Звіт № про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 16. 12. 2010 року Замовник: > Найменування: двнз «Донецький національний технічний університет» icon

Звіт № про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 16. 12. 2010 року Замовник: > Найменування: двнз «Донецький національний технічний університет»
Скачати 68.88 Kb.
НазваЗвіт № про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 16. 12. 2010 року Замовник: > Найменування: двнз «Донецький національний технічний університет»
Дата28.05.2012
Розмір68.88 Kb.
ТипЗвіт

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України

26.07.2010 № 922


ЗВІТ №

про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів

від 16.12.2010 року

1. Замовник:

1.1. Найменування: ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02070826

1.3. Місцезнаходження: Україна, м. Донецьк, Донецька обл., вул. Артема, буд. 58, 83001

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище,

ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail):

^ Троянський Олександр Анатолійович - перший проректор

Україна, 83001, м. Донецьк, Донецька обл., вул. Артема, буд. 58

тел. – факс 8 (062) 304-20-04, tender@donntu.edu.ua

Бончук Олена Олександрівна - начальник договірного відділу

^ Україна, 83001, м. Донецьк, Донецька обл., вул. Артема, буд. 58

тел. – факс 8 (062) 304-20-04, tender@donntu.edu.ua

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за

ЄДРПОУ): Міністерство освіти і науки України,

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00027677


2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: будівництво будівель (будівництво інформаційно-бібліотечного центра)

код 45.21.1

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: будівництво інформаційно-бібліотечного центра


4. Процедура закупівлі: відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про

закупівлю: www.tender.me.gov.ua

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю

(у разі наявності): www.donntu.edu.ua

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого

в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на

веб-порталі Уповноваженого органу: ВДЗ № 40 (428) від 04.10.2010 року оголошення № 34620

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у

відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом): -

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів,

опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та

розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: ВДЗ № 47/19(435/19) від 25.11.2010 року,

оголошення № 06812

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в офіційному

друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі

Уповноваженого органу: ВДЗ № 51 (439) від 15.12.2010 року, оголошення № 45452

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних

міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом): -


6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів:


6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2 (два)

6.2. Найменування:

Учасник 1: Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРСТРОЙМАСТЕР»;

Учасник 2: Товариство з обмеженою відповідальністю «Міське будівництво».


6.3. Ідентифікаційний код

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРСТРОЙМАСТЕР»: код за ЄДРПОУ 32994405;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Міське будівництво»:код за ЄДРПОУ 23979469;

6.4. Місцезнаходження:

^ Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРСТРОЙМАСТЕР»:

м. Донецьк, Донецька обл., пр. Ілліча, 102, 83059

Товариство з обмеженою відповідальністю «Міське будівництво»:

м. Донецьк, Донецька обл., вул. Доменна, 29, 83086


7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:


7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 04.11.2010 р. до 10-00

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 04.11.2010 р. об 11-00

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2 (два)

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури

двоступеневих торгів): -

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРСТРОЙМАСТЕР»: 32 573 122,80 грн.;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Міське будівництво»:31 474 834,80 грн.;

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення: -


8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:


8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 31 474 834,80 грн.;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 32 573 122,80 грн.;

номер 2 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 31 474 834,80 грн.;

Словами: Тридцять один мільйон чотириста сімдесят чотири тисячи вісімсот тридцять

чотири грн. 80 коп.

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 22.11.2010 р.


9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:


9.1. Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Міське будівництво»

9.2. Ідентифікаційний код: 23979469

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної особи), телефон,

телефакс: м. Донецьк, Донецька обл., вул. Доменна, 29, 83086 ,телефон/факс 062-345-77-36


10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна:

Дата: 09.12.2010 р.

Ціна: 31 474 834,80 грн.


11. Підстави прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце). -


12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися: -


12.1. Дата прийняття рішення: -

12.2. Причини: -


13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством

вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям

відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону,

із зазначенням відповідних підстав:


13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників

кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим

законодавством вимогам: Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРСТРОЙМАСТЕР»,

^ Товариство з обмеженою відповідальністю «Міське будівництво».

13.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників

кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають

встановленим законодавством: -

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

^ Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРСТРОЙМАСТЕР», Товариство з обмеженою

відповідальністю «Міське будівництво» - обставини щодо відмови в участі у процедурі закупівлі не

встановлені.

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава

(перелік підстав) для кожного такого учасника: -


14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на підставі наступних критеріїв:

  • ціна, гарантійне обслуговування, строк виконання.15. Склад комітету з конкурсних торгів:Бончук О.О.

начальник договірного відділу, постійний член

комітету з конкурсних торгів


Багрова Н.В.

зам. проректора із АГР, заступник голови

комітету з конкурсних торгів


Бауліна М.Г.

бухгалтер, постійний член,

комітету з конкурсних торгів


Гончарова Ж.В.

заст. нач. юридичного відділу, постійний член

комітету з конкурсних торгів
16
Голова комітету з конкурсних торгів,

перший проректорО.А. Троянський

(посада, прізвище, ініціали) (підпис, М. П.) 


Схожі:

Звіт № про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 16. 12. 2010 року Замовник: > Найменування: двнз «Донецький національний технічний університет» iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №1 від 07. 12. 2010 р. Замовник: > Найменування. Національний фармацевтичний університет > Ідентифікаційний код за єдрпоу. 02010936

Звіт № про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 16. 12. 2010 року Замовник: > Найменування: двнз «Донецький національний технічний університет» iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів n 4 від 11. 10. 2011 року Замовник: > Найменування
Місцезнаходження. Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська,181, 95493
Звіт № про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 16. 12. 2010 року Замовник: > Найменування: двнз «Донецький національний технічний університет» iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів n 3 від 25. 07. 2011 року Замовник: > Найменування
Місцезнаходження. Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська,181, 95493
Звіт № про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 16. 12. 2010 року Замовник: > Найменування: двнз «Донецький національний технічний університет» iconЗвіт №13 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 10. 04. 2014р д Замовник

Звіт № про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 16. 12. 2010 року Замовник: > Найменування: двнз «Донецький національний технічний університет» iconЗвіт №15 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 16. 06. 2014р. Замовник

Звіт № про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 16. 12. 2010 року Замовник: > Найменування: двнз «Донецький національний технічний університет» iconЗвіт про результати проведення процедури відкритих торгів №4 від 08. 08. 2011 р. Замовник: Найменування. Вінницький національний технічний університет
move to 0-184419
Звіт № про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 16. 12. 2010 року Замовник: > Найменування: двнз «Донецький національний технічний університет» iconОголошення про проведення відкритих торгів Замовник: Найменування: двнз «Донецький національний технічний університет»
Найменування предмета закупівлі: послуги з видалення твердих відходів, код 90. 00. 2
Звіт № про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 16. 12. 2010 року Замовник: > Найменування: двнз «Донецький національний технічний університет» iconОголошення про проведення відкритих торгів Замовник: Найменування: двнз «Донецький національний технічний університет»
Найменування предмета закупівлі: послуги з видалення твердих відходів, код 90. 00. 2
Звіт № про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 16. 12. 2010 року Замовник: > Найменування: двнз «Донецький національний технічний університет» iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №11 від 03. 08. 2012 року
move to 1913-1942
Звіт № про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 16. 12. 2010 року Замовник: > Найменування: двнз «Донецький національний технічний університет» iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №10 від 09. 04. 2012 року
move to 1913-1956
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи