Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» icon

Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Скачати 91.76 Kb.
НазваБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Дата24.06.2012
Розмір91.76 Kb.
ТипДокументи


БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра гігієни та екології


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на методичній нараді кафедри

гігієни та екології

«____»__________ 2006 року

Протокол №_____


Завідувач кафедри

д.мед.н , професор Л.І.Власик


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для організації самостійної роботи студентів


Тема: «Охорона праці і техніка безпеки при роботі з отруйними лікарськими речовинами в аптечних закладах»


(6 годин)


Навчальний предмет:

Гігієна у фармації з основами екології2 курс фармацевтичного факультету,

спеціальність - фармація,

ОКР - бакалавр,

кваліфікація - фармацевт-бакалавр, заочна форма навчанняМетодичну розробку склав

доцент кафедри гігієни та екології

к.м.н. Прунчак І.Ф.ЧЕРНІВЦІ-2006 1. ^ Актуальність теми. В аптечних закладах зберігають та використовують сильнодіючі, отруйні та наркотичні речовини. Для роботи з ними пред’являються певні вимоги, яких повинні дотримуватись працівники аптечних установ с метою забезпечення здорових умов праці та попереждення шкідливого впливу цих речовин на організм. Тому вивчення даної теми студентами є актуальним для студентів.
 1. Навчальна мета:

 1. Студент повинен знати:

 • основні положення безпеки праці з отруйними речовинами в аптечних закладах;

 • порядок розслідування нещасних випадків на виробництві

 1. Студент повинен вміти:

 • дотримуватись прави техніки безпеки при роботі з шкідливими речовинами;

 • користуватись збірниками нормативних документів;

 • складати акт про нещасний випадок на виробництві.
 1. Матеріали доаудиторної самостійної роботи.

 1. Базові знання, вміння, навички,необхідні для вивчення теми.

^ Міжпредметна інтеграція:

Назва дисципліни та відповідної кафедри

Знати

Вміти

Попередні дисципліни

Кафедра медичної хімії

Дотримання правил безпеки при роботі з хімічними речовинами. 1. ^ Зміст теми.

Розглядається питання гігієнічних вимог до планування і обладнання аптечних складів, а також правил зберігання сильнодіючих і отруйних речовин. Звертається увага на те, що сильнодіючі та отруйні речовини (список А) зберігають в спеціальних ізольованих приміщеннях, обладнаних металевими сейфами. Дані примішення обладнуються сигналізацією, яка виводиться на пульт охорони служби МВС. Двері повинні бути оббиті залізом, на вікнах мають бути металеві решітки.

Відпуск зі складу отруйних та сильнодіючих речовин проводиться в спеціальній тарі, яка опечатується і на якій повинна бути етикетка з написом «Отрута», «Поводитись з обережністю» та з зображенням кісток і черепа.

Найбільш несприятливими, з точки зору охорони праці, є фасовка сильнодіючих сипучих лікарських препаратів, особливо, списку А та галенових препаратів. Ці операції повязані з можливістю забруднення повітря робочої зони пилом та токсичними парами і газами. Тому зараз склади обладнуються фасовочними автоматами. Крім цього для зменшення шкідливих речовин в повітрі, приміщення обладнуються штучною вентиляцією (3 -4), а також вентиляційними шафами. В приміщеннях, де відбувається фасовка, крім природного повинно бути комбіноване освітлення. В приміщеннях, де зберігаються і фасуються легкозаймисті речовини використовують вибухобезпечні світильники.

Далі розглядаються правила зберігання легкозаймистих та вогненебезпечних речовин. Дається визначення легкозаймистих та вогненебезпечних речовин. Легкозаймисті і горючі рідини можуть зберігатись в аптеках, якщо їх загальна кількість не перевищує 100кг. При цьому, спирти, ефіри та інші вогненебезпечні рідини зберігаються тільки в окремих захищених від пожежі (негорючих) приміщеннях і в металевих тарах.

В аптеках може зберігатись не більше 2-х балонів з киснем. Балони зберігають у вертикальному положенні надійно закріпленими. З метою попередження вибуху забороняється доторкатись до кисневих балонів предметами, які контактували з маслами. Поряд з балонами не повинно бути масел, ганчірок від масла та ін.

У випадку розливу легкозаймистих речовин виключаються всі нагрівальні прилади. Забруднене місце засипається піском, який потім забирається. Реактиви і матеріали, які при контакті можуть утворювати вибухонебезпечні концентрації чи самозайматись, зберігаються окремо у відповідній упаковці у вогнетривкій тарі.

На банках, бутлях та іншій упаковці з хімічними реактивами повинні бути чіткі написи із вказанням їх найбільш характерних власивостей «Вогненебезпечне», «Хімічно активне» тощо.

У всіх випадках спільне зберігання легкозаймистих, вогненебезпечних і вибухонебезпечних речовин з кислотами і лугами категорично забороняється.

При розгляді питання про техніку безпеки при роботі з сильнодіючими та отруйними лікарськими препаратами наголошується, що наркотичні речовини зберігаються тільки в сейфах. Особливо отруйні речовини зберігаються в окремому внутрішньому відділі сейфу, який закривається на ключ. Якщо наркотичні чи отруйні речовини чутливі до дії світла, вони поміщаються в тару з оранжевого скла, або обгортаються темним папером.

Розфасовка отруйних речовин проводиться у витяжній шафі з використанням гумових рукавиць, респіратору (протигазу), окулярів. Для цієї роботи використовують спеціальні циліндри, ступки, воронки, тощо.

Після закінчення робіт особливо отруйні речовини повинні поміщатись в металеві шафи, де вони зберігаються. Ключі від шаф і кімнати, де зберігаються отруйні речовини, а також печатки і пломіратор зберігаються у відповідальної особи. Як правило, це завідувач аптекою.

При поступленні в аптеку препаратів групи А, особа відповідальна за їх зберігання, зобовязана особисто перевірити відповідність отриманих засобів супровідним документам. Всі отруйні речовини підлягають предметно-кількісному обліку в окремих книгах (пронумерованих, прошнурованих, скріплених печаткою і підписом керівника). Облік сильнодіючих та отруйних речовин ведеться за формою:

 1. Прихід (дата, звідки, кількість, номер документу).

 2. Розхід (дата, кому видано, кількість, для чого).

 3. Залишок.

Відпуск отруйних речовин для поточної роботи проводиться тільки з письмового дозволу керівника, з вказанням в ньому прізвища особи, яка отримує даний засіб. Особа, відповідальна за збереження препаратів списку А, перед тим, як видати речовину в кожному випадку зобовязана особисто перевірити обгрунтування відпуску і розписатись в копії вимоги. Сильнодіючі та отруйні речовини відпускаються в робочі приміщення тільки в кількості, необхідній для роботи. В місцях зберігання і використання сильнодіючих та отруйних речовин обовязково повинні бути інструкції по наданню першої медичної допомоги при отруєнні цими речовинами.

Звертається увага студентів на правила роботи та техніки безпеки при використанні етилового та метилового спиртів, які є токсичним і помилково можна їх переплутати. Для попередження можливого вживання метилового спирту, а також помилкового використання замість етилового, він повинен зберігатись в окремій металевій шафі, під замком. На тарі повинен бути напис «Отрута» (череп, кістки). Необхідно вести суворий контроль та його облік.

Крім цих речовин в аптечних установах часто використовують аміак, формальдегід, хлороформ. Детально розглядається питання правил роботи та техніки безпеки с цими речовинами.

Всі, хто має контакт з вказаними речовинами повинні проходити попередні та періодичні медичні огляди (наказ №45 МОЗ). Особи молодше 18 років до роботи не допускаються.

Особлива увага студентів звертається на використання індивідуальних засобів захисту при роботі з сильнодіючими та отруйними речовинами.

Відповідно до ст. 153 КЗпП України особи, що працюють в умовах, де є шкідливі виробничі фактори безкоштовно забезпечуються індивідуальними засобами захисту. Для захисту органів дихання використовують промислові протигази (в аварійних ситуаціях - ізолюючі), респіратори, марлеві маски. З метою захисту слизової оболонки очей - захисні окуляри. З метою попередження враження шкіри використовують спеціальні комбінезони, гумові рукавиці та гумове взуття. Роботи з сильнодіючими та отруйними речовинами повинні проводитись під витяжкою.

У випадку отруєння працівника під час роботи проводиться його розслідування відповідно до постанови уряду. Дія цієї постанови поширюється на всі підприємства і працівників незалежно від форм власності, громадянства, осіб, що перебувають у відрядженні за кордоном.

Розслідуванню підлягають:

 1. Раптові погіршення стану здоров’я.

 2. Поранення, травми заподіяні іншою особою

 3. Гострі профзахворювання і отруєння та інші отруєння.

 4. Теплові удари, опіки, обмороження, враження струмом, іонізуючим випромінюванням, блискавкою.

 5. Інші ушкодження, отримані внаслідок аварії, пожеж, стихійного лиха, контакту з тваринами, комахами іншими представниками флори і фауни, що призвели до втрати працездатності на 1 день.

Про кожний нещасний випадок свідок, працівник, який його виявив, чи сам потерпілий повинен повідомити безпосереднього керівника і вжити заходів по наданню допомоги.

Керівник зобов’язаний:

 1. Терміново організувати надання медичної допомоги, при необхідності госпіталізувати.

 2. Повідомити роботодавця, профспілковий комітет.

 3. Зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці та устаткування в такому стані, в якому вони були на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров’ю інших працівників), а також вжити заходів по попередженню подібних випадків.

 4. Лікувально-профілактичний заклад на кожне звернення потерпілого з посиланням про нещасний випадок на виробництві без направлення підприємства повинен повідомити протягом доби та направити екстрене повідомлення на підприємство, де працює потерпілий, у Фонд соціального страхування, у СЕС (у разі гострого професійного захворювання, отруєння).

Роботодавець:

 1. Повідомляє у Фонд соціального страхування

 2. Утворює комісію і організовує розслідування. До складу комісії включаються: керівник служби охорони праці, керівник підрозділу, керівник профспілки, або уповноважений з питань охорони праці (якщо не член профспілки), інші особи.

Якщо можлива інвалідність - включають представника Фонду соцільного страхування від нещасних випадків.

При гострому захворюванні (отруєнні) включається представник СЕС та Фонду соцільного страхування від нещасних випадків.

Комісія протягом 3-діб зобов’язана:

 1. Обстежити місце, опитати свідків, осіб, причетних до нещасного випадку, отримати пояснення потерпілого.

 2. Визначити відповідність умов праці вимогам нормативно-правових актів.

 3. З’ясувати обставини і причини, чи пов’язано це з виробничим процесом.

 4. Визначити осіб, які допустили порушення НПА.

 5. Скласти акт розслідування нещасного випадку (форма Н-5) у двох примірниках та акт про нещасний випадок (Н-1) у 6-и примірниках і передати на затвердження роботодавцю.

 6. При гострих отруєннях (захворюваннях) - (Н -1) і карта обліку професійного отруєння (П -5).

До першого примірника акту про розслідування (Н -5) додається (Н -1), пояснення свідків, потерпілого, витяг з експлуатаційної документації, схеми, фотографії, медичний висновок про наявність в організмі алкоголю, наркотичних речовин.

Нещасні випадки (Н -1) беруться на облік і реєструються в спеціальному журналі. Роботодавець затверджує акти і протягом 3-діб їх відсилають:

 1. Потерпілому.

 2. Керівнику підрозділу, де стався випадок.

 3. У Фонд соціального страхування.

 4. Держнаглядохоронпраці.

 5. Профком.

 6. Спеціалісту з охорони праці.

При професійному отруєнні (захворюванні) копія напрвляється у СЕС.

Термін зберігання актів - 45 років.

По закінченні періоду тимчасової непрацездатності складається Повідомлення про наслідки нещасного випадку (Н-2) і надсилається в ті ж самі організації.


 1. Рекомендована література:

 1. Гигиена /под ред. Г.А.Митерева. - М., 1970. - с. 160-201.

 2. Большаков А.М. Общая гигиєна. - М., 1988.

 3. Жарков Г.М. Охрана труда. - К., 1988. - с. 221-225.

 4. Лекції
 1. Матеріали для самоконтролю.

 1. Питання для самоконтролю:

 1. Гігієнічні вимоги до планування і обладнання аптечних складів. Правила зберігання сильнодіючих і отруйних речовин.

 2. Правила зберігання легкозаймистих та вогненебезпечних речовин.

 3. Техніка безпеки при роботі з сильнодіючими та отруйними лікарськими препаратами (список А).

 4. Правила роботи та техніка безпеки при використанні етилового та метилового спиртів, аміаку, формальдегіду, хлороформу.

 5. Особливості допуску до роботи з цими речовинами.

 6. Умови зберігання, облік та використання цих речовин в аптечних установах.

 7. Використання індивідуальних засобів захисту при роботі з сильнодіючими та отруйними лікарськими речовинами.

 8. Порядок розслідування та облік нещасних випадків на виробництві.Схожі:

Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Перспективи екологічної конверсії промислового та сільськогосподарського виробництв»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Безпека життєдіяльності в умовах повсякденного життя, у побуті та на виробництві»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Техніка безпеки при виробництві синтетичних хіміко-фармацевтичних препаратів»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Вплив навколишнього середовища на здоров населення. Наслідки аварій на аес.»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Охорона праці І техніка безпеки у виробництві синтетичних хіміко-фармацевтичних препаратів»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Правові основи щодо захисту населення І територій від надзвичайних ситуацій»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Теоретичні основи та методика гігієнічного нормування вмісту шкідливих речовин у ґрунті»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Вплив наслідків аварії на Чорнобильській аес на стан здоров’я населення в Україні»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Медико-соціальні проблеми, значення та засоби профілактики шкідливих звичок І наркоманій»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Гігієнічна характеристика засобів індивідуального захисту від шкідливих факторів виробничого середовища»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи