Бібліотека Довідково-бібліографічний відділ Енерго- та ресурсозбереження – важлива складова енергетичної безпеки України icon

Бібліотека Довідково-бібліографічний відділ Енерго- та ресурсозбереження – важлива складова енергетичної безпеки України
НазваБібліотека Довідково-бібліографічний відділ Енерго- та ресурсозбереження – важлива складова енергетичної безпеки України
Сторінка1/3
Дата08.06.2012
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

Харківська національна академія міського господарства


Бібліотека


Довідково-бібліографічний відділ


Енерго- та ресурсозбереження –

важлива складова енергетичної

безпеки України

(2007 – 2010)


Рекомендаційний список джерел


Харків – 2010

УДК 016:620

ББК 31.19я1

Е 62


Укладач: О.Ф. Сергієнко


С 89 Енерго- та ресурсозбереження – важлива складова енергетичної безпеки України (2007 – 2010 рр.): реком. список літерат. / Харків. нац. акад. міського госп-ва; уклад.: О. Ф. Сергієнко. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 53 с.


Зміст


 1. Передмова 4

 2. Законодавчі матеріали 5

 3. Загальні питання 7

 4. Інноваційні технології енергозбереження 17

 5. Енергозбереження в промисловому секторі економіки 19

 6. Енергозбереження в капітальному будівництві 20

 7. Пріоритетні напрями енергозбереження в житлово-комунальному господарсті України 21

 8. Енергозбереження на транспорті 26

 9. Атомна енергетика 27

 10. Альтернативна енергетика 27

 11. Енергозбереження в регіонах України 28

 12. Стратегія енергозбереження на Харківщині 29

 13. Питання енергозбереження за кордоном 31

Передмова


В умовах недостатнього забезпечення власними паливно-енергетичними ресурсами, систематичного зростання цін на вітчизняні та імпортовані енергоресурси, для України все більш нагальною стає необхідність практичного вирішення задач енергозбереження в усіх ланках національної економіки.

Цілеспрямована діяльність у сфері енергозбереження потребує постійного управління на державному, регіональному та галузевому рівнях.

Даний рекомендаційний список включає джерела, які висвітлюють питання раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів при існуючому рівні розвитку техніки й технологій та дотримання вимог до охорони навколишнього середовища.

Матеріал у списку згруповано таким чином:

– законодавчі матеріали;

– загальні питання;

– інноваційні технології енергозбереження;

– енергозбереження в промисловому секторі;

– енергозбереження в капітальному будівництві;

– пріоритетні напрями енергозбереження в ЖКГ України;

– енергозбереження на транспорті;

– атомна енергетика та енергозбереження;

– альтернативна енергетика;

– енергозбереження в регіонах України;

– стратегія енергозбереження на Харківщині;

– питання енергозбереження за кордоном.

Хронологічні межі відбору матеріалів – 2007 – 2010 рр. Загальна кількість джерел – 426. У списку представлені книги, статті з періодичних видань українською та російською мовами. Також він доповнює науково-допоміжний покажчик „Стратегія енергозбереження в Україні та за кордоном: досвід реалізації та перспективи її розвитку” за 2004 – 2006 роки і є його продовженням.

Даний список рекомендовано викладачам, аспірантам, студентам, які опановують фахові дисципліни та всім хто цікавиться даною темою.

^ Законодавчі матеріали


1. Деякі питання використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду, передбачених для реалізації інвестиційних та інноваційних проектів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві: постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 р. № 1065 // Урядовий кур’єр: орієнтир. – 2009. – 28 жовтня. – С. 8.

2. Деякі питання реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів: розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. № 159-р // Урядовий кур’єр: орієнтир. – 2009. – 4 березня. – С. 7.

3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження: закон України від 10 березня 2007 р.

№ 760-VI // Урядовий кур’єр: орієнтир. – 2007. – 18 квітня. – С. 1.

4. Про внесення змін до постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 17. 10. 2005 № 910 та затвердження змін до правил користування електричною енергією: постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України від 25. 12. 2008 № 1449 // Урядовий кур’єр: орієнтир. – 2009. – 18 лютого. – С. 7.

5. Про додаткові заходи щодо підвищення рівня безпеки енергетичних об’єктів та розвитку гідроенергетики України: указ Президента України від 9 жовтня 2009 р. № 816 // Урядовий кур’єр. – 2009. – 20 жовтня. – С. 11.

6. Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 – 2015 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 // Урядовий кур’єр: орієнтир. – 2010. – 24 березня. – С. 15 – 16.

7. Про затвердження Державної цільової економічної програми модернізації комунальної теплоенергетики на 2010 – 2014 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2009 р. № 1216 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 89. – С. 55 – 66.

8. Про затвердження змін до Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією: постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України від 18. 12. 2008 р. № 1384 // Урядовий кур’єр: орієнтир. – 2009. – 11 лютого. – С. 8 – 9.

9. Про затвердження змін до Правил користування електричною енергією: постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України від 04. 02. 2010 № 105 // Урядовий кур’єр: орієнтир. – 2010. – 12 травня. – С. 9.

10. Про затвердження плану заходів з підтримки вітчизняних підприємств, що виготовляють сучасні вітрові електроустановки потужністю не менше як 2 МВт, їх вузли і агрегати, та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. № 444: постанова Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2009 р. № 399 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 32. – С. 68.

11. Про затвердження плану заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності на 2010 – 2011 роки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р. № 1425-р // Урядовий кур’єр: орієнтир. – 2009. – № 229. – С. 15.

12. Про затвердження плану заходів щодо реалізації у 2009 році пріоритетних напрямів діяльності у сфері енергоефективності та енергозбереження: розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 р. № 384-р // Урядовий кур’єр: орієнтир. – 2009. – 22 квітня. – С. 12.

13. Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з виконання Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій: постанова Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2009 р. № 389 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 31. – С. 59.

14. Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для реалізації інвестиційних та інноваційних проектів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві: постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. № 327 // Урядовий кур’єр: орієнтир. – 2009. – 22 квітня. – С. 9.

15. Про затвердження Порядку встановлення, перегляду та припинення дії „зеленого” тарифу для суб’єктів господарської діяльності: постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України від 22.01.2009 р. № 32 // Урядовий кур’єр. – 2009. – 14 лютого. – С. 11.

16. Про затвердження Порядку розроблення регіональних програм модернізації систем теплопостачання: постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. № 401 // Урядовий кур’єр: орієнтир. – 2009. – 15 травня. – С. 14.

17. Про затвердження Процедури встановлення та перегляду Національної комісії регулювання електроенергетики тарифів на транспортування, розподіл, постачання природного газу, транспортування нафти, нафтопродуктів, аміаку магістральними трубопроводами та внесення змін до деяких постанов НКРЕ: постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України від 25.06 2009 р. № 749 // Урядовий кур’єр: орієнтир. – 2009. – 26 серпня. – С. 15.

18. Про здійснення заходів щодо скорочення споживання електричної енергії бюджетними установами: розпорядження Кабінету Міністрів України від 16. 10. 2008 № 1337-р // Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – 2008. – № 44. – С. 90.

19. Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки України: рішення ради Національної безпеки України від 10 лютого 2009 р. // Урядовий кур’єр: орієнтир. – 2009. – 18 лютого. – С. 5.

20. Про особливості приєднання до електричних мереж об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел: постанова Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2009 р. № 126 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 14. – С. 20 – 21.

21. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 лютого 2008 року „Про безпеку ядерної енергетики держави”: указ Президента України від 25 лютого 2008 р. № 156 // Урядовий кур’єр. – 2008. – 27 лютого. – С. 15.

22. Про створення реєстру ресурсів, придатних для виробництва біогазу: розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2009 р. № 223-р // Урядовий кур’єр. – 2009. – 24 березня. – С. 9.

23. Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 – 2015 роки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 19. 11 2008 № 1446-р // Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – 2009. – № 2. – С. 109.

24. Про схвалення пріоритетних напрямів діяльності у сфері енергоефективності та енергозбереження на 2008 – 2009 роки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 16. 10. 2008 р. № 1334-р // Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – 2008. – № 44. – С. 86 – 87.


Загальні питання


25. Айзенберг Ю. Б. Энергосбережение – одна из важнейших проблем современной светотехники / Ю. Б. Айзенберг // Светотехника. – 2007. – № 6. – С. 6 – 12.

26. Актуальні питання енергетичного забезпечення України / В. І. Мельник, І. І. Репін, А. Є. Співак, О. В. Мельник // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 7/8. – С. 150 – 158.

27. Анализ качества электрической энергии в сетях общего пользования 0,4 КВ / О. Г. Гриб, А. В. Сапрыка, Д. В. Бородин, Р. В. Жданов // Світлотехніка та електроенергетика. – 2007. – № 1. – С. 53.

28. Амоша А. И. Методологические подходы к оценке энергосберегающих процессов / А. И. Амоша, Ю. П. Колбушкин // Економіка промисловості. – 2009. – № 2. – С. 128 – 132.

29. Андреев С. Комплексный подход к решению задач энергосбережения / С. Андреев // Местное самоуправление. – 2010. – № 5. – С. 44 – 46.

30. Арбузов Є. Аналіз споживання електричної енергії в Україні за 6 місяців 2008 року / Є. Арбузов // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2008. – № 9. – С. 49 – 50.

31. Асєєва Т. Теплоенергозбереження – потреба часу: конкурс серед студентів інституту інноваційних технологій був проведений з енергозбереження про їх розробки / Т. Асєєва // Освіта України. – 2009. – 17 лютого. – С. 4.

32. Афанасьев П. В. Экономия энергоресурсов: пора переходить от слов к делу / П. В. Афанасьев // Электропанорама. – 2009. – № 10. – С. 52 – 55.

33. Безъязычный В. Ф. Проблемные вопросы энергосбережения. Внедрение систем электрического отопления в бюджетной сфере региона / В. Ф. Безъязычный // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2008. – № 11. – С. 66 – 69.

34. Бобров Е. Неуглеводородная энергетическая политика Украины в мировом контексте / Е. Бобров // Экономика Украины. – 2008. – № 8. – С. 68 – 79.

35. Бодюк А. В. Централізоване управління енергозбереженням / А. В. Бодюк, Р. П. Циба, Н. В. Хотянівська // Энергосбережение. – 2007. – № 10. – С. 13 – 15.

36. Бондарчук В. В. Енергозбереження – основна стратегія розвитку теплоелектроцентралей України в умовах сучасної економіки: економічна наука / В.В. Бондарчук // Економіка та держава. – 2009. – № 6. – С. 56 – 58.

37. Буряковская Т. Энергетики готовятся к Евро-2012 / Т. Буряковская // Время. – 2008. – 13 февраля. – С. 2.

38. Быков Г. А. Энтропийный анализ работы нагнетателей в системе магистрального транспорта газа: энергосбережение / Г. А. Быков // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2008. – № 11. – С. 52 – 57.

39. Виллегас Х. Т. Вопросы энергосбережения в освещении / Х. Т. Виллегас // Светотехника. – 2007. – № 4. – С. 45.

40. Волошин Д. В. Направления и объекты исследования проблем повышения энергоэффективности национальной экономики / Д. В. Волошин // Энергосбережение. – 2008. – № 1. – С. 25.

41. Гагаринский А. Энергия ХХІ века: где мы и куда идем / А. Гагаринский // Электроэнергетика. – 2008. – № 5. – С. 20 – 21.

42. Гарасевич О. Кампания Display и Украина: современное состояние и перспективы: энергосбережение / О. Гарасевич // Коммунальное хозяйство. – 2008. – № 4. – С. 30 – 33.

43. Гетало Н. С. Новые финансовые механизмы инвестирования энергосбережения / Н. С. Гетало // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2009. – Вып. 87. – С. 81 – 86. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/11578/

44. Гінзбург М. Д. Термінологічні проблеми етикетування енергоощадних та надійних джерел світла / М. Д. Гінзбург // Світлотехніка та електроенергетика. – 2009. – № 3. – С. 69 – 74.

45. Гончарук А. Об эффективности распределения электроэнергии в Украине / А. Гончарук // Экономика Украины. – 2007. – № 4. – С. 28.

46. Государство и энергетика: общественное мнение // Реформа ЖКХ. – 2007. – № 6. – С. 46 – 47.

47. ГПУ „Шебелинскагазвидобування” – Флагман газової промисловості України // Урядовий кур’єр. – 2007. – 28 вересня. – С. 14.

48. Гриб О. Г. Анализ параметрического подхода к определению ответственности субъектов за нарушение качества электрической энергии / О. Г. Гриб, Г. А. Сендерович, П. Г. Щербакова // Світлотехніка та електроенергетика. – 2007. – № 2. – С. 64.

49. Грицевич И. Г. Опыт энергетических компаний в деле управления выбросами парниковых газов / И. Г. Грицевич // Энергетик. – 2007. – № 4. – С. 4 – 6.

50. Дерзкий В. Г. Анализ эффективности функционирования оптового рынка электроэнергетики / В. Г. Дерзкий, О. В. Мозенков // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 1. – С. 20 – 28.

51. Дермановский И. Тепловизионный контроль качества – важный инструмент энергосбережения / И. Дермановский // Коммунальное хозяйство. – 2008. – № 6. – С. 18.

52. Дутка С. М. Сталий розвиток енергозбереження в умовах ринкового господарювання на порушених землях / С. М. Дутка // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 8. – С. 174 – 183.

53. Жаркин А. Ф. Энергоэффективность как один из параметров экодизайна в светотехнике / А. Ф. Жаркин // Світло. – 2009. – № 1. – С. 42 – 44.

54. Енергетичні ресурси як інструмент геополітики // Голос України. – 2008. – 16 квітня. – С. 6.

55. „Енергозбереження – 2009: ініціатива, досвід, підтримка”: всеукраїнський конкурс // Урядовий кур’єр. – 2009. – 7 травня. – С. 8.

56. Енергозбереження: лабораторний практикум / Б. С. Рогальский, О. Д. Демов, Л. Б.Терешкович, Ю. П. Войтюк; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 62 с.

57. Енергозбереження та підвищення енергоефективності: з офіційних джерел // Міське господарство України. – 2009. – № 3. – С. 4.

58. Ермилов С. Ф. Государственная политика в энергоэффективности в украинском и европейском контексте / С. Ф. Ермилов // Економіка і прогнозування. – 2007. – № 2. – С. 27.

59. Зеркалов Д. В. Правова основа енергозбереження: довідник / Д. В. Зеркалов. – К.: Дакор, 2008. – 478 с.

60. Зиновьев Г. С. Энергосберегающие устройства плавного пуска высоковольтных двигателей переменного напряжения / Г. С. Зиновьев, А. В. Удовиченко, А. П. Усачев // Технічна електродинаміка. – Тем. вип.: Силова електроніка та енергоефективність. – 2009. – № 44. – С. 45 – 48.

61. Зінченко О. Паливно-енергетичний комплекс: вихід з глухого кута / О. Зінченко // Урядовий кур’єр. – 2008. – 27 березня. – С. 6.

62. Золотарьова Е. Енергоеффективність та енергозбереження – новий крок у професійній підготовці кваліфікованих робітників / Е. Золотарьова // Освіта України. – 2009. – 17 лютого. – С. 2.

63. Игнатчик С. Ю. Обеспечение надежности и энергосбережения при расчете сооружений для транспортирования сточных вод: энергосбережение / С. Ю. Игнатчик // Водоснабжение и санитарная техника. – 2010. – № 8. – С. 56 – 65.

64. Ильинский Н. Ф. Электропривод: энерго – и ресурсосбережение: учеб. пособие / Н. Ф. Ильинский, В. В. Москаленко. – М.: Издат. центр «Академия», 2008. – 208 с.

65. Інженерна екологія: аспекти енергозбереження: навч. посіб. / В. В. Снітинський, М. А. Саницький, О. Т. Мазурак, А. В Мазурак; Львів. нац. аграр. Ун-т. – Львів: Апріорі, 2008. – 220 с.

66. Информация о заседании академиков отделения «энергетики и ресурсосбережения» академии наук высшего образования Украины: энергосбережение // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 1. – С. 65 – 66.

67. Козанський С. В. Забезпечення надійності електропостачання в умовах енергоринку: енергетика і ринок / С. В. Козанський // Електропанорама. – 2009. – № 9. – С. 52 – 54.

68. Как сделать энергосбережение эффективным быстро и без трагических последствий // Строительные материалы. – 2010. – № 2. – С. 10 – 15.

69. Кальченко В. М. Перший етап реформування ринку електричної енергії: проблеми та їх рішення / В. М. Кальченко, С. К. Комова // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 5. – С. 18 – 24.

70. Кальченко В. М. Проект ТВІННІНГ „Посилення регулярної та юридичної спроможності НКРЕ” щодо регулювання енергетичного сектору України / В. М. Кальченко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 5. – С. 9 – 10.

71. Кальченко В. М. Реформування ринку електричної енергії України: огляд моделі нового ринку / В. М. Кальченко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2008. – № 12. – С. 10 – 21.

72. Карпенко В. І. Енергоефективність використання комплексної системи генераторів енергії в будинках і на малих фермах в кліматичних умовах України / В. І. Карпенко, Л. С. Ястремська, В. М. Ісаєнко // Энергосбережение. – 2007. – № 10. – С. 23 – 25.

73. Качан Ю. Г. Акумуляція енергії у водоносних горизонтах як ефективний засіб енергозбереження / Ю. Г. Качан, Ю. В. Куріс, Ю. С. Лисюк // Енергетика та електрифікація. – 2009. – № 4. – С. 60 – 64.

74. Качан Ю. Г. Изучение процессов при работе шнекового устройства в реакторе биагазовой установки / Ю. Г. Качан, Ю. В. Курис, И. Н. Левицкая // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 2. – С. 40 – 48.

75. Качан Ю. Г. Щодо оптимізації послідовності реалізації програм енергозбереження за економічним критерієм / Ю. Г. Качан, К. О. Братковська // Вісник економічної науки України. – 2009. – № 1. – С. 97 – 100.

76. Ключі до успішного енергозбереження. Почни з себе! / А. Г. Шапар, М. А. Ємець, П. І. Копач та ін; Рада молодих вчених, Ін-т пробл. природокористування та екології НАН України. – Дніпропетровськ: Моноліт, 2008. – 195 с.

77. Конференція: стан енергозбереження економіки України: провідний досвід з перших рук у сфері сучасної продукції і технологій // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2010. – № 8. – С. 67 – 69.

78. Копець Г. Р. Вирішення проблем енергоефективності в Україні / Г. Р. Копець // Вісник нац. ун-ту „Львівська політехніка”. – 2007. – № 582. – Проблеми економіки та управління. – С. 45.

79. Костенок Я. О. Оптимізація механізму податкового стимулювання енергозбереження в Україні / Я. О. Костенок // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 9. – С. 59 – 64.

80. Косянчук І. Енергозбереження дасть змогу заощаджувати / І. Косянчук // Урядовий кур’єр. – 2008. – 17 травня. – С. 4.

81. Кракос Ю. Б. Окремі застосування методів фінансового планування на підприємствах паливно-енергетичного комплексу / Ю. Б. Кракос, Н. А. Кротченко // Економіка. Фінанси. Право. – 2007. – № 2. – С. 22 – 24.

82. Красовський А. Енергетична безпека України в надійних руках / А. Красовський // Урядовий кур’єр. – 2008. – 23 серпня. – С. 13.

83. Кукушкин В. И. Тенденция развития энергосбережения на основе электроэнергетики в Украине / В. И. Кукушкин // Энергосбережение. – 2008. – № 11. – С. 16 – 18.

84. Курис Ю. В. Исследование аккумулирования энергии как эффективного средства энергосбережения / Ю. В. Курис, С. И. Ткаченко, А. Н. Охрименко // Энергосбережение. Энергоаудит. Энергетика. – 2009. – № 7. – С. 38 – 41.

85. Куріс Ю. В. Стан проблем і дослідження та моделювання біотехнологій мікроорганізмів у енергетиці / Ю. В. Куріс // Енергетика та електрифікація. – 2009. – № 8. – С. 63 – 67.

86. Лір В. Е. Енергоефективність як детермінанта енергетичної безпеки держави та конкурентоспроможності національної економіки / В. Е. Лір, У. Є. Письменна // Економіка і прогнозування. – 2009. – № 1. – С. 35 – 52.

87. Лобарчук О. Країна на шляху до енергетичної незалежності: енергозбереження / О. Лобарчук // Міське господарство України. – 2009. – № 2. – С. 4 – 7.

88. Локарев В. И. Энергосбережение в электроприводе: учеб. пособие / В. И. Локарев; Нац. ун-т кораблестроения им. адм. Макарова. – Николаев: НУК, 2009. – 194 с.

89. Майоров К. И. Еще раз об энергосбережении / К. Майоров // Энергосбережение. – 2008. – № 2. – С. 2 – 3.

90. Маляренко В. А. Проблемы энергосбережения: от общего к частному / В. А. Маляренко, В. А. Черниговский // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 3. – С. 41 – 46.

91. Маляренко В. А. Енергетика і навколишнє середовище / В. А. Маляренко; ХНАМГ. – Х: САГА, 2008. – 364 с. – (Науково-технічна освіта: енергетика, довкілля, енергозбереження).

92. Маляренко В. А. Енергозбереження і поновлювані енергоресурси – важливий шлях розвитку систем енергопостачання / В. А. Маляренко,

О. Г. Гриб, О. І. Малєєв // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 11. – С. 38.

93. Маляренко В. А. Питання енергозбереження в навчально-виховному процесі: енергозбереження / В. А. Маляренко, В. С. Сулима // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2008. – № 12. – С. 60 – 62.

94. Маляренко В. А. Проблемы энергосбережения: от общего к частному / В. А. Маляренко, В. А. Черниговский // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 3. – С. 43 – 46.

95. Маляренко В. А. Создание мини-ТЭЦ для автономного энергосбережения на базе радикальной турбины юнгстрема / В. А. Маляренко, А. И. Яковлев // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 2. – С. 55 – 64.

96. Маляренко В. А. Энергосбережение и энергетический аудит: учеб. пособие / В. А. Маляренко; ХНАМГ. – Х.: ХНАМГ, 2008. – 253 с.

97. Мамалыга В. Энергетический аудит: возможности и программное обеспечение / В. Мамалыга, В. Верланов, Ю. Сидоренко // Экономика Украины. – 2007. – № 12. – С. 27.

98. Мартиненко М. Законодавчі пріоритети енергетичної політики України / М. Мартиненко // Голос України. – 2008. – 5 лютого. – С. 6 – 7.

99. Математическое моделирование для решения задач оптимизации энергосбережения / С. И. Бухкало, О. И. Ольховская, А. А. Борхович,

Т. А. Лазарева // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2009. – № 2. – С. 47 – 50.

100. Модернізація газотранспортної системи – спільний проект України та Європи // Урядовий кур’єр. – 2009. – 24 березня. – С. 1.

101. Момот В. В. Щодо компенсації перетоків реактивної електроенергії в районних електромережах / В. В. Момот, В. Ф. Рой // Світлотехніка та електроенергетика. – 2007. – № 2. – С. 74.

102. Невзоров В. А. Возобновляемые источники энергии: энергосбережение / В. А. Невзоров // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2008. – № 2. – С. 52 – 53.

103. Немировский И. А. Барьеры на пути энергосбережения / И. А. Немировский // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 10. – С. 30.

104. Немировский И. А. Комплексный подход решения вопросов реформирования систем централизованного энергосбережения / И. А. Немировский // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 3. – С. 47 – 54.

105. Немировский И. А. Энергетический менеджмент – основа эффективности экономики Украины / И. А. Немировский // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2010. – № 2. – С. 15 – 22.

106. Нікіторович О. В. Перспективи малої гідроенергетики України з асинхронними генераторами / О. В. Нікіторович // Енергетика та електрифікація. – 2009. – № 4. – С. 51 – 53.

107. Обзор энергосберегающих решений // Электропривод: энерго- и ресурсосбережение: учеб. пособие / Н. Ф. Ильинский, В. В. Москаленко. – М.: Издат. Центр «Академия», 2008. – С. 161 – 184.

108. Овсієнко О.В. Економічні механізми підвищення енергоефективності у системі енергетичної безпеки / О. В. Овсієнко // Економіка і регіон. – 2008. – № 2. – С. 148 – 151.

109. Олійник Е. Енергетичні плантації. Чи можна зменшити залежність України від імпортованих енергоносіїв? / Е. Олійник, М. Жовнір // Зелена енергетика. – 2007. – № 3. – С. 6.

110. Оніпко О. Енергетична незалежність України можлива! Якими мають бути першочергові заходи? / О. Оніпко, В. Коробко, В. Миханюк // Електро Інформ. – 2007. – № 1. – С. 6.

111. Основні напрями проекту ТВІННІНГ: енергозбереження // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 5. – С. 11 – 17.

112. Основные направления укрепления ресурсного обеспечения энергетической безопасности Украины / А. И. Амоша, В. Г. Федоренко, Н. Г. Белопольский, Д. К. Турченко // Економіка і держава. – 2007. – № 11. – С. 9.

113. Особенности нормирования потерь энергии в настоящее время / А. А. Потребич, Г. Н. Катренко, В. И. Ткачев, А. Е. Катковский // Енергетика та електрифікація. – 2009. – № 4. – С. 18 – 21.

114. Панасенко М. В. Енергозберігаючі сильнострумові високовольтні ключі і фазні модулі на їх основі / М. В. Панасенко, В. Ю. Хворост // Електротехніка і електромеханіка. – 2007. – № 5. – С. 24 – 29.

115. Панова К. В. Резервирование как способ повышения надежности в электроэнергетике / К. В. Панова, В. В. Тарасова // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 7. – С. 59 – 63.

116. Паршин А. Экономическое стимулирование энергоэффективности – новая эра в снижении энергоемкости ВВП Украины / А. Паршин // Энергосбережение. – 2007. – № 12. – С. 2 – 4.

117. Перспективы использования потенциальных возможностей энергетических ресурсов и резервов Украины / А. И. Амоша, В. Г. Федоренко, Н. Г. Белопольский, Д. К. Турченко // Економіка та держава. – 2007. – № 12. – С. 4 – 8.

118. Перспективи розвитку світової енергетики в ХХІ столітті // Отопление. Водоснабжение. Вентиляция + кондиционеры. – 2007. – № 2. – С. 68.

119. Погоджено пакет з лібералізації енергетичного ринку: енергетика // Євро бюлетень. – 2009. – № 4. – С. 21.

120. Покалицын С. Н. Политика энергосбережения в Украине и концепции организации энергосбережения / С. Н. Покалицын // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 7. – С. 57 – 58.

121. Попов П. Н. Некоторые проблемы процесса тарифообразования в электроэнергетике Украины / П. Н. Попов // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 6. – С. 36.

122. Подопригора А. И. Инвестирование в энергетику энергосбережения и экологию: организационные, финансовые, и правовые аспекты / А. И. Подопригора, В. А. Теличко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 11. – С. 49.

123. Потапенко А. Н. Особенности управления распределенным комплексом зданий с возможностью энергосбережения / А. Н. Потапенко, А. С. Солдатенко, А. О. Яковлев // Світлотехніка та електроенергетика. – 2009. – № 1. – С. 36 – 41.

124. Праховник А. В. Контроль ефективності енерговикористання – ключова проблема управління енергозбереженням / А. В. Праховник, В. Ф. Находов, О. В. Борисенко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 8. – С. 41 – 54.

125. Принципы энерго- и ресурсосбережения // Электропривод: энерго- и ресурсосбережение: учеб пособие / Н. Ф. Ильинский, В. В. Москаленко. – М.: Издат центр «Академия», 2008. – С. 9 – 43.

126. Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень 2008 року // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2008. – № 4. – С. 2 – 7.

127. Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень – червень 2007 року // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 8. – С. 2.

128. Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень – липень 2007 року // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 10. – С. 2.

129. Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень – листопад 2008 року // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 2. – С. 2 – 9.

130. Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень – вересень 2007 року // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 11. – С. 2.

131. Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень – грудень 2008 року // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 3. – С. 2 – 9.

132. Проблеми та стан енергозбереження в Україні й розвинених країнах світу: аналітичний огляд / уклад. В. М. Євтушенко. – К.: Укр. ІНТЕІ, 2008. – 67 с.

133. Пугач О. Энергетика будущего – какая она? / О. Пугач // Вечерний Харьков. – 2007. – 23 января. – С. 1.

134. Пуговиця М. Енергозбереження: ініціатива, досвід, підтримка / М. Пуговиця // Урядовий кур’єр. – 2010. – 4 червня. – С. 16.

135. Разработка энергосберегающих полупроводниковых преобразователей для повышения эффективности использования электрической энергии / А. К. Шидловский, В. Б. Павлов, А. В. Попов и др. // Праці інституту електродинаміки національної академії наук України. – 2009. – Вип. 23. – С. 13 – 21.

136. Ракутько С. А. Практичне вживання принципів прикладної теорії енергозбереження до оцінки енергоємкості опромінення рослин / С. А. Ракутько // Світлотехніка та електроенергетика. – 2009. – № 3. – С. 21 – 24.

137. Реальны ли перспективы энергетического развития Украины? / А. И. Амошина, В. В. Федоренко, Н. Г. Белопольский, Д. К. Турченко // Економіка та держава. – 2007. – № 10. – С. 4.

138. Рекупирация – самое перспективное направление энергосбережения // Коммунальное хозяйство. – 2008. – № 6. – С. 45.

139. Розен В. П. Концепция разработки системы энергетического мониторинга в организациях бюджетной сферы / В. П. Розен, А. Яичник, И. Литвин // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 10. – С. 9 – 17.

140. Савин В. К. Три взгляда на энергосбережение / В. К. Савин // ACADEMIA архитектура и строительство. – 2007. – № 3. – С. 64.

141. Савінова М. Час енергії: енергоефективність – проблеми української економіки / М. Савінова // Технічна газета. – 2008. – 4 грудня. – С. 4 – 5.

142. Светодиоды осветят улицы городов: энергосбережение // Коммунальное хозяйство. – 2008. – № 6. – С. 19.

143. Семененко Р. А. Разумное энергосбережение – это не жизнь в холоде и темноте / Р. А. Семененко, И. И. Алексеенко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 12. – С. 28.

144. Серйозна увага енергозбереженню: енергоефективність // Міське господарство України. – 2009. – № 4. – С. 16 – 22.

145. Сизонтов В. Від розробки до впровадження: правила стимулювання енергозберігаючих проектів мають бути однаковими для всіх / В. Сизонтов // Урядовий кур’єр. – 2009. – 30 грудня. – С. 8.

146. Силин В. Ф. Магнитогидродинамический резонатор – простое и доступное устройство энергосбережения / В. Ф. Силин // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 1. – С. 54 – 58.

147. Сотник І. М. Еколого - економічні механізми ресурсозбереження: монографія / І. М. Сотник. – Суми: Мрія-1, 2008. – 329 с.

148. Степаненко В. Энергосбережение в наших домах: сберегаем энергию / В. Степаненко // Електропанорама. – 2009. – № 3. – С. 48 – 51.

149. Стольберг Ф. В. Фитотехнологии для Украины: энергосбережение / В. Ф. Стольберг // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 10. – С. 13.

150. Стратегія розвитку ядерно-енергетичного комплексу України на період до 2030 року (Проект подано Державним науково-інженерним центром систем контролю та аварійного реагування та ДП НАЕК „Енергоатом”) // Голос України. – 2007. – 21 серпня. – С. 13 – 14.

151. Сулима В. С. Місце і значення питань енергозбереження в навчальному процесі / В. С. Сулима // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 79. – С. 284 – 292. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/3180/

152. Сухонос М. К. Внедрение методологии проектного менеджмента в практику управления муниципальным образованием и системой энергообеспечения города / М. К. Сухонос // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 2. – С. 44.

153. Тетри Э. Тенденции развития энергоэффективного освещения / Э. Тетри, Л. Халонен // Светотехника. – 2008. – № 6. – С. 51 – 53.

154. Тимошенко В. М. Скорочення витрат газу при видобуванні: энергозбереження / В. М. Тимошенко, Р. А. Семененко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2008. – № 11. – С. 62 – 65.

155. Титко А. И. Підвищення енергоефективності електродвигунів власних потреб електростанцій при роботі в маневрених режимах / А. И. Титко, В. Л. Ахременко, М. С. Гуторова // Енергетика та електрифікація. – 2009. – № 4. – С. 13 – 17.

156. Титяев В. И. О проблемах внедрения экономических механизмов ресурсосбережения / В. И. Титяев, Н. С. Гетало // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 78. – С. 220 – 227. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/578/

157. Тихонравов С. Н. Методика определения составляющих добавочных потерь электрических вращающихся машин: энергосбережение / С. Н. Тихонравов, И. В. Хоменко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2008. – № 11. – С. 58 – 61.

158. Товажнянський Л. Л. Енергоефективність: час вживати заходи / Л. Л. Товажнянський // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 3. – С. 18 – 19.

159. Трембовля В. И. Вклад науки в энергетику в годы Великой Отечественной войны / В. И. Трембовля // Энергетик. – 2009. – № 9. – С. 23 – 24.

160. Турченко Д. Особливості макроекономічних процесів нарощування і трансформації енергетичного потенціалу економіки України / Д. Турченко // Схід. – 2008. – № 7. – С. 26 – 28.

161. УК – Україна: політика підвищення енергоефективності // Зелена енергетика. – 2007. – № 4. – С. 28 – 29.

162. Україна – впровадження Концепції оптового ринку електроенергії (ОРЕ): енергетика і ринок // Электропанорама. – 2009. – № 1-2. – С. 40 – 44.

163. Уманец Н. Г. Энергосбережение – проблемы и перспективы / Н. Г. Уманец, А. И. Подопригора // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 2. – С. 55.

164. Устименко К. Енергоефективність – передумова зростання національної економіки / К. Устименко // Урядовий кур’єр. – 2008. – 10 січня. – С. 8.

165. Федоров С. Д. Идеальная энергия для ваших систем / С. Д. Федоров // Міське господарство України. – 2007. – № 4. – С. 5.

166. Франчук І. А. Аналіз структури ринків електроенергії, диференційованих за видами діяльності і напрямами розвитку їх державного регулювання / І. А. Франчук // Економіка та держава. – 2009. – № 1. – С. 76 – 79.

167. Франчук І. А. Вдосконалення енергетичної політики в Україні / І. А. Франчук // Економіка і держава. – 2007. – № 8. – С. 67.

168. Франчук І. А. Особливості механізму державного регулювання енергетики як природної монополії: державне управління / І. А. Франчук // Економіка та держава. – 2009. – № 2. – С. 79 – 81.

169. Хоменко В. Енергобезпека на століття – не вигадка / В. Хоменко // Голос України. – 2008. – 17 квітня. – С. 19.

170. Хоменко И. В. Методика игрового обучения и тестирования для электроэнергетиков / И. В. Хоменко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 12. – С. 61 – 64.

171. Цаплін В. І. Ринкові та адміністративні механізми енергозбереження / В. І. Цаплін // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2008. – № 5. – С. 22 – 28.

172. Швецов М. В. Місце та роль АСКОЕ в реалізації стратегії енергетичного розвитку України / М. В. Швецов // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 11. – С. 16.

173. Швецов М. В. Перспективи реформування оптового ринку електричної енергії України та місце АСКОЕ в цьому процесі / М. В. Швецов // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 2. – С. 10 – 15.

174. Шелковский В. С. Энергосбережение в малых городах Украины / В. С. Шелковский // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 12. – С. 65.

175. Щодо динамічного нормування питомого витоку електроенергії / О. І. Дорошенко, О. А. Івасенко, А. А. Сміщенко, А. О. Єлінський // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 10. – С. 9 – 12.

176. Шульгинов Н. Г. Особенности управления электроэнергетическими режимами работы энергосистем мегаполисов / Н. Г. Шульгинов // Энергетик. – 2007. – № 6. – С. 2.

177. Шутов М. М. Енергозбереження в медичних закладах / М. М. Шутов, В. Г. Санжар, Ю. Г. Ляш // Энергосбережение. – 2008. – № 1. – С. 6 – 8.

178. Экономические подходы к эффективному использованию энергетических ресурсов / А. И. Амоша, В. Г. Федоренко, Н. Г. Белопольский, Д. К. Турченко // Економіка та держава. – 2008. – № 1. – С. 4 – 7.

179. Энергоэффективная история: для тех кто выжил // Время. – 2008. – 5 апреля. – С. 5.

Інноваційні технології енергозбереження


180. Акинча А. Ю. Энергосберегающие технологии в печестроении: энергосбережение / А. Ю. Акинча, И. В. Узлова // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 4. – С. 70 – 72.

181. Бордо О. Г. Стратегия совершенствования энерготехнологий в условиях кризиса / О. Г. Бордо, П. И. Светличный, А. В. Зыков // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2009. – № 3. – С. 3 – 10.

182. Всеукраїнська конференція: „Формування регіональної інноваційної системи та практичні аспекти впровадження енергозбережних й екологічних технологій” // Маркетинг в Україні. – 2008. – № 5. – С. 8 – 10.

183. Герасимова Т. Г. Энергосберегающие технологии – ключ к инвестициям / Т. Г. Герасимова // Подъемные сооружения. Специальная техника. – 2009. – № 11-12. – С. 33 – 38.

184. Гипп Т. Р. Энергосбережение в системах водоснабжения: оригинальные исследования / Т. Р. Гипп, И. А. Тихонова, Н. Н. Тазалова // Вода і водоочисні технології. – 2008. – № 5. – С. 22 – 25.

185. Енергетична безпека України: наука і технології // Світогляд. – 2009. – № 3. – С. 38 – 41.

186. Зайков Г. Энергетическая стратегия и инновационные технологии в энергопередающей компании / Г. Зайков // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 11. – С. 9 – 15.

187. Инновационный путь повышения энергоэффективности оборудования теплоэнергетики Украины / В. В. Соловей, А. О. Костиков, А. В. Павленко и др. // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2008. – № 8. – С. 17 – 20.

188. Козловська С. Б. Енергозберігаючі технології анаеробного зброджування осадів стічних вод та утилізації біогазу / С. Б. Козловська, К. Б. Сорокіна // Внедрение инновационных технологий и перспективы развития систем теплоснабжения и вентиляции: материалы междунар. науч.-техн. конф. / ОАО «Веза-Украина», ОАО «Харьковгаз», Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. – Х.: ХНАМГ, 2008. – С. 49 – 52.

189. Коринько И. В. Энергосберегающая технология очистки городского поверхностного стока / И. В. Коринько, В. А. Вороненко // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві: матер. І-ї міжнар. наук.-практ. конф.,

8 – 12 червня 2009 р. / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва, ХО НТТ КГ та ПО. – Алушта: ХНАМГ, ХО НТТ КГ та ПО, 2009. – С. 190 – 193.

190. Красник Ю. В ногу со временем: приоритет – технологии энергосбережения (состоялось заседание коммунальных предприятий Харькова) / Ю. Красник // Харьковские известия. – 2009. – 29 октября. – С. 4.

191. Кулик М. Стратегічні перспективи розвитку енергетики України: наука і технології / М. Кулик, Б. Стогній // Світогляд. – 2009. – № 3. – С. 42 – 45.

192. Кущ П. „Зелену вулицю” новим технологіям: енергетика / П. Кущ // Урядовий кур’єр. – 2009. – 11 листопада. – С. 6.

193. Малик Р. Новітні технології для енергозбереження: підписання українсько-японського договору про впровадження схеми зелених інвестицій / Р. Малик // Урядовий кур’єр. – 2009. – 20 березня. – С. 2.

194. Мальцев В. Бажаєте отримати реальну економію енергоресурсів? Сенсаційна пропозиція з ринку енергозберігаючих та природоохоронних технологій / В. Мальцев // Голос України. – 2007. – 15 лютого. – С. 22.

195. Маслов Г. Энергосберегающие лампы становятся популярными: новые технологии / Г. Маслов // Коммунальное хозяйство. – 2008. – № 2. – С. 48 – 49.

196. Отрошенко В. Энергетика ХХІ века: добыть, сэкономить, сохранить и приумножить: опыт и применение энергосберегающих технологий и оборудования / В. Отрошенко // ТЭК. – 2008. – № 1. – С. 36 – 43.

197. Пабат А. Економічні та інноваційні чинники розвитку національного енергетичного комплексу / А. Пабат // Економіст. – 2007. – № 2. – С. 36.

198. Перший національний форум „Енергоефективні технології. Енергозбереження. Практика. Проблеми. Перспективи” // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 3. – С. 71 – 73.

199. С глазу на глаз с новыми технологиями // Світло люкс. – 2009. – № 6. – С. 4 – 5.

200. Сверхэффективный термоэлектрогенератор: новости электротехнологий // Электроэнергетика. – 2009. – № 2. – С. 6.

201. Сухонос М. К. Використання інноваційних систем управління при формуванні програми розвитку систем енергоспоживання підприємств комунальної сфери: енергозбереження / М. К. Сухонос, А. Ю. Старостіна // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2010. – № 3. – С. 32 – 35.

202. Сухонос М. К. Инновационно-технологический прорыв в энергосбережении жилищно-коммунального хозяйства городов / М. К. Сухонос // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. –№ 3. – С. 55 – 59.

203. Титко А. И. Повышение энергоэффективности блоков ТЭС путем изменения принципа подогрева конденсата: инновации / А. И. Титко, В. Л. Ахременко // Енергетика та електрифікація. – 2009. – № 4. – С. 9 – 12.

204. Тройникова Е. Н. Энергосберегающие технологии в системах безопасности на транспорте / Е. Н. Тройникова // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 12. – С. 21 – 26.

205. Ужченко А. Н. Энергосбережение в системах вентиляции и кондиционирования воздуха при использовании преобразователей частоты / А. Н. Ужченко, Д. В. Митягин, В. В. Гранкина // Внедрение инновационных технологий и перспективы развития систем теплоснабжения и вентиляции: матер. междунар. науч.-техн. конф. / ОАО «Веза-Украина», ОАО «Харьковгаз», Харк. нац. акад. гор. хоз-ва. – Х.: ХНАМГ, 2008. – С. 10 – 11.

206. Черных В. Н. О проблемах по внедрению энергосберегающих технологий / В. Н. Черных // Водопостачання та водовідведення. – 2009. – № 5. – С. 63 – 65.

207. Яковенко Н. М. Энергосберегающие баромембранные технологии как основа для создания локальных очистных сооружений в бессточных системах водоснабжения / Н. М. Яковенко // Внедрение инновационных технологий и перспективы развития систем теплоснабжения и вентиляции: матер. междунар. науч.-техн. конф. / ОАО «Веза-Украина», ОАО «Харьковгаз», Харк. нац. акад. гор. хоз-ва. – Х.: ХНАМГ, 2008. – С. 32 – 34.

  1   2   3

Схожі:

Бібліотека Довідково-бібліографічний відділ Енерго- та ресурсозбереження – важлива складова енергетичної безпеки України iconЕнергозбереження. Ресурсозбереження
Енергозбереження. Ресурсосбереження: рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2009 рр.) / упорядники : К. О. Боровенська, О....
Бібліотека Довідково-бібліографічний відділ Енерго- та ресурсозбереження – важлива складова енергетичної безпеки України iconЕнергозбереження. Ресурсозбереження
Енергозбереження. Ресурсосбереження: рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2009 рр.) / упорядники : К. О. Боровенська, О....
Бібліотека Довідково-бібліографічний відділ Енерго- та ресурсозбереження – важлива складова енергетичної безпеки України iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Бібліотека Довідково-бібліографічний відділ Енерго- та ресурсозбереження – важлива складова енергетичної безпеки України iconБібліографічний покажчик
Ландшафтна архітектура та дизайн : бібліографічний покажчик / упорядники : Боровенська К. О., Українцева О. А.; Наукова бібліотека...
Бібліотека Довідково-бібліографічний відділ Енерго- та ресурсозбереження – важлива складова енергетичної безпеки України iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Бібліотека Довідково-бібліографічний відділ Енерго- та ресурсозбереження – важлива складова енергетичної безпеки України iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Загальноєвропейський простір вищої освіти: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ, 2005....
Бібліотека Довідково-бібліографічний відділ Енерго- та ресурсозбереження – важлива складова енергетичної безпеки України iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Бібліотека Довідково-бібліографічний відділ Енерго- та ресурсозбереження – важлива складова енергетичної безпеки України iconМіністерство освіти І науки України Херсонський державний університет бібліотека. Довідково-бібліографічний відділ
Анкета «Ставлення до проблеми самогубства» //Соц педагогіка. – 2007. №1. – С. 33-34
Бібліотека Довідково-бібліографічний відділ Енерго- та ресурсозбереження – важлива складова енергетичної безпеки України iconБібліотека Довідково-бібліографічний відділ Відходи як індикатори природоохоронної діяльності
Матеріали уряду
Бібліотека Довідково-бібліографічний відділ Енерго- та ресурсозбереження – важлива складова енергетичної безпеки України iconБібліотека Довідково-бібліографічний відділ „Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу”
Вступ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи