Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» icon

Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Скачати 51.05 Kb.
НазваБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Дата28.07.2012
Розмір51.05 Kb.
ТипДокументи

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра гігієни та екології


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на методичній нараді кафедри

гігієни та екології

«____»__________ 2006 року

Протокол №_____


Завідувач кафедри

професор Л.І.Власик


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для організації самостійної роботи студентів

Тема: «Надзвичайні ситуації мирного та військового часу»


Навчальний предмет:

основи охорони праці

та безпеки життєдіяльності1 курс медичного факультету №4 з відділенням

молодших медичних і фармацевтичних фахівців

(спеціальність - фармація, ОКР – молодший спеціаліст, кваліфікація – фармацевт, заочна форма навчання)Методичну розробку склав

доц..Прунчак І.Ф.ЧЕРНІВЦІ-2006


^ Актуальність теми. Надзвичайні ситуації спричиняються аваріями, катастрофами чи стихійними лихами або іншими подіями і призводять до загибелі людей та до значних матеріальних втрат.

Студенти повинні добре знати наслідки впливу на людей уражаючих факторів надзвичайних ситуацій, особливості радіаційного та хімічного забруднення місцевості, розробку заходів захисту населення при надзвичайних ситуаціях. Це і зумовлює актуальність вивчення даної теми.

 1. Навчальна мета:

 1. Студент повинен знати:

 • класифікацію надзвичайних ситуацій;

 • наслідки впливу на людей факторів надзвичайних ситуацій.

 1. Студент повинен вміти:

 • оцінювати радіаційну, хімічну обстановку при надзвичайних ситуаціях

 1. Матеріали доаудиторної самостійної роботи.

 1. Базові знання, вміння, навички,необхідні для вивчення теми.

^ Міжпредметна інтеграція:

Назва дисципліни та відповідної кафедри

Знати

Вміти

Попередні дисципліни

Цивільна оборона (кафедра екстремальної медицини та військової підготовки)


Основні уражаючі фактори при аваріях на радіаційно небезпечних та хімічно небезбечних об’єктах


Користуватись проти-газами, респіраторами, аптечками індивідуаль-ними, індиві­ду­альними протихімічними акетами, індивідуальними пе­ре­вязочними пакетами. 1. Зміст теми.

При розгляді теоретичних питань звертається увага на основні причини виникнення і класифікацію надзвичайних ситуацій. Зокрема, постановою Кабміну України від 15.07.98 №1099 «Про порядок класифікації надзвичайних ситуацій» затверджено «Положення про класифікацію надзвичайних ситуацій». Відповідно до цього документа надзвичайні ситуації класифікуються за характером походження, в залежності від розміру території, обсягу економічних збитків, від кількості потерпілих.

Після цього детально розглядають виробничі аварії, катастрофи та стихійні лиха. Звертається увага на основні уражаючі фактори надзвичайних ситуацій, їх характеристику та наслідки впливу на людей. Детально розглядаються аварії та їх наслідки на хімічно та радіаційно небезпечних об’єктах.

Велике значення має оцінка ступеня забруднення території радіоактивними і отруйними речовинами.Тому ці питання слід розглядати досить детально.

Захист населення при надзвичайних ситуаціях на сьогоднішній день має надзвичайно актуальне значення. Розглянути основні принципи та засоби захисту населення:

 1. Завчасна підготовка до можливих надзвичайних ситуацій на території всієї держави (накопичення засобів індивідуального захисту, будівництво сховищ, планування евакуації населення з районів надзвичайних ситуацій),

 2. Диференційований підхід до визначення термінів , об’ємів і характеру проведення захисних заходів.

 3. Комплексне використання способів і засобів захисту населення (збереження життя і здоров’я населення при НС можливе лише за умови своєчасного і комплексного застосування засобів захисту).

Застосування індивідуальних засобів захисту в умовах надзвичайних ситуацій займає провідне місце в збереженні життя і здоров’я населення. Засоби індивідуального захисту поділяються на:

 1. Засоби захисту органів дихання: а)протигази; б)респіратори; в)найпростіші засоби захисту органів дихання (маски),

ІІ.Засоби захисту шкіри,

ІІІ.Засоби медичного захисту.

Ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій та проведенням рятувальних робіт займаються спеціальні підрозділи МНС та ЦО. Розглянути завдання медичної служби при проведенні рятувальних робіт та правильно застосовувати індивідуальні засоби захисту.

 1. Рекомендована література:

Основна:

1. Джигирей В.С., Жидецький В.Ц. Безпека життєдіяльності. - Львів, 2000 . - с. 151- 189.

 1. Дубицкий А.Е., Семенов И.А., Чепкий Л.П. Медицина катастроф. - К., 1993. - с. 25-95.

 2. Лекції

Додаткова:

1. Атаманюк В.Г. и др. Гражданская оборона. - М., 1987.

2. Демиденко Г.П. та ін. Захист обєктів народного господарства від зброї масового ураження. - К., 1994.

3. Стебнюк М.І. Цивільна оборона. - К., 1994.


 1. Матеріали для самоконтролю.

 1. Питання для самоконтролю:

 1. Причини виникнення і класифікація надзвичайних ситуацій.

 2. Поняття про виробничі аварії та катастрофи, стихійні лиха.

 3. Основні уражаючі фактори надзвичайних ситуацій, їх характеристика.

 4. Наслідки впливу на людей уражаючих факторів надзвичайних ситуацій.

 5. Особливості радіоактивного забруднення місцевості і зараження повітря при аваріях на АЕС.

 6. Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях. Оцінка ступеня забруднення території радіоактивними і отруйними речовинами.

 7. Основні принципи та засоби захисту населення при надзвичайних ситуаціях.

 8. Застосування індивідуальних засобів захисту.

 9. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, проведення рятувальних робіт.
 1. Тести для самоконтролю:

І. На підприємстві внаслідок порушення технологічного процесу виникла пожежа, яка не вийшла за межі обєкту, але призвела до виникнення надзвичайної ситуації:

А. Дана надзвичайна ситуація має:

 1. Техногенний характер.

 2. Природний характер.

 3. Соціально-політичний характер.

 4. Військовий характер.

 5. Змішаний характер.

Правильна відповідь - 1

Б. За розміром шкоди дана надзвичайна ситуація відноситься до:

 1. Надзвичайних ситуацій загальнодержавного рівня.

 2. Надзвичайних ситуацій регіонального рівня.

 3. Надзвичайних ситуацій транспортного рівня.

 4. Надзвичайних ситуацій обєктового рівня.

 5. Надзвичайних ситуацій місцевого рівня.

Правильна відповідь - 4.

Схожі:

Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Перспективи екологічної конверсії промислового та сільськогосподарського виробництв»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Безпека життєдіяльності в умовах повсякденного життя, у побуті та на виробництві»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Техніка безпеки при виробництві синтетичних хіміко-фармацевтичних препаратів»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Вплив навколишнього середовища на здоров населення. Наслідки аварій на аес.»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Охорона праці І техніка безпеки у виробництві синтетичних хіміко-фармацевтичних препаратів»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Правові основи щодо захисту населення І територій від надзвичайних ситуацій»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Теоретичні основи та методика гігієнічного нормування вмісту шкідливих речовин у ґрунті»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Вплив наслідків аварії на Чорнобильській аес на стан здоров’я населення в Україні»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Медико-соціальні проблеми, значення та засоби профілактики шкідливих звичок І наркоманій»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Гігієнічна характеристика засобів індивідуального захисту від шкідливих факторів виробничого середовища»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Охорона праці І техніка безпеки при роботі з отруйними лікарськими речовинами в аптечних закладах»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи