Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
НазваМіністерство освіти І науки України
Сторінка1/3
Дата24.06.2012
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


Методичні вказівки

до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни

«Техніко-економічне обґрунтування в містобудуванні»

(для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання

спеціальності

8.092.103 – «Міське будівництво та господарство»)


Харків-ХНАМГ-2007

Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Техніко-економічне обґрунтування в містобудуванні» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 8.092.103 – «Міське будівництво та господарство»). Укл. Завальний О.В. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 23с.


Укладач: к.т.н., доц. О.В. Завальний


Рецензент: к.т.н., доц. О.С. Безлюбченко


Рекомендовані кафедрою містобудування, протокол № 9 від 29.06.2007р.


^ ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Методичні вказівки мають на меті допомогти студентам при виконанні практичних завдань з дисципліни «Техніко-економічне обґрунтування в містобудуванні» та самостійному вивченні матеріалу з курсу.

Заняття проводяться паралельно зі слуханням теоретичного курсу і спрямовані на закріплення теоретичних знань, а також на самостійне вирішення різних практичних задач.

Мета практичних занять – ознайомитись з вимогами ДБН та іншої нормативної літератури, набути навички користування цими документами при варіантному проектуванні.

До складу практичних занять входять атестація студентів згідно з підсумком виконаних завдань і знанню теоретичного курсу.

Студент, який пропустив заняття, відпрацьовує його самостійно і здає його індивідуально у час, відведений на консультації з курсу.

Нижче наводиться структура практичних занять і занять, розрахованих на самостійне вивчення курсу.

^ Структура практичних занять

Номер заняття

Тема заняття

Кількість ауд . годин

(денна/ заочна)

1

Вибір системи громадсько-пасажирського транспорту

2 / 1

2

Розрахунок приведених витрат системи громадського транспорту

2 / 1

3-4

Розрахунок собівартості 1 пас/км

3 / 1

4-5

Розрахунок питомих капіталовкладень

2 / 1

5-6

Розрахунок показників ефективності інвестицій

3 / 1

7

Розрахунок періоду окупності

2 / 1

8

Складання проектного балансу території міста

2 / 1

9

Аналіз плану міста з точки зору потреби в транспорті

2 / 1
Разом

18/8

^ Структура занять з самостійного вивчення курсуТема заняття

Кількість ауд . годин

(денна/ заочна)

1

Економічна база формування нових міст

4/7

2

Техніко-економічне обґрунтування територіального розвитку міст

5/9

3

Обґрунтування практики рішень у житловому будівництві

5/9

4

Вартість житла в умовах великого міста

4/3

5

Загальна методика техніко-економічного оцінювання проектних рішень

5/9

6

Регулювання містобудівної діяльності в місті

4/7

7

Обґрунтування економічних заходів з оздоровлення міст

4/7

8

Міське будівництво і контроль за ним

3/3

9

Вітчизняний і зарубіжний досвід, особливості, проблеми в галузі техніко-економічних обґрунтувань

2/2
Разом

36/56

Після виконання всіх практичних завдань студент оформлює звіт, який пред’являє викладачу при складанні заліку.


Заняття 1


Вибір системи громадсько-пасажирського транспорту

Мета заняття – студент має розрахувати показники двох систем міського пасажирського транспорту (МПТ): кількість рухомого складу, кінцеві станції, павільйони очікування, довжину контактної і кабельної мережі, кількість тягових підстанцій, довжину магістральних вулиць тощо.

Основні показники транспортної системи: сумарна транспортна робота, кількість маршрутів, довжина маршрутів наведені в табл. 1. Згідно із своїм варіантом студент вибирає відповідні вихідні дані.


Таблиця 1– Показники системи МПТ


№ варіанта

Сумарна транспортна робота,

млн. пас. км

Кількість маршрутів

Довжина маршрутів, км

Примітка

1

45,1

6

24

1 маршрут – тролейбус, довжиною 6 км

2

46,2

7

35
3

47,3

8

37
4

48,5

5

19

1 маршрут – трамвай, довжиною 7 км

5

49,6

7

37
6

50,7

6

42
7

51,8

5

33

1 маршрут – тролейбус, довжиною 5 км

8

52,3

4

24
9

53,1

7

37
10

54,3

8

15
11

55,3

6

25
12

46,3

4

18
13

47,7

7

30

1 маршрут – трамвай, довжиною 5 км

14

48,2

5

44
15

49,8

6

36
16

50,1

8

38
17

51,5

5

42

1 маршрут – тролейбус, довжиною 5 км

18

52,1

4

41
19

53,9

7

44
20

40,0

6

36

1 маршрут – трамвай, довжиною 6 кмПотім переходять до вибору системи громадського пасажирського міського транспорту. Система МПТ для різних груп міст наведена в табл. 2.


Таблиця 2 – Система пасажирського громадського транспорту


Чисельність

населення, тис. чол.

Варіанти системи

Орієнтовна частка пасажироперевезень

50-100

Автобус малої місткості

48-70
Автобус середньої місткості

30-52
А. Автобус малої місткості

20-42
Автобус середньої місткості

45-48
Автобус великої місткості

13-32
Б. Автобус малої місткості

20-42
Автобус середньої місткості

45-48

100-250

Трамвай чотиривісний

13-32
В. Автобус малої місткості

20-42
Тролейбус середньої місткості

45-48
Тролейбус великої місткості

13-32
Г. Автобус малої місткості

20-42
Тролейбус середньої місткості

45-48
Трамвай чотиривісний

13-32
А. Автобус малої місткості

13-22
Автобус середньої місткості

47-58
Автобус великої місткості

20-40
Б. Автобус малої місткості

13-22
Автобус середньої місткості

47-58

250-500

Трамвай чотиривісний

20-40
В. Автобус малої місткості

13-22
Тролейбус середньої місткості

47-58
Тролейбус великої місткості

20-40
Г. Автобус малої місткості

13-22
Тролейбус середньої місткості

47-58
Трамвай чотиривісний

20-40


Для кожного виду транспорту за варіантами системи МПТ визначають потрібну кількість рухомого складу (од.).


, (1)


де P – сумарна транспортна робота, пас.-км (табл. 1);

– коефіцієнт добової нерівномірності (1,1 - 1,2);

r – частка громадського транспорту в пасажиропотоках (0,92 – 0,7);

? – часта пасажироперевезень, що припадають на даний тип рухомого складу

(табл.2);

– експлуатаційна швидкість км/рік (табл. 3);

h – середньодобова кількість годин роботи рухомого складу (12-14 годин);

m – місткість одиниці рухомого складу (табл. 4);


– середньодобовий коефіцієнт наповнення (користування рухомим складом

(0,25 - 0,3)).

Таблиця 3 – Характеристика МПТ з швидкістю руху


Характеристика руху

Швидкість, км/год

Вид

транспорту

експлуатаційна

сполучення

Нешвидкий

18

до 20

Трамвай, тролейбус, автобус

Прискорений

від 18 до 22

від 20 до 25

Трамвай, тролейбус, автобус

Швидкісний для вуличного транспорту

від 22 да 32

від 25 до 35

Трамвай, автобус

Напівекспрес

від 40 до 55

від 45 до 60

Автобус

Експрес

(місто- примісто)

більше 55

більше 60

АвтобусТаблиця 4 – Місткість рухомого складу


Вид транспорту,

тип рухомого складу

Місткість салону при наповненні

5 пас/мІ

3 пас/мІ

Трамвайчотирьохвісний 2 вагони

228

164

1 вагон

114

82

Тролейбусвеликої місткості

88

68

середньої місткості

74

57

Автобусвеликої місткості

80

58

середньої місткості

65

50

малої місткості

37

31


Для визначення інвентарної кількості рухомого складу з двох отриманих значень вибирають більше (од.):

, (2)

де ? – коефіцієнт використання рухомого складу, приймають 0,8 - 0,85.

За інвентарною кількістю рухомого складу встановлюють місткість депо (табл. 5).


Таблиця 5 – Типові депо, гаражі


Види транспорту

Місткість, місць

Автобус

50

-

100

150

Тролейбус

50

-

100

-

Трамвай

50

75

100

-


Після того, як визначено кількість рухомого складу в кожній системі МПТ, а також встановлено місткість депо і гаражів, згідно з кількістю та довжиною маршрутів встановлюють кількість кінцевих станцій та павільйонів очікування, довжину вулично-магістральної мережі та довжина контактної і кабельної мережі (для тролейбусних маршрутів).

  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи