Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з основ сценарної роботи в діяльності соціального педагога для студентів напряму підготовки icon

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з основ сценарної роботи в діяльності соціального педагога для студентів напряму підготовки
Скачати 130.78 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з основ сценарної роботи в діяльності соціального педагога для студентів напряму підготовки
Дата02.06.2012
Розмір130.78 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З ОСНОВ СЦЕНАРНОЇ РОБОТИ В ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

для студентів напряму підготовки

6.010106 «Соціальна педагогіка»


Викладач – Г. ОСІДАЧ


Львів – 2011

Самостійна робота студентів є однією з форм оволодіння навчальним матеріалом поза межами обов'язкових аудиторних навчальних занять. Її спрямовано на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами під час навчання, їх поглиблення, набуття і удосконалення практичних навичок та умінь щодо відповідної спеціальності.

Програмою курсу «Основи сценарної роботи в діяльності соціального педагога» передбачено у II семестрі 34 аудиторних годин (18 - лекційних, 16- практично-семінарських, 2,1 - консультаційних, 20 - самостійна робота студента), у III семестрі 36 аудиторних годин(15- лекційних, 21- практично-семінарських, 2,25 - консультаційних, 18 - самостійна робота студентів). Практичним результатом творчої роботи студентів мають стати захист студентами сценарних розробок виховних заходів. Підсумковий контроль здобутих знань та умінь - іспит.

Дана дисципліна передбачає оволодіння студентами змістом та методикою сценарно-режисерської роботи, широким спектром естетичних стилів та форм соціальних заходів, склад­ним комплексом знань, пов'язаних із специфікою написання та реалізації сценарного дійства для соціально-педагогічної роботи з різними віковими категоріями населення.

Курс включає лекційний матеріал, який містить теоретичні положення сценарного мистецтва та практичні завдання для набуття необхідних навичок пошуку матеріалу, його обробки, написання творчої заявки, складання сценарного плану та створення сценаріїв виховних заходів.

Вивчення дисципліни передбачає використання теоретичної інформації у вигляді лекцій, семінарських занять, перевірки засвоєння студентами матеріалу та виконання індивідуальних практичних завдань.

Мета викладання дисципліни:

- підготувати фахівців , які володіють методами і прийомами написання сценаріїв соціальних дійств;

-ознайомити студентів з етапами створення літературної основи сценарію;

-навчити використовувати життєві факти та ситуації в сюжеті масового заходу;

-вчити студентів при створені соціальних заходів враховувати вікові, фізичні, психічні, інтелектуальні, моральні особливості учасників та глядачів.

-розвивати творчість, ерудицію, вміння теоретичні знання використовувати на практиці;

-формувативати вміння експериментувати, вміло поєднувати різні методи роботи.

Головні завдання дисципліни:

- теоретичне оволодіння закономірностями побудови сценарію;

-практичне опанування розмаїттям сценічних зображально-виражальних засобів;

-виховання в студентів бажання до творчого пошуку, до експериментальних методів сценічного відтворення суспільних явищ різними видами мистецтва;

- вправляти навички з організації індивідуальних, групових та
масових соціально-педагогічних дійств.

На кінець вивчення курсу студенти повинні знати:

- особливості соціальних дійств;

-основні поняття сценарної роботи;

-принципи створення сценарію;

- способи і критерії відбору матеріалу;

-основні прийоми художньо-емоційного впливу;

-методику створення соціальних дійств;

-особливості проведення сценарних дійств для різних вікових категорій та різних верств населення.

На кінець вивчення курсу студенти повинні вміти:

-розробляти сценарії соціальних заходів;

-спрямувати творчу діяльність людей різного віку;

-поєднувати у соціально-педагогічній діяльності різні види мистецтва;

-організовувати групові і масові соціальні заходи;

-оцінювати ефективність власної роботи та дієвість використаних методів;

-успішно та ефективно проводити різноманітні дійства за певним сценарієм.


^ МОДУЛЬ1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СЦЕНАРНОЇ РОБОТИ ВСИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

Самостійна робота №1

Написати ессе на тему «Специфіка творчої професійної діяльності соціального педагога».


Самостійна робота №2

Тема 3. Підготовка та проведення вправ на визначення рівня артистизм та організаторських здібностей соціального педагога

Завдання:

1. Визначити умови ефективної організаторської роботи соціального педагога.

2. Підготувати та провести вправи на визначення рівня артистизму та організаторських здібностей у студентів.

3.Підготувати та провести вправ на розвиток артистизму та організаторських здібностей студентів.

Література :

1.Горбов А.С. Постановка видовищно-театралізованих заходів / Анатолій Горбов; упоряд. О. Колонькова. – К.: Шк. світ, 2010. – 128с.

2.Зайцев В.П. Режисура естради та масових видовищ: Навчальний посібник.(2-е вид.).-К.: Дакор, 2006.-252с.


Самостійна робота №3

Тема 5. Вплив різних видів мистецтва на формування творчої особистості педагога

Завдання:

1.Дослідити вплив певного виду мистецтва на формування особистості.

2.Розробити анотації до публікацій проблем впливу різних видів мистецтва на формування творчої особистості та формування в неї художньо-естетичних смаків.


Самостійна робота №4

Тема 6. Історичні аспекти генезису театралізованих та соціальних заходів

План

1.Розвиток театралізованих та соціальних дійств в Україні.

  • Обрядові (сімейні);

  • Весільна обрядовість;

  • Родильна обрядовість;

  • Похоронні та ритуальні обряди;

  • Календарні та релігійні свята.


2.Різновиди соціальних дійств на сучасному етапі в зарубіжних країнах.

3.Особливості і тенденції сучасного розвитку соціальних дійств.

4.Порівняльна характеристика соціальних дійств у давнину із сучасністю. Відмінні та спільні риси сучасних соціальних дійств із минулим.

Література :

1.Воловик А., Воловик В. Педагогіка дозвілля: Підручник. – Харків: ХДАК, 1999. – 332 с.

2.Петрова І.В. Дозвілля в зарубіжних країнах: Підручник. – К.: Кондор, 2005. – 408 с.

3.Технології соціально-педагогічної роботи: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. А.Й. Капської. – К., 2000. – 372 с.


Самостійна робота №5

1.Проаналізувати теоретичний матеріал Теми 6 , знайти відмінності і подібності між минулим і сучасністю. Заповнити таблицю.
Минуле

Сучасність

Спільне
Відмінне2.Опрацювати та законспектувати тему «Новаторські ідеї в сучасних театралізованих та соціальних дійствах».

Література:

1.Воловик А., Воловик В. Педагогіка дозвілля: Підручник. – Харків: ХДАК, 1999. – 332 с.

роботи: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. А.Й. Капської. – К., 2000. – 372 с.


Самостійна робота №6

Опрацювати та скласти конспект теми: Компоненти драматургічної структури театральної вистави та масового свята.

Література до теми:

1.Шуть М.М. Організація дитячих свят / Микола Шуть. – К.: Шк. світ, 2010. – С.51-55

Самостійна робота №7

Опрацювати та законспектувати тему : Театралізація видовищних заходів.

Література до теми:

1.Горбов А.С. Постановка видовищно-театралізованих заходів / Анатолій Горбов; упоряд. О. Колонькова. – К.: Шк. світ, 2010. – С.82-88


^ МОДУЛЬ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СЦЕНАРНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота №8

Тема10. Види і жанри номерів для різних категорій школярів

План

1. Видові групи номерів.

2. Особливості деяких жанрів номерів.

3. Особливості сценарію та організація проведення різних за жанрами театралізованих дійств .

Література :

1.Горбов А.С. Постановка видовищно-театралізованих заходів / Анатолій Горбов; упоряд. О. Колонькова. – К.: Шк. світ, 2010. – 128с.

2.Зайцев В.П. Режисура естради та масових видовищ: Навчальний посібник.(2-е вид.).-К.: Дакор, 2006.-252с.

3.Технології соціально-педагогічної роботи: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. А.Й. Капської. – К., 2000. – 372 с.

4.Шуть М.М. Організація дитячих свят / Микола Шуть. – К.: Шк. світ, 2010. – 128с.

Самостійна робота №9

Тема 11. Характеристика соціальних дійств

Завдання до практичного заняття:

1.Підготувати 2 різновиди соціального дійства для різних вікових категорій школярів .

2.Провести елементи соціальних дійств.

3.Проаналізувати відповідність змісту і вимог соціального дійства до відповідної категорії школярів, на яку воно розраховане.

Література :

1.Горбов А.С. Постановка видовищно-театралізованих заходів / Анатолій Горбов; упоряд. О. Колонькова. – К.: Шк. світ, 2010. – 128с.

2.Зайцев В.П. Режисура естради та масових видовищ: Навчальний посібник.(2-е вид.).-К.: Дакор, 2006.-252с.

3.Технології соціально-педагогічної роботи: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. А.Й. Капської. – К., 2000. – 372 с.

4.Шуть М.М. Організація дитячих свят / Микола Шуть. – К.: Шк. світ, 2010. – 128с.


Самостійна робота №10

Тема 12. Особливості проведення виховних заходів для різних вікових категорій школярів

План

1.Поняття свята для дітей.

2.Тематика і зміст дитячих свят.

3.Форми організації дитячих свят.

4.Психолого-педагогічні завдання і компоненти дитячого свята.

Література до теми:

1.Горбов А.С. Постановка видовищно-театралізованих заходів / Анатолій Горбов; упоряд. О. Колонькова. – К.: Шк. світ, 2010. – 128с.

2.Організація дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної та початкової освіти. Навчально-методичний посібник / За ред. Г.С. Тарасенко. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 320с.

3.Шуть М.М. Організація дитячих свят / Микола Шуть. – К.: Шк. світ, 2010. – 128с.


Самостійна робота №11

Тема 15. Сценарій та його структура

План

1.Складіть словник основних сценарних понять.

2.Обрати тему для соціального дійства і обґрунтувати доцільність обраної теми.

Література :

1.Горбов А.С. Постановка видовищно-театралізованих заходів / Анатолій Горбов; упоряд. О. Колонькова. – К.: Шк. світ, 2010. – 128с.

2.Зайцев В.П. Режисура естради та масових видовищ: Навчальний посібник.(2-е вид.).-К.: Дакор, 2006.-252с.

3.Технології соціально-педагогічної роботи: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. А.Й. Капської. – К., 2000. – 372 с.

4.Шуть М.М. Організація дитячих свят / Микола Шуть. – К.: Шк. світ, 2010. – 128с.


Самостійна робота №12

Тема 15. Сценарій та його структура

План

1.Складіть композиційний план.

2.Відповідно до обраної теми, розробіть план соціального дійства.

Самостійна робота №13

Тема 16. Етапи роботи над створенням сценарію

План

1. Зробити художньо-творчий аналіз сценаріїв за вибором.

2. Визначити структурні компоненти підібраного сценарію.


Самостійна робота №14

Тема 18. Монтаж як сценарно-драматичний жанр

План

1.Зробити художньо-творчий аналіз сценаріїв за вибором.

2.Дослідити особливості використання прийомів монтажу в залежності змісту та жанрового різновиду соціального дійства.

3.Самостійну роботу оформити на стандартних листках.


Самостійна робота №15

Тема20 . Особливості підбору художньо-емоційного доповнення соціального дійства

План

1.Підбір, студентами, художньо-емоційних засобів для більш глибшого розкриття теми.

2.Пояснити, чому вони обрали саме ці засоби.

3.Перелік тем: «Повір у себе» ( зорієнтований на дітей з особливими фізичними потребами); «Кохання - це талісман»(для старших школярів), « Все починається з родини» (сімейне свято), «Бережи здоров'я з молоду» для учнів старших класів).


Самостійна робота №16

Тема 22. Активізація глядачів та учасників соціального дійства

План

1. Специфіка використання прийомів активізації учасників та глядачів соціального дійства: сила подразників, контраст, різноманітність сценарного матеріалу, наростання дії, «учуднення», вербальна активізація й окреме звертання до аудиторії.

2.Розробити фрагменти(блоки номерів) сценарію з використанням прийомів активізації учасників і глядачів соціального дійства.

Література :

1.Горбов А.С. Постановка видовищно-театралізованих заходів / Анатолій Горбов; упоряд. О. Колонькова. – К.: Шк. світ, 2010. – 128с.

2.Зайцев В.П. Режисура естради та масових видовищ: Навчальний посібник.(2-е вид.).-К.: Дакор, 2006.-252с.

3.Технології соціально-педагогічної роботи: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. А.Й. Капської. – К., 2000. – 372 с.

4.Шуть М.М. Організація дитячих свят / Микола Шуть. – К.: Шк. світ, 2010. – 128с.


Самостійна робота №17

Тема 24. Роль реклами в організації та реалізації соціального дійства

План

1.Реклама власного соціального дійства.

2.Програма соціального дійства.

Аналіз представлених реклам та програм дійства.

Література:

1.Технології соціально-педагогічної роботи: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. А.Й. Капської. – К., 2000. – 372 с.

2.Шуть М.М. Організація дитячих свят / Микола Шуть. – К.: Шк. світ, 2010. – 128с.


Самостійна робота №18

Тема25. Робота педагога – сценариста з учасниками та постановчою групою

План

1.Режисура театралізованого видовища.

2. Режисерсько- постановча група

3.Робота над масовою сценою.

 4.Режисура театралізованого концерту.

Література до теми:

1.Зайцев В.П. Режисура естради та масових видовищ: Навчальний посібник.(2-е вид.).-К.: Дакор, 2006.-252с.

1.Горбов А.С. Постановка видовищно-театралізованих заходів / Анатолій Горбов; упоряд. О. Колонькова. – К.: Шк. світ, 2010. – 128с.

3.Шуть М.М. Організація дитячих свят / Микола Шуть. – К.: Шк. світ, 2010. – 128с.


Самостійна робота №19

Тема 26. Створення сценаріїв свят та інших виховних заходів для дітей дошкільного віку

Розробити власний творчий проект соціального дійства, зорієнтований на дітей дошкільного віку і відповідно до обраної теми.

Оформляється відповідно до структурної побудови сценарію.

Література :

1.Воловик А., Воловик В. Педагогіка дозвілля: Підручник. – Харків: ХДАК, 1999. – 332 с.

2.Зайцев В.П. Режисура естради та масових видовищ: Навчальний посібник.(2-е вид.).-К.: Дакор, 2006.-252с.

3.Горбов А.С. Постановка видовищно-театралізованих заходів / Анатолій Горбов; упоряд. О. Колонькова. – К.: Шк. світ, 2010. – 128с.

4.Літо для дитини / Упоряд.: О.Главник – К.: Главник, 2006. – 352 с. – (серія «Бібліотечка соціального працівника»).

5.Організація дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної та початкової освіти. Навчально-методичний посібник / За ред. Г.С. Тарасенко. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 320с

6.Шуть М.М. Організація дитячих свят / Микола Шуть. – К.: Шк. світ, 2010. – 128с.

Самостійна робота №20

Тема 27.Створення сценаріїв виховних заходів для дітей шкільного віку

Розробити власний творчий проект соціального дійства, зорієнтований на певну категорію дітей шкільного віку(молодший, середні, старший шкільний вік) і відповідно до обраної теми студента. Оформляється відповідно до структурної побудови сценарію.

Література :

1.Воловик А., Воловик В. Педагогіка дозвілля: Підручник. – Харків: ХДАК, 1999. – 332 с.

2.Зайцев В.П. Режисура естради та масових видовищ: Навчальний посібник.(2-е вид.).-К.: Дакор, 2006.-252с.

3.Горбов А.С. Постановка видовищно-театралізованих заходів / Анатолій Горбов; упоряд. О. Колонькова. – К.: Шк. світ, 2010. – 128с.

4.Літо для дитини / Упоряд.: О.Главник – К.: Главник, 2006. – 352 с. – (серія «Бібліотечка соціального працівника»).

5.Організація дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної та початкової освіти. Навчально-методичний посібник / За ред. Г.С. Тарасенко. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 320с

6.Шуть М.М. Організація дитячих свят / Микола Шуть. – К.: Шк. світ, 2010. – 128с.


Самостійна робота №21

Тема 28.Створення сценаріїв для організації дозвілля молоді

Розробити власний творчий проект соціального дійства, зорієнтований на П на організацію дозвілля молоді відповідно до обраної теми студента.

Оформляється відповідно до структурної побудови сценарію.

Література :

1.Зайцев В.П. Режисура естради та масових видовищ: Навчальний посібник.(2-е вид.).-К.: Дакор, 2006.-252с.

1.Горбов А.С. Постановка видовищно-театралізованих заходів / Анатолій Горбов; упоряд. О. Колонькова. – К.: Шк. світ, 2010. – 128с.

3.Шуть М.М. Організація дитячих свят / Микола Шуть. – К.: Шк. світ, 2010. – 128с.

Схожі:

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з основ сценарної роботи в діяльності соціального педагога для студентів напряму підготовки iconМ. В. Кадничанський методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіко-математичні моделі в управлінні...
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з основ сценарної роботи в діяльності соціального педагога для студентів напряму підготовки iconХарківська національна академія міського господарства основи зовнішньоекономічної діяльності методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів
Основи зовнішньоекономічної діяльності: Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів 5 курсу заочної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з основ сценарної роботи в діяльності соціального педагога для студентів напряму підготовки iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з менеджменту соціальної роботи для студентів напряму підготовки
Практичним результатом творчої роботи студентів є захист студентами соціальних проектів. Підсумковий контроль іспит
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з основ сценарної роботи в діяльності соціального педагога для студентів напряму підготовки iconМ. В. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни ліцензування та патентування діяльності
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Ліцензування та патентування діяльності» для студентів 5 курсу денної форми...
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з основ сценарної роботи в діяльності соціального педагога для студентів напряму підготовки iconХарківська національна академія міського господарства о. Б. Трояновська методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Інвестування в будівництві» (для студентів освітньо-кваліфікаційного...
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з основ сценарної роботи в діяльності соціального педагога для студентів напряму підготовки iconМетодичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «економіко-математичні моделі в управлінні та економіці»
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіко-математичні моделі в управлінні...
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з основ сценарної роботи в діяльності соціального педагога для студентів напряму підготовки iconХарківська національна академія міського господарства о. Б. Трояновська методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Стратегія підприємства» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу...
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з основ сценарної роботи в діяльності соціального педагога для студентів напряму підготовки iconО. М. Віноградська Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольної роботи та організації самостійної роботи з дисципліни
Для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 030504 «Економіка підприємств»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з основ сценарної роботи в діяльності соціального педагога для студентів напряму підготовки iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять, виконання контрольної роботи та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «будівельна теплофізика»
Для студентів 2-3 курсів всіїх форм навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з основ сценарної роботи в діяльності соціального педагога для студентів напряму підготовки iconХарківська національна академія міського господарства н. Ю. Мущинська методичні вказівки для виконання ргр та самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки для виконання ргр та самостійної роботи «Достовірність проектної діяльності» для студентів 5 курсу денної та 6...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи