Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» icon

Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Скачати 85.94 Kb.
НазваБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Дата24.06.2012
Розмір85.94 Kb.
ТипДокументи

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра гігієни та екології


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на методичній нараді кафедри

гігієни та екології

«____»__________ 2006 року

Протокол №_____


Завідувач кафедри

професор Л.І.Власик


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для організації самостійної роботи студентів

Тема: «Вимоги техніки безпеки при організації роботи в аптечних закладах. Робота з ємкостями під тиском (автоклави), зі склом та приладами зі скла.»


Навчальний предмет:

основи охорони праці

та безпеки життєдіяльності1 курс медичного факультету №4 з відділенням

молодших медичних і фармацевтичних фахівців

(спеціальність - фармація,ОКР – молодший спеціаліст, кваліфікація – фармацевт, заочна форма навчання)


Методичну розробку склав

доц..Прунчак І.Ф.
ЧЕРНІВЦІ-2006


^ Актуальність теми. При виготовленні стерильних лікарських форм необхідно отримати апірогенну воду. Остання виробляється спеціальними установками. Заготовлені лікарські форми в тарі зі скла стерилізують в медичному автоклаві.

Крім цього в аптечних закладах проводять контрольно-аналітичні дослідження при яких використовують різні хімічні речовини.

При виконанні вказаних робіт на організм працюючих можуть негативно впливати хімічні фактори, а недотримання правил роботи з приладами зі скла, електроприладами та посудинами, що працюють під тиском може привести до травматизму та нещасних випадків.

Актуальність теми полягає в засвоєнні студентами правил техніки безпеки при роботі с електроприладами, приладами зі скла та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском с метою створення безпечних та здорових умов праці.


 1. Навчальна мета:

 1. Студент повинен знати:

 • основні положення безпеки праці при роботі з електроприладами, автоклавом та приладами зі скла.
 1. Студент повинен вміти:

 • надавати першу медичну допомогу при ураженні електрострумом;

 • користуватись збірниками нормативних документів;

 • дотримуватись правил техніки безпеки при виготовленні стерильних лікар- ських форм та проведенні контрольно-аналітичних досліджень.
 1. Матеріали доаудиторної самостійної роботи.

 1. Базові знання, вміння, навички,необхідні для вивчення теми.

^ Міжпредметна інтеграція:

Назва дисципліни та відповідної кафедри

Знати

Вміти

Попередні дисципліни

Кафедра медичної хімії


Курс біофізики


Правила роботи в хімічних лабораторях з приладами зі скла.

Фізичні основи роботи посудин, що працюють під тиском.


 1. ^ Зміст теми.

При роботі в аптечних закладах на організм працюючих негативно можуть впливати несприятливі параметри мікроклімату, низькі рівні освітлення, повітря, забруднене різними хімічними речовинами, пилом та мікроорганізмами. Крім цього, працівники аптек у своїй роботі використовують різноманітні електроприлади та інще обладнання. При їх експлуатації можливе ураження працівників електрострумом. Також в аптечних закладах використовуються речовини, які відносяться до пожежо- та вибухонебезпечних. Тому працівники аптечних закладів повинні дотримуватись певних вимог безпеки праці. До них слід віднести інструктажі з охорони праці, а також на кожному робочому місці повинні бути інструкції з безпечних умов експлуатації обладнання, яке обслуговує працівник, інструкції з правил пожеженої безпеки, інструкції з надання невікладної допомоги при ураження електрострумом та отруєнні токсичними речовинами. Студени повинні детально розглянути викладені положення і мати відповідні теоретичні знання з цих питань.

Розглядається питання техніки безпеки при роботі з автоклавами. Медичні автоклави відносяться до посудин, що працюють під тиском води з температурою вище 1150С. Вони представляють особливу небезпеку для людей, що працюють з ними, а також для оточуючого персоналу, будівель, споруд та ін. При недотриманні правил експлуатації цих приладів можливі вибухи та інші аварії. Основними причинами аварій і вибухів є:

 1. Перевищення граничної межі тиску (найчастіше із-за неспрацювання запобіжних клапанів).

 2. Зменшення рівня води, що приводить до перегріву і деформації стінок.

 3. Втрата автоклавом міцності внаслідок корозії металу.

 4. Недотримання режиму роботи автоклаву.

 5. Низька кваліфікація обслуговуючого персоналу та ін.

Експлуатація автоклавів проводиться відповідно до «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» (0.00 - 1.07 - 94). Оп­тимальним є розміщення автоклавів в окремому одноповерховому при­мі­щенні, яке відокремлене від будівлі капітальною стіною.

Установкою і монтажом автоклавів займаються спеціальні організації. Вони дають посвідчення про якість установки автоклавів.

Обслуговування автоклава може бути доручено особам, котрі досягли 18 років, пройшли медогляд, навчання і атестацію та мають посвідчення, в якому вказуються технічні характеристики посудин, з якими вони можуть працювати.

Інструктажі (вступний, первинний, повторний при необхідності, поза­плановий). Перед допуском до роботи необхідно пройти стажування.

На робочому місці має бути інструкція з безпечного обслуговування автоклаву. Вона видається персоналу під розписку.

При розгляді питання щодо заходів безпеки при роботі з електроприладами відзначається, що в закладах охорони здоров’я, зо­кре­ма в аптечних установах, використовується різноманітна електроапаратура - ви­мі­рювальні прилади, стерилізатори, автоклави, ультрафіолетові лам­пи,сушильні шафи та ін.

Для попередження і недопущення нещасних випадків при роботі з електроприладами необхідно щоби облаштування всього електрообладнання відповідало діючим «Правилам облаштування електроустановок (ПОУ)» та «Правилам техніки безпеки (ПТБ) при експлуатації електроустановок споживачів»

Вимоги до безпечної експлуатації електроустановок викладені також в «ГОСТ. ССБТ. 12.1. 919 - 79. Электробезопасность. Общие требования и но­мен­­клатура видов защиты» та в «ГОСТ ССБТ 12. 1 030 - 81 Электро­безо­пасность. Защитное заземление, зануление».

Медичний персонал повинен знати типи і класи медичної апаратури і безпечно користуватись нею.

Монтажем, наладкою та підключенням медичної апаратури займається інженерно - технічний персонал.

Апаратура повинна бути заземлена. Забороняється використовувати в якості заземляючого пристрою водопровідні труби, труби центрального опалення і каналізації.

Медичні працівники, в обов’язки яких входить обслуговування певної апа­ратури, при необхідності, повинні пройти навчання по безпечній екс­плуатації і бути атестовані.

Персонал, який працює з електрообладнанням повинен бути старше 18 років, пройти медогляд і бути придатним до роботи, пройти вступний, первинний інструктажі та через кожних 3 місяці проходити повторні інструктажі.

На кожному робочому місці має бути інструкція з безпечної роботи, а також заходи по наданню медичної допомоги при ураженні електрострумом.

^ НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ УРАЖЕНІ СТРУМОМ

Умовно ураження електрострумом поділяють на:

 1. Місцеві електротравми, для яких характерно місцеве ураження.

 2. Загальні електротравми (електричні удари) - вражається весь організм.

 3. Змішані електротравми.

За важкістю загальні електротравми поділяються на 5 ступенів.

 1. Ледь відчутні судомні скорочення м’язів.

 2. Судомні скорочення м’язів, що супроводжується сильним болем.

 3. Судомне скорочення м’язів з втратою свідомості при збереженому диханні і роботі серця.

 4. Втрата свідомості і порушення роботи серця та дихання.

 5. Клінічна смерть.

Перша медична допомога - комплекс заходів, спрямованих на від­новлення і збереження здоров’я потерпілих, здійснюється немедичними пра­цівниками.

 1. Вимкнення струму (рубильник, вимикач) або звільнення потерпілого від струмоведучих предметів, до яких він торкається (сухі палиця, дошка або інші предмети, що не проводять струм). Потерпілого можна відтягнути за його одяг (якщо він сухий і відстає від тіла).Той хто надає допомогу повинен одягнути діелектричні рукавиці або руку обмотати шарфом чи іншим сухим матеріалом. Провід можна також перерубати сокирою, пе­рекусити інструментом з ізольованими ручками.

 2. Якщо у потерпілого при свідомості працює серце, ритмічне дихання, але до цього він непритомнів треба розстебнути одяг, щоб полегшити дихання - доступ свіжого повітря, нашатирний спирт, ополоснути обличчя хо­лод­ною водою.

 3. Коли потерпілий непритомний, але збережені кровообіг і дихання - горизонтальне положення і те, що в пункті попередньому та додатково гарячі чай, каву.

 4. При зупинці серця, дихання потрібен непрямий масаж серця і штучне дихання. У всіх випадках необхідно викликати лікаря.


Техніка безпеки при роботі зі склом та приладами зі скла передбачає, що посуд повинен мати напис для чого він призначається. Скляний посуд, який призначається для зберігання хімічних реактивів, ліків не можна використовувати на інші потреби.

Якщо потрібно нагріти якийсь препарат користуються тонкостінними колбами, тому, що вони рівномірно нагріваються.

Нагріваючи рідину в пробірці чі колбі її утримують спеціальним держаком так, щоб отвір був направлений в сторону від працюючого і співробітників. Нагрітий посуд не можна закривати притертою пробкою поки він не остигне. При переливанні рідини слід користуватись воронкою.

Якщо речовини, з якими працюють, відносяться до сильнодіючих чи отруйних то необхідно дотримуватись правил, які передбачені при роботі з цими речовинами (витяжна шафа, індивідуальні засоби захисту та ін.).

Особливу обережність необхідно проявляти при роботі з холодильниками з водяним охолодженням. При цьому необхідно чітко дотримуватись вимог інструкції з небезпечної роботи з вказаними приладами та пам’ятати, що холодильник з водяним охолодженням не використовується для перегонки речовин з температурою кипіння більше 1500С.

Зразу ж після закінчення робіт посуд необхідно добре помити, використовуючи для цього мило, кальциновану соду, СМЗ. Якщо в посуді є залишки речовин, які не розчиняються у воді, використовують органічні розчинники.

У випадку отримання травм при роботі зі скляним посудом необхідно видалити скалки скла з рани, нейтралізувати чи зняти ватним тампоном речовину, яка попала на шкіру, після чого висушити рану сухим тампоном, продезинфікувати розчином йоду, накласти стерильну пов’язку. При необхідності - звернутись за медичною допомогою.


 1. Рекомендована література:

1. Жарков Г.Н. Охрана труда. - К., 1988. - с. 109-126, 221-225.

2.Большаков А.М. Общая гигиєна. - М., 1988.

3. Гигиена /под ред. Г.А.Митерева. - М., 1970. - с. 160-208.


 1. Матеріали для самоконтролю.

 1. Питання для самоконтролю:

 1. Загальні принципи безпеки праці в аптечних закладах.

 2. Техніка безпеки при обслуговуванні автоклавів.

 3. Техніка безпеки при роботі зі склом та приладами зі скла.

 4. Надання невідкладної медичної допомоги при травмах.

 1. Тести для самоконтролю:

І. Очні краплі, виготовлені фармацевтом, стерилізують в автоклаві. При недотриманні правил експлуатації цих приладів можливі вибухи та інші аварійні ситуації

А. Найчастіше причиною вибухів є:

 1. Недотримання часу стерилізації.

 2. Низька напруга в електромережі.

 3. Перевищення граничної межі тиску.

 4. Висока температура повітря.

 5. Низька вологість повітря.

Правильна відповідь - 3.

Б. Для запобігання вибухів автоклави обладнуються:

 1. Манометрами.

 2. Термометрами.

 3. Гігрометрами.

 4. Психрометрами.

 5. Анемометрами.

Правильна відповідь - 1.

Схожі:

Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Перспективи екологічної конверсії промислового та сільськогосподарського виробництв»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Безпека життєдіяльності в умовах повсякденного життя, у побуті та на виробництві»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Техніка безпеки при виробництві синтетичних хіміко-фармацевтичних препаратів»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Вплив навколишнього середовища на здоров населення. Наслідки аварій на аес.»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Охорона праці І техніка безпеки у виробництві синтетичних хіміко-фармацевтичних препаратів»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Правові основи щодо захисту населення І територій від надзвичайних ситуацій»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Теоретичні основи та методика гігієнічного нормування вмісту шкідливих речовин у ґрунті»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Вплив наслідків аварії на Чорнобильській аес на стан здоров’я населення в Україні»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Медико-соціальні проблеми, значення та засоби профілактики шкідливих звичок І наркоманій»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Гігієнічна характеристика засобів індивідуального захисту від шкідливих факторів виробничого середовища»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Охорона праці І техніка безпеки при роботі з отруйними лікарськими речовинами в аптечних закладах»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи