Наказ №1032   Щодо затвердження форми заяви про розгляд інноваційного проекту та форми інноваційного проекту   icon

Наказ №1032   Щодо затвердження форми заяви про розгляд інноваційного проекту та форми інноваційного проекту  
Скачати 419.78 Kb.
НазваНаказ №1032   Щодо затвердження форми заяви про розгляд інноваційного проекту та форми інноваційного проекту  
Сторінка2/4
Дата01.06.2012
Розмір419.78 Kb.
ТипНаказ
1   2   3   4
^

Бізнес-план інноваційного проекту


 

I. Загальні відомості


1.1. Повна і коротка назва інноваційного проекту.

1.2. Пріоритетний напрямок.

(Формулювання пріоритетного напрямку має відповідати одному з пріоритетних напрямів, визначених у Законі України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”).

1.3. Виконавець(ці) проекту.

(Зазначається повна і коротка назви організацій-виконавців, їхні форми власності, код за загальним класифікатором підприємств і організацій (ЄДРПОУ), юридична адреса, телефони, факси, електронні адреси - Е-mail, банківські реквізити, реєстраційні номери в податковій інспекції).

 
^

II. Інноваційні характеристики проекту


2.1. Ключові слова.

(Ключові слова мають визначати: науковий напрямок проекту і/або області застосування; функціональне призначення; характерні риси інноваційного продукту/продукції.  По можливості, однозначні ознаки, що характеризують кінцевий результат проекту за властивостями і областями застосування). 

2.2. Реферат інноваційного проекту.

Інформація має бути структурована по розділах.

Основні розділи реферату:

      назва інноваційного проекту (ІП) та інноваційного продукту/продукції (табл. 1) інноваційна  складова  проекту  на   всіх   стадіях   його виконання;

Назва інноваційного продукту/продукції

Тип (модель)

 

 

      стислий опис ІП;

      відповідність пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки;

      відповідність пріоритетним напрямам соціально-економічного розвитку держави, визначеним законодавчими актами та урядовими рішеннями;

      вирішення проблем загальнодержавного, регіонального або галузевого характеру, що знайшли своє відображення в рішеннях директивних органів;

      основні технічні параметри;

      зміцнення зв'язків між наукою і виробництвом, створення умов для збереження, розвитку і використання вітчизняного науково-технічного потенціалу;

      організаційні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери;

      необхідний обсяг фінансування;

      витрати на реалізацію проекту і термін його окупності;

      фінансово - економічні показники:

 - загальна вартість проекту;

 - у тому числі: (рік, витрати);

 - проведення наукових досліджень;

 - НДР і ДКР;

 - підготовка дослідного виробництва і випуск дослідної партії  інноваційного продукту/продукції;

 - організація промислового виробництва;

      джерела і умови фінансування проекту:

 - власні кошти;

 - заємні кошти;

 - інші;

      обсяги виробництва;

      стислий перелік робіт при створенні інноваційного продукту/продукції (табл. 2);

 

№ п/п

Найменування робіт

Необхідні обсяги фінансування,

тис. грн.

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

Разом

 

      області застосування інноваційного продукту/продукції;

      термін виконання проекту;

      вартість виконання робіт і термін окупності проекту;

      бюджетна і соціальна ефективність проекту;

      сума зборів і відрахувань;

      соціальний ефект:

 - кількість задіяних у проекті робочих місць;

у т.ч. створених додатково;

 - інші види.

 

2.3. Масштаб проекту.

(Міжнародний, загальнодержавний, регіональний, міжгалузевий, галузевий, місцевий з вказівкою підтверджуючих документів). 

      вирішення проблем загальнодержавного, регіонального або галузевого характеру, що знайшли своє відображення в рішеннях директивних органів.

 

2.4. Спрямованість проекту.

(Випуск нових видів продукції, технології і послуг, підвищення якості продукції, продуктивності праці, економія ресурсів, розширення експортних можливостей, заміщення імпортної продукції).

      відповідність змісту проекту необхідності підтримки національного виробника;

      соціальна спрямованість проекту (нові робочі місця, підвищення якості праці, зростання заробітної платні тощо);

      ступінь екологічної безпеки під час виконання проекту.

 

2.5. Ступінь новизни продукту/продукції.

(Не має аналогів у світі, перевищує світовий рівень, не має аналогів в Україні, перевищує рівень вітчизняних аналогів по всіх показниках або частково); патентна захищеність, патентна чистота на потенційних ринках).

      науково - технічний рівень розробки в порівнянні з кращими світовими аналогами.

       наявність прав на інтелектуальну власність, що використовується в проекті та рівень їх захисту.

      рівень захисту прав на інтелектуальну власність, що використовується в проекті.

 

2.6. Опис інноваційного продукту/продукції.

(Довільний текст. Крім того, у додатку можуть бути подані фотографії, схеми та інші пояснювальні матеріали).

Інформація має бути структурована за основними розділами:

       призначення інноваційного продукту/продукції;

       технічні параметри;

       характеристики інноваційного продукту/продукції, у тому числі його новизна ( технологічних та технічних показників, експлуатаційних характеристик і т.п.);

      переваги перед аналогами в країні і за кордоном (порівняльні технологічні, технічні та експлуатаційні характеристики, конкурентоспроможність продукту/продукції на вітчизняному та світовому ринках  (табл. 3).

 

Техніко-економічні показники

(найменування та одиниці виміру)

Найменування аналогів інноваційного продукту/продукції

Найменування інноваційного продукту/продукції

 

1

2

n

 

 

^ Оцінка утворюваного інноваційного продукту/продукції:

      розглядаючи інноваційний продукт/продукцію як системне ціле, зазначити, що є новим у розробці - сама система, її частина або елемент системи;

      зазначити, у чому виявляються нові якості запропонованого продукту/продукції в порівнянні з аналогами.

 

2.8. Можлива область застосування інноваційного продукту/продукції, наявність запитів споживачів.

Можливі області застосування (галузі народного господарства, у котрих можливо застосування, конкретні споживачі, покупці, можливості експорту або заміщення імпорту, партнери по кооперації та ін.).

 

2.9. Перспективи удосконалення продукту/продукції.

^ Зазначити напрямки подальшого удосконалення споживчих властивостей запропонованого продукту/продукції за рахунок поліпшення:

      технологічних та технічних показників;

       експлуатаційних характеристик;

       гарантійного обслуговування і т.п.;

      залучення інших підприємств для розширення випуску;

      організація випуску  матеріалів і комплектуючих, що заміняють імпорт.

^ Зазначити терміни досягнення цих поліпшень.

 

 

III. Оцінка ринків збуту. Конкуренція на ринку.

Стратегія маркетингу.

3.1. Форма реалізації інноваційного продукту/продукції.

Зазначити, у яких формах передбачається реалізація  окремо в Україні і за кордоном (вироби, послуги, програмний продукт, право на використання об'єктів інтелектуальної власності: винахід, промисловий зразок, know-how та ін.).

3.2. Аналіз ринку інноваційного продукту/продукції.

Інформація має бути структурована по основних розділах:

            патентна чистота на потенційних ринках;

(У тому випадку, якщо за тематикою проекту проводилися патентні дослідження, приводяться відомості про ціль досліджень, глибину пошуку, ким проводилися).

            потенційні покупці і плановані обсяги продажів  протягом терміну здійснення проекту по роках (назви фірм або організацій, перший продаж або ні, обґрунтування);

            наявність запитів споживачі, укладених договорів на постачання продукту/продукції;

            аналіз конкурентноздатності (наявність конкурентів, потенційні конкуренти, їх цілі переваги і недоліки конкурентів та їхнього продукту/продукції, наявність компаній – монополістів або таких, що займають домінуючу позицію в сфері, сегментація (розподіл) ринку між конкурентами підприємства);

            конкурентоспроможність продукту/продукції  на вітчизняному та світовому ринках;

            наявність запитів споживачів (табл. 4);

 

№ п/п

Конструктивні особливості

Продукт/продукція

Аналог

продукту/продукції

 

 

 

 

 

            оцінка насиченості ринку, тобто ступеня задоволення потреб потенційних покупців у запропонованому продукті/продукції в Україні і за кордоном:

            потреба ринку - по роках;

            сегмент ринку виконавця;

            сегмент ринку конкурентів;

            у т.ч. за імпортом.

(При цьому необхідно зазначити джерела інформації, на підставі яких робиться аналіз ринку інноваційного продукту/продукції).

 

3.3. Стратегія реалізації інноваційного продукту/продукції.

Інформація має бути структурована по основних розділах:

            ціни (допустима ціна одиниці продукції, ціни на аналогічний продукт/продукцію в країні і за кордоном, гадані зміни ціни, можливість надання знижок при продажі) (табл.5);п/п

Найменування

підприємства

Назва продукту/продукції

Ціна з ПДВ

тис. грн.

тис. дол.

1.

 

 

 

 

            канали розподілу продукту/продукції товарообігу (персональні продажі, посередники).

 

 

3.4. Організація реклами.

 (План рекламних заходів для просування на ринок запропонованого продукту/продукції)

(табл. 6).

 

Види реклами

Частка, %

Реклама в ЗМІ

 

Друкована реклама

 

Реклама в «Internet».

 

Пряма реклама

 

Інші види реклами

 

 

3.5. Сервіс і гарантії.

Інформація має бути структурована по основних розділах:

            сервісне обслуговування після реалізації продукту/продукції;

            надання гарантій після реалізації продукту/продукції.

 

IV. Організаційний план розробки проекту та

організації виробництва інноваційного продукту/продукції

 

4.1. Стан виконання робіт за проектом до моменту його затвердження.

Інформація має бути структурована в такий спосіб( у відсотках до обсягу даного виду робіт) :

            досліджені та обґрунтовані наукові аспекти                                 %;

            досліджені та обґрунтовані технічні аспекти                                %;

            проведено теоретичні та експериментальні дослідження            %;

            розроблено технологію, ескізний і технічний проект                      %;

            розроблено робочу документацію, створено дослідні зразки          %;

            проведено підготовку та освоєння виробництва                             %;

        наявні необхідні права на інтелектуальну власність, know-how       %;

        наявні дозволи екологічного контролю                                                  %;

        проведено соціальні дослідження                                                         %;

        досліджено та обґрунтовано екологічні аспекти проекту                %;

        проведено маркетингові дослідження                                                 %;

        наявність матеріально-технічної бази                                                           %;

        наявність промислових потужностей                                                %;

        наявність необхідного персоналу                                                          %;

        визначене та узгоджене фінансування проекту                                 %;

        визначене та узгоджене місце виконання проекту                             %;

        інші види робіт                                                                                        %.

 

4.2. Календарний план виконання робіт за проектом.

(Інформація має містити відомості про основні етапи, терміни, обсяги та виконавців робіт, по кожному етапу та сумарно, включаючи дату готовності продукції до реалізації) (табл. 7).

 

№ п/п

Найменування робіт, технологій та придбання  технологічного обладнання

Виконавець

Термін


Витрати,

тис. грн.

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Організація виробництва інноваційного продукту/продукції.

Інформація має бути структурована по основних розділах:

       стислий перелік технологічних процесів виготовлення інноваційного продукту/продукції;

        перспективний план капвкладень (табл. 8);

 

 

 

                                                                                                                       (в тис. грн.)

Показники

Всього

Роки

20__

20__

….

n

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Обсяги капіталовкладення на придбання устаткування.

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяги капіталовкладення на виготовлення СТО власними силами.

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяги капіталовкладення в будівництво.

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом капіталовкладень:

 

 

 

 

 

 

 

 

* обґрунтування об'єктів виробництва дослідного, дослідно-промислового і промислового виробництва в рамках проекту

 

        обсяг виробництва, що планується (табл. 9);

                                                                                                                                     (в тис. грн.)

Назва продукту/продукції

Всього

Роки

20__

20__

….

…..

n

 

 

 

 

 

 

 

        опис наявних і необхідних для виробництва продукції устаткування і приміщень;

        кількість і кваліфікація виробничого персоналу (детальні відомості щодо прогнозної потреби прогнозної потреби в кадрах);

        розрахунок потреби в персоналі та заробітній платі (табл.10)

Розрахунок потреби в персоналі та заробітній платі.

                                                                                                                                         (в тис. грн.)

 

Найменування

категорій
Рік200_

200_

...

n

з/п

потреба,
чоловіксередня
заробітна

плата, гривень

витрати на заробітну

плату, гривень

нарахування на заробітну
плату, гривень 

 

 

 

1

Робітники  основного
виробництва 

 

 

 

 

 

 

 

2

Робітники допоміжного
виробництва 

 

 

 

 

 

 

 

3

Спеціалісти і
службовці 

 

 

 

 

 

 

 

4

РАЗОМ

 

 

 

 

 

 

 

 

        необхідна  кооперація при виробництві інноваційного продукту/продукції (організація-співвиконавець, фінансові умови кооперації виробництва інноваційного продукту/продукції) (табл. 11);

 

 

Назва організації

Назва матеріалів, комплектуючих, сировини

Фінансові умови кооперації

1

2

3

 

 

 

        наявність попередніх погоджень із виробником продукту/продукції і з постачальниками по кооперації.

4.4. Постачання матеріалів, устаткування і т. ін. по імпорту для виконання проекту та організації виробництва з розрахунком їхньої потреби.

Інформація має містити дані:

      обладнання та устаткування по імпорту (табл. 12).

 

Рік
Найменування

Код УКТ ЗЕД

Одиниця виміру

Кількість

Вартість

товару,

тис. дол. США

Країна надходження і фірма постачальник

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 
1   2   3   4

Схожі:

Наказ №1032   Щодо затвердження форми заяви про розгляд інноваційного проекту та форми інноваційного проекту   iconМетоди діагностики та оцінювання інноваційного потенціалу підприємства
Діагностика потенціалу інноваційного розвитку і його підсистеми – інноваційного потенціалу – дозволяє оцінити його достатність чи...
Наказ №1032   Щодо затвердження форми заяви про розгляд інноваційного проекту та форми інноваційного проекту   iconДокументи
1. /наказ 711 форми 2014 ост/Наказ_МОН_711_12 06 14_Про затвердження форм_коп_я.doc
Наказ №1032   Щодо затвердження форми заяви про розгляд інноваційного проекту та форми інноваційного проекту   iconФормат опису модуля
Контроль обсягу робіт проекту. Управління часом проекту. Управління вартістю проекту. Управління якістю проекту. Управління персоналом...
Наказ №1032   Щодо затвердження форми заяви про розгляд інноваційного проекту та форми інноваційного проекту   iconПроблеми формування інноваційного потенціалу банків україни
...
Наказ №1032   Щодо затвердження форми заяви про розгляд інноваційного проекту та форми інноваційного проекту   iconНазва проекту Керівник проекту: Терміни виконання проекту 200 201 Виконавці проекту (з оплатою)
Кошти, залучені до виконання (обсяг проектів, які виконувались під керівництвом керівника проекту та/або, де брали участь виконавці...
Наказ №1032   Щодо затвердження форми заяви про розгляд інноваційного проекту та форми інноваційного проекту   iconРішення щодо доцільність реалізації екологічно орієнтованого інноваційного проекту за напрямками прогнозування на етапі бізнес-аналізу
Прокопенко О. В. Прогнозування життєвого циклу екологічних інновацій у системі міжнародного маркетингу / Прокопенко О. В., Школа...
Наказ №1032   Щодо затвердження форми заяви про розгляд інноваційного проекту та форми інноваційного проекту   iconІнноваційний проект це: а план довгострокових фінансових вкладень
Для одержання коректних результатів при проведенні розрахунків ефективності інноваційного проекту не є необхідним
Наказ №1032   Щодо затвердження форми заяви про розгляд інноваційного проекту та форми інноваційного проекту   iconНазва проекту Керівник проекту: Терміни виконання проекту 200 2010 Виконавці проекту (з оплатою)
Переваги отриманих результатів у порівнянні з існуючими зарубіжними та вітчизняними аналогами
Наказ №1032   Щодо затвердження форми заяви про розгляд інноваційного проекту та форми інноваційного проекту   iconІнформація щодо проекту назва інвестиційного проекту Короткий опис та цілі проекту Відповідність пріоритетним напрямам розвитку регіонів( необхідне відмітити #)
Заявка для включення до переліку інвестиційних проектів, що потребують залучення інвестицій
Наказ №1032   Щодо затвердження форми заяви про розгляд інноваційного проекту та форми інноваційного проекту   iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Обговорення стратегії інноваційного прориву та проблем інноваційного розвитку, просування перспективних проектів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи