Міністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки І контрольні завдання к вивченню дисципліни «Стандартизація, метрологія та контроль» icon

Міністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки І контрольні завдання к вивченню дисципліни «Стандартизація, метрологія та контроль»
НазваМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки І контрольні завдання к вивченню дисципліни «Стандартизація, метрологія та контроль»
Сторінка1/5
Дата01.06.2012
Розмір0.58 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки і контрольні завдання к вивченню дисципліни «Стандартизація, метрологія та контроль» для студентів напряму 6.050401 – «Металургія».


Дніпропетровськ - 2008

УДК 621.82 + 621.74

Робоча програма, методичні вказівки і контрольні завдання до вивчення дисципліни «Стандартизація, метрологія та контроль». Для студентів для студентів напряму 6.050401 – «Металургія» заочної форми навчання / Укл. М.М. Бойко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008.– 47 с.


Містяться робоча програма, методичні вказівки і контрольні завдання дисципліни «Стандартизація, метрологія та контроль».

Розглянуті основи стандартизації, метрології і контролю, а також взаємозв'язок стандартизації, метрології і контролю при виробництві чавуну.

Призначена для студентів напряму 6.050401 – «Металургія»,спеціальність « Металургія чорних металів, спеціалізація « Металургія чавуну», заочної форми навчання.


Укладач М.М. Бойко, к.т.н.


ЗМІСТ


ВСТУП 4

РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 5
^

1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ 6


1.1 Теоретична база сучасної стандартизації 6

2 НАПРЯМИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ 8

2.1 Перспективна стандартизація (ПС) 8

^ 2.2 Комплексний стандартизація (КС) 9

2.3 Випереджаюча стандартизація 9

3 ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ 11

3.1 Основні терміни і поняття 11

4 СИСТЕМА ОРГАНІВ І СЛУЖБ СТАНДАРТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 15

^ 4.1 Види стандартів, які застосовуються в Україні 16

4.2 Склад обов'язкових вимог державних і міждержавних стандартів, які

застосовуються в Україні 17

5 ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТІВ В УКРАЇНІ 18

6 ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ 19

^ 6.1 Основні види контролю, терміни і визначення, встановлені в цій області 19

7 ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ 23

7.1 Основні поняття, терміни і визначення 23

7.2 Класифікація показників якості промислової продукції 24

^ 7.3 Етапи формування якості 26

7.4 Зміст оцінки рівня якості продукції 27

8 МЕТОДИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ 28

8.1 Статистичний та вхідний контроль якості продукції 30

9 МЕТРОЛОГІЯ 32

^ 9.1 Роль вимірювань в сучасному суспільстві, основні поняття метрології 32

9.2 Фізичні величини та їх вимірювання 34

9.3 Одиниці фізичних величин 35

9.4 Еталони одиниць фізичних величин 37

9.5 Засоби та методи вимірювань 38

^ 9.6 Похибки вимірювань 40

10 ОРГАНІЗАЦІЙНА ОСНОВА МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 41

10.1 Правові основи метрологічної діяльності 42

10.2 Міжнародне співробітництво в галузі метрології 42

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 43

ЛІТЕРАТУРА 45


ВСТУП

Програма дисципліни “Стандартизація, метрологія та контроль” забезпечує базову підготовку студентів технічних вузів в галузі стандартизації, метрології, контролю.

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів знань, вміння та навичків, що забезпечують кваліфікаційну участь інженерів в діяльності з підвищення якості продукції.

Основні завдання витікають з ролі дисципліни як базової, яка надалі розвивається і заглиблюється в рамках вивчення спеціальних дисциплін.

Галузь науки і техніки, до якої відносяться стандартизація, метрологія і контроль, включає як фундаментальні закони природи, так і правила, що встановлюються за угодою і закріплювані юридичними актами і нормативно технічними документами.

Розуміння законів природи і розумна регламентація необхідних вимог і норм – запорука успіху в цьому напрямі науково-виробничій діяльності.

У результаті вивчення дисципліни “Стандартизація, метрологія та контроль” студент повинен знати основні метрологічні правила, вимоги і норми, державні акти і нормативно-технічні документи по стандартизації і контролю якості продукції, дотримувати їх в своїй практичній діяльності і уміти застосовувати отримані знання, уміння і навики для підвищення якості продукції і забезпечення її конкурентоспроможності на світовому ринку.

Вивчення дисципліни “Стандартизація, метрологія, контроль” передбачає спадкоємність, коли загальне положення конкретизуються в спеціальних дисциплінах стосовно галузевої специфіки, областей і видів вимірів, напрямів цільової підготовки студентів.


РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


Розподіл учбових годин по дисципліні

“Стандартизація, метрологія та контроль”

Заочна форма

Денна форма

Всего учбових годин за учбовим планом

54

72

У тому числі:

Аудиторних занять

8

32

З них лекцій:

4

24

Практичних занять

4

8

Самостійна робота

46

40

Підсумковий контроль
^ Предмет і задачі дисципліни, взаємозв’язок складових курсу.

Вплив стандартизації, метрології та контролю на якість металопродукції та розвиток промисловості в умовах ринкової економіки країни.

Якість продукції основні терміни, поняття.

Класифікація показників якості продукції. Якість і конкурентно здатність продукції. Кваліметрія.

Статистичний контроль якості продукції. Статистичне регулювання технологічного процесу.

Методи добору одиниць якості продукції. Аналіз результатів контролю якості продукції в процесі виробництва.

Принципи формування якості продукції. Етапи формування якості. Зміст оцінки рівня якості продукції.

Методи оцінювання рівня якості продукції. Випробування, об’єкт, програма, план. Види випробувань.

Технічний контроль якості продукції на підприємстві. Завдання, структура, види технічного контролю продукції та технологічного процесу.

Міжнародні стандарти ISO по управлінню якості продукції.

Стандартизація. Визначення і структурні елементи стандарту. Теоретичні основи стандартизації, переважні числа, їх ряди. Напрями стандартизації перспективна, комплексна, випереджувальна.

Основні терміни і поняття в стандартизації об’єкт, нормативний документ стандартизації, технічний регламент, стандарт підприємства, науково-технічного інженерного суспільства.

Стандартизація міжнародна, регіональна, національна.

Система органів та служб стандартизації, Держстандарт України.

Види стандартів, основні вимоги до стандартів що застосовуються в Україні.

Можливості застосування міжнародних стандартів до стандартів України на експортну та імпортну продукцію.

Метрологія, основні терміни поняття.

Метрологічне забезпечення, єдність вимірювання.

Науково технічні основи метрологічного забезпечення.

Фізичні величини та їх вимірювання. Одиниці фізичні величин. Еталони фізичні величин. Засоби і методи вимірювання. Калібрування та перевірка засобів вимірювання. Клас точності приладів.

Організаційна основа метрологічного забезпечення та правові основи метрологічної діяльності.

Співпраця з міжнародними організаціями.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки І контрольні завдання к вивченню дисципліни «Стандартизація, метрологія та контроль» iconМіністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “Металургійні основи легування та модифікування чорних металів”...
Міністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки І контрольні завдання к вивченню дисципліни «Стандартизація, метрологія та контроль» iconМіністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “Виробництво виливків з кольорових металів” для студентів заочної...
Міністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки І контрольні завдання к вивченню дисципліни «Стандартизація, метрологія та контроль» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Системи технологій” для студентів за напрямом 030601
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни ”Системи технологій” для студентів за напрямом...
Міністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки І контрольні завдання к вивченню дисципліни «Стандартизація, метрологія та контроль» iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Числові методи та моделювання на еом” для студентів...
Міністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки І контрольні завдання к вивченню дисципліни «Стандартизація, метрологія та контроль» iconМіністерство освіти І науки України Національна металургійна академія України робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни
Робоча програма дисципліни «Комп’ютерна техніка I органiзацiя обчислювальних робіт»
Міністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки І контрольні завдання к вивченню дисципліни «Стандартизація, метрологія та контроль» iconМіністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни
Програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни “Виробництво виливків з чавуну” для студентів заочної форми навчання...
Міністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки І контрольні завдання к вивченню дисципліни «Стандартизація, метрологія та контроль» iconМетодичні вказівки І контрольні завдання к вивченню дисципліни «Стандартизація, метрологія та контроль» для студентів напряму 050401 «Металургія»
«Стандартизація, метрологія та контроль» для студентів напряму 050401 – «Металургія»
Міністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки І контрольні завдання к вивченню дисципліни «Стандартизація, метрологія та контроль» iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія»
Робоча програма, методичні вказівки тa індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей...
Міністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки І контрольні завдання к вивченню дисципліни «Стандартизація, метрологія та контроль» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства енергетична електроніка робоча програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни та контрольні завдання
Енергетична електроніка. Робоча програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни та контрольні завдання (для студентів заочної...
Міністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки І контрольні завдання к вивченню дисципліни «Стандартизація, метрологія та контроль» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства математичні задачі електроенергетики робоча програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни та контрольні завдання
Математичні задачі електроенергетики: робоча програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни та контрольні завдання (для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи