Міністерство освіти І науки України Національна металургійна академія України робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни icon

Міністерство освіти І науки України Національна металургійна академія України робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни
Скачати 175.65 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України Національна металургійна академія України робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни
Дата04.06.2012
Розмір175.65 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України


Національна металургійна академія України


РОБОЧА ПРОГРАМА


методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни

«Комп’ютерна техніка i органiзацiя обчислювальних робіт»

для студентів за напрямом підготовки

6.050202 – Автоматизація та комп’ютерні технології


Дніпропетровськ НМетАУ 2010

ЗМІСТ 1. Робоча програма дисципліни «Комп’ютерна техніка i органiзацiя обчислювальних робіт»
 1. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань


3. Задачі для виконання індивідуальних завдань


 1. Таблиці варіантів індивідуальних завдань


5.1. Таблиця варіантів індивідуальних завдань №1, 3, 4


5.2. Таблиця варіантів індивідуальних завдань №2, 5


 1. Література1. Робоча програма дисципліни «Комп’ютерна техніка i органiзацiя обчислювальних робіт»
1

Розділ 1. Основи роботи в Microsoft Word, MS EXCEL

1.1. Комп'ютерна техніка і технології.

Інформація та інформатика.

Персональні ЕОМ.


1.2. Операційні системи. Основи роботи з операційною системою Windows XP.


  1. Текстовий редактор Microsoft Word. Простий текст. Увод формул. Формування таблиць

.

1.4. Табличний процесор Excel. Інтерфейс. Ввод, редагування даних. Формати об’єктів Excel. Оформлення клітинок. Майстер функцій. Автозаповнення. Прогресія. Посилання. Адресація. Побудова графіків функцій.

^

Практичні навики:


1.1. Загальні правила роботи з ПК. Основи роботи в операційній системі Windows XP.

1.2. Текстовий редактор Microsoft Word. Створення текстових документів, ввід формул, таблиць.

1.3. Основи роботи з табличним процесором MS Excel. Оформлення клітинки. Майстер функцій. Введення формул. Копіювання і вставка формул.

1.4. Майстер функцій, математичні операції. Адреси клітинок. Фіксовані клітинки і посилання. Рішення рівнянь. Прогресії, майстер прогресій. Побудова графіків функцій.

2

Розділ 2. Організація обчислень в середовищі EXCEL


2.1. Організація обчислень. Майстер функцій. Перевірка умов. Процес, що розгалужується. Деякі особливості застосування функцій. Підключення і використання пакету аналізу та ін. інженерних пакетів.


2.3. Одномірні, двомірні масиви. Організація обчислень. Привласнення клітинкам та діапазонам клітинок власних імен.

^

Практичні навики:

2.1. Обчислювальні процеси, що розгалужуються. Рішення систем рівнянь з використанням імен клітинок і діапазонів клітинок Підключення і використання пакету аналізу.

2.2. Одномірні масиви. Організація обчислень. Підключення і використання пакету аналізу та ін. інженерних пакетів.

2.3. Двомірні масиви. Підсумовування, множення матриць. Множення матриці на вектор.
3

Розділ 3. Макроси. Створення шаблонів розрахункових документів


3.1. Макроси – багато разів повторювані процеси. Технологія побудови макросів. Відображення графіків функцій.


3.2.Коректування і оптимізація макросів. Читання програми VB Script.
^

Практичні навики:
3.1. Створення активних розрахункових шаблонів з використанням макросів.4

Розділ 4. Основи VBA for Applications


  1. Visual Basic for Applications – розширення можливостей Excel.

Інтерфейс. Редактор коду, редактор об'єктів. Властивості, події, методи елементів керування. Склад та структура проекту. Variant – основний тип даних VBA. Інші типи констант і змінних. Присвоєння клітинкам значень змінних та констант. Режими дизайну та виконання.

4.2. Основні конструкції мови VBA: математичні операції, операції відношення, логічні операції, конструкція IF, блок IF. THEN .ELSE END IF, FOR NEXT, та ін. Правила написання процедур SUB END SUB.
^

Практичні навики:


4.1 Програмне управління властивостями клітинок. Вивчення правил написання лінійних програм та тих, що гілкуються.

4.2. Програмування циклічних процесів. Робота з векторами, масивами і таблицями. Рішення прикладних задач.

5

Розділ 5. Призначені для користувача методи VBA for Applications


5.1. Розширення можливостей Excel. Методика розробки призначеної для користувача функції. Декларування функції доступної в майстру функцій Excel


5.2. Методика розробки призначеної для користувача процедури. Область видимості ідентифікатора.

^

Практичні навики:


5.1. Вивчення правил і отримання практичних навичок розробки призначених для користувача функцій.


5.2. Вивчення правил і отримання практичних навиків розробки призначених для користувача процедур.
^ 2. Методичні вказівки

до виконання індивідуальних завдань


 1. Контрольна робота виконується строго за варіантом

Номер варіанту обирається згідно з двома останніми цифрами залікової книжки. При чому, якщо цей номер перевищує число 50, то номер варіанта визначається наступним чином: від числа 100 віднімається число, що відповідає двум останнім цифрам залікової книжки.

Наприклад, якщо дві останні цифри 48, то студент виконує 48 варіант.

Якщо дві останні цифри 85, то варіант контрольної роботи дорівнює 15
(100-85).


2. Кожна контрольна робота виконується на ПК і оформлюється на листах формату А4.


3. Умови завдань повинні бути набрані у MS WORD.


4. Розв’язки задач повинні бути виведені на формат А4 (екранні копії).


^ 3. Задачі для виконання індивідуальних завдань


1. У середовищі MS EXCEL обчислити значення функції Z згідно за варіантом. ( дивись таблицю варіантів індивідуальних завдань №1, 3, 4).


2. Задан одномірний масив чисел. У середовищі MS EXCEL виконати обчислення згідно за варіантом (дивись таблицю варіантів індивідуальних завдань №2).


3. У середовищі MS EXCEL обчислити значення функції Z за допомогою макросів, згідно за варіантом (дивись таблицю варіантів індивідуальних завдань №1, 3, 4).


4. У середовищі VBA скласти програму для обчислення значення функції Z згідно за варіантом (дивись таблицю варіантів індивідуальних завдань №1, 3, 4).


5. Задан одномірний масив чисел. У середовищі VBA виконати обчислення згідно за варіантом (дивись таблицю варіантів індивідуальних завдань №2).


^ 4. Таблиці варіантів індивідуальних завдань


4.1. Таблиця варіантів індивідуальних завдань №1, 3, 4
4.2. Таблиця варіантів індивідуального завдання №2Номер

варіанта

Знайти:

Масив

1

Середнє арифметичне S додатних елементів і їхню кількість К.

-45,9; 2,82 ; 30,317; -43,5; -34,2; 13,2; 0; -10,4; 30,874

2

Суму S1 елементів із парними номерами і суму S2 елементів із непарними номерами.

17,76; -12,7 ;-16,8; 14,16; 36,325; 9,547; 15,796; -19,301; 0; 5,3; 6.8; -17,3

3

Суму S квадратів усіх елементів, що перевищують 10 по абсолютному значенню і їхню кількість К.

42,027; 0;-23,018; 0; -18,532; 0,73; 30,8; 39,115; 7,3;-18,67; 12,32;-8,05;-16,3

4

Добуток РІ усіх додатних елементів і їхню кількість К1, а також, добуток Р2 усіх від'ємних елементів і їхню кількість К2.

•43,175; -11,082; 0; 32,217; -5,42; -2,477; 13,921; -14,184; -7,3; 8,13; 16,08; 123,3; 18,67

5

Середнє арифметичне S квадратів усіх елементів, що перевищують 2,5 по абсолютному значенню та їхню кількість К.

-10,396; -3,47; -14,748; 0; -2,34; 43,796; -2,616; 46,139; 0,35; 5,75; -1,308; 7,87

6

Добуток відмінних від нуля елементів із непарними номерами і їхню кількість К1.

16,375; -17,004; -49,399; -43,353; -15,530; -3,001; 21,762; -42,420; 7,375; -0,675; 13,834; -7,68

8

Середнє арифметичне S елементів, що не перевищують 15 по абсолютному значенню і їхню кількість К.

-28,221; 2,829; -18,7; -12,784; 0; -34,719; -17,04; -12,784; 1,89; 5,83; 56,13; -14,8

9

Значення М найбільшого элемента і його номер.

49,624; -20,481; 87,68; 0; 32,646; 118,37; 18,34; 5,68

10

Кількість N від'ємних, кількість Р додатних і кількість Z нульових елементів.

11,749; 0; 0;-39,144; 0; 9,488; 21,412; 41,643; 5,6; 7,8; -0,34; -1,2; 17,13

11

Середнє арифметичне елементів, значення яких належать інтервалу (-273; 20) і їхню кількість.

206,8; -31,18; 0; 36,9; -313,8; 0,67; -230,2; 0; 21,18; 5,64; -115,36; -270.3, 18,8; 35,7; 6,4

12

Значення М найбільшого по абсолютному значенню елемента і його номер N.

-41,5; -22,174; 40,464; 42,347; -10,089; -41,66; 40,843; 0; 20; -47,591; 34,458; 7,83

13

Суму S квадратів від'ємних елементів з номерами, крат­ними трьом і кількість додатних елементів.

35,066,0,276; -13,94; 13,879; 8,73, 0; -13,762;-29,777; 45,194;-25,613; 38,642

14

Середнє арифметичне S еле­ментів, відмінних від нуля і їхню кількість К1, а також кількість КО елементів, рівних нулю.

-34,22; 36,325; -18,532; -5,42; 0; -23,401; -15,53; 0; 0;-0,089; -13,94; 0; 0;-13,914

15

Добуток Р відмінних від нуля елементів і кількість елементів рівних нулю.

-10,423;-19,301; 39,115; 0; -4,184; 0; 0; 46,139; 42,42; 0; 20; 0;0

16

Середнє арифметичне S додатних елементів і їхню кількість К.

-45,9; 2,82 ; 30,317; -43,5; -34,2; 13,2; 0; -10,4; 30,874

17

Суму S1 елементів із парними номерами і суму S2 елементів із непарними номерами.

17,76; -12,7 ;-16,8; 14,16; 36,325; 9,547; 15,796; -19,301; 0; 5,3; 6.8; -17,3

18

Суму S квадратів усіх елементів, що перевищують 10 по абсолютному значенню і їхню кількість К.

42,027; 0;-23,018; 0; -18,532; 0,73; 30,8; 39,115; 7,3;-18,67; 12,32;-8,05;-16,3

19

Добуток РІ усіх додатних елементів і їхню кількість К1, а також, добуток Р2 усіх від'ємних елементів і їхню кількість К2.

•43,175; -11,082; 0; 32,217; -5,42; -2,477; 13,921; -14,184; -7,3; 8,13; 16,08; 123,3; 18,67

20

Середнє арифметичне S квадратів усіх елементів, що перевищують 2,5 по абсолютному значенню та їхню кількість К.

-10,396; -3,47; -14,748; 0; -2,34; 43,796; -2,616; 46,139; 0,35; 5,75; -1,308; 7,87

21

Добуток відмінних від нуля елементів із непарними номерами і їхню кількість К1.

16,375; -17,004; -49,399; -43,353; -15,530; -3,001; 21,762; -42,420; 7,375; -0,675; 13,834; -7,68

22

Суму S квадратів елементів, значення яких належать відрізку

(-10,12) і їхню кількість К.-13,27; -9,547; 0; -22,477; 43,796; -3,001; -28,706; 9,488; -41,66; 13,879; 16,713


23

Середнє арифметичне S елементів, що не перевищують 15 по абсолютному значенню і їхню кількість К.

-28,221; 2,829; -18,7; -12,784; 0; -34,719; -17,04; -12,784; 1,89; 5,83; 56,13; -14,8

24

Значення М найбільшого элемента і його номер.

49,624; -20,481; 87,68; 0; 32,646; 118,37; 18,34; 5,68

25

Кількість N від'ємних, кількість Р додатних і кількість Z нульових елементів.

11,749; 0; 0;-39,144; 0; 9,488; 21,412; 41,643; 5,6; 7,8; -0,34; -1,2; 17,13

26

Середнє арифметичне елементів, значення яких належать інтервалу (-273; 20) і їхню кількість.

206,8; -31,18; 0; 36,9; -313,8; 0,67; -230,2; 0; 21,18; 5,64; -115,36; -270.3, 18,8; 35,7; 6,4

27

Значення М найбільшого по абсолютному значенню елемента і його номер N.

-41,5; -22,174; 40,464; 42,347; -10,089; -41,66; 40,843; 0; 20; -47,591; 34,458; 7,83

28

Суму S квадратів від'ємних елементів з номерами, крат­ними трьом і кількість додатних елементів.

35,066,0,276; -13,94; 13,879; 8,73, 0; -13,762;-29,777; 45,194;-25,613; 38,642

29

Середнє арифметичне S еле­ментів, відмінних від нуля і їхню кількість К1, а також кількість КО елементів, рівних нулю.

-34,22; 36,325; -18,532; -5,42; 0; -23,401; -15,53; 0; 0;-0,089; -13,94; 0; 0;-13,914

30

Добуток Р відмінних від нуля елементів і кількість елементів рівних нулю.

-10,423;-19,301; 39,115; 0; -4,184; 0; 0; 46,139; 42,42; 0; 20; 0;0

31

Середнє арифметичне S додатних елементів і їхню кількість К.

-45,9; 2,82 ; 30,317; -43,5; -34,2; 13,2; 0; -10,4; 30,874

32

Суму S1 елементів із парними номерами і суму S2 елементів із непарними номерами.

17,76; -12,7 ;-16,8; 14,16; 36,325; 9,547; 15,796; -19,301; 0; 5,3; 6.8; -17,3

33

Суму S квадратів усіх елементів, що перевищують 10 по абсолютному значенню і їхню кількість К.

42,027; 0;-23,018; 0; -18,532; 0,73; 30,8; 39,115; 7,3;-18,67; 12,32;-8,05;-16,3

34

Добуток РІ усіх додатних елементів і їхню кількість К1, а також, добуток Р2 усіх від'ємних елементів і їхню кількість К2.

•43,175; -11,082; 0; 32,217; -5,42; -2,477; 13,921; -14,184; -7,3; 8,13; 16,08; 123,3; 18,67

35

Середнє арифметичне S квадратів усіх елементів, що перевищують 2,5 по абсолютному значенню та їхню кількість К.

-10,396; -3,47; -14,748; 0; -2,34; 43,796; -2,616; 46,139; 0,35; 5,75; -1,308; 7,87

36

Добуток відмінних від нуля елементів із непарними номерами і їхню кількість К1.

16,375; -17,004; -49,399; -43,353; -15,530; -3,001; 21,762; -42,420; 7,375; -0,675; 13,834; -7,68

37

Суму S квадратів елементів, значення яких належать відрізку

(-10,12) і їхню кількість К.-13,27; -9,547; 0; -22,477; 43,796; -3,001; -28,706; 9,488; -41,66; 13,879; 16,713


38

Середнє арифметичне S елементів, що не перевищують 15 по абсолютному значенню і їхню кількість К.

-28,221; 2,829; -18,7; -12,784; 0; -34,719; -17,04; -12,784; 1,89; 5,83; 56,13; -14,8

39

Значення М найбільшого элемента і його номер.

49,624; -20,481; 87,68; 0; 32,646; 118,37; 18,34; 5,68

40

Кількість N від'ємних, кількість Р додатних і кількість Z нульових елементів.

11,749; 0; 0;-39,144; 0; 9,488; 21,412; 41,643; 5,6; 7,8; -0,34; -1,2; 17,13

41

Середнє арифметичне елементів, значення яких належать інтервалу (-273; 20) і їхню кількість.

206,8; -31,18; 0; 36,9; -313,8; 0,67; -230,2; 0; 21,18; 5,64; -115,36; -270.3, 18,8; 35,7; 6,4

42

Значення М найбільшого по абсолютному значенню елемента і його номер N.

-41,5; -22,174; 40,464; 42,347; -10,089; -41,66; 40,843; 0; 20; -47,591; 34,458; 7,83

43

Суму S квадратів від'ємних елементів з номерами, крат­ними трьом і кількість додатних елементів.

35,066,0,276; -13,94; 13,879; 8,73, 0; -13,762;-29,777; 45,194;-25,613; 38,642

44

Середнє арифметичне S еле­ментів, відмінних від нуля і їхню кількість К1, а також кількість КО елементів, рівних нулю.

-34,22; 36,325; -18,532; -5,42; 0; -23,401; -15,53; 0; 0;-0,089; -13,94; 0; 0;-13,914

45

Добуток Р відмінних від нуля елементів і кількість елементів рівних нулю.

-10,423;-19,301; 39,115; 0; -4,184; 0; 0; 46,139; 42,42; 0; 20; 0;0

46

Середнє арифметичне S додатних елементів і їхню кількість К.

-45,9; 2,82 ; 30,317; -43,5; -34,2; 13,2; 0; -10,4; 30,874

47

Суму S1 елементів із парними номерами і суму S2 елементів із непарними номерами.

17,76; -12,7 ;-16,8; 14,16; 36,325; 9,547; 15,796; -19,301; 0; 5,3; 6.8; -17,3

48

Суму S квадратів усіх елементів, що перевищують 10 по абсолютному значенню і їхню кількість К.

42,027; 0;-23,018; 0; -18,532; 0,73; 30,8; 39,115; 7,3;-18,67; 12,32;-8,05;-16,3

49

Добуток РІ усіх додатних елементів і їхню кількість К1, а також, добуток Р2 усіх від'ємних елементів і їхню кількість К2.

•43,175; -11,082; 0; 32,217; -5,42; -2,477; 13,921; -14,184; -7,3; 8,13; 16,08; 123,3; 18,67

50

Середнє арифметичне S квадратів усіх елементів, що перевищують 2,5 по абсолютному значенню та їхню кількість К.

-10,396; -3,47; -14,748; 0; -2,34; 43,796; -2,616; 46,139; 0,35; 5,75; -1,308; 7,87Література 1. Операційне середовище Microsoft Windows: Методичні вказівки по вивченню дисципліни «Інформатика» для студентів усіх спеціальностей. Частина 1 і 2 (Операційна система. Текстовий редактор Word, електронні таблиці Excel). / Н.Л. Дорош., В.Б. Зворикін, О.І. Міхальов, Д.А. Лисий та ін.- Дніпропетровськ, Гметау, 1997.– 46 с.

 2. Лабораторный практикум по Microsoft EXCEL для студентов всех специальностей/

А.И. Михалёв, О.П. Юшкевич и др. – Днепропетровск; НметАУ,2001.-66с.

 1. Методические указания к изучению текстового процессора WORD по дисциплинам «Информатика» и «Вычислительная техника»/ В.Н. Пасынков, Б.М. Скороход и др.- Днепропетровск: НметАУ,2000.-15с.

4. Швачич Г.Г., Овсянніков О.В. та ін. Інформатика та комп’ютерна техніка. Елементи Об’єктно-орієнтованого програмування. Розділ «Реалізація концепції об’єктно-орієнтованого програмування в мові Visual Basic for Application»:Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: НметАУ, 2006.- 52 с.
5. Інформатика. Базовый курс: Учебник для вузов/ Под ред. С. В. Симоновича. Изд.2:Питер, 2009.-639с.
Програму склала асс. кафедри ПМ та ОТ Гуляєва О.А.

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Національна металургійна академія України робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія»
Робоча програма, методичні вказівки тa індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей...
Міністерство освіти І науки України Національна металургійна академія України робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інформаційний менеджмент" для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інформаційний менеджмент" для студентів напряму...
Міністерство освіти І науки України Національна металургійна академія України робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „організація виробництва” для студентів спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Організація виробництва" для студентів спеціальностей...
Міністерство освіти І науки України Національна металургійна академія України робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму підготовки
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Міністерство освіти І науки України Національна металургійна академія України робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів» для студентів...
Міністерство освіти І науки України Національна металургійна академія України робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни iconМіністерство освіти І науки України Національна металургійна академія України робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни
С++. Ancii стандарт. C++Builder – кращий представник візуальних середовищ сімійства С++ Склад та структура проекту. Windows application...
Міністерство освіти І науки України Національна металургійна академія України робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Релігієзнавство" для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Релігієзнавство" для студентів усіх спеціальностей...
Міністерство освіти І науки України Національна металургійна академія України робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни iconМіністерство освіті І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма загальні методичні вказівки та індивідуальні завдання
Робоча програма, загальні методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів заочної форми навчання...
Міністерство освіти І науки України Національна металургійна академія України робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни iconНаціональна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Електроматеріалознавство” для студентів напряму 050702 електромеханіка
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Електроматеріалознавство” для студентів напряму...
Міністерство освіти І науки України Національна металургійна академія України робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Системи технологій” для студентів за напрямом 030601
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни ”Системи технологій” для студентів за напрямом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи