Бібліотека проблеми та пріоритети регіонального розвитку в україні й за кордоном icon

Бібліотека проблеми та пріоритети регіонального розвитку в україні й за кордоном
НазваБібліотека проблеми та пріоритети регіонального розвитку в україні й за кордоном
Сторінка1/7
Дата24.06.2012
Розмір0.94 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

БІБЛІОТЕКА


ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ Й ЗА КОРДОНОМ

[2000 – 2008)


БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК


Харків

ХНАМГ

2008


УДК 016:332.12

ББК 91.9:65.04

П 78


Укладачі: Н.О.Рибакова,

О.М.Науменко,

Н.Б.Давидова


П 78 Проблеми та пріоритети регіонального розвитку в Україні й за кордоном (2000 – 2008 рр.) [Текст] : бібліогр. покажчик / Харк. нац. акад. міського госп-ва; уклад.: Н.О.Рибакова, О.М.Науменко, Н.Б.Давидова. – Х.: ХНАМГ, 2008. – 61 с.

ЗМІСТ


Передмова…………………………………………………………………………….4

Загальні питання……………………………………………………………………..5

Політика регіонального розвитку…………………………………………….…...13

Державне регулювання і управління регіональним розвитком…………………15

Актуальні проблеми регіональної економіки…………………………………….18

Місцеві фінанси як система………………………………………………………..24

Регіональна промислова політика…………………………………………………27

Продуктивні сили в регіонах……………………………………………………....28

Підприємництво в регіоні………………………………………………………….30

Інвестиційна діяльність на регіональному рівні………………………………….32

Інноваційна діяльність регіонів……………………………………………………38

Соціально-економічний розвиток регіонів: проблеми і перспективи…………..43

Аграрна політика регіонів…………………………………………………………49

Житлово-комунальне господарство регіонів…………………………………..…50

Євросоюз та регіональна політика України………………………………………51

Регіональна економіка за кордоном………………………………………….…....52

Іменний покажчик………………………………………………………………….54

ПЕРЕДМОВА


Після розпаду СРСР проблема ефективної регіоналізації економіки „нових незалежних країн” та інших держав Європи і світу постала з особливою остротою.

Україні, як і іншим країнам, що вийшли з Союзу, потрібні розробка і здійснення принципово нової регіональної стратегії і тактики. Країнам світу також необхідно виробити нове ставлення до України, яка повинна стати рівноправним партнером при вирішенні важливих для світового товариства питань, тобто вийти на транснаціональний рівень. Але це можливо лише тоді, коли вся країна буде діяти як єдиний, активно функціонуючий організм, який може не тільки ставити глобальні цілі розвитку, але й дотримуватись їх, гнучко реагуючи на постійні зміни в навколишньому середовищі.

Таким чином, розвиток країни безпосередньо пов’язаний з розвитком ії регіонів – чим більше організовані й самостійні у прийнятті рішень будуть регіони, тим більше можливостей отримує країна для представництва на світовому ринку.

Тому в умовах перехідного періоду формування держави Україна повинна прагнути до розвитку сучасної регіональної політики.

Президентом та Урядом України затверджено ряд правових актів про державну стратегію регіонального розвитку на період до 2015 року.

Даний науково-допоміжний покажчик ознайомить вас з основними напрямками регіональної політики і економіки в Україні та за кордоном. У ньому представлені книги, статті з періодичних видань, науково-технічного збірника «Коммунальное хозяйство городов», автореферати дисертацій. Матеріали подано мовою оригіналу за ГОСТом „Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складення” (ГОСТ 7.1- 2003, IDT: ДСТУ ГОСТ 7.1- 2006).

Матеріал покажчика розташований за розділами, у межах розділів – за абеткою авторів та назв творів. Хронологічні межі відбору матеріалів – 2000-2008 роки. Загальна кількість джерел – 664. Пошук закінчено в жовтні 2008 року. Для зручного користування укладено іменний покажчик.

Видання адресоване викладачам, аспірантам та студентам академії.

^ ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ


1. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року [Текст]: затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 р. № 1001 // Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України: Зібрання законодавства України. – 2006. – № 36. – С. 5 – 87.

2. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року [Текст]: постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 р. № 1001 // Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України: Зібрання Законодавства України. – 2006. – № 36. – С. 5.

3. Про затвердження плану заходів на 2008 рік Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 р. [Текст]: розпорядження Кабінету Міністрів від 19.09.2007 р. № 745-р // Збірник урядових нормативних актів України. – 2008. – № 17. – С. 95.

4. Про стимулювання розвитку регіонів [Текст]: закон України від 8 вересня 2005 р. № 2850-IV // Офіційний вісник України. – 2005. – № 40. – С. 25 – 30.

5. Адміністративно-територіальний устрій та сталий розвиток регіону (концептуальні основи та методологія) [Текст] / В. М. Бабаєв, Л. Л. Товажнянський, М. Д. Годлевський та ін. – Х.: НТУ”ХПІ”, 2006. – 316 с.

6. Артеменко, В. Основи вимірювання регіонального розвитку з використанням концепції якості життя [Текст] / В. Артеменко // Регіональна економіка. – 2003. – № 2. – С. 133 – 142.

7. Асадчев, В. Підходи до визначення податкового потенціалу регіону [Текст] / В. Асадчев // Економіст. – 2002. – № 7. – С. 94 – 95.

8. Баган, О. Регіони України [Текст] / О. Баган // Визвол. шлях. – 2006. – Річник 59, кн. 2. – С. 12 – 19.

9. Байцим, В. Ф. Механізм формування стратегічних цілей програм (проектів) розвитку регіонів та територій [Текст] / В. Ф. Байцим // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 10. – С. 227 – 237.

10. Бакушевич, І. В. Регіональні особливості діяльності інтегрованих корпоративних структур [Текст] / І. В. Бакушевич, О. А. Сороківська // Регіональна економіка. – 2005. – № 3. – С. 34 – 41.

11. Барановський, М. О. Репресивність регіонів Полісся: методики визначення, конкретні результати, чинники формування [Текст] / М. О. Барановський // Регіональна економіка. – 2007. – № 1. – С. 116 – 127.

12. Безугла, В. Аналіз конкурентоспроможності регіонів України [Текст] / В. Безугла // Регіональна економіка. – 2004. – № 4. – С. 64 – 68.

13. Безугла, В. О. Інтегральна оцінка конкурентоспроможності регіонів України [Текст] / В. О. Безугла // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып.70. – С. 53 – 60. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1291/

14. Безугла, В. О. Основи формування конкурентоспроможності регіонів України (на прикладі Полтавського регіону) [Текст]: автореф. дис....канд. екон. наук: 08.10.01 / Безугла Вікторія Олександрівна; Харківська нац. акад. міського господарства. – Х., 2006. – 21 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/279/

15. Бережна, І. Ризики регіонального розвитку та їх вплив на формування компонентної структури регіону ( на матеріалах АР Крим) [Текст] / І.Бережна // Регіональна економіка. – 2004. – № 2. – С. 126 – 132.

16. Бережная, И. В. Типология регионов, как основной аспект регионалистики [Текст] / И. В. Бережная, О. Д. Стефанюк // Экономика и управление. – 2007. – № 2. – С. 81 – 86.

17. Бистрякова, Ю. І. Особливості процесу системної організації регіонів в України [Текст] / Ю. І .Бистрякова // Продуктивні сили і регіональна економіка. – 2006. – Ч. 1. – С. 35 – 41.

18. Білоконь, Ю. М. Першочергові завдання удосконалення методики проектування регіонів України у сучасних умовах [Текст] / Ю. М. Білоконь // Будівництво України. – 2003. – № 5. – С. 6 – 7.

19. Благун, І. С. Моделювання стратегій розвитку регіону [Текст] / І. С. Благун, О. О. Солтисік // Регіональна економіка. – 2004. – № 4. – С. 105.

20. Благун, І. С. Проблемні питання розробки моделі сталого розвитку [Текст] / І. С. Благун, О. О. Солтисік // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 10. – С. 160 – 166.

21. Бубенко, П. Т. Новая модель регионального (территориального) развития [Текст] / П. Т. Бубенко // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып.70. – С. 6 – 17. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1279/

22. Букреєва, І. В. Регіональний аспект ринкової інфраструктури [Текст] / І. В. Букреєва // Держава та регіони. – 2005. – № 6. – С. 31 – 34. – (Серія „Економіка та підприємництво”).

23. Быстряков, И. Межрегиональная интеграция – шаги к обеспечению стабильного развития Украины [Текст] / И. Быстряков, В. Пылыпив // Экономика Украины. – 2008. – № 6. – С. 94 – 95.

24. Быстряков, И. Системные проблемы муниципального регионального пространства в Украине [Текст] / И. Быстряков // Экон. часоп. XXI. – 2006. – № 7/8. – С. 46 – 50.

25. Вавдіюк, Н. С. Діагностика забезпечення економічної безпеки держави на регіональному рівні [Текст]: автореф. дис....канд. екон. наук: 08.10.01 / Вавдіюк Наталія Степанівна; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2005. – 20 с.

26. Варналій, З. Актуальні проблеми зміцнення потенціалу регіонів України [Текст] / З. Варналій // Банківська справа. – 2004. – № 2. – С. 71 – 84.

27. Василенко, В. Н. Базовые методологические посылки экономической диагностики развития регионов [Текст] / В. Н. Василенко // Прометей. – 2007. – № 2. – С. 60 – 65.

28. Василенко, В. Н. К вопросу о необходимости применения экономической диагностики развития территорий (регионов) [Текст] / В. Н. Василенко, А. И. Благодарный, М. Г. Слоква // Економіка та право. – 2007. – № 1. – С. 79 – 85.

29. Василенко, В. Методология экономической диагностики регионов [Текст] / В. Василенко // Экономика Украины. – 2008. – № 9. – С. 4 – 17.

30. Ветрова, Н. М. Особенности определения уровня деловой активности региона на примере АР Крым [Текст] / Н. М. Ветрова, Г. А. Штофер // Экономика и управление. – 2007. – № 3. – С. 12 – 16.

31. Громоздова, Л. В. Організаційно-економічні методи управління розвитком регіону [Текст]: автореф. дис....канд. екон. наук: 08.10.01 / Громоздова Лариса Василівна; Харківська держ. акад. міського господарства. – Х., 2004. – 21 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/255/

32. Дармогрей, В. І. Механізм стратегічного планування ресурсного забезпечення комплексного розвитку регіону [Текст] / В. І. Дармогрей // Формування риночних відносин в Україні. – 2006. – № 7. – С. 122 – 128.

33. Денисов, Ю. Регіональний дискурс: сутність, еволюція, перспективи розвитку [Текст] / Ю. Денисов, Л. Савельєв, Л. Шевчук // Регіональна економіка. – 2003. – № 1. – С. 179 – 185.

34. Довгий, С. О. Інформаційно-аналітичні складові у сфері раціонального природокористування у регіонах України [Текст] / С.О.Довгий, О. М. Трофимчук, Ю. Т. Черепін // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 6. – С. 174 – 179.

35. Долішній, М. Основи регіоналізації: концептуальний підхід [Текст] / М. Долішній, С. Злупко // Регіональна економіка. – 2003. – № 3. – С. 7 – 17.

36. Драгунова, Т. Особливості сучасного формування і розвитку наукового потенціалу України в регіональному вимірі [Текст] / Т. Драгунова, І. Майданік // Україна: аспекти праці. – 2007. – № 6. – С. 35.

37. Дубінцев, В. П. Розробка планових завдань для регіонального оператора ринків товарів стратегічного призначення [Текст] / В. П. Дубінцев, О. А. Коваль // Держава та регіони. – 2006. – № 3. – С. 90 – 92. – (Серія „Економіка та підприємництво”).

38. Ерофеев, Ю. В. Проблемы организации социально-гигиенического мониторинга на региональном уровне [Текст] / Ю. В. Ерофеев, Е. Л. Овчинникова // Здоровье населения и среда обитания: информац. бюллетень. – 2006. – № 10. – С. 37 – 41.

39. Жарова, Л. В. Регіональні особливості сталого розвитку Автономної Республіки Крим [Текст]: автореф. дис...канд. екон. наук: 08.10.01 / Жарова Любов Валеріївна; Нац. акад. наук. – К., 2004. – 20 с.

40. Жук, М. В. Альтернативи регіонального розвитку в Україні в контексті інтеграції у світове господарство [Текст] / М. В. Жук // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 12. – С. 102.

41. Заставний, Ф. Депресивні регіони України: аналіз, оцінка, проблеми [Текст] / Ф. Заставний // Регіональна економіка. – 2005. – № 1. – С. 76 – 90.

42. Злупко, С. Основи регіонології: концептуальний підхід [Текст] / С. Злупко // Вісник НАН України. – 2004. – № 11. – С. 12 – 25.

43. Злупко, С. М. Регіони України у Світлі реалій сьогодення [Текст] / С. М. Злупко // Регіональна економіка. – 2005. – № 4. – С. 183.

44. Злупко, С. М. Регіонологія – наукова основа формування регіональних суспільних систем [Текст] / С. М. Злупко // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональні суспільні системи: ресурси і механізми ефективного управління. – 2006. – Вип. 2. – С. 4 – 20.

45. Іщенко, Г. Основи регіонального розвитку [Текст] / Г. Іщенко, І. Нагребецька // Урядовий кур’єр. – 2007. – № 10. – 19 січня. – С. 5.

46. Ищенко, Т. В. Новая программа и концепция системного эффективного развития городов и регионов [Текст] / Т. В.Ищенко // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып.73. – С. 70 – 78. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1810/

47. Іщенко, Т. В. Регіональні особливості ефективного розвитку міських комплексів України (на прикладі м. Харкова) [Текст]: автореф. дис....канд. екон. наук: 08.10.01 / Іщенко Тетяна Владленівна; Харківська нац. акад. міського господарства. – Х., 2006. – 20 c. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/6145/

48. Калітієвська, Л. А. Програмне управління регіональними ринками [Текст] / Л. А. Калітієвська // Економіка та держава. – 2007. – № 5. – С. 66 – 68.

49. Керецман, В. Ю. До проблеми інформаційного забезпечення [Текст] / В. Ю. Керецман // Статистика України. – 2004. – № 2. – С. 34 – 37.

50. Керецман, В. Становлення регіоналістики: окремі етапи [Текст] / В. Керецман // Управління сучасним містом. – 2004. – № 2-3. – С. 23.

51. Князєв, С. І. Проблеми та особливості удосконалення територіальної організації регіональних продовольчих комплексів в Україні [Текст] / С. І. Князєв // Економіка та право. – 2007. – № 1. – С. 10 – 13.

52. Коленда, Н. В. Стратегії розвитку і реалізації потенціалу регіональних рекреаційних систем [Текст] / Н. В. Коленда // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 5. – С 102 – 110.

53. Колесник, В. І. Механізми формування системи моніторингу регіональних ситуацій [Текст] / В. І. Колесник // Статистика України. – 2007. – № 1. – С. 52.

54. Колесник, В. И. Регион как объект статистического изучения [Текст] / В. И. Колесник // Экономика Крыма. – 2007. – № 19. – С. 30 – 35.

55. Кравченко, Н. О. Методика оцінювання потенціалу ефективного функціонування та територіальної організації рекреаційного господарства регіону [Текст] / Н. О. Кравченко // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 12. – С. 172 – 179.

56. Крюков, О. Інституалізація регіональних еліт України [Текст] / О. Крюков // Вісник нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2006. – № 1. – С. 273 – 278.

57. Кушнір, С. Стратегія регіонального розвитку [Текст] / С. Кушнір // Обрій. – 2006. – № 34. – С. 3.

58. Кушнірецька, О. В. Регіональні особливості функціонування гідроенергетики України [Текст] / О. В. Кушнірецька // Регіональна економіка. – 2005. – № 3. – С. 194.

59 Леонтьева, Ю. Ю. Стратегический маркетинг региональной дестинации [Текст] / Ю. Ю. Леонтьева // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 78. – С. 123 –128. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/565/

60. Масловська, Л. Регіональний аспект трансформації природокористування у контексті сталого розвитку: економічні проблеми природокористування [Текст] / Л. Масловська // Економіка України. – 2002. – № 2. – С. 64 – 68.

61. Масловська, Л. Теоретико-методологічний підхід до оцінки пропорційності збалансованості регіонального розвитку України [Текст] / Л. Масловська // Регіональна економіка. – 2005. – № 1. – С. 90 – 95.

62. Матвієнко, П. Узагальнююча оцінка розвитку регіонів [Текст] / П. Матвієнко // Економіка України. – 2007. – № 5. – С. 26 – 35.

63. Миценко, І. Концептуальні засади безпеки життєдіяльності в регіоні [Текст] / І. Миценко // Регіональна економіка. – 2004. – № 1. – С. 108 – 116.

64. Моделі адміністративно-територіальної реформи в Україні [Текст] // Економічний часопис в Україні XXI. – 2008. – № 1-2. – С. 35 – 38.

65. Молодцов, О. Джерела, умови, чинники формування нового регіоналізму як сучасної парадигми місцевого та регіонального розвитку: досвід для України [Текст] / О. Молодцов // Управління сучасним містом. – 2005. – № 3-4. – С. 36.

66. Муштай, В. А. Загальна оцінка продовольчої стійкості регіону [Текст] / В. А. Муштай, О. В. Шумкова // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 12. – С. 120.

67. Мущинська, Н. Ю. Регіональні особливості зниження рівня тінізації економіки [Текст]: автореф. дис....канд. екон. наук: 08.00.05 / Мущинська Наталя Юріївна; Харківська нац. акад. міського господарства. – Х., 2008. – 20 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/6142/

68. Нагорна, Л. Феномен регіоналізму і національна ідентичність в Україні: історичні витоки [Текст] / Л. Нагорна // Регіональна історія України. – 2007. – Вип.1. – С. 107 – 122.

69. Нікіфоров, П. О. Чинники активізації транскордонного співробітництва в регіоні [Текст] / П. О. Нікіфоров, Н. А. Чемісова // Регіональна економіка. – 2007. – № 1. – С.35 – 43.

70. Новоселов, А. С. Теоретические аспекты исследования региональных рынков [Текст] / А. С. Новоселов // Регион: экономика и социология. – 2008. – № 3. – С. 3 – 22.

71. Олейник, П. П. Создание региональных норм продолжительности строительства зданий и сооружений [Текст] / П. П. Олейник // Промышленное и гражданское строительство. – 2007. – № 10. – С. 56.

72. Орищин, Т. М. Про напрямки формування регіональної програми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків суб’єктів господарювання Івано-Франківської області [Текст] / Т. М. Орищин, Д. Б. Долішній // Регіональна економіка. – 2007. – № 2. – С. 125 – 130.

73. Остапенко, І. Щодо регіонального адміністрування податків [Текст] / І Остапенко, Т. Науменко // Економіст. – 2007. – № 7. – С. 54 – 55.

74. Павліха, Н. В. Ефективне використання природно-ресурсного потенціалу як чинник оптимізації просторового розвитку регіонів [Текст] / Н. В. Павліха // Регіональна економіка. – 2004. – № 3. – С. 275.

75. Павліха, Н. В. Концептуальні засади просторового облаштування територій у контексті забезпечення їх сталого розвитку [Текст] / Н. В. Павліха // Регіональна економіка. – 2004. – № 4. – С. 95.

76. Павлов, В. Регіональні особливості формування ринку комерційної нерухомості [Текст] / В. Павлов, Н. Ліповська // Регіональна економіка. – 2006. – № 1. – С. 191 – 199.

77. Пєвцов, Г. В. Загрози та шляхи забезпечення інформаційної безпеки регіону [Текст] / Г. В. Пєвцов, О. М. Черкасов, Д. С. Назаренко // Теорія та практика державного управління. – 2007. – Вип.2. – С. 25 – 31.

78. Песцов, С. К. Регионализм: история развития и роль в глобализирующем мире [Текст] / С. К. Песцов // Вестник Санкт-Петербургского университета. – 2006. – Вып. 2. – С. 179 – 186.

79. Петкова, Л. О. Теоретико-методологічні засади економічного зростання в Україні [Текст]: [регіональні аспекти]: автореф. дис....докт. екон. наук: 08.10.01 / Петкова Леся Омелянівна; Рада по вивченню продуктивних сил України НАНУ. – К., 2006. – 40 с.

80. Підлісна, О. А. Стан та перспективи розвитку регіонів України: методи оцінки ефективності територіальних утворень [Текст] / О. А. Підлісна // Регіональна економіка. – 2007. – № 1. – С. 104 – 116.

81. Пойченко, А. М. Досвід наукового супроводження регіональних перетворень [Текст]: [Причорноморський регіон] / А. М. Пойченко, В. М. Кривцова, С. А. Попов // Теорія та практика державного управління. – 2006. – Вип.3. – С. 82 – 89.

82. Реєнт, О. Соборність та проблеми специфіки регіонів України [Текст]: [теоретико-методологічні засади] / О. Реєнт // Регіональна історія України. – 2007. – Вип. 1. – С. 91 – 106.

83. Розвиток регіонів України власними силами як одна з пріоритетних стратегій Промінвестбанку [Текст] // Обрій. – 2006. – № 7. – С. 5.

84. Розвиток регіону в умовах глобалізації [Текст] / В. І. Торкатюк, М. М. Добкін, Н. В. Бібік та ін. // Коммунальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 78. – С. 3 – 10. – (Серия „Экономические науки”). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/541/

85. Семиноженко, В. П. Новий регіоналізм [Текст] / В. П. Семиноженко, Б. М. Данилишин. – К.: Наукова думка, 2005. – 160 с.

86. Семко, Т. В. Конкурентоспроможність регіону в системі циклічного характеру економічного розвитку [Текст] / Т. В. Семко, В. О. Безугла // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2005. – Вып.61. – С. 111 – 118. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2271/

87. Семко, Т. В. Місцеві податки і збори як складові податкової системи [Текст] / Т. В. Семко, М. В. Малько // Регіональні перспективи. – 2003. – № 9-10. – С. 20.

88. Семко, Т. В. Формування синергетичного підходу дослідження регіональних економічних систем [Текст] / Т. В. Семко, О. М. Яріш // Економіка і регіон. – 2008. – № 2. – С. 16 – 18.

89. Соболь, О. Забезпечення суспільного визначення позитивного іміджу регіону [Текст] / О. Соболь, І. Коломієць // Регіональна економіка. – 2006. – № 1. – С. 77 – 83.

90. Сонько, С. П. Сучасна модифікація теорії економічного районування [Текст] / С. П. Сонько // Регіональна економіка. – 2005. – № 3. – С. 7 – 18.

91. Сторонянська, І. Чинники дезінтеграції регіонів України та шляхи формування моделі внутрідержавної міжрегіональної інтеграції [Текст] / І. Сторонянська // Регіональна економіка. – 2004. – № 2. – С. 79 – 86.

92. Студенніков, І. Регіоналістика і регіонознавство [Текст]: [проблеми методології та категоріального апарату] / І Студенніков // Регіональна історія України. – 2007. – Вип. 1. – С. 67 – 78.

93. Тарангул, Л. Развитие регионов Украины [Текст] / Л. Тарангул // Экономика Украины. – 2008. – № 7. – С. 92 – 93.

94. Тищенко, О. П. Методологічні основи формування реалізації сучасної стратегії регіонального розвитку України [Текст] / О. П. Тищенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – Вип. 12. – С. 122 – 127.

95. Ткаченко, Р. О. Дослідження факторів формування регіонального ринку житла [Текст] / Р. О. Ткаченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – Вип. 10. – С. 126 – 130.

96. Торкатюк, В. І. Розвиток регіону в умовах глобалізації [Текст] / В. І. Торкатюк, М. М. Добкін, Н. В. Бібік // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып.78. – С. 3 – 10. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/541/

97. Троян, В. Л. Окремі підходи до типології регіональних господарських систем [Текст] / В. Л. Троян, Н. О. Кравченко // Продуктивні сили і регіональна економіка. – 2006. – Ч. 1. – С. 42 – 46.

98. Уліганинець, Г. П. До питання про сутність ресурсного регіону [Текст] / Г. П. Уліганинець // Економіка і держава. – 2007. – № 9. – С. 20.

99. Ушаков, А. А. Социально-гигиенический мониторинг: формирование региональной нормативной и правовой базы в новых условиях работы [Текст] / А. А. Ушаков // Здоровье населения и среда обитания: информац. бюллетень. – 2006. – № 10. – С. 23 – 27.

100. Фісун, І. В. Формування ринку страхування життя на регіональному рівні в Україні [Текст] / І. В. Фісун // Регіональна економіка. – 2007. – № 3. – С. 98.

101. Фісун, К. А. Процес планування стратегічного напрямку регіону з урахуванням механізмів реалізації системи керування по цілях [Текст] / К. А. Фісун // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – Вип. 5. – С. 113 – 118.

102. Фисун, К. А. Система выбора вариантов реализации программы в сфере проектирования инфраструктуры регионов [Текст] / К. А. Фисун // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып.78. – С. 100 – 109. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронний ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/562/

103. Фурашев, В. Механізми формування ставлення громадян до ідеї євроатлантичної інтеграції в регіонах України [Текст] / В. Фурашев // Економічний часопис XXI. – 2008. – № 7-8. – С. 27 – 28.

104. Харазішвілі, Ю. М. Методологічні засади інтегральної оцінки діяльності регіонів [Текст] / Ю. М. Харазішвілі // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – Вип.10. – С. 131 – 136.

105. Хоменко, Я. В. Сучасні підходи у регіональній діагностиці [Текст] / Я. В. Хоменко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 9. – С. 108.

106. Черторижський, В. Регіональна екологічна політика в умовах глобалізації [Текст] / В. Черторижський // Регіональна економіка. – 2004. – № 2. – С. 167 – 173.

107. Чурилов, Н. Н. Методологические и методические проблемы выделения и описания регионов Украины [Текст] / Н. Н. Чурилов // Маркетинговые исследования в Украине. – 2006. – № 1. – С. 20.

108. Шахнова, В. М. Геоінформаційні системи у регіональному розвитку та будівництві [Текст] / В. М. Шахнова, В. П. Зубко // Будівництво України. – 2007. – № 7. – С. 8 – 11.

109. Шишков, Ю. Отечественная теория региональной интеграции: опыт прошлого и взгляд в будущее [Текст] / Ю. Шишков // Мировая экономика и международные отношения. – 2006. – № 4. – С. 54

110. Шмиголь, Н. М. Моделювання розвитку регіону на основі моделей міжгалузевого балансу [Текст] / Н. М. Шмиголь, О. В. Слатнікова // Держава та регіони. – 2007. – № 3. – С. 252 – 254. – (Серія „Економіка та підприємництво”).

111. Шніпко, О. С. Тактична безпека регіонів: концепція діагностики прихованих резервів [Текст] / О. С. Шніпко // Проблеми і перспективи розвитку банківській системи України. – 2006. – Т. 16. – С. 69 – 79.

112. Шульц, С. Л. Методологічні підходи до типології регіональних систем [Текст] / С. Л. Шульц // Регіональна економіка. – 2007. – № 1. – С. 18 – 27.

113. Щурик, М. В. Карпатський макрорайон: проблеми становлення та розвитку [Текст] / М. В. Шурик // Статистика України. – 2007. – № 2. – С. 56 – 59.

114. Яременко, Л. Глобалізований регіон [Текст] / Л.Яременко // Економіст. – 2007. – № 5. – С. 54 – 57.

115. Яремко, Л. А. Конкурентоспроможність регіону в умовах глобалізації [Текст] / Л. А. Яремко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 9. – С. 135 – 145.

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Бібліотека проблеми та пріоритети регіонального розвитку в україні й за кордоном iconБібліотека сучасний стан та проблеми розвитку дистанційної освіти в Україні та за кордоном
С 91 Сучасний стан та проблеми розвитку дистанційної освіти в Україні та за кордоном ( 2005-2009 рр.) [Текст] : бібліогр покажчик...
Бібліотека проблеми та пріоритети регіонального розвитку в україні й за кордоном iconУдк 336. 713. 2 Сучасні тенденції оптимізації філіальної мережі банків за кордоном та в україні
У статті досліджено та систематизовано основні тенденції розвитку філіальної мережі банківських установ за кордоном. Автором визначено...
Бібліотека проблеми та пріоритети регіонального розвитку в україні й за кордоном iconЗа підтримки Міністерства регіонального розвитку та будівництва України та Української академії архітектури 9-13 листопада 2009 року відбудеться I міжнародна наукова конференція «Архітектура та екологія. Проблеми міського середовища»
Беркута А. В. – Перший заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва України, кандидат економічних наук
Бібліотека проблеми та пріоритети регіонального розвитку в україні й за кордоном iconСтруктурні диспропорції регіонального розвитку за показником валового регіонального продукту Постановка проблеми
Структурні диспропорції регіонального розвитку за показником валового регіонального продукту
Бібліотека проблеми та пріоритети регіонального розвитку в україні й за кордоном iconПовідомлення про проведення щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю: «Актуальні проблеми регіонального управління та місцевого самоврядування» Дата проведення 8 квітня 2011 року
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Бібліотека проблеми та пріоритети регіонального розвитку в україні й за кордоном iconПовідомлення про проведення щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю: «Актуальні проблеми регіонального управління та місцевого самоврядування» Дата проведення 8 квітня 2011 року Місце проведення
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Бібліотека проблеми та пріоритети регіонального розвитку в україні й за кордоном iconСтратегія енергозбереження в Україні та за кордоном: досвід реалізації та перспективи її розвитку

Бібліотека проблеми та пріоритети регіонального розвитку в україні й за кордоном iconМоделі розвитку авіаційної галузі та авіаційних перевезень в Україні
Концепції національної транспортної політики розвитку всіх видів транспорту на 2007-2014 рр [2]. Однією з важливих задач забезпечення...
Бібліотека проблеми та пріоритети регіонального розвитку в україні й за кордоном icon8  Поняття та зміст мотивації регіонального розвитку
З огляду на те, що висока мотивація регіонального розвитку повинна забезпечити стале зростання добробуту населення в регіоні, необхідно...
Бібліотека проблеми та пріоритети регіонального розвитку в україні й за кордоном iconТема  регіональне прогнозування І планування
Таким чином, результатом реалізації прогнозування регіонального розвитку як однієї з функцій регіонального менеджменту є розробка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи