Складання списку використаних джерел до наукової роботи та зразки бібліографічного опису icon

Складання списку використаних джерел до наукової роботи та зразки бібліографічного опису
НазваСкладання списку використаних джерел до наукової роботи та зразки бібліографічного опису
Дата27.07.2012
Розмір37.5 Kb.
ТипДиплом

Складання списку використаних джерел до наукової роботи

та зразки бібліографічного опису.


При підготовці до курсової, дипломної, магістерської роботи студент використовує певну кількість літератури і обов’язково складає список використаних джерел. Список є однією з суттєвих частин наукової роботи, відбиває самостійний творчий підхід автора, і тому питанню оформлення такого списку слід приділяти серйозну увагу. За бібліографічним списком, складеним науковцем, можна судити наскільки автор знається в літературі по темі свого дослідження. При складанні такого списку необхідно додержуватись певних правил опису:

  • всі видання наводяться мовою оригіналу;

  • список складається в алфавітному порядку;

  • нумерація наскрізна арабськими цифрами;

  • роботи одного автора перелічуються в хронологічному порядку;

  • особливу увагу необхідно звернути на розділові знаки в описі твору.


До списку входять:

  • офіційні документі, які публікуються від імені державних або громадських організацій;

  • основні праці провідних спеціалістів даної галузі;
    праці авторів, що відбивають усі точки зору на вирішення проблеми;

  • статті з періодичних видань, що свідчать про актуальність теми.


Усі ці документи повинні бути внесенні у список використаних джерел.


Зразки бібліографічного опису документівКниги 1 автора:

Мирошниченко, Е.Г. Николаевский литератор – 2010 [Текст]: Справочник / Е.Г.Мирошниченко - 4-е изд., испр. и доп. - Николаев: Атол, 2010. – 40 с.


Росляков, С.Н. Ольвия: жизнь и смерть цивилизаций [Текст] / С.Н.Росляков. – Николаев: Возможности Киммерии, 2003. – 172 с.


Сергієнко, Л.П. Практикум з психології спорту [Текст]: навч.посібник / Л.П.Сергієнко. – Харків: ОВС, 2008. – 256 с.


Книги 2 авторів:

Нечипоренко, В.Т. Лабораторні роботи з органічної хімії [Текст]: навч.посібник / В.Т.Нечипоренко, Н.І.Новосад. – Миколаїв, 2009. – 72 с.


Шевчук, С.П. Етика та соціальна відповідальність менеджменту [Текст]: навч.посібник / С.П. Шевчук, О.С. Шевчук. - Миколаїв, 2010. - 180 с.

Шеремет, М.К. Я знов читаю та вимовляю [Текст] : посібник для хворих на тяжкі мовленнєві розлади / М.К. Шеремет, Ю.Б. Сорочан. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. - 120 с.


Шклярський, Ю.О. Соціально-економічні основи зайнятості населення України [Текст]: навч.посібник /Ю.О.Шклярський, Д.А.Розуменко. – К.: Ун. «Україна», 2009. – 346 с.


Книги 3 авторів:

Клименко, О.Ф. Інформатика та комп’ютерна техніка [Текст]: навч.-метод.посібник / О.Ф.Клименко, Н.Р.Головко, О.Д.Шарапов: за заг.ред. О.Д.Шарапова. – К.: КНЕУ, 2009. – 543 с.


Матвієнко, Л.П. Культура Південноукраїнського регіону. Питання міжетнічної комунікації [Текст]: навч.посібник / Л.П.Матвієнко, А.Г.Михайлик, О.П.Макаренко; за заг.ред. А.Г.Михайлика. – Миколаїв, 2010. – 322 с.


Книги багатьох авторів:

Українське ділове мовлення [Текст]: підручник / Є.І.Світлична [та ін.] – 2-е вид. – Харків: Золоті сторінки, 2008. – 321 с.


Шлях до майстерності перекладу [Текст]: навч.-метод.посібник для самостійної роботи студентів-перекладачів /А.В.Василевич [та ін.] – Миколаїв: ММІРЛ ВНЗ «Україна», 2007. – 104 с.


Гаркуша, О.М. Управління рекреаційними територіями [Текст]: монографія / О.М.Гаркуша [та ін.]. - Миколаїв: Іліон, 2010. – 236 с.


Книги під назвою:

Основи соціальних знань [Текст]: навч.посібник /під заг.ред. Ю.О.Шклярського. – Миколаїв: КВІТ, 2008. – 440 с.


Освіта Миколаївщини [Текст]: стат.збірник /за заг.ред. З.А.Лук’яненко. – Миколаїв, 2007. – 228 с.


Офіційні видання:

Конституція України. За станом на 15 січня 2008 року [Текст]. – К.: Юр.літ., 2009. – 50 с.


Про вищу освіту: Закон Верховної Ради України від 17.01.2002 № 2984-І [Текст] //Вища освіта в Україні: нормативно-правове регулювання /за заг.ред. А.П.Зайця, В.С.Журавського. –К.: Форум, 2003. – С.175-321 (документ опубліковано у періодичному виданні)


Україна. Закони. Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 [Текст]. – К.: Юр.Інтер, 2005. – 25 с.


Окремий том багатотомного видання:

Матвієнко, Л.П. Психологія та культура ділового спілкування [Текст]: навч.посібник. В 2-х ч. Ч.1 /Л.П.Матвієнко. – Миколаїв, 2000. – 66 с.


Сергієнко, Л.П. Спортивный отбор: теория и практика [Текст]: учебник. В 2-х т. Т.2: Відбір у різні види спорту /Л.П.Сергієнко. - К.: Навчальна книга-Богдан, 2010. - 784 с


Статті з періодичних видань:

Балабан В.П. Реформа судової влади в Україні [Текст] // Закон і бізнес: Бюлетень державної судової адміністрації України. – 2010. – №2. – С. 17-19.


Орлова О.В. Тенденції розвитку культурного туризму в Україні та стратегії управління туристичною діяльністю [Текст] // Гілея: Науковий вісник. - 2010. – Вип.40. – С. 15-23


Електронні видання:

Манн, Ю.В. Мировая художественная культура. ХІХ век. Литература [Электронный ресурс] // Ю.В.Манн, О.В.Стукалова, Е.П.Олесина. – СПб.: Питер, 2007. – 1 эл.диск (CD-ROM)


Сохацька, О.М. Біржова справа [Електронний ресурс]: підручник /О.М.Сохацька. – 2-е вид., перероб.і доп. – Тернопіль: Карт-бланш, 2008. – 632 с.


Ресурс віддаленого доступу:

Маркетинг в Internet. Инструменты руководителя [Электронный ресурс]. – К., 2007. – Режим доступу: http://www.ekniga.com.ua

Схожі:

Складання списку використаних джерел до наукової роботи та зразки бібліографічного опису iconВимоги до оформлення списку літератури Оформлення списку використаної літератури в кваліфікаційній роботі повинно
Дсту гост 1: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». В процесі складання списку...
Складання списку використаних джерел до наукової роботи та зразки бібліографічного опису iconРусскоязычные книги
Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації
Складання списку використаних джерел до наукової роботи та зразки бібліографічного опису iconФорма 23 приклади оформлення бІблІографІЧного опису у списку джерел, Який наводЯть у дисертацІЇ, І списку опублІкованих робІт, Який наводЯть в авторефератІ
move to 0-3488816
Складання списку використаних джерел до наукової роботи та зразки бібліографічного опису iconПриклади оформлення бІблІографІЧного опису у списку джерел, Який наводЯть у дисертацІЇ, І списку опублІкованих робІт, Який наводЯть в авторефератІ
Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського...
Складання списку використаних джерел до наукової роботи та зразки бібліографічного опису iconПриклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, І списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті
Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів: Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського...
Складання списку використаних джерел до наукової роботи та зразки бібліографічного опису iconПриклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, І списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті
Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер з давньогрец. Л. Звонська). — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського...
Складання списку використаних джерел до наукової роботи та зразки бібліографічного опису iconФорма 23 приклади оформлення бІблІографІЧного опису у списку джерел, Який наводЯть у дисертацІЇ, І списку опублІкованих робІт, Який наводЯть в авторефератІ
Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського...
Складання списку використаних джерел до наукової роботи та зразки бібліографічного опису iconФорма 23 приклади оформлення бІблІографІЧного опису у списку джерел, Який наводЯть у дисертацІЇ, І списку опублІкованих робІт, Який наводЯть в авторефератІ
Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського...
Складання списку використаних джерел до наукової роботи та зразки бібліографічного опису iconФорма 23 приклади оформлення бІблІографІЧного опису у списку джерел, Який наводЯть у дисертацІЇ, І списку опублІкованих робІт, Який наводЯть в авторефератІ
Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського...
Складання списку використаних джерел до наукової роботи та зразки бібліографічного опису iconФорма 23 приклади оформлення бІблІографІЧного опису у списку джерел, Який наводЯть у дисертацІЇ, І списку опублІкованих робІт, Який наводЯть в авторефератІ
Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи