Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» icon

Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Скачати 48.36 Kb.
НазваБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Дата07.06.2012
Розмір48.36 Kb.
ТипДокументи

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра гігієни та екології


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на методичній нараді кафедри

гігієни та екології

«____»__________ 2006 року

Протокол №_____


Завідувач кафедри

професор Л.І.Власик


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для організації самостійної роботи студентів

Тема: «Безпека життєдіяльності в умовах повсякденного життя, у побуті та на виробництві»


Навчальний предмет:

безпека життєдіяльності2 курс фармацевтичного факультету №4

(спеціальність - фармація, освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, кваліфікація – фармацевт-бакалавр, заочна форма навчання)Методичну розробку склала

викладач Візнюк І.Д.ЧЕРНІВЦІ-2006


^ 1.Актуальність теми. Навколишнє середовище - це середовище проживання і виробничої діяльності людини. Воно охоплює умови праці, побуту, відпочинку і харчування. При цьому на людей діє величезна кількість чинників різних за природою, силою впливу та характером дії. Частина з них негативно впливає на функціональний стан, працездатність людини, здатна викликати захворювання як у самої людини так і у її нащадків.

Тому знання шкідливих та небезпечних факторів, які мають місце в середовищі проживання і виробничої діяльності людини, а також заходів щодо попередження негативного їх впливу на людину, використання засобів захисту від них та безпечних прийомів праці є досить актуальним.

 1. Навчальна мета:

 1. Студент повинен знати:

 • фактори навколишнього середовища, їх класифікацію, вплив на організм;

 • види мікроклімату, їх вплив на теплообмін людини.

 1. Студент повинен вміти:

 • користуватись приладами для визначення параметрів мікроклімату;

 • визначати та оцінювати мікроклімат у виробничих та житлових приміщеннях.
 1. Матеріали доаудиторної самостійної роботи.

 1. Базові знання, вміння, навички,необхідні для вивчення теми.

^ Міжпредметна інтеграція:

Назва дисципліни та відповідної кафедри

Знати

Вміти

Попередні дисципліни

Фізика


Хімія

 • мікроклімат та його показники;
 • фізико-хімічні властивості орга-нічних розчинників.

 • визначати температуру,

вологість,швидкість ру-

ху повітря.
 1. Зміст теми.

При розгляді питань звертається увага на основні визначення навколишнього, виробничого та побутового середовища.

Після цього розглядаються фактори навколишнього середовища та їх класифікація. Дається визначення небезпечних та шкідливі факторів в тому числі середовища проживання людини.

Після цього детально розглядаються джерела забруднення виробничого середовища, професійні шкідливі фактори, їх класифікацію та вплив на організм працюючих.

Умови праці поділяються на 4 класи:

1 клас-оптимальні умови праці, при яких зберігається не лише здоров’я пра­цю­ючих, а створюються передумови для підтримання високого рівня працездатності;

2 клас-допустимі умови праці характеризуються такими рівнями факторів ви­робничого середовища і трудового процесу, які не перевищують встановлених гі­гі­є­ні­чних нормативів для робочих місць, а можливі зміни функціонального стану ор­га­ніз­му відновлюються за час регламентованого відпочинку, або до початку наступної змі­ни, та не чинять несприятливого впливу на здоров’я працюючих і їх нащадків в най­ближчому та віддаленому періодах;

3 клас-шкідливі умови праці, які характеризуються наявністю шкідливих виро­бничих факторів, що перевищують гігієнічні нормативи і здатні чинити не­спри­я­тли­вий вплив на організм працюючих та його нащадків;

4 клас-небезпечні (екстремальні) умови праці, що характеризуються такими рівня­ми­ виробничого середовища, вплив яких протягом робочої зміни (або ж її частини) ство­рює високий ризик виникнення важких форм гострих професійних уражень, отруєнь, каліцтв, загрозу для життя.

Професійні захворювання у робітників можуть виникати у випадках, коли шкідливі фактори виробництва діють на організм в дозах, концентраціях чи рівнях, що перевищують гранично допустимі (припустимі). Це можливо при 3-4 класах умов праці.

Розглядається роль медичного персоналу у розробці заходів щодо покра­щен­ня умов праці та профілактики професійної патології.

Зі студентами детально розглядаються питання мікроклімату, його впливу на організм людини та заходи, які необхідно здійснити для приведення параметрів мі­кро­клімату до комфортних умов.

Під кінець розглядаються загальні принципи профілактики негативного впли­ву шкідливих виробничих факторів та засоби індивідуального захисту робітників і їх класифікацію.


 1. Рекомендована література:

Основна:

1. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. - Львів, 2000. - с. 101-117,191-194.

2.Пивоваров Ю.П. и соавт. Руководство к практическим занятиям по гигене .-М.,1983.-с.94-98

3.Лекції.


Додаткова:

 1. Габович Р.Д., Познанский С.С., Шахбазян Г.Х. Гигиена. - Вища школа, 1983. - 318 с.

 2. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. - Київ.: Здоров’я, 1999. - 599 с.
 1. Матеріали для самоконтролю.

 1. Питання для самоконтролю:

1. Середовище існування людини: навколишнє, виробниче, побутове.

2. Фактори навколишнього середовища. Природні і антропогенні фактори, їх класифікація, вплив на організм.

3. Поняття про небезпечні та шкідливі фактори. Небезпечні та шкідливі фактори середовища проживання.

4. Виробниче середовище. Джерела забруднення виробничого середовища.

5. Професійні шкідливі фактори, класифікація, вплив на організм.

6. Поняття про професійну патологію. Роль і завдання медичних працівників у створенні безпечних умов життєдіяльності населення.

7. Мікроклімат, показники що його характеризують. Види мікроклімату.

8. Вплив мікроклімату на теплообмін людини.

 1. Методи і засоби визначення та оцінки мікроклімату у виробничих і житлових приміщеннях.

 2. Загальні принципи профілактики негативного впливу шкідливих виробничих факторів. Засоби індивідуального захисту робітників, їх класифікація.

Схожі:

Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Перспективи екологічної конверсії промислового та сільськогосподарського виробництв»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Техніка безпеки при виробництві синтетичних хіміко-фармацевтичних препаратів»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Вплив навколишнього середовища на здоров населення. Наслідки аварій на аес.»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Охорона праці І техніка безпеки у виробництві синтетичних хіміко-фармацевтичних препаратів»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Правові основи щодо захисту населення І територій від надзвичайних ситуацій»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Теоретичні основи та методика гігієнічного нормування вмісту шкідливих речовин у ґрунті»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Вплив наслідків аварії на Чорнобильській аес на стан здоров’я населення в Україні»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Медико-соціальні проблеми, значення та засоби профілактики шкідливих звичок І наркоманій»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Гігієнічна характеристика засобів індивідуального захисту від шкідливих факторів виробничого середовища»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Охорона праці І техніка безпеки при роботі з отруйними лікарськими речовинами в аптечних закладах»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи