В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему icon

В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
Скачати 55.82 Kb.
НазваВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
Дата08.06.2012
Розмір55.82 Kb.
ТипДокументи

СХВАЛЕНО”

на методичній нараді

кафедри соціальної медицини,

ООЗ та суспільних наук


“___”_____________ 2001 р.


Протокол № ____


Зав.кафедрою В.Е. Кардаш


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

практичного заняття із студентами 6 курсу

на тему:

Основна облікова та звітна медична документація

лікувально-профілактичного закладу та сімейного лікаря”


ІІ частина


(Тривалість - 5 годин)


Методичну розробку

підготували:

доцент В.Е.Кардаш

асистент В.А.Михайлик


Чернівці, 2001 р.

І. Тема: Основна облікова та звітна медична документація лікувально-профілактичного закладу та сімейного лікаря.


ІІ. Тривалість заняття: 5 годин.


ІІІ. Мета заняття: Вияснити рівень знань студентів по призначенню та вимогам ведення основної облікової та звітної медичної документації в лікувально-профілактичних закладах.


ІV. Навчальна мета:


Студент повинен знати:

 • призначення обліково-статистичної документації в ЛПЗ;

 • ведення обліково-статистичної документації в ЛПЗ;

 • використання її при складанні річного звіту ЛПЗ за ф.О20/о і по ф.012/о (Звіт про кількість захворювань, зареєстрованих у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувального закладу).

 • правила складання звітів по ф.012/о (Звіт про кількість захворювань, зареєстрованих у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувального закладу); по ф.024/о (Звіт фельдшерсько-акушерського пункту).


Студент повинен вміти:

 • заповнювати основну обліково-статистичну документацію ЛПЗ;

 • складати річний звіт ЛПЗ за ф.020/о;


Студент повинен опанувати практичні навички:

 • заповнювати основні обліково-статистичні документи лікувально-профілактичних закладів: ф.072/о; 070/о; 088/о; 103/о-95; 106/о-95;

106-2/о; ф.63; ф.007/о; ф.066/о; 106/о; 106-2/о та ін.;

 • складати макети таблиць для розробки статистичних матеріалів;

 • опанувати використання графічного зображення при характеристиці статистичних величин.


V. Виховна мета:

 • формувати у студентів переконання щодо важливості обліково-статистичних форм при вивченні стану здоров’я суспільства;

 • виховувати у студентів почуття відповідальності за життя хворого та вміння клінічно мислити в процесі спілкування з хворими.


^ VІ. Міжпредметна інтеграція:


Дисципліна

Знати


Вміти

Всі профільні кафедри

БДМА

Призначення статистично-облікової медичної документації ЛПЗ данної кафедри.

Ведення статистично-облікової документації ЛПЗ.

Використання її при складанні річного звіту по ф.0-12/о, ф.0-24/о.


Заповнювати основну обліково-статистичну документацію кожної ЛПЗ:

ф.072/о; 070/о; 088/о; 103/о-95; 106/о-95;

106-2/о; ф.63; ф.007/о; ф.066/о; 106/о; 106-2/о та ін..^ VІІ. План та організаційна структура заняття:


Основні етапи заняття та їх зміст
^ Учбова мета в рівнях засвоєння

Методика контролю та навчально-методичне забезпечення

Час

1

2

3

4

1.Підготовчий етап:

 • організація заняття;

 • визначення навчальної мети та мотивація;

 • контроль вихідного рівня знань.

І -ІІ - ІІІ

Фронтальне опитування;

таблиці; тестові завдання

10-20%


2.Основний етап формування професійних вмінь

та навичок:

 • вивчення інструкцій по заповненню основних обліково-статистичних форм;

 • заповнення наступних обліково-статистичних форм:ф.072/о;070/о; 088/о; 103/о-95; 106/о-95;106-2/о; ф.63; ф.007/о; ф.066/о; 106/о;

106-2/о та ін.;

 • обговорення та оцінка результатів виконаної роботи.

І - ІІІ

 • Індивідуальний контроль кожного студента за виконаним завданням.
 • Забезпечення посібником по веденню основної медичної документації, бланками обліково-стат. документації.
70-80%

3. Заключний етап:

 • підвищення підсумку заняття;

 • контроль та корекція

 • професійного вміння та навичок;

 • домашнє завдання.

І - ІІІ

Індивідуальний контроль

по виконанню завдання

основного етапу та його

корекція в присутності

всієї групи

5-10%^ VІІІ. Поради студенту: див. “Посібник для ведення основної медичної документації”.- Чернівці,1997.- 62 с.


ІХ. Контрольні питання до теми заняття:


1.Призначення та правила ведення первинної обліково-статистичної медичної документації:

 • санаторно-курортна карта;

 • довідка для отримання путівки;

 • направлення на МСЕК;

 • медичне свідоцтво про народження;

 • лікарське свідоцтво про смерть;

 • лікарське свідоцтво про перінатальну смерть;

 • карта профілактичних щеплень;

 • листок обліку руху хворих і ліжкового фонду стаціонару;

 • статистична карта хворого, що вибув із стаціонару.


2. Призначення звітної медичної документації:

 • звіт лікувально-профілактичного закладу;

 • звіт про кількість захворювань, зареєстрованих у хворих, які проживають в районі обслуговування ЛПЗ;

 • звіт про медичну допомогу дітям;

 • звіт про лікування призовників;

 • звіт фельдшерсько-акушерського пункту;

 • звіт станції швидкої медичної допомоги;

 • звіт пологового будинку.


3. Призначення медичної документації сімейного лікаря.


Х. Список рекомендованої літератури.


Основна:

 1. Лаврова И.Г., Майстрах К.В. Социальная гигиена и ООЗ. - М.:Медицина,1987.- 264 с. (див.підрозділи).

 2. Серенко А.Ф. Социальная гигиена и организация здравоохранения.- М.:Медицини, 1997,1984 ( див. підрозділи).

 3. Лисицин Ю.П. Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. - М.:Медицина, 1987 ( див. підрозділи).

 4. Кардаш В.Е., Ясинський Ц.В. Експертиза тимчасової непрацездатності.- Чернівці, 1994.

 5. Посібник для ведення основної медичної документації в поліклініці та стаціонарі. - Чернівці, 1997.- 62 с.

Додаткова:

 1. Пелещук А.П., Мустенко П.П. Етика взаємовідносин врача та хворого. Навчальний посібник для студентів. - Київ,1993.- 88 с.

 2. Поляков И.В. Практическое пособие по мед.статистике - Ленинград: Медицина,1975.- 151 с.

 3. Руководство к практическим занятиям по социальной гигиене и ОЗО. (Лисицин Ю.П., Галанова Г.И.).- М.:Медицина, 1984.- 400 с.

Схожі:

В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами VI курсу на тему
Тема: Основні кількісні та якісні показники роботи лікувально-профілактичних закладів
В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
Тема: Основна облікова та звітна медична документація лікувально-профілактичного закладу та сімейного лікаря
В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
Тема: Аналіз роботи лікувально-профілактичних закладів по даним річних звітів. Прийняття управлінських рішень
В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
...
В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
Правила заповнення відпо-відних статистичних доку-ментів. Міжнародну класифі-кацію хвороб, травм І при-чин смерті Х перегляду та...
В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему iconМетодична розробка cемінарського заняття із студентами 6 курсу на тему
Тема: Основні напрями реформування амбулаторно-поліклінічної допомоги в умовах переходу до страхової медицини
В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему iconПротокол № Зав кафедри, проф. О. М. Юзько методична розробка практичного заняття на тему
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему iconПротокол № Зав кафедри, проф. О. М. Юзько методична розробка практичного заняття на тему
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему iconМетодична розробка cемінарського заняття зі студентами 6 курсу на тему
Тема: “Основні напрями реформування амбулаторно-поліклінічної допомоги в умовах переходу до страхової медицини” (1 частина)
В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему iconМетодична розробка проведення практичного заняття по курсу соціальної психології зі студентами ІІ курсу стоматологічного факультету Тема 5: психологія спілкування: стосунки та інтеракція
Це вже не просто спілкування, а спільна діяльність, спрямована на реалізацію спільних для групи цілей, це і взаємний вплив одна на...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи