Міністерство охорони здоров’я україни icon

Міністерство охорони здоров’я україни
Скачати 398.59 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я україни
Сторінка1/4
Дата24.06.2012
Розмір398.59 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет


“З А Т В Е Р Д Ж Е Н О”

на методичній нараді

кафедри догляду за хворими та ВМО

протокол №____________

“ “ 200___р.

Зав. кафедри, д.мед.н., доц.

____________ І.А.ПЛЕШ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

студентам ІІІ курсу медичного факультету

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

МОДУЛЬ 2


ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРОФЕСІЙНІ ДІЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ

^ ХІРУРГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ.


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3

ХІРУРГІЧНА ІНФЕКЦІЯ. ЗМЕРТВІННЯ.


Тема 8

Гостра специфічна хірургічна інфекція.


Навчальна дисципліна:

сестринська практика

Спеціальність: 7.110101 - “Лікувальна справа”

7.110104 – “Педіатрія”

кількість годин 2


Методичну розробку склав

асистент Паляниця А.С.


Чернівці – 2008

1. Актуальність теми: Анаеробна та гостра специфічна хірургічна інфекція є однією з найбільш небезпечних захворювань, які уражають найчастіше людей активного творчого віку, обумовлюючи тимчасову, часом довготривалу непрацездатність, а також можуть призводити до виникнення важких ускладнень та летальних випадків. Цей вид раньової інфекції належить до найнебезпечніших для життя ускладнень ран різного генезу. За статистичними даними анаеробна інфекція вогнепальних ран виникає приблизно в 1-2% уражених. У зв’язку з цим вивчення даної теми має важливе практичне значення. Знання збудників, механізмів зараження, клінічної картини цих захворювань, є важливим моментом в діагностиці та наступному своєчасному їх лікуванні.


^ 2. Тривалість заняття: 2 год.


3. Навчальна мета (конкретні цілі):

Знати

 • етіологію, збудники, патогенез анаеробної інфекції;

 • найважливіші клінічні прояви анаеробної інфекції;

 • принципи лікування анаеробної інфекції;

 • ранню радикальну активну хірургічну обробку ран;

 • загальне та місцеве призначення антибіотиків;

 • особливості гільйотинної ампутації;

 • покази та правила проведення лампасних розрізів;

 • специфічне лікування анаеробної інфекції;

 • визначення поняття правець;

 • класифікацію правця;

 • діагностику правця;

 • специфічну профілактику правця;

 • неспецифічну профілактику правця;

 • лікування правця;

 • догляд за хворими з правцем;

 • збудника та механізм зараження на сибірську виразку;

 • форми сибірської виразки;

 • клінічну картину сибірської виразки;

 • сибірковиразковий карбункул;

 • лікування сибірської виразки;

 • збудника та механізм зараження дифтерією ран;

 • клінічну картину дифтерії ран;

 • діагностику дифтерії ран;

 • методи лікування дифтерії ран.

Вміти

 • зібрати скарги, анамнез захворювання, звертаючи увагу на проведену долікарську допомогу;

 • виявити фактори, які передують виникненню газової гангрени;

 • провести діагностику анаеробної інфекції;

 • сформулювати обґрунтований клінічній діагноз газової гангрени;

 • призначити лікування в залежності від клінічної картини газової гангрени;

 • призначити специфічну профілактику анаеробної інфекції.

 • діагностувати правець за даними анамнезу та клінічної картини;

 • призначити специфічну профілактику правця;

 • призначити лікування хворому на правець;

 • доглядати за хворим з правцем;

 • діагностувати сибірську виразку за даними анамнезу та клінічної картини;

 • провести диференційну діагностику сибірської виразки з іншими видами виразок;

 • призначити лікування хворому на сибірську виразку;

 • діагностувати дифтерію ран за даними анамнезу та клінічної картини;

 • провести диференційну діагностику дифтерії ран з іншими ранами;

 • призначити лікування хворому на дифтерію рани.

Практичні навички

 • огляд хворого на анаеробну інфекцію;

 • пальпація на предмет виявлення крепітації підшкірної клітковини;

 • визначення специфічного "симптому бритви" та "симптому лігатури";

 • постановки попереднього діагнозу при анаеробному ураженні.

 • збору анамнезу у хворого на правець;

 • огляд хворого на правець;

 • призначення специфічної профілактики правця конкретному хворому;

 • збору анамнезу у хворого на сибірську виразку;

 • огляд хворого на сибірську виразку та забір матеріалу для дослідження;

 • збору анамнезу у хворого на дифтерію ран;

 • огляд хворого на дифтерію ран та забір матеріалу для дослідження.
 1. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)
Назва дисципліни та відповідної кафедри

Знати

Вміти

^

Базисні кафедри


Анатомія топографічна анатомія (кафедра анатомії людини та топографічної анатомії)

Анатомія та топографічна анатомія

Класифікувати та ідентифікувати гнійні неспецифічні захворюван-ня в залежності від їх топографо-анатомічного розташування

Пропедевтика внутрішніх хвороб


Методики обстеження хворого.

Збирати анамнез, проводити ог-ляд, володіти технікою пальпації, перкусії, аускультації та засто-совувати їх на практиці.

Біохімія

Обмін речовин.
Гістологія

Зміни в тканинах.
Пат. анатомія

Запальну реакцію

Володіти вмінням інтерпретува-ти симптоми запалення та іден-тифікувати фазність ранового процесу

Пат. фізіологія

Порушення обміну речовин
Мікробіологія

Основні збудники гнійної неспецифічної інфекції

Запропонувати алгоритм дослід-ження патологічного вмісту за-пального вогнища для іденти-фікації збудника та визначення чутливості його до антибактері-альних препаратів

Фармакологія

Лікарські препарати та механізм їх дії.

Вміти призначити фармакологіч-ні препарати в залежності від фа-зи ранового процесу та антибіоти в залежності від чутливості до них мікрофлори.
^

Внутрішньопредметна інтеграція


Десмургія

Правила та техніку бинтування.

Володіти вмінням накладати пов’язки на верхню та нижню кінцівки, косинкові, лікувальні пов’язки.

Асептика та антисептика.

Передсерилізаційна обробка інструментарія після гнійних операцій

Застосовувати антисептичні пре-парати в різні фази ранового процесу

Кровотечі.

Методи тимчасової та остаточної зупинки кровотечі.

Вміти вибрати метод тимчасової та остаточної зупинки кровотечі та застосувати його у хворих з гнійними неспецифічними захво-рюваннями.
  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров’я україни iconЛекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи