Методична вказівка icon

Методична вказівка
Скачати 54.76 Kb.
НазваМетодична вказівка
Дата01.06.2012
Розмір54.76 Kb.
ТипДокументи

„Затверджено”

на методичній нараді

кафедри психології та соціології

„______” _____________ 2006 р.

Протокол №

Завідувач кафедри,

доцент Н.І.Зорій


Методичні вказівки


Методична вказівка

для організації самостійної позааудиторної роботи студентів І курсу фармацевтичного факультету (спеціальність – “фармація”, кваліфікація – бакалавр, заочна форма навчання)


Політична еліта в структурі демократії. Політизація макросоціальних груп і бюрократія. Участь нації та політичних груп у політиці


Навчальна дисципліна:

політологія;

Кількість навчальних годин: 6
^

Методичні вказівки склав


викладач Безаров О.Т.


Чернівці – 2006


І. Актуальність теми:

Враховуючи важливість політики у функціонуванні сучасного суспільства. Вбачається актуальність вираження основних суб’єктів та об’єктів політики, місця і ролі еліти в розвитку країни, значення бюрократії, нації та конфесійних груп в стані реалізації влади й демократичних принципів громадянського суспільства, а також місце і роль політичних лідерств в історії.
ІІ. Навчальна мета:

 1. Студент повинен знати: типологію політичних еліт, системи формування і зміни політичних еліт, політичну еліту України, зміст поняття “політична соціалізація”, бюрократія.

 2. ^ Студент повинен вміти: обґрунтувати явище політичної еліти у спадщині українських політичних мислителів, розрізняти конфесійні (релігійні) групи у політиці.ІІІ. Матеріали поза аудиторної самостійної роботи.


 1. Міжпредметна інтеграція
Назва дисципліни та відповідної кафедри

Знати

Вміти

Соціологія, кафедра психології та соціології

Поняття соціальної системи, соціального класу, групи, верстви

Визначати зміст поняття соціальна стратифікація та соціальна структура

Історія України, кафедра гуманітарних наук та українознавства

Основні етапи державності України

Проаналізувати місце і роль державної влади у становленні політичної системи України в різні історичні періоди

Філософія, кафедра гуманітарних наук та українознавства

Природу та характер суспільно-політичних процесів

Розрізняти головні категорії соціальної філософії2. Рекомендована література:

Основна:

 1. Політологія ( за ред. проф. О.І. Семківа). – Львів: “Світ”, 1993. – 574 с.

 2. Політологія: Курс лекцій (за ред. проф. І.С. Дзюбака). – К.: Вища школа”, 1993. – 271 с.

 3. Політологія: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенька. – К.: “Академія, 1998. – 368 с.

 4. Основи політичної науки: Курс лекцій за ред. Б. Кухти. – Львів: Кальварія, 1997. – 283 с.

 5. Політологія: конспект лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України. – К.: “Каравела”, 1999. – 168 с.


Додаткова:

 1. Баталов З. Что такое политология // Народный депутат. – 1992. – №5. с. 90-96.

 2. Дзюбко Т.С., Циганков П.А. До питання про предмет політології. // Український історичний журнал. – 1991. – №7. – с.48-56.

 3. Шматкова Т.В. Из основ политологии Запада. // Полис. – 1991. – №2

 4. Федун Л.А. О предмете и методе политологии. // Социально-политические науки. – 1991. – №3.

 5. Малыхин А.А., Чернышев В.И. Наука о политике. // Социально-политические науки. – 1991. – №1.

 6. Политика как научная дисциплина по Д. Хелду. // Полис. – 1991. – №5.

 7. Рогачев С.В. Предмет политологии и ее место в системе социальных наук. // Государство и право. – 1993 – №5.

 8. Степаненко М., Степаненко В. Політика і економіка: проблеми взаємодії. // Політика і час. – 1991. – №8.

 9. Лузан А.О. Політика і суспільство. // Політологічні читання. – 1993. – №1.

 10. Рябов С. Політика як соціальне явище. // Політологічні читання. – 1994. – Ж. 2.
 1. Орієнтовна карта для позааудиторної самостійної роботи.


У світовій політологічній практиці є дві основні системи формування політичних еліт: антрепренерська (підприємницька), система гільдій (корпоративна).


Антрепренерська система

Система гільдій

Позитивні риси:

  • відкритість, широкі можливості для представників будь-яких суспільних груп претендувати на входження в еліту;

  • невелика кількість формальних вимог до кандидатів;

  • висока конкуренція відбору, гострота суперництва за зайняття керівних посад;

  • першочергова значимість особистих рис, індивідуальність активності, вміння знайти підтримку широкої аудиторії.

Негативні риси

  • ця система тягне за собою великий ризик і непрофесіоналізм у політиці;

  • порівняно низька передбачуваність у політиці;

  • схильність лідерів до надмірного захоплення зовнішнім ефектом та популізмом.

Позитивні риси

  • урівноваженість і виваженість політичних рішень, не значимий ступінь ризику при їх прийнятті;

  • достатньо висока передбачуваність політики;

  • мала ймовірність внутрішніх конфліктів.

Негативні риси

  • яскраво виражена тенденція до бюрократизації організаційної рутини і догматизму;

  • система гільдій культивує масовий конформізм;

  • без доповнення конкурентними механізмами ця система веде до поступової деградації політичної еліти, її відриву від народу і перетворення у привілейовану касту.


Проаналізувати дані, наведені в таблиці та спробуйте дати відповіді на контрольні питання з теми:

 1. Поряд із формальними існують неформальні лідери. В чому причина такого статусу лідерства? Чи можна замінити формальних лідерів на неформальних?

 2. Наведіть риси схожості та відмінності між такими феноменами, як політична еліта і політичні лідери.

 3. Дайте оцінку тієї ролі, яку відіграє політична влада у складі владної еліти.

 4. Наведіть основні якості політичних лідерств.

 5. Проаналізуйте відмінності теорії соціальної структури К. Маркса і М. Вебера.

 6. на основі ознайомлення з однією із моделей теорії стратифікації спробуйте визначити основні страти українського суспільства.

 7. Визначте основні критерії середнього класу.

 8. Чи відображає соціальний поділ на два класи і прошарок інтелігенцію реальний стан соціальної структури українського суспільства.

 9. Яка роль бюрократії, номенклатури, маргіналів і люмпенів у політичному житті суспільства?

 10. Які фактори впливають на зміну соціально-класової структури суспільства в Україні?

 11. Проаналізуйте через категорії І. Канта “людина як мета” та “людина як засіб”, яке місце та роль виконує людина у нашому суспільстві в його перехідний період.

 12. Якими суттєвими ознаками відрізняється “людина тоталітарного суспільства” від “людини демократичного суспільства”?V. Матеріали для після аудиторної роботи. Тематичне НДРС.
^

Теми рефератів і повідомлень

  • Політичний плюралізм як універсальний спосіб забезпечення демократії.

  • Конституційні гарантії демократії в Україні.

  • Основні концепції демократії.

  • Форми демократії.

  • Сутність політичного елітизму.

  • Концепція “національної демократії”.

  • Політична еліта і демократія: дилема покарання.

  • Генеза класичних поглядів на політичне лідерство.

  • Соціальні вимоги до політичного лідера.

  • Політичні лідери сучасної України.

  • Національна ідея: витоки, історія, сучасність.


Схожі:

Методична вказівка iconМетодична вказівка
Студентам IV курсу медичного факультету для самостійної підготовки до практичного заняття
Методична вказівка iconВ. Е. Методична вказівка №1
Тема: Організація І форми проведення статистичного аналізу в лікувально-профілактичних закладах
Методична вказівка iconН.І. Методична вказівка
Політика І мораль. Засоби масової інформації в політиці. Соціально-політичні доктрини сучасності
Методична вказівка iconМетодична вказівка
Вияснення теоретичних знань інтернів, формування навиків клінічного мислення, засвоєння діагностики та лікування флегмони
Методична вказівка iconМетодична вказівка практичного заняття
...
Методична вказівка iconМетодична вказівка для організації самостійної позааудиторної роботи студентів
Етіологію І патогенез гострих та хронічних запальних захворювань жіночих статевих органів
Методична вказівка iconС. П. Польова методична вказівка практичного заняття
Частота екстрагенітальної патології (егп) у вагітних, за даними різних авторів, становить 30—70% І не має тенденції до зниження
Методична вказівка iconЮ. М. Нечитайло методична вказівка практичного заняття
Нутріціологія дитячого віку. Види вигодовування. Переваги природного вигодовування
Методична вказівка iconС. П. Польова методична вказівка практичного заняття
...
Методична вказівка iconМетодична вказівка для організації самостійної позааудиторної роботи студентів
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи