“Затверджено” icon

“Затверджено”
Скачати 405.6 Kb.
Назва“Затверджено”
Сторінка1/4
Дата24.06.2012
Розмір405.6 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет


Затверджено”


на методичній нараді

кафедри пропедевтики дитячих хвороб

Завідувач кафедри


професор ____________ Нечитайло Ю.М.

“___” ___________ 2010 р.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

студентам 6 курсу спеціальність «Лікувальна справа»

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯ

Модуль 5. ПЕДІАТРІЯ.

Змістовий модуль 18. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів сечової системи у дітей.

^ Невідкладна допомога при основних невідкладних станах.

Тема заняття № 49

Диференційна діагностика інфекційно-запальних захворювань сечової системи у дітей.


Навчальна дисципліна:

«Педіатрія, дитячі інфекції»

6 курс

спеціальність «Лікувальна справа», «Педіатрія»

Кількість годин – 5


Методичну розробку склав:

доцент Безрук В.В.


Чернівці – 2010

^ 1. Актуальність теми: В останні роки у зв’язку зі значним ростом випадків патології нирок у дітей і помітною еволюцією основних клінічних синдромів і симптомів дитяча нефрологія стала одним з найбільш актуальних напрямків педіатрії. Почастішали випадки латентних форм захворювань нирок, їх виявлення тільки у період профілактичних оглядів або при наявності ознак хронічної ниркової недостатності. Частіше зустрічаються спадкові та вроджені нефропатії.

^ 2. Тривалість заняття: 5 год.

3. Навчальна мета (конкретні цілі):

 • визначати різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених захворювань сечової системи у дітей;

 • визначати тактику ведення хворого при найбільш поширених захворюваннях сечової системи у дітей;

 • демонструвати вміння ведення медичної документації хворих дітей з патологією сечової системи;

 • планувати обстеження хворої дитини та інтерпретувати отримані результати при найбільш поширених захворюваннях сечової системи;

 • проводити диференційну діагностику та ставити попередній клінічний діагноз при найбільш поширених захворюваннях сечової системи у дітей;

 • ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при невідкладних станах, зумовлених захворюваннями сечової системи у дітей.

^ 4. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

 1. Анатомія людини.

 2. Гістологія.

 3. Фізіологія.

 4. Патологічна анатомія.

 5. Патологічна фізіологія.

 6. Променева діагностика.

 7. Догляд за хворими.

 8. Пропедевтична педіатрія.

 9. Педіатрія.

Знати будову та функції органів сечової системи, патологічну анатомію та фізіологію сечової системи, правила догляду за дітьми із захворюваннями органів сечової системи, правила медичної етики та деонтології.

Оцінити зміни функціонування органів сечової системи, що свідчать про порушення стану дитини, проводити об'єктивне обстеження хворої дитини для виявлення симптомів та синдромів, що свідчать про ураження органів сечової системи та стан важкості дитини.

Проводити підготовку дітей до інструментальних, функціональних та лабораторних методів дослідження органів сечової системи.

Вміти проводити інтерпретації результатів додаткових радіологічних методів діагностики органів сечової системи, доглядати за дитиною із захворюваннями органів сечової системи.

^ 5. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.

5.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:

Термін

Визначення

Інфекції сечової системи

мікробнозапальне ураження органів сечових шляхів без уточнення топічного рівня ураження

Пієлонефрит

неспецифічне мікробне запалення нирки з переважним вогнищевим ушкодженням тубулоінтерстиційної тканини, чашечок та миски

Цистит

неспецифічне мікробне запалення слизової оболонки сечового міхура

Тубулоінтерстицийний нефрит

неспецифічне абактеріальне запалення інтерстицію, судин та канальців що супроводжується зниженням функцій нирок (переважно тубулярної)

Полакіурія

Часте сечовиділення

Олігурія

Зменшення кількості виділення добової сечі

Анурія

Повне припинення сечовиділення

Ніктурія

Переважне сечовиділення вночі

Поліурія

Збільшення добового діурезу

Енурез

Денне або нічне нетримання сечі

Facies nefritica

Вираз обличчя (загострені риси, гримаса болю при нирковій коліці, пастозність або набряки обличчя).

5.2. Теоретичні питання до заняття:

 1. Провідні клінічні симптоми та синдроми при інфекційно-запальних захворюваннях сечової системи (інфекції сечової системи, уретриті, циститі, пієлонефриті) у дітей.

 2. Клінічні варіанти перебігу та ускладнення інфекційно-запальних захворювань сечової системи, інтерстиціального нефриту у дітей.

 3. Дані лабораторних та інструментальних досліджень при найбільш поширених інфекційно-запальних захворюваннях сечової системи, інтерстиціальному нефриті.

 4. Диференційна діагностика найбільш поширених інфекційно-запальних захворювань сечової системи, інтерстиціального нефриту.

 5. Тактика ведення хворої дитини при найбільш поширених інфекційно-запальних захворюваннях сечової системи та їх ускладненнях, при інтерстиціальному нефриті.

 6. Профілактика уретриту, циститу, пієлонефриту.

5.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

 1. Клінічне обстеження дитини з ураженням органів сечової системи.

 2. Оцінка загального стану хворої дитини.

 3. Виявлення симптомів та синдромів ураження органів сечової системи.

 4. Інтерпретація результатів додаткових методів дослідження органів сечової системи.

 5. Диференційна діагностика найбільш поширених інфекційно-запальних захворювань сечової системи, інтерстиціального нефриту у дітей.

 6. Тактика ведення хворої дитини при найбільш поширених інфекційно-запальних захворюваннях сечової системи та їх ускладненнях, при інтерстиціальному нефриті у дітей.

 7. Профілактика уретриту, циститу, пієлонефриту.

^ Зміст теми:

Шифр за МКХ-10:

N10-11.1 Інфекції нирок, в тому числі

N 10 Гострий тубулоінтерстиційний (тубулоінтерстиціальний) нефрит

N 11 Хронічний тубулоінтерстиційний (тубулоінтерстиціальний) нефрит

N 11.0 Необструктивний хронічний пієлонефрит

N 11.1 Хронічний обструктивний пієлонефрит

N 11.9 Хронічний тубулоінтерстиційний (тубулоінтерстиціальний) нефрит не уточнений

N 12 Тубулоінтерстиційний (тубулоінтерстиціальний) нефрит, не уточнений як гострий і хронічний*

N 13 Обструктивна уропатія та рефлюкс-уропатія

N30 Цистит

N30.0 Гострий цистит


Інфекції сечової системи (ІСС) – мікробнозапальне ураження органів сечових шляхів без уточнення топічного рівня ураження.

Пієлонефрит (ПН) – неспецифічне мікробне запалення нирки з переважним вогнищевим ушкодженням тубулоінтерстиційної тканини, чашечок та миски.

Цистит – неспецифічне мікробне запалення слизової оболонки сечового міхура.

Тубулоінтерстицийний нефрит (ТІН) – неспецифічне абактеріальне запалення інтерстицію, судин та канальців що супроводжується зниженням функцій нирок (переважно тубулярної).

 1. КЛАСИФІКАЦІЯ

Згідно до затвердженої рішенням 2-го з’їзду нефрологів України, 2005, ІСС класифікуються (рисунок 1):

Рисунок 1

organization chart 6


За наявності ускладненого перебігу ПН можливо використання класифікації згідно попереднього наказу №365 від 20.07.05 (таблиця 3) або класифікації О.Ф.Возіанова, В.Г.Майданника, І.В.Багдасарової, затвердженої XI з’їздом педіатрів України в 2004 році (додаток 1).

Таблиця 3

^ Класифікація ускладненого пієлонефриту у дітей

Форма

Перебіг

Активність

Функція нирок

Ускладнений (вторинний, обструктивний)

Гострий

Хронічний

а) рецидивуючий

б) латентний

Активна стадія

Часткова клініко-лабораторна ремісія

Повна ремісія

Збережена

Порушена

Хронічна ниркова недостатність
  1   2   3   4

Схожі:

“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“Затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“Затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“Затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“Затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“Затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“Затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“Затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи