Рис. 12 Фрагмент поздовжнього профілю вулиці icon

Рис. 12 Фрагмент поздовжнього профілю вулиці
Скачати 129.05 Kb.
НазваРис. 12 Фрагмент поздовжнього профілю вулиці
Дата09.06.2012
Розмір129.05 Kb.
ТипДокументи

Ширину однієї смуги руху приймають: для магістральних вулиць і доріг, а також для доріг у промислових і комунально-складських районах – 3,75 м; для житлових вулиць і проїздів – 3,5 м.
Рис. 2.12 – Фрагмент поздовжнього профілю вулиціа)


б)


в)


г)

Рис. 2.13 – Поперечний профіль магістральних доріг:

а, б – безперервного руху; в, г – регульованого руху;

1 – основна проїзна частина; 2 – місцеві (бічні) проїзди; 3 – запобіжні та крайові смуги; 4 – тротуари; 5 – розділові смуги та смуги озеленення; 6 – бар'єрне огородження; 7 – перильне огородження


Кількість смуг визначають розрахунком з умови пропускної здатності однієї смуги.

На підходах до перехресть слід передбачати розширення проїзної частини на 1 – 2 смуги руху на відстані не менше 50 м до перехрестя.

Для кращої організації руху на широких магістралях передбачають кілька проїзних частин – по осі вулиці для руху транзитного транспорту, а ближче до забудови – для місцевого руху.в)

Рис. 2.14 – Поперечний профіль магістральної вулиці загальноміського значення:

а – безперервного руху; б – регульованого руху; в – регульованого руху з трамвайними шляхами;

1 – основна проїзна частина; 2 – бокові (місцеві) проїзди; 3 – крайові смуги; 4 – тротуари; 5 – смуги озеленення; 6 – пішохідні огородження
Рис. 2.15 – Поперечні профілі вулиць місцевого значення:

а – промислово-складських; б – житлових;

1 – проїзна частина; 2 – тротуари; 3 – технічні смуги;Рис. 2.16 – Поперечні профілі магістральних вулиць районного значення:

а – без трамвайних шляхів; б – з трамвайними шляхами;

1 – основна проїзна частина; 2 – тротуари; 3 – смуги озеленення;Рис. 2.17 – Поперечні профілі житлових вулиць і проїздів:

а – житлові вулиці; б – проїзди;

1 – проїзна частина; 2 – тротуари; 3 – газони;


Проїзну частину проектують у вигляді двосхилого опуклого профілю, або односхилого (для однобічного руху чи для смуг місцевого значення). Рідше проїзну частину проектують у вигляді двосхилого увігнутого профілю. Такі профілі найбільш економічні й доцільні на внутрішньоквартальних проїздах (рис. 2.18).

Величина поперечного ухилу залежить від типу покриття:

  • для асфальтобетонних і цементобетонних – 15 – 20 ‰;

  • для бруківок, мозаїкових і клінкерних мостових, щебеневих і гравійних, оброблених в'яжучими матеріалами – 20 – 30 ‰;

  • для щебеневих і гравійних покрить – 25 – 30 ‰;

  • для мостових із булижного і колотого каменя, ґрунтових, укріплених місцевими матеріалами – 30 – 40 ‰.

Я

к правило, приймають величину поперечного ухилу для проїзної частини з асфальтобетонним покриттям 20 ‰, для тротуарів – 15 ‰, для зелених зон – 5 – 80 ‰.

Н
Рис. 2.18 – Схеми поперечних профілів проїзних частин:

а, б, в – з двосхильним профілем; г, д – з односхильним профілем;

h – висота бортового каменя; іп, іп' – поперечні ухили
а тротуарах і газонах приймають односхилу поверхню з поперечним ухилом убік проїзної частини. Трамвайне полотно проектують безухильним.

За висотою елементи вулиць розміщують так, щоб поверхневий стік на ширині вулиці був забезпечений від червоних ліній убік проїзної частини. Вода, що попадає на проїзну частину, лотками відводиться в водоприймальні колодязі закритої водостічної мережі. Проїзну частину проектують нижче інших елементів вулиці.

Робочі поперечні профілі, як і поздовжні, проектують з різними горизонтальним і вертикальним масштабами. Горизонтальний масштаб приймають 1:200, 1:100, а вертикальний – 1:20, 1:10 (рис. 2.19).


2.2.3. Проектування міських вулиць методом червоних горизонталей


Вертикальне планування вулиць виконують методом профілів, червоних позначок і червоних горизонталей.

Попередньо треба визначити ділянки території, позначки яких мають бути, по можливості, збережені (позначки входів у будинки, позначки біля капітальних споруд, перехресть вулиць і доріг, трамвайних шляхів, зелених насаджень та ін.); точки перелому профілю; місця різких змін ухилів поверхні. Потім намічають орієнтовні проектні позначки в опорних точках і між ними визначають поздовжні ухили. Останні скругляють до цілого числа тисячних часток. Значення ухилу надписують над стрілкою, яку наносять над віссю проїзної частини. Під стрілкою надписують відстань між проектними позначками.
Враховуючи прийняті ухили, уточнюють проектні позначки.

Далі будують червоні горизонталі на вулицях. Роботу потрібно виконувати в такому порядку (рис. 2.20):

1. Градуюють вісь вулиці.

Проградуювати лінію – це значить встановити на плані положення точок із заданими позначками. Залежно від рельєфу і масштабу плану переріз горизонталей за висотою (інакше крок) приймають: h = 0,10; 0,20; 0,25; 0,5 м.

а) Визначають відстань до першої значущої горизонталі


а = (НА - Н1) / і ,


де а – відстань до першої значущої горизонталі, м; НА, Н1 – позначки точки А і першої значущої горизонталі, м; і – поздовжній ухил вулиці, тис. частки.
Рис. 2.20 – Схема для побудови червоних горизонталей на плані вулиці


б) Розраховують відстань між значущими горизонталями у плані


d = h / і ,


де d – відстань між значущими горизонталями, м; h – крок горизонталей, м.

в) Знаходять відстань у плані від останньої значущої горизонталі до кінцевої точки В. Ця операція є перевіркою градуювання.


а1 = (Hп - HB) / і ,

де а1 – відстань від останньої значущої горизонталі до кінцевої точки В, м; Нп, HB – позначки останньої значущої горизонталі і точки В, м.

2. Обчислюють відхилення горизонталей на проїзній частині вулиці за рахунок поперечного ухилу:
де b1 – відхилення горизонталей на проїзній частині, м; iпоп – поперечний ухил проїзної частини, тис. частки; B – ширина проїзної частини, м.

3. Визначають стрибок горизонталей за рахунок бортового каменя:


с = hб.к. / і ,


де с – стрибок горизонталей, м; hб.к. – висота бортового каменя, м.

4. Знаходять відхилення горизонталей на зеленій зоні. При цьому слід мати на увазі, що відхилення буде у бік, протилежний відхиленню на проїзній частині, тому що поперечний ухил спрямований назустріч поперечному ухилу проїзної частини:

де b2 – відхилення горизонталей на зеленій зоні, м; iпоп – поперечний ухил на зеленій зоні, тис. частки; b – ширина зеленої зони, м.

5. Розраховують відхилення горизонталей на тротуарі. У нашому випадку тротуар від зеленої зони не відокремлений бортовим каменем, тому стрибка горизонталей не буде. Якщо тротуар відокремлюється бортовим каменем, треба визначати стрибок горизонталей:

де b3 – відхилення горизонталей на тротуарі, м; iпоп – поперечний ухил тротуару, тис. частки; t – ширина тротуару, м.

Усі горизонталі на ділянках вулиць і доріг з однаковими поздовжніми і поперечними ухилами рівнобіжні одна одній. Зі зміною ухилів змінюється і відхилення горизонталей. Найчастіше горизонталі на тротуарах і зелених зонах мають інший напрямок, тому що поперечні ухили на них спрямовані у бік, протилежний напрямку поперечних ухилів проїзної частини.


^ 2.2.4. Вертикальне планування вулиць з переломами у поздовжньому профілі


Якщо у поздовжньому профілі є переломи, вісь проїзної частини градуюють звичайним способом: окремо з одного боку перелому і з іншого. Коли горизонталі перерізають точку перелому, форма їх змінюється (рис. 2.21).

Якщо алгебраїчна різниця ухилів перевищує нормативні значення, у місця перелому вписують вертикальні криві.

Вертикальну криву в перелом поздовжнього профілю можна вписати двома способами. Перший спосіб – метод тангенсів. Відповідно до цього методу спочатку градуюють обидві лінії перелому. Потім у точках, де проходять горизонталі, вводять поправку позначок на вертикальну криву. Ці поправки обчислюють від початку кривої:

де Нк – величина поправки, м; L – відстань від початку кривої до горизонталі, м; Rв – радіус вертикальної кривої, м.

Для вертикальних опуклих кривих ці поправки вводять зі знаком «мінус», для увігнутих – зі знаком «плюс». Після введення поправок усі горизонталі у межах вертикальної кривої матимуть дробові позначки. Положення горизонталей, кратних кроку h, визначають інтерполяцією.

Другий спосіб дозволяє визначати положення проектних горизонталей відразу з урахуванням вертикальної кривої. При цьому використовують твердження про симетричність кривої щодо вертикалі, що проходить через її вершину.

Місце знаходження вершини можна знайти розрахунком. Положення кривої, її початок і кінець визначають алгебраїчною різницею поздовжніх ухилів і радіуса кривої. Обидві лінії перелому градуюють до вертикальної кривої і визначають позначки початку і кінця. Відстань від початку кривої до вершини


Lв = Rв iп,


де iп – поздовжній ухил на початку кривої, тис. частки.
Перевищення вершини над початком кривої

Позначку вершини кривої визначають за допомогою позначки її початку і перевищення:


Нв = Нпк + Нв,


де Нв – позначка вершини кривої, м; Нпк – позначка початку кривої, м.
^

Відстань від вершини кривої до першої проектної горизонталі


де Н – різниця позначок вершини кривої і першої горизонталі, м.

Відстань від вершини кривої до інших горизонталей

де n – номер горизонталі, рахуючи від вершини.

Значення Lп відкладають з обох боків від вершини кривої. Найбільша відстань Lп дорівнює відстані від вершини до початку кривої Lв. З віддаленням від вершини кривої відстані між горизонталями зменшуються.

Загальний вигляд проектних горизонталей на вертикальних кривих показано на рис. 2.22.

Положення проектних горизонталей на вертикальній кривій може бути визначено за допомогою таблиць для проектування кривих у поздовжньому профілі. Послідовність проектування при цьому не змінюється. Таблиці дозволяють без обчислень визначити перевищення на кривої і відстані між горизонталями при заданих поздовжніх ухилах. У таблицях для конкретного радіуса вертикальної кривої в одному рядку зазначені перевищення точки над вершиною, відстань від вершини і поздовжній ухил у цій точці.Рис. 2.22 – Схема проектних горизонталей на ділянках вертикальних кривих:

а, б – опуклих; в, г – увігнутих      1. Вертикальне планування вулиць на горизонтальних кривих малого радіуса


Поперечні ухили проїзних частин вулиць і доріг, як правило, зберігають постійними на всій їх довжині, змінюючи лише на криволінійних ділянках малих радіусів. На цих ділянках в автомобілів виникають значні відцентрові зусилля. Під впливом цих зусиль може відбутися зсув автомобілів у напрямку від центра кривої чи навіть їхнє перекидання. Щоб уникнути цього, на таких ділянках проектують віражі, тобто додають поверхні дороги односхилий профіль з ухилом до центра кривої.

^ Віраж – це інженерна споруда для безпечного проходження кривої.

Односхилий профіль виконують протягом усієї основної кругової кривої (рис. 2.23).

Віражі на міських дорогах безперервного руху влаштовують при радіусах кривих менше 2000 м; на інших магістральних вулицях – менше 1200 м; на інших вулицях і дорогах – менше 800 м. Поперечні ухили проїзних частин на віражах залежно від радіусів кривих приймають за табл. 2.6.

У місцевостях з частою ожеледдю, щоб уникнути бічного зсуву автомобілів до центра кривої, поперечні ухили не повинні перевищувати 40 ‰. Відповідно до цього радіуси заокруглень слід приймати не менше 700 м.

В

іраж повинен зберігатися на всьому протязі радіальної кривої. Перехід від двосхилого профілю до односхилого чи збільшення поперечних ухилів поверхні проїзної частини з односхилим профілем мають здійснюватися до початку радіальної кривої на ділянках перехідних кривих, а при їхній відсутності – на прилягаючих прямолінійних ділянках.

П
Рис. 2.23 – Вертикальне планування проїзних частин вулиць і доріг на кривих малих радіусів
лавний, поступовий перехід від двосхилого профілю до односхилого називають відгоном віражу. При радіусах кривих менше 700 м передбачають розширення проїзних частин, при цьому довжина ділянки розширення проїзної частини в плані співпадає з довжиною відгону віражу.


Таблиця 2.6 – Поперечні ухили проїзної частини на віражах


Радіуси кривих у плані, м

2000 –

 1000

1000 –

 700

700 – 650

650 – 600

Менше 600

Поперечні ухили віражу, ‰

20 – 30

30 – 40

40 – 50

50 – 60

60


^ 2.2.6. Вертикальне планування вулиць з малими ухилами


Для забезпечення стоку води поверхні додають ухил не менше 5 ‰, виняток – озеленені ділянки території в умовах жаркого клімату. Якщо ухил недостатній, необхідно провести перепланування з підсипанням і зрізанням ґрунту.

При прокладці вулиць і доріг на безухильних ділянках їм надають пилкоподібного профілю. Його слід проектувати не по всій ширині вулиці, а тільки по лотку. Пилкоподібний профіль проектують по лотку тому, що при великих відстанях між точками перелому профілю виникає необхідність у значних насипах і виїмках, а отже, у великих обсягах земляних робіт, а також при частих змінах напрямків ухилу створюються несприятливі умови для руху транспорту. Тому пилкоподібний профіль проектують уздовж лотків, а на осі проїзної частини ухил зберігають рівним існуючому ухилу місцевості. Поверхні проїзної частини перемінні ухили додають на відстані 1,5 м від бортового каменю, де транспорт рухається на малих швидкостях.

У знижених місцях лотків передбачена установка водоприймальних ґраток. Відстань між водоприймальними колодязями приймають 2L. Оскільки поздовжній профіль змінюють тільки по лотку, забезпечити цю зміну можна лише за рахунок зміни висоти бортового каменю. Гранична зміна дна лотка залежить від розмірів бортового каменю (30 – 60 см). Конструкція бортового каменя дозволяє змінювати висоту борта над поверхнею проїзної частини від 10 до 25 см. Цієї різниці висот досить для створення поздовжнього ухилу по дну лотка на довжині L

де hб – різниця у висоті бортового каменя у вершинах перелому h1 – h2; iп.min – мінімальний поздовжній ухил, що забезпечує стік води лотком (5 ‰).

Зміна глибини лотка викликає постійну зміну поперечного ухилу на вулиці. При мінімальній глибині лотка поперечний ухил буде найменшим, при максимальній – найбільшим. Для асфальтобетонних і цементобетонних покрить поперечний ухил має бути не менше 15 ‰. Максимальний поперечний ухил з урахуванням додаткової глибини лотка
де В – ширина проїзної частини.

При вертикальному плануванні вулиці з малими поздовжніми ухилами положення проектних горизонталей визначають за допомогою градуювання поперечних ліній, проведених у точках перелому поздовжнього профілю по лотку (рис. 2.24, 2.25). Розраховують позначки на осі вулиці в місцях переломів, визначають iпоп.max, iпоп.min. Знаходять положення проектних горизонталей у перерізі. Точки з однаковою назвою на сусідніх перерізах з'єднують прямими лініями.

Рис. 2.24 – Вертикальне планування з пилкоподібним профілем лотка:

а – план вулиці; б – поперечні профіліПоперечний ухил тротуару рекомендують залишати постійним. Поздовжній профіль тротуару, смуг озеленення, червоної лінії проектують однією прямою.
Рис. 2.25 – Вертикальне планування ділянки вулиці з пилкоподібним профілем лотка:

а – при іпозд = 0; б – при 0 < і позд < і min;

1 – верх бортового каменю; 2 – дощоприймальний колодязь; 3 – дорожнє покриття; 4 – вододільні точки; 5 – проектна горизонталь

Схожі:

Рис. 12 Фрагмент поздовжнього профілю вулиці iconПорядок І регламент роботи конференції: 00 – 10. 00 реєстрація учасників конференції
З залізничного вокзалу – маршрутними таксі №16, №32, №26 до зупинки на вулиці Рози Люксембург, піднятися до вулиці Щорса та звернути...
Рис. 12 Фрагмент поздовжнього профілю вулиці iconРис. 13. 26 Сборные железобетонные ростверки
При этом торцевая поверхность свай должна быть выровнена цементным раствором (рис. 13. 26, б)
Рис. 12 Фрагмент поздовжнього профілю вулиці iconЛабораторная работа №1 Изучение явления электромагнитной индукции. Ход работы. Собираем цепь по схеме на рис 1а: Рис 1а Выполняем опыты и заполняем таблицу
Направление тока находим по правилу буравчика: если буравчик (с правой нарезкой) ввинчивать по направлению тока (I), то направление...
Рис. 12 Фрагмент поздовжнього профілю вулиці iconСоціальний захист дітей вулиці

Рис. 12 Фрагмент поздовжнього профілю вулиці iconЙ вертикальну ( рис. 14 б ). У межах лабораторії магнітне поле Землі можна вважати однорідним. У рис 15 даній роботі
Визначення горизонтальної й вертикальної складових індукції магнітного поля Землі за допомогою земного індуктора
Рис. 12 Фрагмент поздовжнього профілю вулиці iconРис. 9 Схема руху води у швидкостоці
Пропускні труби, що поєднують елементи відкритої І закритої мережі (рис. 14), проектують за нормативами закритої мережі, приймаючи...
Рис. 12 Фрагмент поздовжнього профілю вулиці iconСтатистичНі данІ за 2006 – 2010 рр. Про Випускників унІверситетІв текстильного профІлю дані про всі університети текстильного профілю

Рис. 12 Фрагмент поздовжнього профілю вулиці iconНазва модуля: Методика викладання педагогічних дисциплін у внз
Предмет і завдання методики викладання дисциплін педагогічного циклу, її місце в системі професійної підготовки спеціалістів дошкільного...
Рис. 12 Фрагмент поздовжнього профілю вулиці iconІнформації про стан навколишнього середовища при позиціювання його змін та розробки рекомендацій для прийняття управлінських рішень. Система державного моніторингу охоплює три рівні (рис. 2). Рис. 2
...
Рис. 12 Фрагмент поздовжнього профілю вулиці iconТаблиця 1 Фрагмент результатів дослідження
Важливе значення в процесі розроблення інновацій та їх комерціалізації мають маркетингові дослідження
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи