Перелік напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра icon

Перелік напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра
Скачати 146.03 Kb.
НазваПерелік напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра
Дата27.05.2012
Розмір146.03 Kb.
ТипДокументи

ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ БАКАЛАВРА

ВСТУП НА 1 КУРС ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

(на базі повної загальної середньої освіти)

Код, назва напряму підготовки та фахового спрямування

6.020301 "Філософія" (Ф):

- Філософія (ФІРз)

6.030504 "Економіка підприємства" (ЕПЕПР):

- Економіка підприємства (ЕПРз)

- Економіка підприємства паливно-енергетичного комплексу (ЕПЕКз)

- Маркетинг підприємств (ЕПМз)

^ 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці" (УП):

- Управління персоналом і економіка праці (УПЕПз)

6.030508 "Фінанси і кредит" (ЕПЕФК):

- Фінанси і кредит (ЕФКз)

^ 6.030509 "Облік і аудит" (ЕПОА):

- Облік і аудит (ОАз)

6.030601 "Менеджмент" (МО):

- Логістика (МЛз)

- Менеджмент (за галузями промисловості та новітніх технологій) (МГПз)

- Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства (ЗЕДз)

- Менеджмент туризму і готельного бізнесу (МТГБз)

- Організаційно-економічне та правове забезпечення у підприємницькій сфері (МППз)

^ 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" (ЕКОЛ):

- Організація і контроль природоохоронної діяльності (ПДз)

- Управління екологічною безпекою (ЕПз)

^ 6.050101 "Комп’ютерні науки" (КН):

- Інформаційні управляючі системи та технології (ІУСз)

- Системи штучного інтелекту (СШІз)

^ 6.050102 "Комп’ютерна інженерія" (КІ):

- Комп'ютерні системи та мережі (КСз)

6.050103 "Програмна інженерія" (ПІ):

- Інженерія програмного забезпечення (ІПЗз)

- Програмне забезпечення систем(ПЗСз)

^ 6.050201 "Системна інженерія" (СІ):

- Комп’ютеризовані системи управління і автоматика (СУАз)

6.050202 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" (АКТ):

- Автоматизоване управління технологічними процесами (АУПз)

^ 6.050301 "Гірництво" (ГІРН):

- Будівництво і реконструкція гірничих підприємств (БРГПз)

- Буріння свердловин (БСз)

- Маркшейдерська справа (Мз)

- Охорона праці в гірничому виробництві (ОПГз)

- Розробка родовищ корисних копалин (РККз)

- Управління гірничими підприємствами (УГПз)

^ 6.050303 "Переробка корисних копалин" (ПКК):

- Збагачення корисних копалин (ЗККз)

6.050502 "Інженерна механіка" (ІМ):

- Комп’ютерне проектування технологій машинобудування (КПТМз)

^ 6.050503 "Машинобудування" (МБ):

- Енергомеханічні комплекси гірничо-збагачувального виробництва (ГЕМз)

- Комп’ютерне проектування мехатронного гірничого обладнання (КПМОз)

- Мехатронні системи машинобудівного обладнання (МСМОз)

^ 6.050601 "Теплоенергетика" (ТПЕ):

- Теплоенергетика (ТПз)

6.050701 "Електротехніка та електротехнології" (ЕЕ):

- Електричні системи та мережі (ЕСіМз)

- Електротехнічні системи електроспоживання (ЕСЕз)

^ 6.050802 "Електронні пристрої та системи" (ЕлПС):

- Електронні системи (ЕлСз)

6.050901 "Радіотехніка" (РТ):

- Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси (РЕСз)

^ 6.050903 "Телекомунікації" (ТК):

- Телекомунікаційні системи та мережі (ТКСз)

6.051301 "Хімічна технологія" (ХІМТ):

- Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів (ХТз)

^ 6.170102 "Системи технічного захисту інформації" (СТЗІ): (прийом здійснюється тільки для громадян України)

- Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки (ТЗІз)


ВСТУП НА 1 КУРС ІЗ СКОРОЧЕНИМ ТЕРМІНОМ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
^

(на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста)

Код, назва напряму підготовки та фахового спрямування

^ 6.030502 "Економічна кібернетика" (ЕК):

- Економічна кібернетика (ЕКІпр)

6.030501 "Економічна теорія" (ЕПЕТ):

- Бізнес-аналітика (БАпр)

- Державне управління національною економікою ( НЕКпр)

^ 6.030504 "Економіка підприємства" (ЕПЕПР):

- Економіка підприємства (ЕПРпр)

- Економіка підприємства паливно-енергетичного комплексу (ЕПЕКпр)

- Маркетинг підприємств (ЕПМпр)

^ 6.030508 "Фінанси і кредит" (ЕПЕФК):

- Банківська справа (ФБСпр)

- Фінанси підприємства (ФПРпр)

6.030509 "Облік і аудит" (ЕПОА):

- Облік і аудит (ОАпр)

^ 6.030601 "Менеджмент" (МО):

- Організаційно-економічне та правове забезпечення у підприємницькій сфері (МППпр)

- Менеджмент (за галузями промисловості та новітніх технологій) (МГПпр)

- Менеджмент туризму і готельного бізнесу (МТГБпр)

^ 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" (ЕКОЛ):

- Екологія в гірництві (ЕГСпр)

- Управління екологічною безпекою ( ЕПпр)

^ 6.050101 "Комп’ютерні науки" (КН):

- Інформаційні управляючі системи та технології ( ІУСпр)

6.050301 "Гірництво" (ГІРН):

- Будівництво і реконструкція гірничих підприємств (БРГПпр)

- Комплексна розробка та раціональне використання надр (КВНпр)

- Охорона праці в гірничому виробництві (ОПГпр)

- Розробка родовищ корисних копалин (РККпр)

- Управління гірничими підприємствами (УГПпр)

^ 6.050401 "Металургія" (МЕТ):

- Металургія чорних металів (МЧМпр)

- Обробка металів тиском (ОМТпр)

6.050502 "Інженерна механіка" (ІМ):

- Комп’ютерне проектування технологій машинобудування ( КПТМпр)

^ 6.050503 "Машинобудування" (МБ):

- Гірничі машини і комплекси (ГМКпр)

- Енергомеханічні комплекси гірничо-збагачувального виробництва ( ГЕМпр)

- Металорізальні верстати та системи (МВСпр)

- Металургійне обладнання ( МЕХпр)

- Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні і меліоративні машини та обладнання (ПТМпр)

^ 6.050601 "Теплоенергетика" (ТПЕ):

- Теплоенергетика (ТПпр)

6.050701 "Електротехніка та електротехнології" (ЕЕ):

- Електричні системи та мережі ( ЕСіМпр)

- Електротехнічні системи електроспоживання ( ЕСЕпр)

^ 6.050702 "Електромеханіка" (ЕМ):

- Електромеханічні системи геотехнічних виробництв (ЕМОпр)

6.051301 "Хімічна технологія" (ХІМТ):

- Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів (ХТпр)

- Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів (ТТМпр)^

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПІДГОТОВКИ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ СПЕЦІАЛІСТЗАОЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЗФ)


Напрям підготовки – 6.02030102 "Філософія"

1

7.02030102 Релігієзнавство (ФіРз)

Напрям підготовки – 6.030502 "Економічна кібернетика"

2

7.03050201 Економічна кібернетика (ЕКІз)

Напрям підготовки – 6.030503 "Міжнародна економіка"

3

7.03050301 Міжнародна економіка (ЕМСз)

Напрям підготовки – 6.030504 "Економіка підприємства"

4

7.03050401 Економіка підприємства (ЕПРз) 1)

5

7.03050401 Економіка підприємства. Спеціалізація – Економіка паливно-енергетичного комплексу (ЕПЕКз) 1)

6

7.03050401 Економіка підприємства. Спеціалізація – Маркетинг підприємств (ЕПМз) 1)

Напрям підготовки – 6.030505 "Управління персоналом і економіка праці"

7

7.03050501 Управління персоналом і економіка праці (УПЕПз)

Напрям підготовки – 6.030508 "Фінанси і кредит"

8

7.03050801 Фінанси і кредит (ЕФКз)

Напрям підготовки – 6.030509 "Облік і аудит"

9

7.03050901 Облік і аудит (ОАз)

Напрям підготовки – 6.030601 "Менеджмент"

10

7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування. Спеціалізація – Організаційно-економічне та правове забезпечення діяльності підприємств (МПз) 1)

11

7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування. Спеціалізація – Менеджмент організацій природоохоронної діяльності (МПДз) 1)

12

7.03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства (ЗЕДз)

Напрям підготовки – 6.040106 "Екологія"

13

7.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища. Спеціалізація – Управління екологічною безпекою (ЕПз) 1)

14

7.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища. Спеціалізація – Екологія хімічних виробництв (ОС) 1)

Напрям підготовки – 6.050101 “Комп'ютерні науки”

15

7.05010101 Інформаційні управляючі системи та технології (ІУСз)

16

7.05010104 Системи штучного інтелекту (СШІз)

Напрям підготовки – 6.050102 "Комп'ютерна інженерія"

17

7.05010201 Комп'ютерні системи та мережі (КСз) 1)

Напрям підготовки – 6.050103 "Програмна інженерія"

18

7.05010301 Програмне забезпечення систем (ПЗз)

19

7.05010302 Інженерія програмного забезпечення (ІПЗз) 1)

Напрям підготовки – 6.050201 "Системна інженерія"

20

7.05020101 Комп’ютерні системи управління та автоматика (СУАз)

Напрям підготовки – 6.050202 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"

21

7.05020201 Автоматизоване управління технологічними процесами (АУПз) 1)

Напрям підготовки – 6.050301 "Гірництво"

22

7.05030101 Розробка родовищ та видобування корисних копалин (РККз)

23

7.05030102 Шахтне і підземне будівництво (Шз)

24

7.05030103 Буріння свердловин (БСз)

25

7.05030104 Маркшейдерська справа (Мз)
^
Напрям підготовки – 6.050303 "Переробка корисних копалин"

26

7.05030301 Збагачення корисних копалин (ЗККз) 1)

Напрям підготовки – 6.050401 "Металургія"

27

7.05040101 Металургія чорних металів (МЧМз)

28

7.05040104 Обробка металів тиском (ОМТз)

Напрям підготовки – 6.050502 "Інженерна механіка"

29

7.05050201 Технологія машинобудування (ТМз)

Напрям підготовки – 6.050503 "Машинобудування"

30

7.05050301 Металорізальні верстати та системи (МВСз) 1)

31

7.05050309 Гірничі машини та комплекси. Спеціалізація – Комп’ютерне проектування мехатронного гірничого обладнання (КПМОз) 1)

32

7.05050309 Гірничі машини та комплекси. Спеціалізація – Енергомеханічні комплекси гірничого та гірничо-збагачувального обладнання (ЕМКз) 1)

33

7.05050311 Металургійне обладнання (МЕХз)

Напрям підготовки – 6.050601 "Теплоенергетика"

34

7.05060101 Теплоенергетика (ТПз)

35

7.05060103 Теплові електричні станції (ТЕСз)

Напрям підготовки – 6.050701 "Електротехніка та електротехнології"

36

7.05070102 Електричні системи і мережі (ЕСіМз) 1)

37

7.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання (ЕСЕз) 1)

Напрям підготовки – 6.050802 "Електроніка"

38

7.05080202 Електронні системи (ЕлСз)

Напрям підготовки – 6.050903 "Телекомунікації"

39

7.05090302 Телекомунікаційні системи та мережі (ТКСз) 1)

Напрям підготовки – 6.051301 "Хімічна технологія та інженерія"

40

7.05130104 Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів (ХТз)

Напрям підготовки – 6.180100 "Специфічні категорії"

41

7.18010010 Якість, стандартизація та сертифікація (ЯССз)

^

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПІДГОТОВКИ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МАГІСТР


ІII. ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Базовий університет:

ЗАОЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЗФ)

^ Напрям підготовки – 6.030503 "Міжнародна економіка"

1

8.03050301 Міжнародна економіка. Спеціалізація – Європейські студії (ЕМСз)

Напрям підготовки – 6.030505 "Управління персоналом і економіка праці"

2

8.03050501 Управління персоналом і економіка праці (УПЕПз)

Напрям підготовки – 6.030508 “Фінанси і кредит”

3

8.03050801 Фінанси і кредит(ЕФКз)

Напрям підготовки – 6.030509 “Облік і аудит”

4

8.8.03050901 Облік і аудит (ОАз)

Напрям підготовки – 6.030601 "Менеджмент"

5

8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування. Спеціалізація – Організаційно-економічне та правове забезпечення діяльності підприємств (МПз) 1)

6

8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування. Спеціалізація – Менеджмент організацій природоохоронної діяльності (МПДз) 1)

7

8.03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕДз)

Напрям підготовки – 6.050201 " "Системна інженерія""

8

8.05020101 Комп’ютеризовані системи управління та автоматики (СУАз)

Напрям підготовки – 6.050301 "Гірництво"

9

8.05030101 Розробка родовищ та видобування корисних копалин (РККз)

10

8.05030102 Шахтне і підземне будівництво (Шз)

11

8.05030103 Буріння свердловин (БСз)

12

8.05030104 Маркшейдерська справа (Мз)

Напрям підготовки – 6.050303 "Переробка корисних копалин"

13

8.05030301 Збагачення корисних копалин (ЗККз)

Напрям підготовки – 6.050503 "Машинобудування"

14

8.05050309 Гірничі машини та комплекси. Спеціалізація – Комп’ютерне проектування мехатронного гірничого обладнання (КПМОз) 1)

15

8.05050309 Гірничі машини та комплекси. Спеціалізація – Енергомеханічні комплекси гірничого та гірничо-збагачувального обладнання (ЕМКз) 1)

16

8.05050315 Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів (МХПз)

Напрям підготовки – 6.050903 "Телекомунікації"

17

8.05090302 Телекомунікаційні системи та мережі (ТКСз)

Напрям підготовки – 6.051301 "Хімічна технологія"

18

8.05130104 Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів (ТТМз)

19

8.05130105 Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів (ХТз)

Напрям підготовки – 6.180100 "Специфічні категорії"

20

8.18010010 Якість, стандартизація та сертифікація (ЯССз)

Схожі:

Перелік напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра iconРекомендації щодо встановлення відповідності напрямів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра із скороченим терміном навчання спеціальностям освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Перелік напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра iconПерелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спорідненою спеціальністю

Перелік напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра iconПерелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) за спорідненою спеціальністю

Перелік напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра iconПерелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) за спорідненою спеціальністю

Перелік напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра iconПерелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) за спорідненою спеціальністю

Перелік напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра iconПерелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або третій курс
З нормативним терміном навчання на вакантні місця осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття...
Перелік напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра iconПерелік напрямів підготовки, спеціальностей на які здійснюється прийом до внту за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра
Перелік спеціальностей І спеціалізацій, які можна отримати після завершення освітньо-професійної програми підготовки бакалавра І...
Перелік напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра iconПерелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікований рівень бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) за спорідненою спеціальністю
Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) за спорідненою спеціальністю
Перелік напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра iconОсіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки за денною формою навчання
Елік напрямів підготовки для прийому на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб,...
Перелік напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра iconОсіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки за денною формою навчання
Елік напрямів підготовки для прийому на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи