Завдання для самостійної роботи студентів з курсу icon

Завдання для самостійної роботи студентів з курсу
Скачати 58.13 Kb.
НазваЗавдання для самостійної роботи студентів з курсу
Дата24.06.2012
Розмір58.13 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічний коледж

Львівського національного університету імені Івана Франка


Завдання для самостійної роботи студентів з курсу

Методика вивчення та формування психологічної готовності дітей до навчання в школі”

для студентів спеціальності 6.010101 “Соціальна педагогіка”


Укладач — О. Цимбала,

викладач психології


ЛЬВІВ-2011

Курс “Методика навчання та формування психологічної готовності дітей до навчання в школі” читається студентам спеціальності “Соціальна педагогіка”.

Мета даного курсу є розкрити загальні закономірності та індивідуальні особливості психічного розвитку дітей шести і семи років та ознайомити з методами діагностики та формування психологічної готовності дітей до навчання в школі.


Перед курсом “Методика навчання та формування психологічної готовності дітей до навчання в школі” ставляться такі завдання:

 • виявити теоретичні основи підготовки дітей до школи;

 • вивчити особливості психічного розвитку дітей шестирічного віку;

 • вивчити методи формування психологічної готовності дітей до школи.

На вивчення предмета відводиться 54 години, з них 18 год.— лекційних занять, 6 год. — семінарських, 10 — практичних, 20 год.— самостійна робота студентів.

Підсумком вивчення дисципліни — залік.


Після опанування курсу студенти повинні знати: психологічні особливості дітей шести-семи років; особливості фізіологічного та фізичного розвитку дітей шести-семи років; структуру і зміст психологічної готовності дітей до школи; методи діагностики та корекції готовності дітей до навчання в школі; умови, які сприяють успішній адаптації дитини до навчального середовища; труднощі, з якими зустрічаються першокласники в процесі навчання; стратегії навчально-виховної роботи з першокласниками.


Студенти повинні набути таких вмінь: розуміти проблеми дітей шестирічного віку; визначати психологічну готовність дитини до школи; складати програму підготовки дітей до школи, формування навчальних умінь; створювати умови, які сприятимуть навчанню молодших школярів; сприяти успішному навчанню першокласників; співпрацювати з дошкільними закладами, батьками з метою підготовки дітей до школи.


Модуль 1. Предмет та завдання курсу. Психологічні особливості дітей 6-7 віку


Тема 1. Предмет, структура та основні завдання курсу

Законспектувати питання:

 1. Вік першокласників у історії початкової школи в Україні.

 2. Вік вступу до школи в зарубіжних країнах.


Література:

 1. Проскура О.В. Психологічна підготовка вчителя до роботи з шести річками. – К.,1998.Тема 3. Становлення самооцінки та Я образу майбутніх школярів

  1. Опрацювати методику “сходинки” та “три хатки” для роботи з дошкільниками на визначення рівня дитячої самооцінки.

  2. Дані методики провести з дитиною, проаналізувати результат.


Література:

 1. Розвивальні та корекційні заняття психолога / Упоряд. Т.Гончаренко.— К.: Шкільний світ, 2005.— с.14.

 2. Таран О.П. Психологічна готовність дитини до школи.  К.: Шк.світ, 2010.  128с.

 3. Чуб Н.В. Комплексні тести готовності дитини до школи  Х.: Основа, 2007. -144с.Тема 6. Порівняльна характеристика дітей 6-7 року життя

Скласти схему-порівняння психічного розвитку дітей дошкільного віку (6 і 7 рік життя).

 1. Фізичний розвиток дітей.

 2. Розвиток чуттєвої сфери.

 3. Мовлення та мислення дошкільнят.

 4. Сенсорне виховання.

 5. Розвиток волі, пам’яті та уявлення в старшому дошкільному віці.


Література:

  1. Мухина И.Д. Шестилетний ребенок в школе. – М.: Педагогика, 1986. – с. 176-257.

  2. Проскура О.В. Психологічна підготовка вчителя до роботи з шестирічками. – К.,1998.— 79-109.

Модуль 2. Психологічна готовність дітей до школи


Тема 9. Функціональна зрілість та фізична готовність дітей до школи

 1. Виготовити дидактичний матеріал для діагностики фізичної зрілості

 2. Провести дану методику з однією дитиною, проаналізувати результати, зробити висновки, виробити необхідні рекомендації.


Література:

  1. Білан О.І., Партико Т.Б., Хома О.Є. Методичні рекомендації для діагностики шкільної зрілості дітей 6-7 років. Діагностика функціональної готовності// Конспект — 1994.— №1. —с.39-41.

  2. Готовність дитини до навчання / Упоряд.: С. Максименко, К. Максименко, О. Плавник.— К.: Мікрос-СВС, 2003.— с.5-11.Тема 10. Мотиваційна готовність дитини до школи

Підготувати необхідний дидактичний матеріал для визначення мотиваційної готовності до школи.


Література:

 1. Білан О.І., Партико Т.Б., Хома О.Є. Методичні рекомендації для діагностики шкільної зрілості дітей 6-7 років. Діагностика функціональної готовності// Конспект — 1994.— №1. —с.42-43.

 2. Готовність дитини до навчання / Упоряд.: С. Максименко, К. Максименко, О. Плавник.— К.: Мікрос-СВС, 2003.— с. 78-83.

 3. Коробко С., Коробко О. Робота психолога з молодшими школярами.- К.: Література ЛТД. - 2006.- с. 416Тема 12. Діагностика емоційно-вольової сфери

Виготовити матеріал для проведення діагностики рівня емоційно-вольової готовності ( “Графічний диктант” за Ельконіним, графічний диктант (Візерунок), методика “Зразок і правило” за А. Венгером, тест “Хатка” (“Будиночок”).


Література:

 1. Білан О.І., Партико Т.Б., Хома О.Є. Методичні рекомендації для діагностики шкільної зрілості дітей 6-7 років. Діагностика функціональної готовності// Конспект — 1994.— №1. —с.42-43.

 2. Готовність дитини до навчання / Упоряд.: С. Максименко, К. Максименко, О. Плавник.— К.: Мікрос-СВС, 2003.— с. 78-83.Тема 13. Корекція і розвиток емоційно-вольової сфери

Підібрати 5 корекційно-розвивальних вправ на розвиток емоційно-вольової готовності, зробити їх опис.


 1. Атемасова О.А. Проблеми розвитку та корекція емоційної сфери молодших школярів. Х.:Ранок, 2011.

 2. Заняття психолога з малятами / Упоряд. Т.Гончаренко.— К.: Шкільний світ, 2005.—126 с.

 3. Кірсканова С.В., Трубнікова І.А. Профілактика емоційних розладів у дітей дошкільного віку та молодшого шкільного віку (Пелюстки настрою)// Практична психологія та соціальна робота. - 2009.- №10.- С. 16-26

 4. А. Юрченко Психологічний супровід розвитку дітей 6-8 років // Психолог.— 2005. — №14.—с.9-15.Тема 14 Інтелектуальна готовність дитини до навчання

Виготовити матеріал для проведення діагностики рівня розумового розвитку (“Лабіринт”, “Послідовні малюнки”, “Запам’ятай слова”).


Література:

 1. Білан О.І., Партико Т.Б., Хома О.Є. Методичні рекомендації для діагностики шкільної зрілості дітей 6-7 років. Діагностика інтелектуальної готовності// Конспект — 1994.— №1. —с.45-52.

 2. Готовність дитини до навчання / Упоряд.: С. Максименко, К. Максименко, О. Плавник.— К.: Мікрос-СВС, 2003.— с. 29-65.

 3. Соколова Ю. Тести на інтелектуальний розвиток дитини 5-6 років.— К.: Країна мрій, 2005. — 64с.Тема 15. Корекція і розвиток пізнавальної сфери

Підібрати 5 корекційно-розвивальних вправ, зробити їх опис.

Виготовити необхідний матеріал.

Література:

 1. Заїка Є.В. Комплекс ігор з викладання фігур для розвитку мислення у дітей дошкільного віку та школярів // Практична психологія та соціальна робота. - 2011.- №3. - С. 36-43

 2. Розвивальні та корекційні заняття психолога / Упорядник Т.Гончаренко.— К.: Шкільний світ, 2005.—120 с.

 3. А. Юрченко Психологічний супровід розвитку дітей 6-8 років // Психолог.— 2005. — №14.—с.9-15.Тема 18. Формування у дошкільників навичок позитивного спілкування

Підібрати вправи для розвитку комунікативних навичок дошкільнят.


Література:

 1. Заняття психолога з малятами / Упоряд. Т.Гончаренко.— К.: Шкільний світ, 2005.—126 с.

 2. А. Юрченко Психологічний супровід розвитку дітей 6-8 років // Психолог.— 2005. — №14.—с.9-15.

Схожі:

Завдання для самостійної роботи студентів з курсу iconМетодичні вказівки та завдання для самостійної роботи з курсу «Елементи теорії функцій комплексної змінної та операційне числення» для студентів факультету електроніки та інформаційних технологій денної форми навчання
Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з курсу Елементи теорії функцій
Завдання для самостійної роботи студентів з курсу iconДо самостійної комплексної роботи з курсу “Технічна механіка”
Методичні вказівки І завдання до самостійної комплексної роботи з курсу “Технічна механіка” (для студентів 1 курсу усіх форм навчання...
Завдання для самостійної роботи студентів з курсу iconІсторія україни завдання для студентів заочної форми навчання порядок поточного І підсумкового оцінювання знань з курсу "Історія України" на заочному відділенні
Однією з форм самостійної роботи студентів-заочників над вивченням курсу історії України є виконання індивідуального завдання тобто...
Завдання для самостійної роботи студентів з курсу iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права Завдання для самостійної роботи студентів,
Завдання для самостійної роботи студентів, які вивчають навчальну дисципліну «Правове регулювання охорони праці»
Завдання для самостійної роботи студентів з курсу iconМетодичні вказівки до практичних занять І завдання для самостійної роботи з курсу «Економіка технічної експлуатації будівель»
Методичні вказівки до практичних занять І завдання для самостійної роботи з курсу «Економіка технічної експлуатації будівель» (для...
Завдання для самостійної роботи студентів з курсу iconМетодичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств»
Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств» (для студентів...
Завдання для самостійної роботи студентів з курсу iconГ. В. Стадник Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Фінанси підприємств...
Завдання для самостійної роботи студентів з курсу iconЗавдання для самостійної роботи студентів з курсу “Вища математика”

Завдання для самостійної роботи студентів з курсу iconТестові завдання з курсу психології та педагогіки для самостійної роботи студентів 1-4 курсів заочної форми навчання спец.: 050100 – „Економіка підприємства”
Дані тестові завдання призначені для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей, які вивчають...
Завдання для самостійної роботи студентів з курсу iconТестові завдання з курсу психології та педагогіки для самостійної роботи студентів 1-4 курсів заочної форми навчання спец.: 050100 – „Економіка підприємства”
Дані тестові завдання призначені для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей, які вивчають...
Завдання для самостійної роботи студентів з курсу iconМетодичні вказівки до самостійної роботи над уроками контрольні завдання
Навчальні завдання з англійської мови для студентів другого курсу юридичного факультету заочної форми навчання (4 семестр) / Упорядн.:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи