Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» icon

Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Скачати 64.86 Kb.
НазваБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Дата24.06.2012
Розмір64.86 Kb.
ТипДокументи


БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра гігієни та екології


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на методичній нараді кафедри

гігієни та екології

«____»__________ 2006 року

Протокол №_____


Завідувач кафедри

професор Л.І.Власик


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для організації самостійної роботи студентів

Тема: «Виробничий травматизм, заходи профілактики»


(6 годин)


Навчальний предмет:

Гігієна у фармації з основами екології2 курс фармацевтичного факультету,

спеціальність - фармація,

ОКР - бакалавр,

кваліфікація - фармацевт-бакалавр, заочна форма навчанняМетодичну розробку склала

доцент Фундюр Н.М.
ЧЕРНІВЦІ-2006


^ 1. Актуальність теми.

Виробничий травматизм посідає помітне місце в загальній захворюваності з тимчасовою втратою працездатності. Серед причин травм на виробництві виділяють організаційно-технічні (недостатня механізація виробничих процесів (неправильна організація праці) та санітарні (несприятливі мікрокліматичні умови, нераціональне освітлення, шум, вібрація, вплив токсичних речовин тощо). Важливим є економічний аспект, що пов’язано з виплатою коштів потерпілим.

Враховуючи наведене, студенти повинні знати види та причини виробничих травм, основні заходи профілактики.

 1. Навчальна мета:

 1. Студент повинен знати:

 • класифікацію професійних шкідливих факторів та професійних захворювань;

 • особливості впливу основних професійних шкідливих факторів на організм працюючих.

 1. Студент повинен вміти:

 • дати санітарно-гігієнічну оцінку інтенсивності професійних шкідливих факторів.

^ 3. Матеріали доаудиторної самостійної роботи.

 1. Базові знання, вміння, навички,необхідні для вивчення теми.

Міжпредметна інтеграція:

^ Назва дисципліни та відповідної кафедри

Знати

Вміти

Внутрішньо-предметна інтеграція

Гігієна з основами екології та

технікою санітарно-гігієнічних

досліджень (кафедра гігієни та екології)

 • Класифікація професійних шкідливих факторів та професійних захворювань;

 • засоби індивідуального захисту на виробництві. 1. Зміст теми.

Під поняттям «виробнича травма», або «нещасний випадок», розуміють ушкодження раптового характеру, що сталися з робітниками у зв'язку з участю їх у виробничому процесі, супроводжувалися порушенням анатомічної цілості органа і спричинили порушення його фізіо-логічної функції.

Виробничі травми можуть бути механічними, хімічними, термічними та електричними. До механічних ушкоджень в умовах виробництва відносять травми у вигляді забиття, поранень м'яких тканин тіла, крововиливи, переломи кісток, розтягнення і розриви зв'язок і сухожилків, вивихи, потрапляння сторонніх тіл у різні органи тощо. Токсичні речовини частіше уражують шкіру, слизові оболонки та очі. Вплив термічних агентів призводить до виникнення опіків. Електричні травми виникають під дією електричного струму великої напруги.

Серед причин травм на виробництві виділяють організаційно-технічні (недостатня механізація виробничих процесів (неправильна організація праці) та санітарні (несприятливі мікрокліматичні умови, нераціональне освітлення, шум, вібрація, вплив токсичних речовин тощо). Наприклад, надмірна вологість повітря призводить до погіршення видимості, що в свою чергу підвищує небезпеку травматизму від рухомих частин машин.

Виробничі травми можуть бути наслідком порушення робітникими правил техніки безпеки і виробничої дисципліни, нераціональної організації робочого місця, несправності технологічного обладнання і порушення технології виробництва, невикористання засобів індивідуального захисту тощо. У багатьох випадках виникнення травм пов'язане з неуважністю або з недосвідченістю робітників.

Небезпека виробничих травм особливо велика на машинобудівних, хімічних заводах, підприємствах з обробки деревини. Характер ушкоджень залежить від особливостей процесу, виконуваної роботи, стану обладнання та ін. У гарячих цехах найчастіше трапляються термічні опіки, а на хімічних підприємствах - хімічні. У цехах, де здійснюється механічна обробка металу, підвищується небезпека ушкодження м'яких тканин кінцівок. Локалізація виробничих ушкоджень пов'язана зі специфікою участі органа в роботі, і тому, наприклад, ручне подавання заготівель на прес приховус у собі небезпеку ушкодження пальців рук.

Особливої уваги з боку медичного персоналу потребує очний травматизм, який зустрічається, зокрема, в металургійній і машинобудівній промисловості. Ушкодження очей унаслідок ударів холодним металом, потрапляння в очі стружки, відлітання іскринок або час­ток наждачного каменю під час обробки відливок на наж­дачних кругах можуть носити серйозний характер.

Унаслідок поверхневих ушкоджень прозорої рогівки на ній утворюються помутніння, які знижують гостроту зору. Гнійне запалення може призвести до сліпоти.

У працівників металургійної та машинобудівної промисловості зустрічаються опіки очей. Ці травми характерні для таких професійних груп, як заливальники, вагранники, сталевари, прокатники, ковалі та ін.

Захист очей від розжарених часток здійснюють завдяки встановленню спеціальних екранів, а також - використання спеціального одягу. Важливим заходом запобігання хімічним опікам є раціоналізація транспортування кислот і лугів, а також - усіх маніпуляцій, пов'язаних з їх використанням і виготовленням розчинів.

Електротравми зустрічаються рідше, однак за важкістю вони посідають одне з перших місць серед професій­них захворювань. Електротравми виникають унаслідок відсутності заземлення, недотримання технічних правил, невикористання захисних пристосувань.

Ступінь інтенсивності ураження людини при електротравмах залежить від безпосереднього проходження стру­му через організм і від енергії, в яку він перетворюється. Клінічно ураження проявляється у вигляді тетанічного скорочення м'язів (що утруднює дихання) та сильного болю. Потім, після вимкнення струму, з'являються запамо­рочення, головний біль, блювання, психічні порушення, депресія, іноді судоми епілептоїдного типу. У хворих виявляють підвищення черепного тиску, кисневе голоду­вання мозку, іноді - опіки шкіри.

Профілактичні заходи повинні передбачати дотри­мання правил техніки безпеки під час роботи електроус­тановок. Робітники повинні застосовувати засоби індиві­дуального захисту та інструменти з ручками, виготовлені з ізоляційного матеріалу.

Як підкреслюється в «Глобальному аналізі» ВООЗ, показники травматизму і професійних захворювань про­довжують зростати попри всі зусилля, спрямовані на їх зниження. Щороку у світі скоюється 50 млн нещасних випадків на виробництві, або 160 тис. випадків на день, причому багато з них призводять до постійної інвалідності.

Важливу роль у запобіганні травматизму відіграє пра­вильна організація обліку виробничого травматизму, а також реєстрація й аналіз його причин. Реєстрацію та облік усіх травм здійснюють працівники медико-санітарних частин.

Суттєве значення у зниженні травматизму має раціо­нальне влаштування обладнання, правильна організація праці, робочого місця, справність обладнання та інстру­ментів. На новозбудованих і реконструйованих підприємствах із високим ступенем механізації виробничий травматизм значно знижується. Стружкодробильники, механічні пристосування для видалення стружки зі станків, а також безпосередньо від різальних інструментів забезпечують профілактику порізів металевою стружкою. Обладнання для запобігання падінню вантажу повинно мати пристосування для самогальмування і автоматичного утримання вантажу. У цехах хімічних виробництв переливання кислот має бути механізоване і здійснюватись шляхом перекачування кислоти за допомогою стиснутого повітря через переливні труби.

Не можна допускати закладання проходів і майданчиків заготівками і відходами.

Запобіганню травмам в умовах виробництва великою мірою сприяє дотримання відповідних санітарних правил, особливо правил раціонального освітлення. Важливим є також застосування засобів індивідуального захисту. До них належать спеціальний одяг, взуття, головні убори. Засобами захисту очей від ушкоджень є спеціальні захисні окуляри, маски й щитки. Велике значення має санітарно-технічний інструктаж, що передбачає вивчення правильних прийомів праці. Робітника можна допустити до роботи лише після ознайомлення з правилами техніки безпеки. За дотриманням цих правил має здійснюватися щоденний технічний нагляд.


 1. Рекомендована література:

 1. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Навчальний посібник. - К.: Здоров’я, 1999. - С. 527-530.3.4. Матеріали для самоконтролю.

 1. Питання для самоконтролю:

 1. Основні види виробничих травм.

 2. Характеристика причин виробничих травм.

 3. Заходи профілактики виробничого травмтизму.Схожі:

Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Перспективи екологічної конверсії промислового та сільськогосподарського виробництв»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Безпека життєдіяльності в умовах повсякденного життя, у побуті та на виробництві»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Техніка безпеки при виробництві синтетичних хіміко-фармацевтичних препаратів»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Вплив навколишнього середовища на здоров населення. Наслідки аварій на аес.»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Охорона праці І техніка безпеки у виробництві синтетичних хіміко-фармацевтичних препаратів»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Правові основи щодо захисту населення І територій від надзвичайних ситуацій»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Теоретичні основи та методика гігієнічного нормування вмісту шкідливих речовин у ґрунті»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Вплив наслідків аварії на Чорнобильській аес на стан здоров’я населення в Україні»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Медико-соціальні проблеми, значення та засоби профілактики шкідливих звичок І наркоманій»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Гігієнічна характеристика засобів індивідуального захисту від шкідливих факторів виробничого середовища»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Охорона праці І техніка безпеки при роботі з отруйними лікарськими речовинами в аптечних закладах»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи