Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу й виконання контрольної роботи з дисципліни icon

Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу й виконання контрольної роботи з дисципліни
НазваМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу й виконання контрольної роботи з дисципліни
Сторінка1/5
Дата08.06.2012
Розмір1.16 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


Методичні вказівки до самостійного вивчення

курсу й виконання контрольної роботи з дисципліни

Економіка технічної експлуатації будівель”


(для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання

спец. 7.921.103 і 8.921.103 „Технічне обслуговування, ремонт і

реконструкція будівель)


Харків – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до самостійного вивчення і виконання контрольної роботи з дисципліни „Економіка технічної експлуатації будівель” (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спец. 7.921.103 і 8.921.103 „Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель”).

Укладачі: А.І.Зіньковська, М.О.Шульга. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 70 с.


Рекомендовано кафедрою міської і

регіональної економіки,

протокол № 4 від 23.10.06

ЗМІСТ

Стор.

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

^ 2. РОЗПОДІЛ ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ, ФОРМАМИ І ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ

РОБОТИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

3.1. Лекції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3.2. План практичних занять. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

3.3. План самостійної роботи студента. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

4. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ, ВМІНЬ ТА НАВИЧОК. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

5. МЕТОДИКА І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. .. . . . .11

5.1. Загальні положення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

5.2. Частина 1. Розрахунок розміру інвестицій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

5.3. Частина 2. Оцінка економічної ефективності проектних рішень. . . . . . . . . . .19

6. КРИТЕРІЇ ОЦІНОК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

6.1. Контрольної роботи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

6.2. Заліку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

7. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

7.1. Основна література. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

7.2. Додаткові джерела. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

7.3. Методичне забезпечення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

7.4. Поточні видання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

7.5. Нормативні видання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23


ДОДАТКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23


Додаток 1.Характеристика об’єкта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Додаток 2.Обсяги проектних робіт. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Додаток 3.Кошторисні нормативи (довідково).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Додаток 4.Титульний аркуш. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

Додаток 5.Економічне обґрунтування інвестиційного проекту реконструкції си-

стеми кондиціювання з використанням теплоутилізатора на

проміжному теплоносії (зразок контрольної роботи). .. . . . . . . . . . . . . . 47

6. Таблиця коефіцієнтів дисконтування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

7. Індекси змінювання вартості будівельно-монтажних робіт та промис-

лової продукції за станом на 01.04.2006 р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68


^ 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА


1.1. Вивчення дисципліни „Економіка технічної експлуатації будівель” організується відповідно до навчального плану (№ 1.2.1 за робочим навчальним планом, затвердженим ХНАМГ від 3.03.2006 р.) спеціальності „Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель” згідно з робочою навчальною програмою, схваленою кафедрою міської і регіональної економіки (протокол № 10 від 11.05.2006 р.) і погодженою з кафедрою теплохолодопостачання, та затвердженою деканами факультетів „Економіка і підприємництво”, „Містобудування” та заочного навчання.

1.2. До складу навчальної дисципліни входять лекційні й практичні заняття, а також самостійна робота студентів з літературою та виконання контрольної роботи.

1.3. Предмет дисципліни – основи економіки, форми і методи забезпечення ефективного господарювання при технічній експлуатації будівель.

1.4. Метою вивчення дисципліни є засвоєння знань з економіки технічної експлуатації будівель.

1.5. Завдання дисципліни – вивчення теоретичних засад економіки і організації функціонування господарчих структур, зайнятих на технічному обслуговуванні, поточному та капітальному ремонті, реконструкції будівель, а також закріплення знань, отриманих студентами в процесі конспектування лекцій і виконання практичних занять за рахунок самостійного вивчення літератури та виконання контрольної роботи.

1.6. Загальний обсяг роботи студента за навчальним планом складає 54 академічних години або 1,5 кредита ECTS, який містить 5 змістовних модулів:

1.6.1. Основи економіки технічного обслуговування будівель.

1.6.2. Економіка поточного ремонту елементів будівель, внутрішньо- будинкових систем та устаткування.

1.6.3. Особливості економіки капітального ремонту елементів будівель, внутрішньобудинкових систем та устаткування.

1.6.4. Особливості економіки реконструкції будівель

1.6.5. Техніко-економічна оцінка виробничих, технологічних та проектних рішень з технічного обслуговування, ремонту та реконструкції будівель.

1.7. У процесі засвоєння дисципліни студент повинен самостійно знайти і вивчити спеціальну літературу з означеного кола питань, здійснити аналіз динаміки поточного рівня вартісних показників, що має сприяти глибшому освоєнню методів виконання широкого кола економічних розрахунків, спонукає ґрунтовно вивчати спеціальні наукові видання з питань економіки технічного обслуговування, ремонту та реконструкції будівель, самостійно їх аналізувати й узагальнювати.


1.8. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчального плану передбачає:

1.8.1) засвоєння знань дисциплін, що повинні передувати вивченню даної дисципліни: технологія ремонту інженерних систем, технічна експлуатація будівель, технічна експлуатація інженерних систем, економіка будівництва та технологія ремонту будівельних конструкцій;

1.8.2) використання отриманих знань при вивченні дисциплін, які спираються на дану дисципліну: реконструкція інженерних систем, планування будівельного виробництва та дипломне проектування.

1.9. У результаті вивчення дисципліни студент повинен

1.9.1) знати:

- господарський механізм функціонування служби технічної експлуатації будівель;

- взаємозв’язок основних техніко-економічних показників і фактори, що впливають на їх величину;

- шляхи підвищення ефективності технічної експлуатації будівель та ціноутворення на ремонтно-будівельні роботи і реконструкцію;

- систему кошторисного нормування, ціноутворення та склад інвесторської документації на ремонтно-будівельні роботи і реконструкцію інженерних систем і будівель;

1.9.2) вміти:

- обчислювати кошторисні обсяги робіт з усіх видів ремонтів та реконструкції будівель;

- складати кошториси надходжень і видатків на технічне обслуговування та ремонт конструктивних елементів будівель, внутрішньобудинкових мереж і обладнання;

- складати кошторисні розрахунки при визначенні розміру інвестицій;

- кількісно оцінювати ефективність заходів з вдосконалення технічної експлуатації будівель.

^ 2. РОЗПОДІЛ ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ, ФОРМАМИ І ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ


Зміст навчальної дисципліни (теми, підтеми)

Обсяг у годинах

Денне навчання

Заочне навчання

Л

П

С РС

Л

П

СРС

Тема 1. Основи економіки технічного обслуговування будівель

2

-

7

0,5

-

10

Тема 2. Економіка поточного ремонту елементів будівель, внутрішньо- будинкових систем та устаткування

2

3

7

1

2

8

Тема 3. Особливості економіки капітального ремонту елементів будівель, внутрішньобудинкових систем та устаткування

2

1

8

1

-

10

Тема 4. Особливості економіки реконструкції будівель

2

1

7

0,5

-

8

Тема 5. Техніко-економічна оцінка виробничих, технологічних і проектних рішень з технічного обслуговування, ремонту та реконструкції будівель

2

3

7

1

2

10

Всього

10

8

36

4

4

46


Примітка: Л – лекції, П – практичні заняття, СРС – самостійна робота студента.

^ 3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


3.1. Лекції


Тема 1. Основи економіки технічного обслуговування будівель.

Склад робіт і витрат на технічне обслуговування будівель. Норми обслуговування. Методика розрахунків надходжень і видатків на технічне обслуговування конструктивних елементів будівель, внутрішньобудинкових мереж і обладнання. Податки, збори, компенсації та пільги. Укладання угод на технічне обслуговування будівель з підприємствами-постачальниками послуг на експлуатацію інженерних мереж будівель як цілісного технічного комплексу. Порядок відшкодувань витрат на технічне обслуговування систем. Джерела фінансування робіт з технічного обслуговування будівель.

Тема 2. ^ Економіка поточного ремонту елементів будівель, внутрішньобудинкових систем та обладнання.

Опис робіт та їх розцінювання. Склад витрат. Кошторис витрат та надходжень. Джерела фінансування поточного ремонту.

Тема 3. ^ Особливості економіки капітального ремонту елементів будівель, внутрішньобудинкових систем та устаткування.

Кошторисно-нормативна база. Склад і форми інвесторської документації. Порядок розрахунку кошторисних обсягів робіт. Порядок розрахунку кошторисних витрат. Податки та обов’язкові платежі встановлені законодавством. Укладання угод з підрядними ремонтно-будівельними організаціями. Джерела фінансування робіт з капітального ремонту будівель.

Тема 4. ^ Особливості економіки реконструкції будівель.

Кошторисно-нормативна база. Склад інвесторської документації. Порядок розрахунку прямих, загальновиробничих, лімітованих, адміністративних та інших витрат, кошторисного прибутку та податків. Кошти на покриття ризику. Додаткові умови до розробки кошторисної документації на реконструкцію будівель. Загальні правила оформлення кошторисної документації.

Тема 5. ^ Техніко-економічна оцінка виробничих, технологічних та проектних рішень з технічного обслуговування, ремонту та реконструкції будівель.

Оцінка вартості коштів за часом. Інвестиційний цикл виплат та надходжень. Метод дисконтування вартості. Термін функціонування об’єкта інвестицій. Вплив інвестицій на величину експлуатаційних витрат. Метод чистої дисконтованої вартості. Метод внутрішньої норми окупності. Метод індекса прибутковості. Метод періоду окупності інвестицій. Оцінка інфляції, ризику, ліквідності.


^ 3.2. План практичних занять

№ тем

Найменування практичних занять

Обсяг, акад. год

Денне навчання

Заочне навчання

1

Порядок розрахунку надходжень та видатків на технічне обслуговування будівель (КР-1)

3

1

2, 3, 4

Визначення розміру інвестиційних коштів, необхідних для проведення ремонтів та реконструкції будівель (КР-2)

2

1

5

Оцінка економічної ефективності інвестицій у ремонт та реконструкцію будівель (КР-3)

3

2
Всього

8

4

^ 3.3. План самостійної роботи студента

Тема №

Зміст роботи

Обсяг у годинах

Література

Денне навчання

Заочне навчання

1

Опрацювання лекційного матеріалу. Конспектування заданої теми. Підготовка короткого письмового огляду з підборки літератури за завданням викладача.

7

10

[4] с. 21-35,

[6, 11]

2

Опрацювання лекційного матеріалу. Вивчення нормативних документів. Підготовка до практичних занять. Підготовка до контрольної роботи (КР-1).

7

8

[1] розділ 1,

[2] том 2,

глави 6, 8, 10, 13,

[10, 11, 12]

3

Опрацювання лекційного матеріалу. Вивчення нормативних документів. Підготовка до контрольної роботи (КР-2).

8

10

[1] розділи 2, 3, 4,

[2] том 1, глави 3, 4, 5, 6, том 2, глави 6, 8, 10

[5, 11, 14]

4

Опрацювання лекційного матеріалу. Вивчення додаткової літератури. Підготовка до практичних занять.

7

8

[5] с. 3-46,

[11],

[2] глава 13

5

Опрацювання лекційного матеріалу. Вивчення додаткової літератури. Підготовка до контрольної роботи (КР-3), до підсумкового контролю та заліку

7

10

[3] глави 4, 5, 6

[7, 8, 11, 15, 16]
Всього

36

46
^ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ, ВМІНЬ ТА НАВИЧОК


Види контролю та їх стислий зміст

Обсяг у годинах

Денне навчання

Заочне навчання

1. Фронтальне експрес-опитування на практичних заняттях за змістовними модулями 1, 2

2

-

2. Контрольні роботи з теми 3

КР-1 „Локальний кошторис”

КР-2 „Зведений кошторисний розрахунок”

2

2

3. Контрольна робота з теми 5

КР-3 „Розрахунок показників економічної ефективності проектних рішень”

1

1

4. Підсумковий тестовий контроль

Залік

50 тест-завдань, 150 балів

Контрольна робота, яку самостійно виконують студенти, полягає у техніко-економічній оцінці проектних рішень з реконструкції внутрішньо- будинкових систем.

Методика виконання контрольної роботи і вихідні дані за варіантами наведені в розділі 5 цих методичних вказівок.

Контрольна робота підлягає захисту у вигляді доповіді щодо отриманих висновків.

Своєчасний та успішний захист (з оцінкою „добре” чи „відмінно”) контрольної роботи є необхідною умовою допущення студента до заліку.


^ 5. МЕТОДИКА І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


У процесі вивчення дисципліни студенти виконують контрольну роботу на тему „Економічне обґрунтування інвестиційного проекту системи теплохолодопостачання”, що складається з двох частин. Кожен студент виконує свій варіант відповідно до номера, який визначається за сумою останніх двох цифр номеру залікової книжки (з 1 до 7 – завдання I групи, з 8 до 14 – завдання II групи, з 15 до 19 т а 00 – завдання III групи) і першої літери прізвища студента. Вихідні дані для розрахунків наведені в додатках 1 та 2.

Контрольна робота безпосередньо базується на темі 4 „Особливості економіки реконструкції будівель” та темі 5 „Техніко-економічна оцінка виробничих, технологічних і проектних рішень з технічного обслуговування, ремонту та реконструкції будівель”.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи розроблені на основі законодавчо-нормативної бази, що регламентує склад та рівень витрат, принципи їх нормування та поточні ціни за станом на 4 квітня 2006 року. Ураховуючи недостатню стабільність діючої в Україні нормативної бази та рівня цін, перед початком виконання роботи студент повинен встановити доповнення та зміни, введені з 1.04.2006 р. і внести відповідні корективи в дані, наведені в додатку 3.

Зміст контрольної роботи наводиться нижче.


^ 5.1. Загальні положення


5.1.1. Роботу над темою слід починати з вивчення теоретико-методичних основ виконання КР, після чого студент повинен:

- підготувати початкові дані для розрахунку суми інвестицій та оцінки їх ефективності;

- вибрати склад необхідних нормативів;

- проаналізувати зміни рівня поточних вартісних показників у порівнянні з наведеними у додатках до методичних вказівок усередненими;

- виконати розрахунки витрат і надходжень, що пов’язані з реалізацією та функціонуванням проекту, користуючись методом змінних витрат;

- розрахувати показники економічної ефективності інвестицій;

- зробити висновки відносно інвестиційної привабливості проекту.


5.1.2. Метою виконання першої частини контрольної роботи є закріплення навичок розрахунку розміру інвестицій, необхідних для реалізації проектних рішень, що складається з прямих та загальновиробничих витрат, пов’язаних з реконструкцією внутрішньобудинкових систем теплохолодопостачання (КР-2).

Алгоритм вирішення задачі першої частини згідно зі структурою контрольної роботи може бути виражений формулою:
ИС=

де: ИС – сума інвестицій;
n – кількість i-х робіт за проектом;
V - обсяги робіт;
C - поточна одинична розцінка;

ОПР – сума загальнобудівельних витрат;

К - коефіцієнт, що враховує вартість тимчасових будівель і споруд;
К - коефіцієнт, що враховує сезонне подорожчання підрядних робіт;
З - витрати на придбання і монтаж устаткування;
С З – коефіцієнт, що враховує витрати на утримання служби замовника;
АН – коефіцієнт, що враховує витрати на авторський нагляд;

Т – коефіцієнт, що враховує витрати на проведення тендерів;
ПИР – вартість проектно-пошукових робіт;
П – сума кошторисного прибутку;
АР – сума адміністративних витрат;
Р – сума на покриття ризиків;
НДС – сума податку на додану вартість.


5.1.3. Метою виконання другої частини контрольної роботи є оцінка ефективності проектних рішень методом порівняння поточної вартості дисконтованих грошових витрат та надходжень (КР-3).


5.1.4. Перед початком виконання роботи студент повинен насамперед ознайомитися з поясненнями, які наведені в методичних вказівках до тієї чи іншої частини роботи. Ознайомившись з метою та методологією розрахунків, студенту необхідно, використовуючи дані свого варіанта, вирішити поставлені перед ним питання. При цьому частина даних має однакові для всіх варіантів значення. Різниця у варіантах забезпечується завдяки коригуванню базових значень показників обсягів робіт при здійсненні реконструкції (додаток 2) та економії поточних експлуатаційних витрат при функціонуванні системи (додаток 1).


5.1.5. Контрольна робота має бути оформлена у вигляді розрахунково-поснювальної записки з дотриманням встановлених державними стандартами вимог щодо виконання текстових документів та бібліографічного опису друкованих видань. Розрахунки, оформлені у вигляді таблиць, мають відображати у їх назві основний зміст наведеного матеріалу, мати дату, за станом на яку прийняті вартісні показники, одиницю їх виміру, а також обґрунтування початкових даних у вигляді номера відповідно до загального переліку використаної літератури та сторінки, на якій наведені дані у прямокутних дужках. При необхідності слід навести номер видання, таблиці, графи і рядка. Наприклад: [17, № 1, табл. 10, гр.. 2, рядок 3].


5.1.6. Контрольну роботу оформляють на папері формату А4. Матеріали розміщують у такій послідовності:

1. Титульний аркуш, оформлений згідно з встановленими вимогами
(додаток 4).

2. Завдання (вихідні дані) на виконання контрольної роботи, підписане керівником і автором роботи.

3. Вступ, у якому студент повинен обґрунтувати актуальність та практичне значення теми, встановити мету виконання роботи і завдання, що вирішуються в її межах.

4. Частина 1 „Розрахунок розміру інвестицій”, щоскладається з послідовного визначення:

- прямих витрат підрядника,

- загальновиробничих витрат,

- лімітованих та інших витрат.

5. Частина 2 „Оцінка економічної ефективності проектних рішень”, що складається з:

- визначення грошових витрат і надходжень (річних поточних витрат на технічне обслуговування, ремонти, енергоресурси та амортизаційних відрахувань),

- розрахунку показників економічної ефективності інвестицій і висновків відносно інвестиційної привабливості проекту.

6. Список використаної літератури.


5.1.7. У поданій на захист роботі всі сторінки мають бути пронумеровані посередині нижнього поля аркуша. Не дозволяється залишати виправлення, закреслення, вставки до тексту і таблиць та використовувати абревіатури (крім загальноприйнятих).


5.1.8. Контрольна робота має бути виконана, подана на кафедру і зареєстрована не пізніше дати, зазначеної у завданні.


5.1.9. Зразок виконання контрольної роботи наведений у додатку 5.

5.2. Частина 1.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу й виконання контрольної роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “Основи маркетингу” та виконання контрольних завдань
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу й виконання контрольної роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація виробництва»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація виробництва» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу й виконання контрольної роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до вивчення дисципліни „Вступ до гостинності” та виконання контрольної роботи (для студентів І курсу денної форми...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу й виконання контрольної роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Інвестиційний менеджмент”
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу й виконання контрольної роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Поведінка споживача”
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу й виконання контрольної роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки? Молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни, практичних занять І виконання контрольних робіт з дисципліни
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу й виконання контрольної роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу основ І виконання розрахунково – графічних робіт (для студентів 2 – 4 курсів усіх...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу й виконання контрольної роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “Бізнес-планування в умовах ринку ” та виконання практичних завдань для студентів...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу й виконання контрольної роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни „Маркетинг”
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни „Маркетинг” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання спец. 50100 „Облік...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу й виконання контрольної роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «фінансовий менеджмент»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Фінансовий менеджмент" для магістрів заочної форми навчання спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи