Правила користування бібліотекою навчального комплексу «Україна гіпаніс» загальні положення icon

Правила користування бібліотекою навчального комплексу «Україна гіпаніс» загальні положення
Скачати 46.09 Kb.
НазваПравила користування бібліотекою навчального комплексу «Україна гіпаніс» загальні положення
Дата27.07.2012
Розмір46.09 Kb.
ТипПравила

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ММІРЛ

Університету «Україна»

кпн Матвієнко Л.П.

_______________

«___»_________2011


ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

БІБЛІОТЕКОЮ НАВЧАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

«Україна – ГІПАНІС» 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Правила користування бібліотекою розроблені відповідно до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" зі змінами та доповненнями, затвердженими Верховною Радою України 16.03.2000 р., "Типових правил користування бібліотеками в Україні", затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України № 319 від 25.05.2001 року і "Типового положення про бібліотеку вищого закладу освіти", затвердженого Міністерством освіти України 30.04.1998 року, які поширюються на заклади освіти підпорядковані Міністерству освіти і науки України. Правила користування бібліотекою затверджуються керівником вищого навчального закладу.

  2. Бібліотека вищого навчального закладу освіти є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом навчального закладу і забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси вузу.

  3. Інформаційні ресурси бібліотеки університету є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.

  4. Користування бібліотекою безкоштовне.^ 2. ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ


2.1. Право користування бібліотекою мають студенти, учні школи і коледжу, професорсько-викладацький склад та працівники структурних підрозділів навчального комплексу «Україна – Гіпаніс». Абітурієнти, представники різних організацій та установ обслуговуються лише в читальних залах.


2.2. Читачі мають право:

- користуватися всіма фондами бібліотеки,

- отримувати в користування літературу в традиційному друкованому та електронному вигляді на абонементах, читальних залах та інших пунктах видачі літератури;

- користуватись всіма видами довідково-бібліографічного апарату: карткового та електронного каталогів та системою картотек,

- а також іншими послугами, що надаються бібліотекою; брати участь у всіх заходах, які проводить бібліотека.

2.3. Бібліотека щорічно проводить перереєстрацію читачів. При перереєстрації читач повинен здати для обліку всю літературу, яку при необхідності він може одержати знову. Читачі які не перереєструвались бібліотекою не обслуговуються.

2.4. Рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії, книжки підвищеного попиту, періодичні видання видаються лише в читальних залах.

2.5. Виносити з читального залу видання без дозволу бібліотекаря забороняється.

  1. Література нічного або абонементу вихідного дня видається під заставу: залікова книжка або вартість видання.
 1. ^ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ
  1. Перед записом у бібліотеку користувач повинен ознайомитись з Правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов’язання їх неодмінного виконання підписом у читацькому формулярі.

  2. Користувач зобов’язаний дбайливо ставитися до всіх творів друку, одержаних із фондів бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни, не виносити літературу з читальних залів, не псувати її.

  3. За затримання документів більш встановленого бібліотекою терміну користувач сплачує пеню. Розмір пені встановлює бібліотека.

  4. При отриманні літератури користувач має ретельно передивитись її і, при виявленні пошкоджень, повідомити працівника бібліотеки, який у свою чергу зобов’язаний зробити на виданні відповідні службові позначки.

  5. Відповідальність за зіпсовану літературу несе користувач, який користувався нею останнім.

  6. Користувач, що завдав бібліотечному фонду збитків, несе матеріальну або адміністративну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

  7. Користувач, що втратив документ з бібліотечного фонду або завдав йому непоправної шкоді, повинен замінити його відповідно таким самим або визнаним працівником бібліотеки рівноцінним. При неможливості замінити його користувач повинен зробити ксерокопію цього видання.

  8. На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки всю отриману літературу.

  9. Студенти, що закінчили вищий навчальний заклад, повинні до отримання диплому повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати обхідного листа на всіх пунктах видачі літератури.

  10. За порушення правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений права користування всіма пунктами видачі літератури на термін, що визначається працівником бібліотеки.

3.11. Користувач комп’ютерного залу повинен дотримуватись правил користування мережею Internet (http:// www.library.tane.edu.ua) та Правил користування електронним читальним залом бібліотеки ММІРЛ «Україна» (додається).


^ 4. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ БІБЛІОТЕКИ

З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ


4.1. Бібліотека вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів своїх читачів, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової та масової інформації; проводить дослідження читацьких потреб та інтересів з метою оптимального їх задоволення.

4.2. Надає користувачам широку інформацію про власні інформаційні ресурси, забезпечує доступ до інших баз даних в Україні і за її межами.

4.3. Поширює серед користувачів знання основ інформатики, бібліотекознавства і бібліографії, прищеплює їм навички роботи з книгою, культури читання тощо; проводить індивідуальні бесіди, консультації та ін.

4.4. Надає читачам методично-практичну допомогу зі складання списків використаної літератури відповідно до діючих стандартів.

4.5. При обслуговуванні користувачів з особливими потребами використовувати різноманітні форми і методи надання інформації: телефон, E-mail,

Бібліотека має право:

4.6. Інформувати адміністрацію університету про порушення користувачами основних вимог користування документами.

4.7. Вимагати від керівництва університету не допускати до сесії студентів-боржників, а також не видавати їм дипломів при наявності заборгованості в бібліотеці.


Директор

бібліотечного комплексу Л.М.Янішевська


Схожі:

Правила користування бібліотекою навчального комплексу «Україна гіпаніс» загальні положення iconПравила користування електронним читальним залом бібліотеки освітнього комплексу «Україна Гіпаніс»
Міністерства культури І мистецтв України №319 від 25. 05. 2001 року І "Типового положення про бібліотеку вищого закладу освіти",...
Правила користування бібліотекою навчального комплексу «Україна гіпаніс» загальні положення iconПерелік концертних заходів, проведених культурним центром
Академічному драматичному театрі за присутності та участі студентів, викладачів, першокурсників, адміністрації навчального комплексу,...
Правила користування бібліотекою навчального комплексу «Україна гіпаніс» загальні положення iconПоложення про формування, зберігання та використання дисертаційного фонду Бібліотеки двнз «кнеу ім. Вадима Гетьмана»
Рське право І суміжні права» №2627-3 від 11. 07. 2001р., «Примірного положення про бібліотеку вищого навчального закладу ііі-іу рівня...
Правила користування бібліотекою навчального комплексу «Україна гіпаніс» загальні положення iconПоложення про Раду молодих учених Стахановського навчального комплексу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Загальні положення
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (далі Рада) створюється з метою об'єднання молодих учених комплексу...
Правила користування бібліотекою навчального комплексу «Україна гіпаніс» загальні положення iconАкція «Подаруй бібліотеці книгу» триває! Минулого року в освітньому комплексі «Україна-Гіпаніс»
Минулого року в освітньому комплексі «Україна-Гіпаніс» було об’явлено акцію «Подаруй бібліотеці книгу». З того часу минув рік. І...
Правила користування бібліотекою навчального комплексу «Україна гіпаніс» загальні положення iconПоложення про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Одеса 2006 І. Загальні положення
Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитках університету, користування цими гуртожитками та їх утримання
Правила користування бібліотекою навчального комплексу «Україна гіпаніс» загальні положення iconПравила проживання в студентських гуртожитках Конотопського інституту Сумду та його структурних підрозділах
В її договір-зобов'язання вноситься опис майна І речей загального користування в кімнаті. Майно для особистого користування, а також...
Правила користування бібліотекою навчального комплексу «Україна гіпаніс» загальні положення iconПравила проживання в студентських гуртожитках Конотопського інституту Сумду та його структурних підрозділах
В її договір-зобов'язання вноситься опис майна і речей загального користування в кімнаті. Майно для особистого користування, а також...
Правила користування бібліотекою навчального комплексу «Україна гіпаніс» загальні положення iconПоложення про студентський гуртожиток Конотопського інституту Сумського державного університету та його структурних підрозділів І. Загальні положення
Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в студентських гуртожитках кі сумду та його структурних підрозділах (далі Заклад),...
Правила користування бібліотекою навчального комплексу «Україна гіпаніс» загальні положення iconПоложення про Конкурс соціальної реклами «Сильна Україна 2009» Загальні положення > Конкурс «Сильна Україна 2009»
Активізації творчої молоді, пошуку молодих талантів та сприяння їхній самореалізації, творчому зростанню
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи