В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами VI курсу на тему icon

В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами VI курсу на тему
Скачати 69.89 Kb.
НазваВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами VI курсу на тему
Дата08.06.2012
Розмір69.89 Kb.
ТипДокументи

СХВАЛЕНО”

на методичній нараді

кафедри соціальної медицини,

ООЗ та суспільних наук


“___”_____________ 2001 р.


Протокол № ____


Зав.кафедрою В.Е. Кардаш


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

практичного заняття із студентами VI курсу на тему:

Основні кількісні та якісні показники роботи

лікувально-профілактичних закладів”.

(Тривалість - 5 годин)


Методичну розробку

підготували:


доцент В.Е.Кардаш

асистент В.А.Михайлик


Чернівці - 2001

І. Тема: Основні кількісні та якісні показники роботи лікувально-профілактичних закладів.

ІІ. Тривалість заняття: 5 годин.


ІІІ. Мета заняття: вияснити рівень знань студентів по використанню якісних показників в оцінці роботи ЛПЗ, а також вміння застосувати набуті знання та навички в практичній охороні здоров’я. Визначити ступінь та глибину опанування всіх випадків, що підлягають експертній оцінці.


^ IV. Навчальна мета:


Студенти повинні знати:

 • Основні якісні показники оцінки стану охорони здоров’я населення області, міста, району, сільської дільниці.

 • Основні якісні показники оцінки роботи окремих спеціалістів (лікарів) в поліклініці.

 • Основні показники оцінки роботи лікаря в стаціонарі.

 • Всі випадки, що окремо підлягають експертній оцінці.


Студенти повинні вміти:

 • Провести розрахунки групи показників, що характеризують якість роботи ЛПЗ різного рівня і якість надання медичної допомоги хворому.

 • Проаналізувати отримані показники і побудувати план покращення робо-ти ЛПЗ і якості надання медичної допомоги.

 • Визначати окремо випадки, що підлягають експертній оцінці:

 • раптової смерті на дому і в стаціонарі;

 • материнська смертність і смертність дітей;

 • випадки захворювань на дифтерію;

 • запущені випадки туберкульозу;

 • запущені випадки злоякісних пухлин;

 • розбіжність клінічних і паталогоанатомічних діагнозів;

 • випадки скарг населення на якість медичного обслуговування та інше.

 • Провести інтегральну оцінку якості надання медичної допомоги ЛПЗ.


Студенти повинні опанувати практичні навички:

 • Методики обчислення оцінки якісних показників роботи ЛПЗ, лікарів в поліклініці і стаціонарі, якості надання медичної допомоги.

 • Методику обчислення проведення аналізу при порівнянні групи показників обчислених із однорідних і неоднорідних сукупностей.

 • Методику обчислення інтегральної оцінки по моделі кінцевого результату.

 • Оцінку вірогідності результатів медико-біологічних досліджень.


^ V. Виховна мета:

 • Формувати у студентів вміння клінічно мислити, що якість діагностики і лікування є обов’язковим елементом переходу охорони здоров’я на ринкові відносини та введення страхової медицини.

 • Виховувати у студентів розуміння, що якість роботи кожного конкретного лікаря позитивно впливає на якість роботи ЛПЗ і обов’язково враховується при бригадному методі надання медичної допомоги.

 • Вимагати від студентів дотримання принципів лікарської етики і деонтології і почуття відповідальності кожного лікаря за надання медичної допомоги.

 • Розширяти та поглиблювати поняття “стандарту якості”, виділяючи, що це є один із методів контролю.

 • Виховання у студентів зацікавленості у досягненні високої інтегральної оцінки при індивідуальній оцінці праці з використанням різних форм оплати.


^ VI. Міждисциплінарна інтеграція.

Дисципліна

Знати

Вміти

Всі профільні кафедри БДМА

Кафедра загальної гігієни з екологією

Оцінку стану здоров’я населення.

Якість діагностики та лікування на всіх етапах надання медичної допомоги.

Основні якісні показники оцінки роботи поліклініки (амбулаторії), стаціонару міських та районних лікарень, роботи окремих спеціа-лістів (лікарів) в поліклініці, стаціонарі.

Визначення - “стандарт якості”

Методи оцінки стану медичного обслуговування населення та роботи окремих спеціалістів по якісних показниках.


^ VIІ. План та організаційна структура заняття.


Основні етапи заняття

та їх зміст

^ Учбова мета в рівнях засвоєння

Методи контролю та навчально-методичне забезпечення


Час

1

2

3

4

1. Підготовчий етап:

- організація заняття;

- визначення навчальної мети мотивація та ознайомлення з планом;

- контроль вихідного рівня знань.ІІ - ІІІ

Методом анкетування


10 хв.

2. Основний етап:

- вияснення елементів теми і якими студентами засвоєні погано;

- додаткове пояснення даних елементів теми;

- самостійна робота студентів під контролем викладача;

- аналіз результатів отриманих завдань, контроль кінцевого рівня засвоєння навчального матеріалу шляхом перевірки індивідуальних завдань в протокольних зошитах.

ІІІ

Практичний тренінг, індивідуальні завдання, визначення якості лікарської діагностики та якості надання медичної допомоги.

170 хв.

ІІІ. Заключний етап:

- підведення підсумку заняття;

- контроль та корекція прак-тичних вмінь і навичок;

-домашнє завдання.


ІІІ
20хв.


^ VIІІ. Поради студенту щодо самостійної роботи.

Дивись навчально-методичний посібник “Методика аналізу роботи лікувально-профілактичного закладу та оцінки рівня якості надання медичної допомоги населенню окремими спеціалістами”. Чернівці, 1993.- 31 с.


ІХ. Контрольні питання:

1. Основні якісні показники оцінки стану охорони здоров”я населення області, міста, району, сільської дільниці:

а). Основні якісні показники оцінки роботи соматичної лікарні для дорослих (поліклініка, стаціонар).

б) Основні якісні показники оцінки роботи дитячої лікарні (поліклініка, стаціонар).

в). Основні якісні показники оцінки роботи пологового будинку (жіноча консультація, стаціонар).

2. Основні якісні показники оцінки роботи окремих спеціалістів (лікарів) в поліклініці.

а). Дільничий лікар-терапевт (сімейний).

б). Дільничий лікар-педіатр (сімейний).

в). Дільничий лікар акушер-гінеколог (сімейний).

г). Лікар підлітковий (сімейний).

3. Основні показники оцінки роботи лікаря в стаціонарі:

а). стаціонар міської, центральної районної та районної лікарні;

б). стаціонар дитячої лікарні;

в). стаціонар пологового будинку.


ПРИМІТКА: Окремо підлягають експертній оцінці всі випадки раптової смерті на дому і в стаціонарі, смертність дітей, материнська смертність, випадки захворювань на дифтерію, запущені випадки туберкульозу, злоякісних пухлин, інших хронічних хвороб, а також розбіжність клінічних і паталогоанатомічних діагнозів і ін. Крім того, розглядаються всі випадки скарг населення на якість медичного обслуговування. На цій основі дається інтегральна оцінка якості надання медичної допомоги ЛПЗ, за якою визначаеться якість роботи окремих відділень лікарів. Оцінка підсумків роботи ЛПЗ проводиться по моделях кінцевих результатів (МКР).


^ Х. Література.


Основна:

1. Ясинський Ц.В. Методика аналізу роботи лікувально-профілактичного закладу та оцінки рівня якості надання медичної допомоги населенню окремими спеціалістами. Чернівці, 1993. - С. 31.

2. Лисицин Ю.П. Руководство к практическим занятиям по социальной гигиене и организации здравоохранения.- М.: Медицина, 1984 - т.ІІ.

3. Сборник нормативно-методических документов по переводу на новые условия хозяйствования учреждений и организаций здравоохранения.-М.:Медицина, 1989.


Додаткова:

1. Медико-соціальна оцінка якості регіонів мешкання населення (Методичні рекомендації. Таралло В.Л.,Горський П.В., ЧМІ, 1996.- 42 с.

Схожі:

В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами VI курсу на тему iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
Тема: Основна облікова та звітна медична документація лікувально-профілактичного закладу та сімейного лікаря
В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами VI курсу на тему iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
Тема: Основна облікова та звітна медична документація лікувально-профілактичного закладу та сімейного лікаря
В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами VI курсу на тему iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
Тема: Аналіз роботи лікувально-профілактичних закладів по даним річних звітів. Прийняття управлінських рішень
В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами VI курсу на тему iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
...
В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами VI курсу на тему iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
Правила заповнення відпо-відних статистичних доку-ментів. Міжнародну класифі-кацію хвороб, травм І при-чин смерті Х перегляду та...
В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами VI курсу на тему iconМетодична розробка cемінарського заняття із студентами 6 курсу на тему
Тема: Основні напрями реформування амбулаторно-поліклінічної допомоги в умовах переходу до страхової медицини
В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами VI курсу на тему iconПротокол № Зав кафедри, проф. О. М. Юзько методична розробка практичного заняття на тему
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами VI курсу на тему iconПротокол № Зав кафедри, проф. О. М. Юзько методична розробка практичного заняття на тему
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами VI курсу на тему iconМетодична розробка cемінарського заняття зі студентами 6 курсу на тему
Тема: “Основні напрями реформування амбулаторно-поліклінічної допомоги в умовах переходу до страхової медицини” (1 частина)
В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами VI курсу на тему iconМетодична розробка проведення практичного заняття по курсу соціальної психології зі студентами ІІ курсу стоматологічного факультету Тема 5: психологія спілкування: стосунки та інтеракція
Це вже не просто спілкування, а спільна діяльність, спрямована на реалізацію спільних для групи цілей, це і взаємний вплив одна на...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи