Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Дата09.06.2012
Розмір25.7 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


В. В. Гранкіна, Т. О. Євсєєва, Н. В. Ластовець, В. А. Міланко


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсового проекту,

до практичної та самостійної роботи з дисципліни


"ОПАЛЕННЯ"


(для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання

напряму 6.060101 – «Будивніцтво»

спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»)

Харків

ХНАМГ

2011

Методичні вказівки до виконання курсового проекту, до практичної та самостійної роботи з дисципліни "Опалення" (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання напряму 6.060101 – «Будивніцтво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція») / Харк. нац. акад.. міськ. госп-ва; уклад.: В. В. Гранкіна, Т. О. Євсєєва, Н. В. Ластовець, В. А. Міланко. – Х.: ХНАМГ, 2011. - 42 с.


Укладачі: В. В. Гранкіна,

Т. О. Євсєєва,

Н. В. Ластовець,

В. А. Міланко


Рецензент: проф., д.т.н. Капцов І.І.


Рекомендовано кафедрою експлуатації газових і теплових систем,

протокол № 11 від 26.11.2010 р.


Навчальне видання


ГРАНКІНА Вікторія Вікторівна

ЄВСЄЄВА Тетяна Олексіївна

ЛАСТОВЕЦЬ Наталя Володимирівна

МІЛАНКО Вікторія Анатоліївна


Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Опалення» (для студентів 4 і 5 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво», спеціальності – «Теплогазопостачання та вентиляція»).


Відповідальний за випуск І. О. Махов

Редактор З. І. Зайцева

Комп’ютерне верстання І. В. Волосожарова


План 2011, поз.
Підп. до друку 12.05.2010

Друк на ризографі.

Зам. №

Формат 60 х 84 1/16

Ум. друк. арк. 2,5

Тираж 50 пр.


Видавець і виготовлювач:

Харківська національна академія міського господарства,

вул. Революції, 12, Харків, 61002

Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи:

ДК №731 від 19.12.2001

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства Білянський Олександр Максимович
Робота виконана в Харківської національної академії міського господарства Міністерства освіти І науки України, м. Харків
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
З дисципліни «обстеження, ремонт І реконструкція будинків міського господарства»
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства прасоленко Олексій Володимирович
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства, Міністерство освіти І науки України
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства сазонова людмила іванівна удк 69. 003. 658. 012 Порівняльний аналіз розвитку будівельного комплексу І суміжних галузей
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства проблеми розвитку туризму І готельного господарства: регіональний аспект харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2009 р.)
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тенденції та напрямки розвитку туріндустрії україни харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2012 р.)
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства туризм як національний пріоритет харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2009 р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи