Правила користування електронним читальним залом бібліотеки освітнього комплексу «Україна Гіпаніс» icon

Правила користування електронним читальним залом бібліотеки освітнього комплексу «Україна Гіпаніс»
НазваПравила користування електронним читальним залом бібліотеки освітнього комплексу «Україна Гіпаніс»
Дата27.05.2012
Розмір81.4 Kb.
ТипПравила

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ММІРЛ «Україна»

кпн Л.П.Матвієнко


________________

«____»__________2011 р.


Правила користування

електронним читальним залом бібліотеки

освітнього комплексу «Україна - Гіпаніс»


1. Правила користування електронним читальним залом бібліотеки освітнього комплексу «Україна - Гіпаніс» розроблені відповідно до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" зі змінами та доповненнями, затвердженими Верховною Радою України 16.03.2000 р., "Типових правил користування бібліотеками в Україні", затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України № 319 від 25.05.2001 року і "Типового положення про бібліотеку вищого закладу освіти", затвердженого Міністерством освіти України 30.04.1998 року, які поширюються на заклади освіти підпорядковані Міністерству освіти і науки України.

2. Правила користування електронним читальним залом бібліотеки освітнього комплексу «Україна - Гіпаніс» регламентують загальний порядок обслуговування відвідувачів, права і обов’язки бібліотеки та її користувачів.

3. Користувачі електронного читального залу бібліотеки допускаються до автоматизованих робочих місць тільки у випадку згоди з цими Правилами, що засвідчується підписом у читацькому формулярі. Підпис також свідчить про відповідальність користувача за збереження обладнання та електронних ресурсів.

4. Правила доводяться до відома користувачів шляхом розміщення їх в загальнодоступних місцях, а також на сайті освітнього комплексу «Україна - Гіпаніс». За вимогою користувача йому видається копія цих Правил.

5. Користування електронним читальним залом безкоштовне.


1. Загальні положення


1.1. Електронний читальний зал – приміщення, обладнане автоматизованими робочими місцями для організації доступу до інформаційних систем, що забезпечують створення та зберігання документів у електронному вигляді, з можливістю віддаленного доступу до них, у тому числі в інформаційних мережах (як локальних, так і глобальних). Електронний читальний зал є структурним підрозділом бібліотеки освітнього комплексу «Україна - Гіпаніс».

1.2. Електронний читальний зал організований для самостійної роботи користувачів з метою надання доступу до довідково-бібліографічної, фактографічної та повнотекстової інформації.

1.3. Електронний читальний зал забезпечує доступ до електронного каталогу, базам данних навчальної та науково-методичної літератури, електроному фонду, ресурсам мережі Інтернет, базам данних віддаленого доступу.

1.4. Послуги, що надаються електронним читальним залом, є тільки засобом отримання інформації з науковою і освітньою метою та не можуть бути використані для розваг чи з метою комерції.

1.5. Співробітники електронного читального залу не несуть відповідальність за зміст інформації, отриманої користувачем з джерел відкритого доступу мережі Інтернет.


^ 2. Користувачі, їх права, обов’язки та відповідальність


2.1. Користувачами електронного читального залу бібліотеки освітнього комплексу «Україна - Гіпаніс» можуть бути учні загальноосвітньої школи «Гіпаніс-ЕОС», студенти всіх форм навчання, аспіранти, вчителі, професорсько-викладацький склад, вихователі дитячого садочку «Гранд-Гіпаніс», працівники інституту.


2.2. Користувачі електронного читального залу мають право безкоштовно користуватися основними видами бібліотечно-інформаційних послуг:

- отримувати повну інформацію про склад фонду бібліотеки через систему каталогів, картотек та інших форм бібліотечного інформування;

- користуватися повнотекстовими електронними базами даних;

- використовувати тільки програмне забезпечення, що встановлене на автоматизованих робочих місцях;

- здійснювати копіювання інформації на знімні носії для використання з науковою чи навчальною метою;

- зберігати інформацію тільки у папку «Мои документы». При виключенні автоматизованого робочого місця файл з отриманою інформацією не зберігається;

- знищувати та редагувати тільки особисті файли;

- здійснювати пошук бібліографічної інформації по електронних каталогах бібліотек України та зарубіжних країн, що надаються у вільному доступі в мережі Інтернет;

- отримувати інформацію про режим та умови роботи електронного читального залу;

- звертатися с пропозиціями, зауваженнями к директору бібліотечного комплексу і співробітнику електронного читального залу з питань, що стосуються обслуговування в електронному читальному залі.

2.3. Користувачі електронного читального залу зобов’язані:

- дотримуватися цих Правил та розпорядку роботи електронного читального залу;

- зареєструвати час початку і закінчення користування автоматизованим робочим місцем електронного читального залу у співробітника електронного читального залу в «Журналі реєстрації користувачів»;


- виконувати розпорядження співробітника електронного читального залу;

- використовувати для тимчасового зберігання своїх файлів з необхідною інформацією спеціальну папку («Мои документы»);

- по закінченні користування автоматизованим робочим місцем закривати відпрацьовані програми і документи, користуючись стандартними процедурами виходу;

- повідомляти співробітника електронного читального залу про неполадки та порушення в роботі комп’ютеру, що виникли під час користування. У випадку збою у роботе обладнання і програмного забезпечення з вини користувача відповідальність несе останній зареєстрований за автоматизованим робочим місцем користувач;

- обережно ставитися до майна, технічного та програмного забезпечення, обладнання і носіїв інформації;

- дотримуватися техніки безпеки при роботі в електронному читальному залі;

- роботу на комп'ютері завершити за 15 хвилин до кінця робочого часу бібліотеки.

2.4. Користувачам забороняється:

- знаходитися в електронному читальному залі у верхньому одязі (у верхньому одязі в якості ручної поклажі);

- користуватися автоматизованими робочими місцями без запису в «Журналі реєстрації користувачів» часу початку і закінчення роботи;

- в нарушення законів України отримувати та передавати порнографічну інформацію, заклики до насильства та розпалювання національної, релігійної і расової ненависті чи ворожнечі;

- здійснювати несанкціонований доступ до платних ресурсів мережі Інтернет;

- запускати будь-які власні програми, принесені на знімних носіях інформації чи копійовані з мережі Інтернет;

- підключати до комп’ютера власні периферійні прилади;

- вносити зміни в настройки комп’ютера і програмного забезпечення;

- здійснювати будь-які відключення або переключення живильних кабелів;

- використовувати доступ до мережі Інтернет з метою комерції (разміщення реклами і т. і.), протизаконних (порушення авторських прав і т. і.), неетичних (перегляд сайтів розважального змісту і т. і.) вчинків, а також нанесення збитків або шкоди організаціям та фізичним особам;

- здійснювати відправку знайденої інформації по електронних каналах, подключатися до мережевих відеоігор;

- брати участь в будь-яких видах переговорів в мережі Інтернет;

- розмовляти в електронному читальному залі по мобільному телефону;

- приносити з собою й вживати за автоматизованими робочими місцями харчові продукти і напої.


2.5. Користувачі зобов’язані дотримуватися Правил користування електронним читальним залом бібліотеки освітнього комплексу. Ті, хто порушив їх або заподіяв бібліотеці збиток добровільно компенсують його в розмірі, що визначає адміністрація в кожному окремому випадку, а також несуть іншу відповідальність у випадках, передбачених чинним законодавством.


^ 3. Права і обовязки бібліотеки


3.1. Електронний читальный зал бібліотеки освітнього комплексу у своїй діяльності забезпечує реалізацію прав користувачів, встановлених Правилами користування електронним читальним залом.


3.2. Електронний читальний зал освітнього комплексу обслуговує користувачів згідно Положення про бібліотеку освітнього комплексу, Правил користування бібліотекою, Правил користування електронним читальним залом і графіком роботи бібліотеки, що обумовлений з керівництвом освітнього комплексу.


3.3. Зобов’язання співробітників електронного читального залу:

- інформувати користувачів про всі види послуг, що надаються бібліотекою;

- забезпечувати читачам можливість користування електронним фондом бібліотеки та її довідково-пошуковим апаратом;

- популяризувати свій фонд і послуги, що надаються;

- удосконалювати бібліотечне і інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів, упроваджуючи комп’ютеризацію та передові технології;

- створювати і підтримувати в електронному читальному залі бібліотеки комфортні умови для роботи користувачів.
Схожі:

Правила користування електронним читальним залом бібліотеки освітнього комплексу «Україна Гіпаніс» iconПравила користування бібліотекою навчального комплексу «Україна гіпаніс» загальні положення
Типового положення про бібліотеку вищого закладу освіти, затвердженого Міністерством освіти України 30. 04. 1998 року, які поширюються...
Правила користування електронним читальним залом бібліотеки освітнього комплексу «Україна Гіпаніс» iconПерелік концертних заходів, проведених культурним центром
Академічному драматичному театрі за присутності та участі студентів, викладачів, першокурсників, адміністрації навчального комплексу,...
Правила користування електронним читальним залом бібліотеки освітнього комплексу «Україна Гіпаніс» iconАкція «Подаруй бібліотеці книгу» триває! Минулого року в освітньому комплексі «Україна-Гіпаніс»
Минулого року в освітньому комплексі «Україна-Гіпаніс» було об’явлено акцію «Подаруй бібліотеці книгу». З того часу минув рік. І...
Правила користування електронним читальним залом бібліотеки освітнього комплексу «Україна Гіпаніс» iconПравила проживання в студентських гуртожитках Конотопського інституту Сумду та його структурних підрозділах
В її договір-зобов'язання вноситься опис майна і речей загального користування в кімнаті. Майно для особистого користування, а також...
Правила користування електронним читальним залом бібліотеки освітнього комплексу «Україна Гіпаніс» iconПравила проживання в студентських гуртожитках Конотопського інституту Сумду та його структурних підрозділах
В її договір-зобов'язання вноситься опис майна І речей загального користування в кімнаті. Майно для особистого користування, а також...
Правила користування електронним читальним залом бібліотеки освітнього комплексу «Україна Гіпаніс» iconЗаявка на користування поштовим сервісом академії
Зобов’язуюсь виконувати правила користування електронною поштою, встановлені в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова,...
Правила користування електронним читальним залом бібліотеки освітнього комплексу «Україна Гіпаніс» iconДиректору бібліотеки Київського університету
Прошу здійснити сканування навчальних посібників (статей, підручників, монографій) для подальшого розміщення їх в репозитарії електронної...
Правила користування електронним читальним залом бібліотеки освітнього комплексу «Україна Гіпаніс» iconПравила користування сервером дистанційного навчання тдту визначення термінів, які використовуються в даному документі Правила даний документ
Адміністратор – посадова особа, на яку покладено обов’язки, пов’язані з підтримкою роботи Сервера
Правила користування електронним читальним залом бібліотеки освітнього комплексу «Україна Гіпаніс» iconПравила або умови пошуку на сайті Бібліотеки України
Електронні бібліотеки (науково-інформаційні ресурси мережі Інтернет), електронна адреса
Правила користування електронним читальним залом бібліотеки освітнього комплексу «Україна Гіпаніс» iconПравила або умови пошуку на сайті Бібліотеки України Національні Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Електронні бібліотеки (науково-інформаційні ресурси мережі Інтернет), електронна адреса
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи