак феномену «вигорання».

Література до теми:

 1. Капська А.Й. Соціальна педагогіка. Навчальний посібник. - Київ. 2000.

 2. Капська А.Й. Технології соціально-педагогічної роботи. Навчальний посібник.-К.,2000.

 3. Моховиков А. Н. Телефонное консультирование. М.: Смысл, 1999

 4. Романова Е. С. Работа психолога на телефоне доверия. М. МГПУ, 2001.- 69с.

5.Хэмбли Г.С. Телефонная помощь. О. ФСПП «Перекресток», 1992.

6 .Цимбалюк І.М. Психологія спілкування. — Київ 2004.

Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція. - Київ 2005

Схожі:

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з методики телефонного консультування в системі соціально-педагогічної роботи для студентів напряму підготовки iconМ. В. Кадничанський методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіко-математичні моделі в управлінні...
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з методики телефонного консультування в системі соціально-педагогічної роботи для студентів напряму підготовки iconДо виконання самостійної роботи «Основи психолого-педагогічної діагностики та консультування»
Даний курс передбачено навчальним планом напряму підготовки «Соціальна педагогіка» для студентів IV курсу. Вивчається протягом 7-8...
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з методики телефонного консультування в системі соціально-педагогічної роботи для студентів напряму підготовки iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з менеджменту соціальної роботи для студентів напряму підготовки
Практичним результатом творчої роботи студентів є захист студентами соціальних проектів. Підсумковий контроль іспит
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з методики телефонного консультування в системі соціально-педагогічної роботи для студентів напряму підготовки iconХарківська національна академія міського господарства о. Б. Трояновська методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Інвестування в будівництві» (для студентів освітньо-кваліфікаційного...
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з методики телефонного консультування в системі соціально-педагогічної роботи для студентів напряму підготовки iconМетодичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «економіко-математичні моделі в управлінні та економіці»
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіко-математичні моделі в управлінні...
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з методики телефонного консультування в системі соціально-педагогічної роботи для студентів напряму підготовки iconХарківська національна академія міського господарства о. Б. Трояновська методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Стратегія підприємства» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу...
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з методики телефонного консультування в системі соціально-педагогічної роботи для студентів напряму підготовки iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з основ сценарної роботи в діяльності соціального педагога для студентів напряму підготовки
Практичним результатом творчої роботи студентів мають стати захист студентами сценарних розробок виховних заходів. Підсумковий контроль...
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з методики телефонного консультування в системі соціально-педагогічної роботи для студентів напряму підготовки iconО. М. Віноградська Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольної роботи та організації самостійної роботи з дисципліни
Для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 030504 «Економіка підприємств»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з методики телефонного консультування в системі соціально-педагогічної роботи для студентів напряму підготовки iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять, виконання контрольної роботи та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «будівельна теплофізика»
Для студентів 2-3 курсів всіїх форм навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з методики телефонного консультування в системі соціально-педагогічної роботи для студентів напряму підготовки iconДо виконання самостійної роботи з дисципліни «економічна діагностика»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економічна діагностика» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи