Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» icon

Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Скачати 74.14 Kb.
НазваБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Дата07.06.2012
Розмір74.14 Kb.
ТипДокументи

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра гігієни та екології


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на методичній нараді кафедри

гігієни та екології

«____»__________ 2006 року

Протокол №_____


Завідувач кафедри

професор Л.І.Власик


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для організації самостійної роботи студентів

Тема: «Загальна характеристика умов праці в госпрозрахункових аптеках та аптеках лікувально-профілактичних закладів»


Навчальний предмет:

безпека життєдіяльності2 курс фармацевтичного факультету №4

(спеціальність - фармація, освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, кваліфікація – фармацевт-бакалавр, заочна форма навчання)Методичну розробку склав

доц..Прунчак І.Ф.ЧЕРНІВЦІ-2006


^ 1. Актуальність теми. Виготовлення в аптеках лікарських препаратів високої якості можливе за умов суворого дотримання санітарного режиму, який запобігав би негативному впливу факторів виробничого середовища як на працюючих, так і на лікарські препарати.

Тому студенти повинні добре знати гігієнічну характеристику умов праці фармацевтів з метою створення оптимальних та безпечних умов в цих закладах.

 1. Навчальна мета:

^ 2.1. Студент повинен знати:

 • характеристику шкідливих факторів в аптечних закладах.

 1. Студент повинен вміти:

 • користуватись нормативними документами з оцінки умов праці.

 1. Матеріали доаудиторної самостійної роботи.

 1. Базові знання, вміння, навички,необхідні для вивчення теми.

^ Міжпредметна інтеграція:

Назва дисципліни та відповідної кафедри

Знати

Вміти

Попередні дисципліни

Курс біофізики


Кафедра медичної хімії

 • Характеристику фізичного стану повітряного середови-ща, природної та штучної освітленості.

 • Токсичні органічні та неор-ганічні сполуки.
 1. Зміст теми.

Знання основ гігієни аптечним працівникам необхідно для кваліфікованого обслуговування населення, створення сприятливих умов для виготовлення, зберігання і реалізації ліків, попередження внутрішньоаптечної інфекції, створення оптимальних умов для роботи, проведення санітарно-освітньої роботи серед населення, що обслуговується аптекою.

Розглядається питання щодо гігієнічних вимог до планування, обладнання і утримання аптек. Аптеки у великих містах, як правило, являються вбудованими, розташовуються на І поверхах, не мають окремої земельної ділянки.

В сільській місцевості вони розташовуються в окремих будівлях, розташованих на земельній ділянці 0,1-0,2 га. Рекомендується, щоб був невеликий ухил ділянки на південь для кращої інсоляції і стоку атмосферних вод. Об’єкти забруднення повинні розташовуватись з підвітряної сторони і між ними повинна бути санітарно-захисна зона. На ділянці має бути сарай, гараж, герметичний сміттєзбірник. При відсутності цен­трального водопостачання повинен бути шахтний колодязь. Забудова - 25%, площа озеленення не менше 50%.

Далі розглядається внутрішнє планування аптек. Зокрема приміщення аптек поділяються на 4 групи:

І.Виробничі.

ІІ.Допоміжні.

ІІІ.Адміністративні.

ІV.Санітарно-побутові.

Детально обговорюються вимоги до внутрішнього планування та санітарного стану цих приміщень

Після цього студенти характеризують основні виробничі операції та умови праці в аптечних закладах. Основним виробничим приміщенням аптеки являється асистенська. Тут на спеціальних асистентських столах відбувається виготовлення ліків за рецептами лікарів. Асистент виготовляє різні лікарські форми відповідно до діючої Державної фармакопеї. З цією метою він виконує цілий ряд складних фармацевтичних операцій, в залежності від того, яку лікарську форму він виготовляє (зважування, фільтрація, розтирання, подрібнення, відмірювання з бюреток, дозування тощо), перевірку точності ваги, чистоту і якість посуду, роботу приладів та ін. В обов’язки асистента входить приготування стерильних і асептичних лікарських форм (розчинів для ін’єкцій, очних крапель, мазей та ін.). Цю роботу він виконує в асептичних умовах в окремій кімнаті - асептичній (аптеки І і ІІ категорії) чи в боксі (ізольованій частині асистентської), або в настільному боксі (стіл зі скляним футляром, що має з лицьової сторони дверці), бокс повинен мати вхід у вигляді шлюзу.

Одне з робочих місць за асистентським столом займає контролер. В його обов’язки входить розподіл рецептів, які поступили між асистентами і систематичне спостереження за виготовленням ліків. Він проводить контроль якості виготовлення ліків органолептичним, фізичними, хімічними методами.

Крім цього контролер сам готує препарати списку А, контролює якість води, умови зберігання медикаментів в асистентській.

В рецептурному відділі і відділі штучного продажу товарів працюють рецептар-контролер і фармацевт.

Рецептар-контролер, отримавши від відвідувача рецепт, перевіряє його зміст, встановлює вартість ліків і після оплати чека передає рецепт контролеру в асистентську, де готують ліки.

Всі ліки і медичні вироби, що поступають в аптеку приймає дефектар - особа, що відає запасами аптечних товарів і забезпеченням аптеки всім необхідним для виготовлення ліків.

Для зберігання запасів призначені матеріальні. В матеріальних зберігаються аптечні товари, які можна тримати при кімнатній температурі і вологості. В підвалі знаходяться товари, для зберігання яких потрібна низька температура . Деякі лікарські засоби зберігаються в холодильнику.

Робота дефектара полягає у відпуску товарів із запасів в асистентську та у відділ ручного продажу, складанні заявок, а також виконанні замовлень лікувально-профілактичних закладів, які закріплені за даною аптекою.

Деякі аптечні операції виконуються в стерилізаційній - стерилізаційному приміщенні, призначеному для стерилізації ліків. Тут встановлені сушильні шафи, автоклави, знаходиться кубова, яка відділена перегородкою і в якій знаходиться апарат для отримання дистильованої води. Роботу на цих апаратах виконує допоміжний персонал.

Для виготовлення ліків необхідна чиста аптечна тара (склянки, банки, тощо). Їх чищення, миття, знезаражування проводиться в мийному відділенні. Чистий посуд сушать в сушильних шафах, а посуд, що використовується для приготування стерильних ліків, стерилізують в автоклавах або сушильних шафах при температурі 120-1700С.

Виходячи з основних виробничих операцій, які виконуються в аптечних закладах, і враховуючи їх особливості з гігієнічної точки зору, можна вважати, що основними несприятливими факторами являються:

 1. відхилення параметрів мікроклімату від оптимальних показників;

 2. виділення в повітря отруйних парів і газів;

 3. попадання в повітря пилу лікарських речовин;

 4. значне зорове напруження працівників;

 5. забруднення повітря мікроорганізмами (фітопрепарати, відвідувачі, можливо - біопрепарати).

Основними причинами відхилення показників мікроклімату від оптимальних параметрів (підвищення температури і вологості - 25-260С, 80-90%) є:

 • нагрівання повітря за рахунок роботи різних приладів (сушильні шкафи, автоклави, дистилятори та ін.);

 • використання великої кількості гарячої води для миття посуду;

 • випаровування вологи з посуду при його сушінні.

Низька температура (12-160С) і висока вологість (80-90%) відмічається в перехідний та холодний періоди року в торговому залі.

Несприятливий мікроклімат може спостерігатись також в підвальних приміщеннях, де зберігаються деякі медикаменти (температура 12-140С, вологість до 90%).

Попадання в повітря шкідливих парів і газів можливе при відкритій розфасовці летких препаратів (розчини йоду, формаліну, нашатирно-анісових крапель тощо) або використанні ефіру чи хлороформу.

Забруднення повітря пилом можливе при виготовленні порошків, а також при використанні і виготовленні ліків з фітосировини (трави, листя та ін.).

Зорове напруження - читання рецептів, відлік поділок на бюретках, зважування малих доз препаратів та інше.

Забруднення повітря мікроорганізмами в аптеці зумовлене великою кількістю відвідувачів, серед яких багато хворих людей. Відмічено значне мікробне забруднення шкіри рук рецептара - прийом рецептів.

Далі дається визначення мікроклімату та розглядається питання щодо його впливу на організм працюючих, а також значення природної та штучної вентиляції в створенні комфортних умов в приміщеннях аптек.

Зменшенню мікробного забруднення повітря в приміщеннях аптек сприяє ефективна вентиляція, планувальні заходи (посильна ізоляція торгового залу), вологе прибирання приміщень з використанням дезинфікуючих засобів (розчини хлорного вапна, хлораміну) та знезаражування повітря ультрафіолетовими променями (використовують різні модифікації ртутно-кварцевих ламп).

Одним із шкідливих професійних факторів працівників аптек є зорове напруження. Для покращення зорової роботи в приміщеннях аптек повинні бути достатні рівні освітлення: СК - від 1/4 (асистентська, асептична, фасовочна) до 1/6 (матеріальна, миєчна, торговий зал), КПО в аптеках становить: асистентськеа, асептична, фасовочна, кімната хіміка-аналітика - 2.0%; торговий зал, матеріальна - 1,5%; миєчна, стерилізаційна - 1,0%. Штучне освітлення: торговий зал (робоче місце рецептаря, ручніста)- 300 лк, приміщення для відвідувачів - 150 лк, асистентська, асептична, фасовочні - 500 лк, стерилізаційна, миєчна - 150 лк, матеріальні - 200 лк.

Дані рівні вказані для люмінісцентних ламп. Для ламп розжарювання рівні освітлення в 2 рази менші.

 1. Рекомендована література:

Основна.

 1. Гигиена / под. ред.Г.А.Митерева. - М.: Медицина. - 1970.

 2. Большаков А.М. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене. - М., 1988.

 3. Большаков А.М. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене. - М., 1987.

 4. Жарков Г.Н. Охрана труда. - К., 1988.

Додаткова.

 1. Кодекс Законів про працю України з постатейними матеріалами - К., 1998.

 2. Закон України «Про охорону праці».

3.4. Матеріали для самоконтролю.

3.4.1. Питання для самоконтролю:

1. Гігієнічні вимоги до планування і обладнання аптечних установ.

2. Характеристика основних операцій та умов праці в аптечних закладах.

3. Шкідливі виробничі фактори в аптечних закладах.

4. Характеристика повітряного середовища аптек:

 • мікроклімат;

 • вентиляція;

 • боротьба з бактеріальним забрудненням повітря приміщень аптечних закладів.

5. Вимоги до освітлення приміщень аптек.

Схожі:

Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Перспективи екологічної конверсії промислового та сільськогосподарського виробництв»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Безпека життєдіяльності в умовах повсякденного життя, у побуті та на виробництві»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Техніка безпеки при виробництві синтетичних хіміко-фармацевтичних препаратів»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Вплив навколишнього середовища на здоров населення. Наслідки аварій на аес.»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Охорона праці І техніка безпеки у виробництві синтетичних хіміко-фармацевтичних препаратів»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Правові основи щодо захисту населення І територій від надзвичайних ситуацій»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Теоретичні основи та методика гігієнічного нормування вмісту шкідливих речовин у ґрунті»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Вплив наслідків аварії на Чорнобильській аес на стан здоров’я населення в Україні»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Медико-соціальні проблеми, значення та засоби профілактики шкідливих звичок І наркоманій»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Гігієнічна характеристика засобів індивідуального захисту від шкідливих факторів виробничого середовища»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Охорона праці І техніка безпеки при роботі з отруйними лікарськими речовинами в аптечних закладах»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи