Міністерство освіти І науки україни харківська державна академія міського господарства методичнівказівк и до практичних занять з дисципліни icon

Міністерство освіти І науки україни харківська державна академія міського господарства методичнівказівк и до практичних занять з дисципліни
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська державна академія міського господарства методичнівказівк и до практичних занять з дисципліни
Сторінка1/3
Дата24.06.2012
Розмір0.58 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківська державна академія міського господарства


М Е Т О Д И Ч Н І В К А З І В К И

до практичних занять з дисципліни

Стратегічне управління підприємством”


Харків -- ХДАМГ -- 2002


Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Стратегічне управління підприємством" ( для студентів 5 курсу денної форми навчання за фахами 7.050.107 – Економіка підприємства). Укл. Тищенко О.М.  Харків: ХДАМГ, 2002.  33 с.


Укладач: Тищенко О.М.


Рецензент: Торкатюк В.І.


Рекомендовано кафедрою економіки підприємства

Протокол № 2 від 23. 09. 2002 р.


^ ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ


Ці методичні вказівки призначені для студентів фаху “Економіка підприємства ”, які вивчають “Стратегічне управління підприємством”. Завдання дисципліни - сформувати в студентів уявлення про те, що стратегічне управління є інструментом побудови системи і реалізації економічної стратегії підприємства, апаратом стратегічного аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища, визначення загальної і конкурентоспроможної стратегії.

Мета методичних вказівок - допомогти студентам глибше засвоїти теоретичний матеріал, допомогти у вирішенні практичних завдань з досліджуваного курсу, виробити навички вирішення практичних ситуацій у рамках стратегічного управління підприємством.

Вказівки містять завдання з основних тем досліджуваного курсу, у них передбачена варіантність їх виконання. Кожне завдання має базовий варіант, що є основою для визначення розміру вихідних даних по інших варіантах. Студент виконує варіант, номер якого відповідає номеру за списком у журналі. Вихідні дані по варіантах визначають множенням даних базового варіанта на коригувальний коефіцієнт, рівний (100+порядковий номер по журналу)/100. Наприклад, якщо прізвище студента в списку знаходиться під номером 7, то коригувальний коефіцієнт його варіанта дорівнює 1,07. Деякі вихідні дані однакові для всіх варіантів.

При виконанні завдань необхідно переписати умову задачі, привести розрахункові формули, дати пояснення використовуваним умовним позначенням і символам, виконати розрахунки, проставити одиниці виміру в отриманих відповідях, дати стислий аналіз результатів рішення.

Задачі оформляють на окремих аркушах з полями і здають викладачеві.

Практичне заняття 1


^ Оцінка характеру і ступеня використання організацією умов зовнішнього середовища із застосуванням схеми детермінантів “національного ромба”


Мета заняття - придбання навичок виявлення та аналізу чинників зовнішнього середовища організації.


Завдання:

  1. Проаналізувати схему детермінантів “національного ромба” (НР) і сформувати перелік чинників зовнішнього середовища, формованих кожним детермінантом НР і впливаючих на стратегію організації.

  2. Оцінити ступінь використання умов зовнішнього середовища за допомогою чинників, формованих детермінантами НР.


Порядок виконання:

1. Ознайомитися з основними положеннями теорії “національного ромба”, викладеними нижче.

Для оцінки чинників зовнішнього середовища, що впливають на рівень конкурентної переваги і на формування стратегії організації, треба відзначити існування концепції конкурентної переваги країни, висунутої відомим економістом Майклом Портером. Основу цієї концепції складає ідея так званого “НР”, що розкриває чотири властивості (детермінанту) країни, що формують конкурентне середовище, в якому діють організації (рис. 1). НР характеризує систему детермінантів конкурентної переваги, компоненти якої (як і в будь-якій системі), знаходячись у взаємодії, створюють ефект цілісності, тобто або посилюють, або послабляють потенційний рівень конкурентної переваги підприємств країни.

Що являють собою детермінанти?

^ Параметри чинників. Чинники являють собою матеріальні й нематеріальні умови, необхідні для формування конкурентної переваги в самому виробничому процесі організації, а також у країні. Залежно від конкретних значень (параметрів) цих чинників організація може одержати або сприятливі або несприятливі для створення і підтримки конкурентної переваги умови виробництва.

^ Стратегії організацій, їхня структура і суперництво. Мова йде про конкурентну боротьбу на “центральному рингу”, де акції і контракції організацій-суперників приводять до створення нових умов функціонування організацій.

^ Параметри попиту. Це вимогливість покупців до якості товарів і послуг; еластичність попиту за ціною; рівень прибутку, перехресна еластичність; ступінь усвідомлення різноманітними соціальними групами актуальності тієї або іншої потреби; національні традиції і звичаї; фази життєвого циклу попиту та інші параметри, що характеризують попит, розмір попиту і його динаміку.

^ Родинні й підтримуючі галузі. Наявність у національній економіці розвинутих родинних і підтримуючих галузей, тобто галузей, які забезпечують організацію потрібними матеріалами, напівфабрикатами, комплектують виробами та іншими матеріальними засобами і необхідними інформаційними об'єктами, є неодмінною умовою створення і підтримки конкурентної переваги кожного окремого підприємства в країні порівняно з підприємствами інших країн. У систему детермінантів включаються “випадкові події” і “дії уряду”, що можуть або посилювати, або послабляти конкурентну перевагу країни й істотно впливати на стратегію підприємств.

  1. Вписавши основні й додаткові (“випадкові події” і “дії уряду”) детермінанти НР у графу А табл. 1.1, заповнити графу Б, і сформувати в такий спосіб набір чинників зовнішнього середовища організації, формованих кожним детермінантом.


Рис. 1 - Детермінанти конкурентної переваги країни (“національний ромб”)


Таблиця 1.1

Детермінант НР, 

Чинники, формовані -м детермінантом НРQ

А

Б

1

2

1.

...

...

...

...

...

...

...

6.

...

...

...1,0  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська державна академія міського господарства методичнівказівк и до практичних занять з дисципліни iconМіністерство освіти І науки? Молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни, практичних занять І виконання контрольних робіт з дисципліни
Міністерство освіти І науки україни харківська державна академія міського господарства методичнівказівк и до практичних занять з дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни
Міністерство освіти І науки україни харківська державна академія міського господарства методичнівказівк и до практичних занять з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «гідротехнічні споруди»
Міністерство освіти І науки україни харківська державна академія міського господарства методичнівказівк и до практичних занять з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства м. В. Яцюк плани практичних занять з дисципліни
«Електротехніка та електромеханіка» напряму підготовки 050702 ? «Електромеханіка»
Міністерство освіти І науки україни харківська державна академія міського господарства методичнівказівк и до практичних занять з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Для проведення практичних занять, лабораторних робіт, самостійної роботи та виконання ргз з дисципліни «спецкурс з водопостачання...
Міністерство освіти І науки україни харківська державна академія міського господарства методичнівказівк и до практичних занять з дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання курсової роботи з дисципліни «гідротехнічні споруди»
Міністерство освіти І науки україни харківська державна академія міського господарства методичнівказівк и до практичних занять з дисципліни iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Ю. Ю. Виставна Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „вступ до фаху ”
Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування”
Міністерство освіти І науки україни харківська державна академія міського господарства методичнівказівк и до практичних занять з дисципліни iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська державна академія міського господарства методичнівказівк и до практичних занять з дисципліни iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська державна академія міського господарства методичнівказівк и до практичних занять з дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
До організації самостійної роботи, практичних занять, виконання контрольних робіт
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи