Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
НазваМіністерство освіти І науки України
Сторінка3/3
Дата24.06.2012
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
1   2   3
Тема 1

^ Економічна база формування нових міст

Проблеми розвитку міст є особливо гострими для України, яка відзначається високим рівнем господарського освоєння територій, великою щільністю населення, різноманітністю природно-кліматичних і інженерно-будівельних умов.

Для більш повного вивчення теми «Економічна база формування нових міст» студент повинен опрацювати наступні проблеми:

 • містобудівні процеси в Україні, що характеризуються активним промисловим розвитком крупних міст і міських агломерацій;

 • питання прогнозування заходів з регулювання розвитку міст, урбанізації, зниження виробничих забруднень;

 • оцінка позитивних і негативних явищ зростання міст, заходи з стримування їх розвитку і розвитку мережі населених пунктів;

 • ефективне створення груп, споріднених підприємств, об’єднаних спільністю виробничого процесу;

 • економічна доцільність реконструкції існуючих підприємств в порівнянні з будівництвом нових;

 • наявність у крупних та крупніших міста сформованих транспортних вузлів і інженерно-комунального обладнання;

 • приплив у міста молодих трудових ресурсів, зокрема наявність маятникової міграції.

Рекомендована література:

 1. Фомін І.О. Основи теорії містобудування. – К.: Наукова думка, 1994. – 190с.

 2. Богорад Д.И. Конструктивная география района. – М.: Мысль, 1965. – 407с.

 3. Тимчук Н.Ф. Город и район: регулирование комплексного развития. – М.: Экономика, 1980 – 160с.

 4. ДБН 360-92. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. – К: Держбуд, 1992 – 67с.

 5. Клюшниченко Є.Є. Соціально-економічні основи планування та забудови міст. – К.: НДПІ містобудування, 1999 – 348с.


^ Тема 2

Техніко-економічне обґрунтування територіального розвитку міст

Відсутність у нашій країні відповідальності за неефективне землекористування призвело до екстенсивного, нерідко марнотратного, використання міських території.

Для більш повного вивчення теми «Техніко-економічне обґрунтування територіального розвитку міст» студент повинен опрацювати наступні проблеми:

 • механізм економічного впливу на діяльність підприємств і організацій, який би регулював пріоритети перспективного розвитку міста;

 • досвід використання законодавчо-нормативних актів Європи і Америки щодо забезпечення умов територіального розвитку міст;

 • правовий механізм управління землекористуванням у розвинених країнах;

 • обґрунтування розвитку населених пунктів, раціонального розселення, взаєморозміщення виробничих, сельбищних та інших території згідно із законом України (про планування території);

 • ринкові відносини у землекористуванні в нашій країні та в розвинених країнах.

Рекомендована література:

  1. Закон України про основи містобудування.

  2. Закон України про планування території.

  3. Гусаков В.М. Роль і завдання оцінки земель населених пунктів на сучасному етапі розвитку України/ / Матеріали семінару «Оцінка і порядок надання земель в населених пунктах: проблеми і перспективи». – К., 1996. – С.1,3

  4. Клюшниченко Є.Є. Соціально-економічні основи планування та забудови міст. – К.: НДПІ містобудування, 1999 – 348с.

  5. Кабакова С.И. Градостроительная оценка территории городов. – М.: Стройиздат, 1973 – 152с.

^ Тема 3

Обґрунтування практики рішень у житловому будівництві

Інтенсифікація містобудівного освоєння території і вичерпання територіальних ресурсів міст привели до необхідності відведення під забудову ділянок із складними інженерно-геологічними умовами, які раніше вважалися непридатними для будівництва. Не менш складною проблемою є відшкодування прилеглих до міста територій, що знаходяться в володінні населених пунктів і господарств.

Задля більш повнішого вивчення теми «Обґрунтування практики вирішень у житловому будівництві» студент повинен опрацювати наступні проблеми:

 • визначення оптимального розміщення житлового будівництво і найбільш доцільної для даного району поверховості забудови;

 • критерії оптимальності вирішення при заданих обсягах житлового і пов’язаного з ним міського будівництва;

 • тенденції розвитку міст з послідовним розширенням території міської забудови, обумовленим виконанням обсягів житлового та іншого міського будівництва;

 • обґрунтування раціональної поверховості забудови та збільшення обсягів житлового будівництва;

 • освоєння різних районів крупного міста та виконання різних заходів з інженерної підготовки території для житлового будівництва.

Рекомендована література:

  1. Кочетков А.В. Экономическая эффективность градостроительных решений. – М.: Стройиздат, 1980 – 145с.

  2. Клюшниченко Е.Е., Белова Л.И., Нечаєва Т.С. Обоснование размещения объектов жилищного строительства. – К.: Будівельник, 1990 – 96с.

  3. Клюшниченко Є.Є. Соціально-економічні основи планування та забудови міст. – К.: НДПІ містобудування, 1999 – 348с.

  4. Устойчивое развитие населенных пунктов и обеспечение населения жильем. Национальный доклад ко Второй Всемирной Конференции ООН по населенным пунктам (Хабитат-II) – К.: – 1996. – 74с.


^ Тема 4

Вартість житла в умовах великого міста

Житлове будівництво є невід’ємною частиною соціально-економічного розвитку міста і повинне здійснюватися в тісному зв’язку з іншими соціальними підсистемами. Не тільки кількісний ріст, але й якісний розвиток житла вимагає також перегляду існуючих принципів і методів формування житлового середовища і, як наслідок, зміну його вартості.

Для більш повного вивчення теми «Вартість житла в умовах великого міста» студент повинен опрацювати наступні проблеми:

 • вивчення основних містобудівних параметрів: житлової забезпеченості, містобудівного нормування житлових будинків, щільності житлового фонду, планувальних рішень і структури квартир, потреб у територіях, а також забезпечення населення закладами та підприємствами культурно-побутового обслуговування тощо;

 • досвід розвитку житлової забудови в Україні й західних країнах;

 • вимоги, що враховуються при визначенні якісного стану житлового середовища;

 • основні параметри та кількісні характеристики житлової забудови, які впливають на цінову політику вартості житла в умовах великого міста.

Рекомендована література:

  1. Клюшниченко Є.Є. Економіка житлової забудови. – К.: Будівельник, 1977 – 120с.

  2. Дурманов В.Ю. Основные направления планировочного развития современного жилища. – Львів.: Львівська політехніка, 1992 – 90с.

  3. Клюшниченко Є.Є. Соціально-економічні основи планування та забудови міст. – К.: НДПІ містобудування, 1999. – 348с.

  4. Гусаков В.М. Основні напрямки реформування житлового будівництва в Україні // Труди Міжнар.конф. «Реформування житлової політики в Україні». – 1996.


Тема 5

Загальна методика техніко-економічного оцінювання проектних рішень

Для техніко-економічного обґрунтування в загальному комплексі задач генерального плану міста необхідно прийняття планувальних рішень з використанням раціонального вибору варіантів, що піддаються розрахункам і точному обґрунтуванню, а також досить широко охоплюють різнобічні функції міста.

Для більш повного вивчення теми «Загальна методика техніко-економічного оцінювання проектних рішень» студент повинен опрацювати наступні проблеми:

 • ефективність містобудівних рішень, особливо в крупних та крупніших містах, необхідна розробка альтернативних варіантів і розрахунків економічного ефекту в сукупності з соціальним, екологічним та іншими;

 • сучасний стан інформаційного забезпечення містобудівного обґрунтування, використання сучасних методів, техніко-економічного обґрунтування проектних рішень в галузі містобудування, автоматизації проектування, стандартизації інформаційної бази;

 • ефективність містобудівних рішень, що досягається шляхом раціонального розселення і розміщення виробництва, комплексного використання усіх видів ресурсів, раціональної забудови і реконструкції міст, охорони навколишнього середовища.

Рекомендована література:

  1. Демин Н.М. Управление развитием градостроительных систем. – К.: Будівельник, 1991. – 185с.

  2. Фомін І.О. Основи теорії містобудування. – К.: Наукова думка, 1994. – 190с.

  3. Клюшниченко Є.Є. Соціально-економічні основи планування та забудови міст. – К.: НДПІ містобудування, 1999. – 348с.

  4. Кочетков А.В. Экономическая эффективность градостроительных решений. – М.: Стройиздат., 1980 -145с.


^ Тема 6

Регулювання містобудівної діяльності в місті

В умовах кардинальних перетворень в економіці, соціальної політики, нових земельних та майнових стосунків, ускладнення інвестиційних процесів, відсутності законодавчих основ державного регулювання і управління містобудуванням значно загострюються проблеми комплексного розвитку міста, використання землі, підвищення рівня планування, забудови, якості архітектурних рішень та благоустрою.

Для більш повного вивчення теми «Регулювання містобудівної діяльності в місті» студент повинен опрацювати наступні проблеми:

 • формування умов життєдіяльності населення, що пов’язані з удосконаленням матеріально-просторового середовища, якість і комфорт якого значною мірою обумовлюється містобудівними рішеннями;

 • удосконалення методів обґрунтування містобудівних рішень для забезпеченості єдності техніко-економічних, екологічних і архітектурно-планувальних підходів при формуванні середовища життєдіяльності населення;

 • обґрунтування розміщення нової та реконструкція існуючої житлової забудови, містобудівні заходи з оздоровлення містобудівного середовища та оцінка їх економічної ефективності;

 • розробка гіпотези соціально-збалансованого розвитку міст з урахування ресурсних обмежень;

 • визначення потреб і комплексна оцінка усіх ресурсів міста і зони його впливу.

Рекомендована література:

  1. Питюренко Е.И. Территориальные системы городских поселений Украинской ССР. – К.: Наукова думка, 1997. – 205с.

  2. Клюшниченко Є.Є. Соціально-економічні основи планування та забудови міст. – К.: НДПІ містобудування, 1999. – 348с.

  3. Холл П. Городское и региональное планирование: Пер. с англ. – М.: Стройиздат, 1993 – 246с.

  4. Гусаков В., Валетта У., Нудельман В., Вашкулат О. Довідник. Регулювання використання забудови територій населених пунктів (зонінг). – К.: Держкоммістобудування України, 1996. – 85с.


^ Тема 7

Обґрунтування економічних заходів з оздоровлення міст

Забруднення навколишнього середовища завдає шкоди міському господарству та виробничому комплексу, вимагає значних додаткових витрат на здійснення заходів щодо його усунення. Забруднення повітряного басейну скорочує строк служби будинків і споруд, підвищує експлуатаційні витрати на утримання їх в нормальному технічному стані, погіршує стан зелених насаджень міста, зазнають збитків сільське й міське господарство.

Вибір найбільш ефективних заходів з оздоровлення навколишнього середовища необхідно виконувати на основі зіставлення варіантів планувальних, конструктивних, технологічних та інших рішень.

Для більш повного вивчення теми «Обґрунтування економічних заходів по оздоровленню міст» студент повинен опрацювати наступні проблеми:

 • пропозиції різних дослідників про оцінку збитків від забруднення навколишнього середовища (Андерсена Р., Балацького О., Качинського А.);

 • розглянути питання економічних санкцій щодо забруднення навколишнього середовища промисловими відходами, автотранспортом та іншими джерелами, а також економічна компенсація за екологічні забруднення;

 • розглянути планувальні й містобудівні заходи зі зниження рівня шуму та загазованості вздовж міських магістралей з інтенсивним рухом транспорту;

 • проаналізувати найбільш ефективні заходи щодо оздоровлення навколишнього середовища на основі зіставлення проектних варіантів.

Рекомендована література:

 1. Банин А.П. Эффективность мероприятий по охран природных ресурсов. – М.: Стройиздат, 1997 – 86с.

 2. Балацкий О.Ф. Экономика защиты воздушного басейна. – Харьков: Вища школа, 1976. – 99с.

 3. Качинський А., Пирожков С., Економічні аспекти концепції ризику в екологічній безпеці України // Економіка України. – 1994 - №7. – С.26-31


Тема 8

Міське будування і контроль за будівництвом

Державні стандарти і правила встановлюють комплекс якісних та кількісних показників і вимог, які регламентують розробку і реалізацію містобудівної документації проектів, конкретних об’єктів з урахуванням соціальних, екологічних та інших умов і спрямовані на забезпечення формування повноцінного життєвого середовища.

Для більш повного вивчення теми «Міське будування і контроль за будівництвом» студент повинен опрацювати наступні проблеми:

 • вивчення вимог до розробки генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, проведення експертизи, здійснення державного контролю за плануванням, забудовою, іншим використанням території та окремих земельних ділянок;

 • правила зонування території, містобудівні регламенти, що відносяться до певних території міста;

 • правила одержання умов використання і забудови земельних ділянок для фізичних і юридичних осіб;

 • врахування громадських інтересів при розташуванні й утриманні об’єктів житлово-комунального господарства, інженерно-транспортної інфраструктури, вирішення інших завдань, забезпечення сталого розвитку населеного пункту.

Рекомендована література:

  1. Закон України про планування і забудову території // Офіційний вісник України – 2000. - №20. – С.8-26

  2. Клюшниченко Є.Є. Соціально-економічні основи планування та забудови міст. –К.: НДПІ містобудування, 1999 – 348с.

  3. Білоконь Ю.М. Проблеми містобудівного розвитку території. – К.: Укрархбудінформ, 2001 – 80с.


^ Тема 9

Вітчизняний і зарубіжний досвід, особливості, проблеми в галузі техніко-економічних обґрунтувань

Техніко-економічне обґрунтування містобудівних рішень передбачає визначення перспектив розвитку економічної бази міста, а також вибір ефективних територіальних архітектурно-планувальних рішень, оптимізації житлового, культурно-побутового і комунального будівництва, удосконалення систем міського господарства, створення сприятливого міського середовища.

Техніко-економічне обґрунтування забезпечує підвищення якості й ефективності проектних рішень на основі впровадження сучасних досягнень науково-технічного прогресу, раціонального використання інвестицій і основних міських фондів.

Для більш повного вивчення теми «Вітчизняний та зарубіжний досвід, особливості, проблеми у галузі техніко-економічних обґрунтувань» студент повинен опрацювати наступні проблеми:

 • основні напрямки техніко-економічних обґрунтувань проектних рішень на території України і розвинутих країн Європи;

 • основні критерії, за якими оцінюється оптимальне проектне рішення;

 • переваги й недоліки в містобудівних факторах, що впливають на ефективність розміщення містобудівних об’єктів;

 • визначення економічної ефективності містобудівних рішень, ефективність освоєння нових території чи реконструкції існуючої забудови – вибір оптимального варіанта.

Рекомендована література:

  1. Мерфи Р. Американський город: Пер. с англ.. – М.: Прогрес, 1972 – 319с.

  2. Устойчивое развитие населенных пунктов и обеспечение населения жильем / Национальный доклад ко Второй Всемирной Конференции ООН по населенным пунктам (Хабитат-II) – К. 1996. – 74с.

  3. Кейден Д. Методы привотизации земли в США и странах Западной Европы – К.: Будівництво України – 1993. - №3-4. – С.141-147

  4. Клюшниченко Є.Є. Соціально-економічні основи планування та забудови міст. –К.: НДПІ містобудування, 1999 – 348с.Навчальне видання


Методичні вказівки

до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни

«Техніко-економічне обґрунтування в містобудуванні»

(для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання

спеціальності

8.092.103 – «Міське будівництво та господарство»)


Укладач: Завальний Олександр В’ячеславович


Редактор: М.З. Аляб’єв


Коректор: З.І. Зайцева


Комп’ютерний набор і верстка:


План 200 7 , поз. 214

_____________________________________________________________________________

Підп. до друку04.05.07 Формат 6084 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умовл.-друк.арк. 0,8 Обл.-вид. арк. 1,2

Замовл.я №_____ Тираж 50 прим.

_____________________________________________________________________________

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

_____________________________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії ЮЦ ХНАМГ

_____________________________________________________________________________

61002, Харків, вул. Революції, 12

1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи