„Затверджено icon

„Затверджено
Назва„Затверджено
Дата01.06.2012
Розмір89 Kb.
ТипДокументи

„Затверджено”

на методичній нараді

кафедри психології та соціології

„______” _____________ 2006 р.

Протокол №

Завідувач кафедри,

доцент Н.І.Зорій


Методичні вказівки


для організації самостійної позааудиторної роботи студентів І курсу фармацевтичного факультету (спеціальність – “фармація”, кваліфікація – бакалавр, заочна форма навчання)


Україна посттоталітарна: політичні проблеми. Політична діяльність громадян та проблеми соціалізації


Навчальна дисципліна:

політологія;

Кількість навчальних годин: 6
^

Методичну вказівку склав


викладач Безаров О.Т.


Чернівці – 2006

І. Актуальність теми:

Уявімо собі квітникаря, який ламає голову над таким питанням: як би то виростити клумбу квітів на асфальті? Правда, дивно, навіть абсурдно це виглядало б? Який сенс удаватися до такої заздалегідь приреченої авантюри? Приблизно такі ж плани на успіх чекають і тих, хто робер вирощувати демократію і ринок на “вбетованій” твердині неосвіченої суспільної відомості. Хто сподівається, що вони – демократія і ринкові відносини – можуть “розквітнути” на втрамбованім ґрунті деморалізованої людської психології. На тому ґрунті, який упродовж довгого часу “асфальтувався” своїми чавунними катками тоталітарна машина.

У нашому суспільстві, однак, значна частина тих, котрі прагнуть йти в політику і впливати на її реалізацію, мабуть і не підозрюють, що спонукають людей до сізіфової праці. Що їхні сьогоднішні зусилля “розбудувати” впродовж кількох років “квітучу демократію” – це, в кращому разі, рожева романтика, а в гіршому – демагогія. І вона залишиться такою доти, доки не буде здійснена нарешті “обробка ґрунту”. Доки у суспільну свідомість не будуть засіяні “зерна” нових духовно-світоглядних істин. Доки освіта дійсно не стане пріоритетним напрямком суспільної політики, як це записано в “Законі про освіту України”. Попереду – довгий і нелегкий шлях до свободи.
ІІ. Навчальна мета:

 1. Студент повинен знати: головні політичні проблеми посттоталітарної України, а також зміст політичної діяльності громадян та проблеми соціалізації.

 2. ^ Студент повинен вміти: визначати та характеризувати головні політичні проблеми посттоталітарної України, зміст політичної діяльності громадян та проблеми соціалізаціїІІІ. Матеріали поза аудиторної самостійної роботи.


 1. Міжпредметна інтеграція
Назва дисципліни

Знати

Вміти

Історія України

Україна після 1991 р. Політичний та економічний розвиток країни

Визначати головні етапи становлення української державності після 1991 р.

Соціологія

Соціологію особистості, соціологію соціальної стратифікації

Визначати зміст поняття особистості та стратифікації суспільної системи
 1. ^ Зміст теми.

Після десяти років руху від планової економіки соціалістично-комуністичного типу до ринкового демократичного суспільства економіки багато країн європейського регіону здається, приєднуються до набору неефективних, несправедливих, відсталих різновидів капіталізму, які існують впродовж багатьох десятиріч в Латинській Америці, Африці. Справжній виклик, що постає, полягає у тому, як принаймні в цьому регіоні розвити зчеплення відсталого сирого капіталізму і почати рух до ринкового суспільства стійкого зростання і здорового, справедливого розвитку. З цього погляду бурхливий процес, що розвивається впродовж останніх шести років в Україні, має далекосяжне значення. Можливо вперше перехідна країна розпочала радикальну спробу розбити обруч відсталого несправедливого капіталізму. Уроки і відкриття. Що випливають з цього досвіду мають загальнозначиме значення з погляду з’ясування найбільш заплутаної, тривалої і невідкладної проблеми. Утім аж ніяк не є таємницею, що на даний час ніхто не знає, як забезпечити успішний перехід від відсталого “поганого” капіталізму до освіченого, просунутого типу цієї системи. Звідси випливає, що нині не може бути ніякої впевненості ні стосовно розвинутих, чи тих, що є ще слабо розвиненими, відсталими серед них, ніби вони можуть легко досягти прогресивної ринкової економіки.

Україна посттоталітарна є перехідною економікою, де сили відсталого капіталізму перетинають поріг і близькі до того, щоб цілковито утвердитися, хоча загалом цей варіант капіталізму ще знаходиться у нас в широкому стані.

У 1992 р. планова економіка зазнала в Україні демонтажу. З цього періоду до 1999 року руйнування, розпад старої економіки супроводжується будівництвом переважно перекручених форм ефективно ринкової економіки. Інакше кажучи, відбувалося утвердження негативного відсталого капіталізму і при тому темпами значно швидшими, ніж виникали елементи, парости здорового, справедливого, ефективного ринкового типу економіки. Вже десь біля 2000 року цей процес наближався до свого логічного завершення.

Економіка України впродовж дев’яти років перебувала у кризі. Валовий внутрішній продукт постійно знижувався. Економічна ефективність поєднувалася з крайньою нерівністю в розподілів доходів і багатств. Руйнування людського і соціального капіталів, моральний занепад відривали важливі джерела стійкого зростання.

Влітку 2000 року президент Л. Кучма і найбільш зухвалі угрупування олігархії розпочали референдум. Політична влада і матеріальне багатство, яке належало небагатьом, дозволили перетворити засоби масової інформації в інструмент все проникаючої влади олігархії. Використовуючи різні методи маніпуляції людьми. Це наперед визначило результати референдуму. З інтерпретацією цього референдуму стало мало б замкнутися лиховісне коло відсталого капіталізму. І з цим би наступив цілковитий кінець переходу України до сучасного ринкового капіталізму.

Розпад і безладдя в культурному середовищі в Україні є несумісним з існуванням ефективної ринкової економіки. Разом з тим, заледве чи можна відкинути припущення, що ця ситуація є в значній мірі результат взаємодії неоліберального культу ринку з властивими цьому культу прославленню жадібності, егоїзму, підозрілим ставленням до держави, як формальної інституції тощо, з культурною спадщиною комунізму, місцевим трендом примітивного антикомунізму в Україні. І сумнівно, чи можна вважати вибаченням те, що, як вважають деякі західні експерти, пояснення невдач переважної більшості перехідних економік є брак в них понять, уявлень, знань про впорядковане функціонування ринкової економіки, розпад і авторитет державної влади, моральний занепад, який залишений комунізмом, в період, коли ці країни почали трансформацію. Фактично ж визнання того, що в країнах перехідної економіки були відсутні ці можливості та інституції дає підстави стверджувати, що західні офіційні теоретики і радники не надали потрібної задовільної вченості в своїх роздумуваннях. Адже природно, що прогностична функція є складовою частиною надійної вірогідної економічної теорії, яка претендує на те, щоб бути корисним для практичних дій.

Нинішня переоцінка ортодоксального неолібералізму і зростаюча популярність мислення, що ґрунтується на доктрині або парадигмі соціального капіталу, зростаючий інтерес до держави, що сприяє економічному росту, інтерес до теорії про національні системи інновацій, зростаюча увага до значення інформації, керування, інституційної та правової інфраструктури в процесі переходу, що відбувається в середовищі спільноти політологів та економістів, а також в міжнародних фінансових і політичних інституціях є дуже показовим явищем. Це дозволяє принаймні частково скоректувати або навіть політизувати поточне культурне і теоретичне становище в Україні. Без цього це середовище відчутно гальмує формування демократичних та ринкових форм господарювання. Але сприйняття і впровадження в життя про соціальний капітал українськими реформістськими силами не є легким завданням. Неолібералізм навіть вкрай дивного українського етносу одержав статус догми, символу віри і Україну за останні 10 років. Корисливі інтереси олігархів також є на боці цього ультра лібералізму.
3. Рекомендована література:

Основна:

 1. Гаєвський . Українська політологія. – К., 1995.

 2. Гаєвський Б. Філософія політики. – К., 1995.

 3. Головаха Е.И., НебоженкоВ.С. Демократизація общества и развитие личности от тоталитаризма к демократии. – К. 1992.

 4. Голосеев Г.В. Сравнительная политология. – М., 1995.

 5. Денкэн Ж.-М. Политологическая наука. – М., 1993.

 6. Конституція України. – К., 1996.

 7. Литвин В. Політична арена України: дійові особи та виконавці. – К., 1994.

 8. Марченко М.Н. Политичесская теория и политическая практика развитых капиталистичееских стран. – М., 1992.

 9. Поторіпко В.Ф. Основи конституційного ладу України. – К., 1997.

 10. Політичні структури та процеси в сучасній Україні. – К., 1995.

 11. Політологія посткомунізму: політичний аналіз посткомуністичних суспільств. – К., 1995.

 12. Політологія: Практикум. – М., 1993.

 13. Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина України. – К., 1995.

 14. Поченцов Г. Имиджмейкер. – К., 1995.

 15. Поченцов Г. Тоталитарный человек. – К., 1994.

 16. Поченцов Г. Теорія комунікації. – К., 1996.


Додаткова:

 1. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: типові питання та відповіді з лекційного курсу. – К., Львів, 2002.

 2. Піча В.М., Хома Н.М. політологія: Навч. посібник. – К., Львів, 2001.

 3. Рабинович П.М. основи загальної теорії держави і права. – К., 1993.

 4. Римаренко Ю.І. національний розвій України. – К., 1995.

 5. Рябов С.Г. Політологічна теорія держави. – К., 1996.

 6. Українська державність у ХХ столітті: Історико-політологічний аналіз. – К., 1999.

 7. Хома Н.М. Політична культура молоді України. – Львів, 1997.

 8. Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних краї. – Львів. 2002.

 9. Шаповал В. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз. – К., 1995.

 10. Шаповал В. Зарубіжний парламентаризм. – К., 1993.

 11. Энтин Л.М. разделение властей: опыт современных государств. – М., 1995.
 1. Орієнтовна карта для поза аудиторної самостійної роботи.

Політологічний практикум.


 1. Яка основна причина помітного спаду загального рівня життя українського народу на початку 1990-х років? Свою позицію обґрунтуйте.

 2. У чому виявляється псевдо свобода індивіда? Як провести розмежування між цивілізованою і нецивілізованою свободою?

 3. охарактеризуйте основні компоненти свободи, її структуру.

 4. Як відомо, поняття “влада” і “авторитет” дуже близькі за змістом, однак не тотожні. В чому ж полягає різниця між цими категоріями?

 5. У концепції “раціональної бюрократії” М. Вебера бюрократія характеризується такими рисами: а) жорстокою ієрархією влади, що дозволяє вищій посадовій особі здійснювати контроль за виконанням завдань нижчих за посадами працівниками; б) формально встановленою і чітко зафіксованою системою правил. Що забезпечують однаковість управлінської діяльності і застосування випадків у найкоротший термін; в) безмежність адміністративної діяльності та емоційно. Нейтральністю відносин, що виникають між функціонерами організацій, де кожний виступає не як індивід, а як носій соціальної влади, представник певної посади; г) ефективністю, яка досягається за рахунок точного розподілу обов’язку між членами організації, що дає змогу використовувати висококваліфікованих фахівців на керівних посадах. Ваша думка: чи можна вважати, що веберівську характеристику еталонною моделлю бюрократичного суспільства? І ще: чи відповідає цим ознакам сучасна українська бюрократія?

 6. У нашій суспільній свідомості все ще “блукає” настирливий стереотип: політики і політичні інститути, політична влада, мовляв, повинні в кінцевому підсумку дбати про те, щоб люди “стали рівними”. Стереотип цей дійшов до нас за часів тоталітарної минувшини і є вельми підступним, він вводить людей в оману, породжує в них нереальні сподівання “рівності всіх у всьому”, надмірні і нездійснені вимоги до уряду, о державної влади. В чому полягає неспроможність таких суджень? Як ви розумієте поняття соціальної рівності? Яку рівність і яку нерівність між людьми передбачає природний (нормальний) стан суспільного поняття? Покажіть, як аномалія політичної ідеї веде до аномалії практичної політики.

 7. відомий німецький філософ І. Кант є автором знаменитого морального закону (категоріального імперативу), тобто безумовного загальнолюдського правила, за яким до будь-якої людини слід ставитися як до мети, а не як до засобу. Обґрунтуйте свою позицію з такого питання: чи стосується категоріальний імператив І. Канта діяльності політиків? Тих, хто є суб’єктом політичної, державної влади?


V. Матеріали для після аудиторної роботи. Тематичне НДРС.
^

Теми рефератів і повідомлень

  • Сучасний західний неоконсерватизм: основні концепції та їхнє практично-політичне значення.

  • Цінність неоконсервативних ідеї для реформації українського суспільства.

  • Мораль, право, політика. Філософська мудрість загальнолюдських істин.

  • Політична влада і політична етика.

  • Становлення громадянського суспільства в Україні.

  • Проблеми гуманізації демократичної політики в Україні.

  • Відкритий парламент і лобізм.

  • Псевдолібералізм в українському суспільстві, проблеми його подолання.

  • Можливості і межі наукового прогнозування політичної діяльності: що може і чого не може дати їй наука про політику.


Схожі:

„Затверджено icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
„Затверджено icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
„Затверджено icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
„Затверджено iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
„Затверджено icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
„Затверджено iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
„Затверджено iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
„Затверджено iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
„Затверджено iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
„Затверджено iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
„Затверджено iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи